Login

Bernardusschool

preview
Weekbrief 1 - 18 augustus 2022
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
23 augustus Line Hoogervorst 3
28 augustus Sanne Kirstenstein 5
28 augustus Teun de Groot 8
29 augustus Yannick van der Pot 1/2b
29 augustus Jayden Boer 3

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
22 augustus  1e schooldag
29 augustus t/m 9 september ouderkindgesprekken
13 september Workshopavond en informatie avond groep 8 (19.30 uur)
19 september ouderraad (20.00 uur)

 

Schooljaar 2022 - 2023

De zomervakantie loopt ten einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij hopen dat u allen van uw welverdiende rust heeft kunnen genieten en met hernieuwde energie van start gaat. Met een schooljaar waarvan we allemaal hopen dat dit zo normaal mogelijk zal verlopen.

Afgelopen week zijn wij op school druk bezig geweest met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
Ik ben als nieuwe directeur van de Bernardusschool gestart en ik heb de afgelopen dagen veel informatie gekregen van het team, maar ik heb ook Sabine uitgebreid gesproken. Ze heeft het stokje aan mij overgedragen en het is fijn dat ze mijn collega-directeur binnen SCOL blijft. 
Alles staat klaar en we hebben er allemaal weer zin in! 

 

Aanstaande maandag gaat de deur zoals gebruikelijk om 8.20 uur open en starten de lessen om 8.30 uur. Wij zijn heel benieuwd naar alle vakantieverhalen van de kinderen. 

 

Alle leerlingen zullen de eerste schooldag worden opgevangen op het schoolplein door de groepsleerkracht. De leerlingen worden vanaf dinsdag 23 augustus in het klaslokaal opgevangen door de groepsleerkracht. De leerlingen komen dus zelf naar binnen. U kunt via het raam een kijkje in de kleuterklas. Leerlingen van groep 3 kunnen tot aan de herfstvakantie gebracht worden tot het raam van het groepslokaal. De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig het schoolplein op en schoolgebouw binnen.

 

Vijf keer per jaar bent een gehele week na schooltijd (14.45 - 15.00 uur) welkom in het lokaal om het werk uw kind te bekijken. In de jaarplanning kunt u terugvinden om welke data/weken dit gaat. In de eerste schoolweek (22 augustus t/m 26 augustus 2022) staat de eerste inloopweek gepland.

Jaarplanning 2022 - 2023

In de bijlage treft u de jaarplanning voor schooljaar 2022 - 2023 aan. U kunt deze ook terugvinden op de website (kalender). De jaarplanning zal ook op worden genomen in de agenda van Schoudercom.

 

Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2022 - 2023 aan. Dit vakantierooster is goedgekeurd met de medezeggenschapsraad. 

 

 Vakantie

Data

Leids ontzet

3 oktober 2022

Herfstvakantie

24 t/m 4 november 2022

Kerstvakantie

23 december 2022 (12.00 uur) t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 10 maart 2023

Pasen

7 t/m 10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 - 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

7 juli (12.00 uur) juli t/m 18 augustus 2023

Gymtijden

De groepen 4 t/m 8 gymmen op maandag en dinsdag onder leiding van meester Tim in de Eendenkooi. De groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c en 3 gaan hier één keer per week naar toe. 

 

Wilt u er aan denken om uw zoon/dochter deze week gymschoenen en gymkleding mee te geven (gymschoenen met witte zolen)? De leerlingen mogen zich weer omkleden in de kleedkamers. De gymlessen starten op maandag 22 augustus aanstaande. 

 

Maandag; groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 

Dinsdag; groep 1/2a, 1/2b, 1/2c, 4, 5, 6, 7 en 8 

Ouderkindgesprekken

Vanaf maandag 29 augustus staan de ouderkindgesprekken gepland (groep 1 t/m 8). Deze gesprekken vinden op school plaats van 29 agustus t/m 9 september 2022. Wij nodigen alle ouders uit voor deze gesprekken. Leerlingen (vanaf groep 2) mogen ook aansluiten bij de gesprekken. 

 

U kunt zich vanaf maandag 22 augustus t/m donderdag 25 augustus inschrijven voor de ouderkindgesprekken via Schoudercom. U ontvangt hier een uitnodiging voor. 

 

We vragen u om de documenten in de bijlage voorafgaand aan het gesprek in te vullen. Wilt u het formulier leerlinggegevens 2022 - 2023 meegeven naar school? Op deze manier heeft de leerkracht alle gegevens makkelijk bij de hand. 

Lokaalverdeling

Dit schooljaar starten wij met negen groepen. Er is geen wijziging opgetreden in de lokaalverdeling. 

 

De kleutergroepen zullen via het kleuterplein naar binnen gaan (groep 1/2a via zij-ingang lokaal en 1/2c via ingang BSO). De overige groepen gaan via de overige ingangen naar binnen. De leerkrachten zullen de leerlingen de eerste schooldag buiten opvangen. 

 

Hoofdingang; groep 7 en 8

Ingang schoolplein (rode deur); groep 5 en 6

Ingang schoolplein (achterzijde school); groep 3 en 4

Inline image

Materialen

Leerlingen van de school krijgen (uiteraard) materialen om mee te werken. Dit varieert van een boek tot een potlood, een schaar tot een werkboek en van een kwast tot een tablet. We willen graag dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor alle materialen, die zij gebruiken in de school. We leggen daarbij de focus op het verantwoord omgaan met je eigen spullen, de spullen van een ander en de materialen van school. Soms blijkt dat materialen van school kapot gaan door vernieling of onvoorzichtig gebruik. 

 

Wanneer blijkt dat de schoolmaterialen kapot zijn gegaan door vernieling of onvoorzichtig gebruik, zullen wij het kind en de ouders hiervoor verantwoordelijk stellen. Ouders zal dan gevraagd worden de kosten die school maakt te vergoeden of nieuw materiaal van thuis mee te nemen. Wellicht kunt u dit ook met uw zoon/dochter bespreken. Uiteraard bespreken wij dit ook in de klas. 

E-mailadressen leerkrachten

U kunt de leerkracht bereiken via schoudercom maar ook via de mail. Hieronder vindt u de mailadressen terug. Let op! De emailadressen zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar. 

 

Anneke van Houten a.vanhouten@rkbernardusschool.nl Groep 6
Annemieke Zuijderduijn a.zuijderduijn@rkbernardusschool.nl Groep 3
Bouwiene Keekstra b.keekstra@rkbernardusschool.nl 

Groep 6

Teamleider

Celine Jonkers c.jonkers@rkbernardusschool.nl  Ondersteunend
Corrie de Vassy c.devassy@rkbernardusschool.nl Groep 1/2b
Danielle de Winter d.dewinter@rkbernardusschool.nl Groep 5
Elvera de Lange e.delange@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Jeske Boorsma j.boorsma@rkbernardusschool.nl Groep 1/2c
Marja Oudshoorn m.oudshoorn@rkbernardusschool.nl Intern begeleider
Maud van Leeuwen m.vanleeuwen@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Daphne Noorlander d.noorlander@rkbernardusschool.nl Groep 1/2c
Nicole Singeling n.singeling@rkbernardusschool.nl  Groep 1/2a
Ria Kerkvliet r.kerkviet@rkbernardusschool.nl Groep 1/2a & 1/2b
Ryanne Ruiter r.loomans@rkbernardusschool.nl Groep 4
Sannie Cortenbach s.cortenbach@rkbernardusschool.nl Groep 5
Sanne Boelee s.boelee@rkbernardusschool.nl Groep 3 en 6
Sanne Molenaar s.molenaar@rkbernardusschool.nl Groep 4
Rody Warmerdam r.warmerdam@rkbernardusschool.nl Groep 8
Tim Gonlag t.gonlag@rkbernardusschool.nl Groep 7
Valerie Kipuw v.kipuw@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Corine Lourier c.lourier@rkbernardusschool.nl Directeur
Gym

Maandag starten we gelijk met gymles (groep 3 t/m 8). Dinsdag zijn de kleuters en groep 4 t/m 8 aan de beurt. De kinderen hebben dit jaar weer passende gymschoenen en -kleding nodig. We houden er rekening mee dat dit niet de eerste gymdag allemaal in orde zal zijn. De kinderen kunnen de eerste week ook meedoen als dit niet in orde is. Wilt u ervoor zorgen dat dit in de tweede schoolweek op orde is?

 

De afspraken bij de gymles zijn:

  • De kinderen hebben goed zittende gymschoenen en -kleding aan
  • De kinderen hebben sieraden af-/uitgedaan of afgeplakt
  • Lange haren (voorbij de schouders in ieder geval) worden tot een staart gebonden

Kinderen die niet mee kunnen doen aan de gymles, gaan met de groepsleerkracht mee terug naar school (voor groep 3 t/m 8). Dit geldt voor ernstige blessures, ziekteklachten en het niet op orde hebben van de gymkleding of gymschoenen.

Overblijf informatie SKZ

 

Inline image          Inline image

SKZ organiseert de overblijf op de Bernardusschool u vast wel bekend. Op dit moment zoeken wij overblijfkrachten voor het nieuwe schooljaar voor alle dagen van de week.

De kinderen eten in de klas met hun eigen leerkracht, wij ondersteunen hierin tot groep 4. Daarna spelen de kinderen buiten. Een overblijfkracht begeleidt de kinderen tijdens het buitenspelen.

De overblijf is gesplitst in 2 groepen, de tijd is van 11.45 tot 13.15 uur en de vergoeding is 10 euro per keer. Lijkt het je leuk om ons overblijfteam te komen versterken of ken je misschien iemand die dit wil doen, neem dan contact op met Desiree de Jong

 

ddjong@kinderopvangzoeterwoude.nl

06-42379087

Sportnieuws

Schoolsport kennismakingscursussen

Dit jaar kunnen de leerlingen van de Bernardusschool zich voor het eerst inschrijven voor schoolsport kennismakingscursussen. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een foldertje mee naar huis gekregen over de schoolsportcursussen. Mocht het foldertje niet thuis zijn aangekomen, dan kunt u bij meester Tim terecht voor een nieuw exemplaar (een berichtje op Schoudercom is het snelst) of u kunt kijken op www.schoolsport071.nl. Op deze site kunt een account maken en zo uw kind(eren) aanmelden voor een kennismakingscursus. Het aantal inschrijvingen per sport is beperkt. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Indien er te weinig aanmeldingen zijn, gaat de cursus niet door (dit wordt dan een week voor de aanvangsdatum bekend gemaakt).

 

Schoolsport toernooien

Ook neemt de Bernardus dit jaar deel aan de schoolsporttoernooien van Leiden. Dit betekent meer toernooien waaraan door verschillende leeftijden kan deelgenomen worden. De inschrijvingen van de teams verlopen via meester Tim. Bij teamsporten is er minimum aantal spelers nodig. Zodra deze bereikt is, wordt het team ingeschreven. Dit houdt in dat ingeschreven spelers ook verwacht worden het hele toernooi deel te nemen.

De toernooien zijn altijd op woensdagmiddag (vaak van 13:30 – 17:00)  en elk team moet worden begeleid door een ouder. Ook is er altijd een juf/meester van de Bernardus aanwezig bij het toernooi als aanspreekpunt. Als de aanvangstijd vroeg is, kan er in overleg voor worden gekozen om de leerlingen eerder van school te laten vertrekken om te lunchen, spullen te pakken (neem ook wat te eten en te drinken mee) en naar de locatie te gaan. Vervoer wordt door de ouders zelf geregeld.

De sporten worden in de gymzaal voorafgaand aan het toernooi aangeboden, zodat de leerlingen de regels goed kennen. Het belangrijkste blijft altijd dat de leerlingen plezier beleven aan verschillende vormen van bewegen/sport. Er wordt dus ook geen selectie gemaakt bij teveel aanmeldingen. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

Slagbaltoernooi groep 7 & 8

Het eerste toernooi is op woensdag 21 september van 13:30 tot ongeveer 16:30. Een team bestaat uit 12 spelers waarvan 6 jongens en 6 meisjes. De leerlingen kunnen zich aanmelden bij meester Tim. U kunt zich ook aanmelden door op Schoudercom een berichtje te sturen. Indien er niet genoeg aanmeldingen zijn of geen ouder, dan kan het helaas niet doorgaan. Uiterlijke inschrijfdatum voor het team is woensdag 7 september. Op deze dag moeten er dus genoeg (bevestigde) aanmeldingen zijn en een begeleidende ouder.