Login

Bernardusschool

preview
Weekbrief 30 - 20 mei 2022
Agenda & jarigen
Jarigen    
     
20 mei Robby Plug 8
23 mei Vincent Lut 5
26 mei Davey Zoutenbier 1/2a
26 mei Joelle van de Ven 3
26 mei Levi de Jong 5
26 mei Lynn Post 7
27 mei Malu Hermenet 1/2a
30 mei Olivia Crooijmans 8
2 juni Lily Detmers 3
3 juni LIvia van Galen  1/2c

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
26 - 27 mei  Hemelvaart (leerlingen vrij)
30 mei Ouderraad
30 mei t/m 3 juni Inloop ouders; 14.45 - 15.00 uur
1 t/m 3 juni Kamp groep 8
6 juni 2e Pinksterdag (leerlingen vrij)
13 juni Schoolreisje
17 juni  Klassentheater groep 3 en 6
21 juni MR vergadering
24 juni Doordraaimiddag (kennismaking nieuwe leerkracht)
27 juni t/m 5 juli Tien minuten gesprekken
5 juli Musical groep 8
7 juli Start zomervakantie

 

Nieuws vanuit de MR

Geachte ouders,

 

Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief ontstaat er per volgend schooljaar een vacature voor een ouder lid in de Medezeggenschapsraad (MR). Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat drie kandidaten zich hebben aangemeld. Omdat er maar plaats is voor één ouder zetten we een enquête uit in SchouderCom. U kunt als ouders uw stem uitbrengen voor de persoon die u het meest geschikt lijkt om de aankomende drie jaren zitting te nemen in de MR. De personen in de oudergeleding zijn immers de vertegenwoordigers van alle ouders van de Bernardusschool. Per gezin kan er één stem worden uitgebracht.

 

Hieronder kunt u lezen wie de kandidaten zijn en wat hun motivatie is om zich verkiesbaar te stellen voor de MR. De mail met de enquête heeft u ontvangen. Deze is geopend van 13 tot 23 mei. Na 23 mei zullen wij u via de weekbrief inlichten over de uitslag van deze verkiezingen.

 

Laura de Rooij

Ik ben Laura de Rooij. Moeder van Jens (groep 6), Eline (groep 4) en Jinte (1/2A) en werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht in de bovenbouw. Sinds dit jaar ben ik ook Kernvisiecoach en begeleid ik kinderen die vastlopen in het huidige onderwijssysteem. Ik heb mij aangemeld voor de MR, omdat ik het belangrijk vind dat kinderen hun basisschooltijd als leuk en fijn ervaren. Graag denk ik mee met de school en ouders om dit te kunnen borgen en/of bereiken. Communicatie tussen de school en ouders vind ik namelijk erg belangrijk. Door mijn ervaring als leerkracht op verschillende basisscholen binnen SCOL kan ik een inhoudelijke bijdrage leveren aan zowel ouders als school. Mocht je nog vragen hebben of meer willen weten, spreek me gerust aan op het schoolplein.

 

Michèle van Duijn

Mijn naam is Michèle van Duijn, moeder van Stijn van Egmond (groep 5).  Ik heb me aangemeld voor de MR omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school. Als klassenmoeder had ik het voorrecht alle kinderen in de groep van Stijn beter te leren kennen. Als lid van de MR zie ik mogelijkheden om mee te praten over onderwerpen als sociale veiligheid en ontwikkeling van individueel talent. Geen kind is hetzelfde en maatwerk in het onderwijs maakt dat elk kind leert, ontwikkelt en presteert op een manier die bij hem of haar past. De Bernardus heeft hier al mooie stappen in gezet, en ik wil graag meedenken over welke mogelijkheden er nog meer zijn. Zo ben ik ook benieuwd naar de ideeën van de leerlingenraad. Als beleidsregisseur bij het COA ken ik tot slot de uitdagingen van personeelstekort en beperkte financiële middelen, en ben ik gewend aan bestuurlijke vraagstukken. Mocht je een vraag voor me hebben, leuk als je contact zoekt. Op het schoolplein of via SchouderCom

 

Rick van der Zwet

Even kort voorstellen; papa van Pien (groep 1C). Ik wil graag actief meewerken aan haar leeromgeving en die van alle andere kinderen op school, door me bij deze kandidaat te stellen voor de MR. Ik wil me hardmaken voor een goede en veilige school voor alle leerlingen in het breedste zin van het woord. Van zaken als een mooi, nieuw, veilig en bereikbaar schoolgebouw tot voldoende aandacht en preventie voor zaken als (digitaal) pesten.

Met mijn technische (IT) achtergrond en betrokkenheid bij van zaken rond de school (o.a nieuwbouwplannen via de klankbordgroep van de gemeente), hoop ik in de MR een positieve, opbouwende bijdrage met inhoud te kunnen leveren. Met uw stem wil ik zorgen dat de leeromgeving voor alle kinderen elke dag beter, mooier en veiliger wordt.

 

We zien uw stem graag tegemoet voor 23 mei 2022.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de gehele MR,

Daniëlle, Dionne, Bouwiene, Annet, Klazien en Daantje.

 

Schoolreisje

Maandag 13 juni is het eindelijke zover. We gaan met de hele school op schoolreisje naar Drievliet. De dag start gewoon om 8.30 op school. Alle kinderen gaan dan naar hun eigen klas. De bussen kunnen door de werkzaamheden niet makkelijk bij school komen. Daarom lopen we om 8.45 naar de Industrieweg, waar de bussen zullen staan. We vinden het erg leuk als ouders meelopen of bij de Industrieweg komen uitzwaaien. Om 9.15 zullen we vertrekken en rond 16.00  zijn we weer terug. Dat is natuurlijk wat afhankelijk van het verkeer. Via schoudercom laten we weten hoe de terugreis verloopt.

 

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan in groepjes met begeleiding door het park. Groep 7 en 8 mogen dat zelfstandig, maar maken hierover wel afspraken met de leerkrachten.

 

Natuurlijk nemen de kinderen eten en drinken mee en ook iets lekkers mee. De kinderen mogen geen geld mee nemen en ook mobiele telefoons laten we thuis. Hopelijk hebben we geen regenkleding nodig, maar hoe het weerbericht in de gaten.

Aanmelden vormsel

Onze bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende heeft onder voorbehoud toegezegd om op zaterdag 5 november 2022, in onze parochie van de HH. Petrus en Paulus, het H. Vormsel te komen toedienen. Wij willen weer graag gaan beginnen met de voorbereidingen voor het  H. Vormsel.

 

Kinderen uit groep 8 kunnen meedoen. 

 

Voor de zomer plannen wij een 2 bijeenkomsten en na de zomer plannen wij nog een aantal bijeenkomsten (3 of 4), een Are You Ready dag en een oefenavond. Wanneer en waar deze bijeenkomsten plaats vinden hoort u zo snel mogelijk.

 

Ouders nodigen wij uit voor een ouderavond via Zoom op dinsdag 31 mei van 20.00-21.00 uur. Graag vóór 30 mei opgeven, zodat we nog op tijd de link voor de ouderavond kunnen mailen.

 

Voor meer informatie en het opgeven van uw tiener is contactpersoon van de Goede Herder:

Marielle de Vries: vriescoppes@telfort.nl 071-5896981/  06 48233721

Nieuws uit groep 3

In kern 10 van Veilig Leren Lezen gaan we weer heel veel nieuwe lees- en spellingonderdelen leren maar zullen ook de oude blijven herhalen. We hebben het over de -ieuw, -eeuw, -uw, de woorden waar wel 4 medeklinkers achter elkaar staan, denk hier aan woorden als herfst. Daarnaast wordt  meervoud met open lettergreep, verwijswoorden en gatenteksten behandeld. Verder herhalen we alle categorieën de in de vorige kernen aan de orde gekomen zijn.

 

Het blok van rekenen is deze week afgerond. De toets wordt gemaakt en na het Hemelvaartweekend gaan we al weer starten met het laatste blok uit het boek. Wat gaat het toch hard en wat leren we veel. Dit blok zal in het teken staan van het verder werken aan de onderdelen van de vorige blokken en de totale stof van groep 3 afronden.

 

Ook bij DaVinci gaan we het laatste boek van dit jaar starten. Dit deel gaat over “De eerste mens”. We gaan ook hier weer veel leren!

Nieuws uit groep 4

Yes! Iedereen heeft de tafel van 10 gehaald! Jullie zijn, als het goed is, flink aan het oefenen met de tafel van 6.

We zijn al weer op volle toeren aan het werk in de klas. Verhaaltjessommen oefenen, een Engelse methode uitproberen, woorden met 2 verschillende medeklinkers schrijven en bij taal leren we de betekenis van woorden over het menselijk lichaam. De vakantie lijkt alweer ver weg!

 

Maar niet getreurd, want het schoolreisje is binnenkort en we hebben er zin in! We hebben alvast filmpjes gekeken over het park en al de grootste lol gehad!

 

Denken jullie er ook nog aan de rapporten mee naar school te nemen, als dat nog niet gebeurd is?

Nieuws vanuit groep 5

Elke dag besteden we in de klas tijd aan lezen. Zo oefenen we onder andere het technisch lezen en begrijpend lezen d.m.v. de nieuwe leesmethode “Atlantis”. Bij deze methode hoort bij elk nieuw thema ook een voorleesboek, dat we tijdens het eten en drinken in de klas voorlezen. Het zijn verschillende boeken van bekende en minder bekende schrijvers. De kinderen leren hierbij ook over de schrijver en de illustrator. We hebben net het boek “De fantastische meneer Vos” van Roald Dahl gelezen. We beginnen binnenkort met “Red De Olifant” van Pieter Feller en Tiny Fisscher. 

 

Bij muziek hebben we een paar “mini muzieklesjes” op internet gevolgd waarbij werd uitgelegd wat een kwartnoot, een achtste noot en een rust betekent in de muziek. Door middel van klappen en meezingen, hebben de kinderen ervaren hoe lang de noten duren. Ook hebben de kinderen geleerd wat bodypercussie is en hebben ze ritmes en muziek met hun eigen lichaam gemaakt. Met het liedje “Can’t stop the feeling” hebben de kinderen door middel van klappen, stampen, knippen met je vingers en slaan op je bovenbenen muziek gemaakt. Over twee weken komt juf Jerina weer een les uit de methode “123 Zing” geven. 

 

Bij rekenen oefenen we sommen aanvullen tot 1000, dus 875+…=1000. Ook oefenen we deelsommen als 250:5=50. Bij taal hebben de kinderen woorden geleerd die met “meningen” te maken hebben. En morgen leren we wat een achtervoegsel is, bijv -lijk, -ig en -baar. 

Nieuws uit groep 6

We zijn weer begonnen met een nieuwe provincie voor de Toposter, Noord-Holland. Welke plaats ligt waar op de kaart en wat zijn de kenmerken van deze plek.

 

Het tweede boerderij-atelier zit er weer op (zie foto’s op schoudercom). Wat was het weer een feestje tussen de strobalen en de beestjes. Ook wel een beetje vies dit keer, want de stallen moesten worden uitgemest, er moest poep worden onderzocht en we moesten raden welk drolletje van welk dier was. De kinderen hebben hun ‘stinkende’ best weer gedaan.

 

Het schema met wat er per dag af moet zijn werkt al heel goed. De meeste kinderen kunnen iedere dag bij alle vakken een krul zetten, omdat het werk af is. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig en maken het werk na schooltijd of thuis af. Vrijdag tekent de juf het blad af als alles af is, anders moet het blad mee naar huis voor huiswerk in het weekend.

 

Wat er de komende tijd thuis nog veel en vaak geoefend moet worden zijn de tafels, vooral die van 4, 6, 7, 8 en 9. Dit kunnen de kinderen thuis oefenen door de tafels door elkaar op te noemen, maar er zijn ook genoeg spelletjes online te vinden.

 

Bij Davinci krijgen we donderdagmiddag bezoek van de moeder van Juf Bouwiene. Zij heeft de oorlog in Indonesië meegemaakt en komt op school haar herinneringen delen met groep 6 en 7.

 

Vanaf deze week krijgen de kinderen ook weer redactiesommen en cijferend vermenigvuldigsommen mee als huiswerk (zie schoudercom). Inleveren uiterlijk woensdag 25 mei.

Nieuws vanuit groep 7

Met de lessen DaVinci hebben we de afgelopen weken gesproken over Nederlands Indië, de Berlijnse Muur en de Koude Oorlog. De moeder van juf Bouwiene is donderdag komen vertellen over haar jeugd in een kamp in Indië. Heel fijn dat zij dit indrukwekkende verhaal wilde komen vertellen.  

 

Sinds een paar weken hebben we wisbordjes in de klas. Tijdens de klassikale uitleg kunnen kinderen sommen hierop uitrekenen. Door de bordjes op te houden, kunnen wij snel zien wie de som al goed begrijpt en wie het nog lastig vindt. Door niet alleen te luisteren, maar mee te rekenen is iedereen lekker actief bij de uitleg betrokken.  

 

In de komende periode gaan we oefenen voor het praktisch verkeersexamen (16 juni). U heeft via Schoudercom in de vakantie al een bericht met een volledige planning gekregen. Met de kinderen hebben we de komende periode ook doorgesproken en de eerste afspraken in de agenda gezet. De huiswerkopdrachten van Verkeer kunnen het beste met een volwassene samen worden uitgevoerd. Als er nog vragen zijn over het examen, kunt u ons een berichtje sturen via Schoudercom. De kinderen krijgen de fietsroute mee. U kunt hem ook vinden op de blog van Schoudercom. 

 

De kinderen werken hard aan de leerdoelen in de klas. We merken dat het niet alle kinderen lukt om voldoende opgaves te maken voor rekenen. Deze inoefening hebben ze wel nodig om de leerstof goed onder de knie te krijgen. We vragen hiervoor de hulp van thuis. Als het de kinderen niet lukt om 30 opgaves voor rekenen goed te maken op Snappet, dan maken ze de dit thuis af (totdat ze er 30 goed hebben). In principe kan dit zelfstandig gemaakt worden; hulp mag geboden worden. 

 

Huiswerk: 

Maandag 23 mei: werkblad metriek stelsel. Om sommen van bij km naar m om te kunnen rekenen, leren we het ezelsbruggetje ‘Kan Het DAMentje Met De Centimeter Meten’. (km-hm-dam-m-dm-cm-mm). Nog niet alle kinderen kunnen dit uit hun hoofd opzeggen of opschrijven. Oefen dit nog even als je het werkblad maakt.  

 

Donderdag 9 juni: Kruisingen en Rotondes en Inspecteer je fiets op examenapp.vvn.nl. De kinderen krijgen een kaart ‘Fietscheck’ mee.  

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben de leerlingen de uitslag van hun eindtoets mee naar huis gekregen. Wat hebben zij het goed gedaan! Wij zijn ontzettend trots op deze kanjers!

 

De vorderingen voor de musical gaan super goed. Bijna heel het decor heeft al kleur en het ziet er tiptop uit. Het oefenen gaat ook steeds beter en de vaart zit er goed in. Over de hoeveelheid tickets per leerling sturen wij nog informatie.

 

Mochten er nog bijzonderheden zijn rondom kamp welke van belang zijn om voor ons te weten, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Denk aan medicijngebruik, heimwee of andere zaken?

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Webinar – Creatief opvoeden met een kleine beurs

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve een gratis webinar voor ouders van kinderen tussen de 0 en 14 jaar die minder te besteden hebben.

Als je niet veel geld te besteden hebt, kan het je behoorlijk bezighouden: hoe zorg je ervoor dat jouw kind met zelfvertrouwen en een goed gevoel opgroeit? Het kan als een behoorlijke uitdaging voelen om met weinig geld toch iets leuks van vakanties, vrije momenten en verjaardagen te maken.

Tischa Neve neemt je, met haar ervaring als kind met een moeder in de bijstand én vanuit haar vakgebied als psycholoog en opvoedkundige, mee in hoe je hier als ouder je weg in vindt. Een webinar vol herkenning, erkenning, begrip en praktische handvatten.

Dit gratis webinar vindt plaats op woensdag 15 juni 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.

 

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website:                    www.cjgcursus.nl

E-mail:                       info@cjgcursus.nl

Telefoon:                   088 254 23 84

                                 @ cjgcursus

Avond wandel 3 daagse Zoeterwoude

Na 2 jaar pauze kunnen we dit jaar gelukkig weer de avond wandel 3 daagse van Zoeterwoude organiseren! Daar zijn we heel blij mee en we hopen dat jullie er ook allemaal weer zin in hebben om mee te lopen! Omdat het weer de 1ekeer is sinds 2019 en we nog wel voorzichtig willen zijn vanwege Corona, zijn er nog een paar aanpassingen. We hopen daardoor een veilig wandel evenement voor iedereen aan te bieden. De avond 3 daagse vindt plaats op:

 

            Woensdag 8, Donderdag 9  en Vrijdag 10 Juni

 

* Dit jaar kun je kiezen uit de afstanden  3 km  en   5 km.

* Meedoen kost 4 Euro met medaille en 2 Euro zonder.

* Start en finish is op sportpark Haasbroek op het terrein van SJZ.  

* Inschrijven kan via onze website: www.a3z.nl . Betalen via de site kan helaas niet, maar je krijgt een bevestigingsmail waarin precies het te betalen bedrag staat. Aan de start hoef je dan alleen nog je pakket met stempelkaarten en routes op te halen en te betalen.

 

Ook kun je van te voren inschrijven bij het bestuur op:

maandag 16 Mei/ dinsdag 17 Mei/ donderdag 19 Mei,

maandag 23 Mei/ dinsdag 24 Mei   (niet op Hemelvaarsdag) 

maandag 30 Mei/ dinsdag 31 Mei/ donderdag 2 Juni

Tussen 16.00 en 18.00 uur        

 

op de volgende adressen           - Marijke Noordermeer, Fuut 38
                                                   - Wil Arts, Kerklaan 13

 

Je krijgt na betaling gelijk je stempelkaart mee. De route en 1e stempel ontvang je bij de start.
Ook aan de start inschrijven is mogelijk. Maar om opstoppingen te voorkomen vragen we iedereen zoveel mogelijk vooraf in te schrijven!

 

* Je kunt starten tussen 18.30 en 19.00 uur. Als je de 1e stempel hebt gehaald kun je direct vertrekken.

We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 8 Juni vanaf 18.30 uur aan de start voor een gezellige en sportieve wandel 3 daagse! 


Het bestuur van de avondwandel 3 daagse Zoeterwoude