Login

Bernardusschool

preview
Weekbrief 31 - 3 juni 2022
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
3 juni Livia van Galen  1/2c
4 juni Mila Niesing  6
5 juni Tim Walen 5
6 juni Lieke Bruggeman 1/2b
7 juni Jelle van Es 3
9 juni Dex Geerlings 1/2c
10 juni Maud Schaap 1/2b

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
6 juni 2e Pinksterdag (leerlingen vrij)
13 juni Schoolreisje
17 juni  Klassentheater groep 3 en 6
21 juni MR vergadering
24 juni Doordraaimiddag (kennismaking nieuwe leerkracht)
27 juni t/m 5 juli Tien minuten gesprekken
5 juli Musical groep 8
7 juli Start zomervakantie

 

Groepsverdeling 2022 - 2023

In het schooljaar 2022 - 2023 hebben we negen groepen op de Bernardusschool. We starten met drie kleutergroepen. Op dit moment zijn wij druk bezig met de invulling van de bezetting van deze groepen. Zodra wij hier duidelijkheid over hebben, dan informeren wij u hierover. 

 

Volgend schooljaar zal juf Dionne niet meer werkzaam zijn op de Bernardusschool. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Woerden waar zij les gaat geven aan anderstalige kinderen. Een mooie uitdaging voor Dionne, gezien haar interesse in taal en alles wat daarbij komt kijken. 

 

Op dit moment is de sollicitatie voor een nieuwe directeur in volle gang; ScoliX | Directeur Bernardusschool.

Eind juni zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden en hopen wij u begin juli voor te kunnen stellen aan een nieuwe directeur. 

Afscheid juf Anita

Beste Bernardusouders,

 

Komende woensdag 15 juni neem ik “officieel” afscheid van de Bernardusschool. Ik was al een tijdje niet aanwezig op school en ik heb er behoefte aan om hierover ook aan de ouders iets te vertellen.

 

Maar laat ik bij het begin beginnen: 1969. Toen kwam ik als Haags meisje terecht op een Zoeterwoudse nonnenschool: de Bernardus! Ik vond het er fijn en sprak in klas 6 met m’n meester (en ook de directeur van de school) Jan de Vette af dat ik op de Bernardus mocht komen werken als ik groot was. En ja, in augustus 1982 mocht ik (mét toestemming van de pastoor, omdat ik niet “van het kruisje” was) starten als juf op de school van m’n dromen. In m’n allereerste klas zat juf Sannie, superleuk om haar later als collega te krijgen.

 

Ik zag in al die Bernardusjaren de aandacht voor het individuele kind toenemen, ik zag collega’s zich meer en meer scholen, ik zag ál die jaren betrokken ouders en ik zag een gebouw dat steeds een tikkeltje ouder werd.

Ik specialiseerde me in het jonge kind en zag héél veel groepen 3 én kleutergroepen. Ik kon zó genieten van de verwondering bij deze kinderen. Zo hield ik in groep 3 vaak de eerste spreekbeurt om te laten zien hoe dat moest en na mijn vraag aan de klas wie er graag als eerste aan de beurt wilde komen, stak dan de héle klas de vinger op! Ik ging meedraaien in het MT en maakte zo heel wat sollicitatiegesprekken mee. Ik vond het allemaal leuk en leerzaam.

 

Eind 2020 kwam het ongeluk op m’n pad. Mijn beide ouders kregen Corona en m’n vader overleed. Een maand na zijn overlijden raakte mijn moeder ineens zo ernstig in de war, dat ze 24 uur per dag zorg nodig had. Hoe graag ik ook de kinderen van groep 6 nog een jaartje had gehad… het mantelzorgen was niet meer te combineren met een onderwijsbaan. En zo maakte ik de keuze om na 39 jaar Bernardusschool m’n pensioen aan te vragen. U zult begrijpen dat het een pijnlijke keuze was, maar één die ik weloverwogen nam.

 

Woensdag bezoek ik een aantal groepen en heb ik met de collega’s een afscheidslunch. Een receptie leek me geen goed idee. Voor de ouders die dat willen… Als jullie het leuk vinden om nog even afscheid te nemen, loop woensdag na school gerust even binnen voor een praatje! En voor wie ik niet meer spreek: dank voor de fijne samenwerking die ik steeds heb ervaren.

 

Het waren 39 prachtige jaren!

 

Anita de Winter 

Schoolreisje

Maandag 13 juni is het eindelijk zover. We gaan met de hele school op schoolreisje naar Drievliet. De dag start gewoon om 8.30 op school. Alle kinderen gaan dan naar hun eigen klas.

 

De bussen kunnen door de werkzaamheden niet makkelijk bij school komen. Daarom lopen we om 8.45 uur naar de Industrieweg, waar de bussen zullen staan. We vinden het erg leuk als ouders meelopen of bij de Industrieweg komen uitzwaaien. Om 9.15 uur zullen we vertrekken en rond 16.00 uur zijn we weer terug. Dat is natuurlijk wat afhankelijk van het verkeer. Via Schoudercom laten we weten hoe de terugreis verloopt. De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan in groepjes met begeleiding door het park. Groep 7 en 8 mogen dat zelfstandig, maar maken hierover wel afspraken met de leerkrachten.

 

De kinderen nemen zelf eten en drinken voor de hele dag mee. Natuurlijk mogen ze ook iets lekkers mee. De kinderen mogen geen geld mee nemen en ook mobiele telefoons laten we thuis. Hopelijk hebben we geen regenkleding nodig, maar hou het weerbericht in de gaten.

Verkiezigingsuitslag medezeggenschapsraad

Laura de Rooij, moeder van Jens (groep 6), Eline (groep 4) en Jinthe (groep 1/2A) heeft met 52% van de stemmen de verkiezingen gewonnen en zal de medezeggenschapsraad gaan versterken. We bedanken hierbij ook Michele van Duijn en Rick van der Zwet voor hun inzet en bereidheid. 

                                              

Annet Stevens, moeder van Thijs (groep 4) en Britt (groep 1/2A) en Klazien de Groot, moeder van Teun (groep 7), Mieke (groep 6) en Anke (vanaf september in de kleuterklas) behouden zitting in de MR. Voor de zomer nemen we afscheid van Daantje Derks, moeder van Hugo (groep 7) en Anique (groep 5). We zijn Daantje dankbaar voor haar inzet voor de school via haar bijdragen aan de MR. 

 

Als er onderwerpen zijn die u met de MR oudergeleding wilt delen kunt u ons aanspreken bij het schoolplein of een bericht sturen naar de MR mailbox via Schoudercom. Onze volgende vergadering staat gepland op 14 juni.

Les op tijd starten

Wij willen graag dat onze leerlingen dagelijks op tijd in de klas zitten; om 8.30 uur starten de lessen. Het is heel vervelend als leerlingen te laat komen, omdat het de les verstoort. Maar bovenal gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd. Zij missen een deel van de les. Wij merken dat het regelmatig gebeurt dat leerlingen te laat komen. Wilt u er op letten dat uw kind op tijd op school is? 

 

Alle ouders van de leerlingen worden gevraagd bij de ingang van de school afscheid te nemen van hun kind. Dit doen wij o.a. ook met het oog op het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen en de rust in de school. Wanneer contact met de groepsleerkracht gewenst is, kunnen ouders wel naar binnen. Voor alle groepen geldt dat de leerkracht ’s ochtends geen tijd heeft om in gesprek te gaan, daarvoor kan een afspraak gemaakt worden.

 

Komt een leerling te laat, dan zal de leerkracht een melding maken in het administratiesysteem. Bij drie keer te laat komen, onderneemt de school actie. De leerkracht nodigt de ouders uit voor een gesprek en informeert persoonlijk naar de reden van het ongeoorloofd te laat komen. Daar wordt een notitie van gemaakt in het administratiesysteem.

 

De school zal de leerplichtambtenaar inschakelen als er geen verbetering optreedt: als een leerling in één schooljaar meer dan 7 maal ongeoorloofd te laat komt, dan meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de casus over.

Nieuws uit de kleutergroepen

Deze week sluiten wij thema water af na 4 gezellige weken. We hebben veel geleerd over water. Water kan ijs worden en weer smelten. We weten waar het water in de sloot vandaan komt en wat er met de regen druppels gebeurt als de zon er op schijnt. We weten nu wat er allemaal drijft en zinkt en hebben mooie zeeën en kwallen geknutseld.

 

Vanaf volgende week werken we over vakantie/zomer.  

Nieuws uit groep 3

We zijn deze week begonnen met het laatste blok van rekenen. Hierin gaan we alles herhalen en ons voorbereiden op de CITO toets. Dit is niet de enige toets die we afnemen, we gaan ook AVI en DMT afnemen. Oefen nog even goed met lezen zodat de kinderen trots thuis komen. 

 

Kern 10 van veilig leren lezen schiet ook alweer aardig op. We zijn de catergorieen aan het herhalen. Maar er komen ook nog onderdelen aan de orde. We hebben het over Jante Snoeper die een letter weghaalt als er maar een medeklinker staat. Denk aan haak en haken, raak en raken. Dit gaat de kinderen al best wel goed af. 

 

De komende tijd gaan we nog heel veel leuke dingen doen. Het eerste evenement is het schoolreisje. Hierover kunt u meer lezen in deze weekbrief. Daarnaast gaan wij onze juffenverjaardagen nog vieren. De datum volgt nog. 

Nieuws uit groep 4

Wat gaat de tijd toch snel!

 

Nog 5 weken en dan is het al vakantie, maar voordat het zover is, moet er nog van alles gebeuren. Deze week zijn we  begonnen met de eerste cito toetsen. De komende weken komt er regelmatig een toets voorbij. Alle kinderen doen daarvoor goed hun best, zodat we een goed beeld krijgen van wat er dit schooljaar allemaal geleerd is. En dat is een heleboel, geloof me. Maar er komt ook tijd om te vieren. Zo vieren we op woensdag 29 juni onze juffenverjaardag. We hebben plannen waar we hulp van ouders voor nodig hebben. Op SchouderCom zullen we een oproepje plaatsen voor hulp. Als u zin en tijd hebt, kunt u op deze oproep reageren.

 

Morgen gaan we de tafel van 6 toetsen. Als het goed is, hebben de kinderen deze al vaak geoefend, dus dat zal vast goed gaan. Daarna mag de tafel van 7 nog geoefend worden thuis.

Nieuws uit groep 5

Vanaf volgende week worden de CITO toetsen afgenomen. De vakken spelling, rekenen en begrijpend lezen worden in groep 5 getoetst. Bij technisch lezen zijn we al begonnen met de Drie Minuten Toets en zal ook AVI weer aan bod komen.

 

Bij Kanjertraining hebben we gepraat over het verschil tussen pesten en plagen. Daarbij hebben we ook het pestprotocol besproken. Ook hebben de kinderen elkaar complimenten gegeven. Zij kregen een blaadje met getekende handen en legden dit op hun tafel. Daarna moest iedereen door de klas lopen om vervolgens bij andere kinderen een compliment op een van de vingers te schrijven. Zo konden alle kinderen aan het einde van de les verschillende complimenten “in hun zak steken”.

 

Bij DaVinci hebben we het laatst gehad over monsters en dieren die uitsterven. Deze week hebben we geleerd over otters en slangen in Nederland. Het “slangenspel” was een succes. De kinderen hebben in groepjes allerlei vragen over slangen beantwoord. Dit ging in de vorm van een quiz. Een aantal weetjes waren al bekend, maar een aantal ook niet. Welke trucjes heeft een slang om zijn prooi te pakken? Welk zintuig heeft de slang niet? En hoeveel geslachtsorganen heeft een slang?

 

Tijdens de godsdienstlessen lezen we voor uit de bijbel. Uiteraard staan Hemelvaart en Pinksteren deze weken centraal. Vanaf volgende week zullen we een bijbelverhaal centraal stellen en daar verschillende werkvormen bij aanbieden, zoals o.a tekenen, toneelspelen en puzzelen.

Nieuws uit groep 6

Deze week zijn we druk bezig met bloktoetsen, maar ook de toetsen bespreken en verbeteren. Vaak snappen we het heel goed in de lessen, maar als er een toets komt lijkt het dan toch nog lastig om tot het juiste antwoord te komen. Het is dan wel fijn als we de vragen en antwoorden nog een keertje samen bespreken en daarna kunnen verbeteren.

 

Het weekschema met per les wat er af moet zijn aan het einde van de dag en week gaat heel goed. Hierdoor leren we ook zelf meer verantwoordelijk te zijn voor ons eigen werk en kunnen we vast oefenen voor het plannen. Wat is het fijn als je aan het einde van de dag allemaal krullen hebt, omdat je al je werk af hebt.

Vanaf volgende week worden de CITO toetsen afgenomen. De vakken spelling, rekenen en begrijpend lezen worden in groep 6 getoetst. Bij technisch lezen met de Drie Minuten Toets en zal ook AVI weer aan bod komen.

Huiswerk: Rekenbladen (zie schoudercom) inleveren 8 juni.

 

Wie thuis nog op snappet wil oefenen mag in de werkpakketen oefenen, de afspraak is altijd goed lezen eerst zelf proberen, bij foutjes mag je hulp vragen. Berekeningen altijd apart op papier.

EXTERN NIEUWS
Goede Herder Kerk

In de Goede Herder is er op zondag 19 juni om 9:30 uur tijdens de viering weer een kindernevendienst. 

Nieuws van het CJG -Tweelingen samen of apart naar school?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert binnenkort de online lezing “Tweelingen samen of apart naar school?” voor ouders van een meerling tussen de 2,5 en 12 jaar. Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn van harte welkom.

 

Moeten tweelingen apart of samen in één klas worden geplaatst? Het is een veel gestelde vraag van ouders aan tweelingdeskundige en ontwikkelingspsychologe Coks Feenstra. Tijd voor deskundig advies. Wat is de beste keuze en waarom?

 

Coks Feenstra, ontwikkelingspsychologe en auteur van ‘Het Grote Tweelingenboek’, zal uitgebreid hierover spreken. Vanaf de kinderopvang tot en met de middelbare school. Thema’s als identiteitsontwikkeling, de band tussen een tweeling, spraak- taalontwikkeling, autonomie en andere zullen hierbij aan bod komen.

 

Gaat je meerling binnenkort naar de kinderopvang of naar school, en twijfel je of ze in dezelfde of aparte klassen moeten? Feenstra geeft tips waar je als ouders op moet letten om tot een goede beslissing te komen.

 

De online lezing vindt plaats op donderdag 23 juni 2022 van 19.30 – 21.30 uur via het programma Zoom. Deelname is gratis.

Nieuws van het CJG - “Jongens, hoe ga je ermee om?”

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiderdorp organiseert binnenkort een online workshop ‘Jongenstalenten (h)erkennen’ voor ouders en andere opvoeders van jongens van 4 tot en met 12 jaar.

 

De lichamelijke en hormonale ontwikkeling van jongens heeft invloed op hun gedrag. Als je begrijpt hoe dit komt, kun je daar in de opvoeding rekening mee houden. De veelal 'lastige' ervaringen met jongens krijgen hierdoor een positief karakter. Want jongens zijn leuk, hebben talenten en door dit gedrag te herkennen en erkennen is opvoeden ook leuker.

 

Welke talenten zie jij bij je zoon?

Hoe ga jij om met zijn jongensgedrag?

Hoe kun je (anders) reageren?

Hoe kun je de (fysieke) situatie inrichten?

 

Jongenstalenten (h)erkennen is een interactieve workshop met een combinatie van theorie en (eigen) praktijk. Je krijgt praktische tips en handvatten voor de opvoeding. Ook is er veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Je gaat met nieuwe ideeën naar huis!

 

De online workshop vindt plaats op donderdag 30 juni van 19.30 – 21.30 uur via Zoom. Kosten € 5,00 p.p. (ouderparen krijgen 10 % korting).

 

Voor aanmelden en meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website:                    www.cjgcursus.nl

E-mail:                       info@cjgcursus.nl

Telefoon:                   088 254 23 84

                                 @ cjgcursus