Login

Bernardusschool

preview
weekbrief 2 26 augustus 2022
Verjaardagen & agenda
Verjaardagen   Groep
     
28 augustus Sanne Kirsenstein 5
  Teun de Groot 8
29 augustus Julliëtte van der Meij 4
  Jayden Boer 3
  Yannick van der Pot 1/2B
  Sem Rietkerken 8
30 augustus Esmanur Gulan 1/2C
  Nora Dalmolen 8
31 augustus  Jay Turk 1/2C
  Noortje Olthof 4
  Desteny Schouten 8
1 september Glenn Peters 4

 

Van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag toegewenst! 

 

Agenda

 

   
29 augustus t/m 9 september ouderkindgesprekken
13 september Workshopavond en informatie avond groep 8 (19.30 uur)
19 september ouderraad (20.00 uur)
   
De kop is eraf!

De eerste week zit er op! Maandag zijn we allemaakl fris gestart. Fijn om alle leerlingen weer in de (nieuwe) groep te zien en er zijn ook een aantal leerlingen nieuw bij ons gestart op school. Welkom allemaal en een goed schooljaar toegewenst!

 

Vandaag zijn de instellingen in Schoudercom aangepast, zodat ouders ook weer kunnen reageren op berichten, die geplaatst zijn. 

Een fijn weekend! 

 

Team Bernardus 

 

Oudervertelgesprekken

Vanaf maandag 29 augustus staan de ouderkindgesprekken gepland (groep 1 t/m 8). Deze gesprekken vinden op school plaats 29 agustus t/m 9 september 2022. Wij nodigen alle ouders uit voor deze gesprekken. Leerlingen (vanaf groep 2) mogen ook aansluiten bij de gesprekken. Deze week kon u zich inschrijven voor de ouderkindgesprekken via Schoudercom. 

 

Wij vragen u voorafgaand aan dit gesprek thuis het gespreksformulier samen met uw zoon/dochter in te vullen (zie bijlage). Dit formulier dient als leidraad voor het gesprek. Tijdens het gesprek lichten jullie het gespreksformulier toe. Tijdens de afronding van het gesprek zal de leerkracht het gesprek samenvatten en afspraken maken over het vervolg. 

 

Naast het invullen van het gespreksformulier, vragen wij u ook om het formulier met de leerlinggegevens in te vullen. Deze kunt u mailen/meegeven aan uw kind. Beide documenten vindt u in de bijlage. 

Workshopavond

Dinsdag 13 september zijn alle ouders welkom bij de workshopavond. Er wordt deze avond ook specifieke informatie verstrekt aan ouders van kleuters, groep 3 (Veilig leren lezen) en groep 8. Verder worden er 5 verschillende workshops aangeboden:Snappet, Kanjertraining/Rots en water, Engels, Atlantis en Davinci.
Elke ouder kan aan 2 verschillende workshops deelnemen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00-19.30 uur: inloop

19.30-20.00 uur start eerste ronde workshop

20.00-20.30 uur start tweede ronde workshop

20.30-21.00 uur afsluitend iets drinken in de klas van uw kind

 

 

 

Identiteit

Komende tijd gaan wij in de lessen godsdienst voorlezen uit de kinderbijbel. Daarvoor gebruiken wij een 'Bijbelleeswijzer'. Deze is zo opgesteld dat verschillende verhalen per leerjaar worden verteld, van het Oude Testament (zomer tot Kerstmis) tot het Nieuwe Testament: verhalen van Jezus (Kerstmis tot Pasen), Op deze manier hebben de leerlingen na acht jaar veel bijbelverhalen gehoord en met elkaar nagedacht over de betekenis ervan.

Na het voorlezen wordt de betekenis van de verhalen besproken door te filosoferen, nagespeeld met bibliodrama, of creatief verwerkt in Godly Play of met werkbladen.

De komende periode vertellen we o.a. de verhalen over Noach, Abraham, Josef, Mozes en Saul en David. In de bovenbouw komen ook de latere verhalen uit de ballingschap voor.

Nieuws uit de kleutergroepen

De kop is er af! We zijn allemaal weer fris en fruitig begonnen. De kinderen hadden zichtbaar weer zin in school. Deze week zijn we rustig gestart en werkten we vooral aan de groepsvorming en de regels van de klas.

Volgende week starten we ook weer met de niveau groepen in de kleine kringen en gaan we werken aan een nieuw thema: Het kleurenmonster. Dit thema gaat over emoties.

Nog even een verzoekje: willen jullie de kinderen op de woensdag fruit mee geven? De andere dagen mag dit natuurlijk ook maar op de woensdag hebben we een schoolafspraak dat we allemaal fruit eten. Alvast bedankt!
En denkt u aan reserve kleding voor eventuele ongelukjes?

Fijn weekend alvast en tot volgende week!

Nieuws uit groep 3

De eerste week zit erop en hij is echt voorbij gevlogen. Wat hebben de kinderen hun best gedaan!! De eerste letters zijn geleerd en we hebben in een heel mooi boekje werkt bij veilig leren lezen. Bij rekenen zijn we gestart met een nieuwe methode. Dit is voor de juffen ook nog wel spannend maar ook hier hebben de kinderen erg hun best gedaan. We hebben zelfs al een klein toetsje gemaakt.

In groep 3 blijft het soms wel naar dat je niet zo lang buiten mag spelen maar we moeten zoveel nieuwe dingen leren dat we hier gewoon geen tijd voor hebben. Wel spelen we veel spelletjes en in de middag gaan we sowieso nog een keer lekker naar buiten.

De juffen zullen de komende weken nog meelopen naar het hek als de schooldag voorbij is. De afgelopen week was dit wat rommeliger omdat we natuurlijk de inloop na school hadden. Wat was het hier fijn om te zien dat er heel veel vaders en moeders kwamen kijken, maar we hebben ook veel opa’s en oma’s in de klas mogen ontvangen. Wat was dit leuk!!

Nieuws uit groep 4

De eerste week in groep 4 is goed verlopen! We hebben met elkaar kennisgemaakt en er is ook al hard gewerkt. Het was even wennen want rekenen, taal en spelling gaan nu via Snappet op de tablet. Gelukkig gaat dat al erg goed! Bij taal hebben we geleerd over het zelfstandig naamwoord en de lidwoorden. Rekenen ging over de getallenlijn en bij spelling was de categorie spin aan de beurt. Ook leerden we de hoofdletters A en B. Een geslaagde eerste week!

Nieuws uit groep 5

De eerste week in groep 5 zit er op. Wat wordt er fijn gewerkt en wat gaat het goed met de complimentenladder. Ook dit jaar kunnen de kinderen weer complimenten verdienen voor van alles: goed en fijn samenwerken; op tijd klaar zitten, anderen helpen, netjes werken, de afspraken van de Kanjertraining toepassen etc. Elk compliment is één minuut waard. De kinderen gaan nog bedenken voor wat voor beloning ze willen “sparen”. Zet ‘m op, kanjers!

Bijna alle schriften, boeken, mapjes, potloden etc zijn deze week uitgedeeld. De kinderen schrijven het eerste half jaar met potlood en daarna leren ze met pen te schrijven. Deze schrijfmaterialen krijgen de kinderen van school. Het zou heel fijn zijn als de kinderen van thuis een etui of pennendoosje kunnen meenemen om hun spulletjes in te bewaren. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat anders vaak de schrijfspullen zoekraken tussen de boeken in de laatjes.

We vertelden er al een beetje over tijdens de wen-middag: de “Grej of the Day”. Elke week krijgen de kinderen een raadsel mee naar huis. De kinderen moeten vervolgens proberen thuis het antwoord te vinden. De volgende dag wordt het antwoord gegeven op school en geeft de juf er een korte les over waarbij de kinderen ook vragen mogen stellen en aantekeningen mogen maken in hun speciale “grej werkschriftje". Daarna is het de bedoeling dat de kinderen thuis iets vertellen over wat ze hebben gehoord. In de klas hangt een wereldkaart en de kaart van Nederland waarop we zullen bijhouden welke Grejs we hebben behandeld. Uiteraard mogen de kinderen spulletjes meenemen die bij de Grej horen.

Nieuws uit groep 6

We zijn weer begonnen!

Wat is het fijn om iedereen weer in de klas te hebben.

Deze week zijn er heel veel nieuwe schriften en werkboeken uitgedeeld, dus langzaam stromen de lades weer vol.

 

Inmiddels is er ook al heel hard gewerkt tijdens de lessen.

In groep 6 krijgen de kinderen aan het begin van de week een blad met alle vakken per dag. Hierop schrijven zij de lessen van de dag en als zij voldoende werk hebben gemaakt bij de les, zetten ze een krul of een vinkje bij het vak. Zo kunnen zij ook goed zelf zien of ze hun werk van de dag af hebben.

 

Bij Davinci is het eerste thema van dit jaar Egypte, deze week hebben we het over piramides. In Schoudercom staat het ook al in de blog, maar op dit moment is er in het museum in Leiden tot 4 september een tentoonstelling gratig voor kinderen te bezoeken, welke helemaal aansluit bij dit thema.

https://www.rmo.nl/uw-bezoek/activiteiten/zomervakantie-2022/

 

Woensdag is ook het eerste huiswerk mee naar huis gegaan. Een blad met 7 redactiesommen. De kinderen moeten som en de berekening van het verhaaltje opschrijven, het antwoord alleen is dus niet voldoende.

In groep 6 is er wekelijks maak huiswerk en zal er ook regelmatig leer huiswerk bij komen.

 

Huiswerk:

Woensdag 31 augustus, werkblad redactiesommen

 

Nieuws uit groep 7

Wat hebben we een leuke eerste week gehad. Het is altijd even wennen en veel dingen moeten worden opgestart, maar we hebben al hard kunnen werken en er was ook al tijd voor leuke dingen. Wij zijn nu al trots op hoe het gaat in groep 7.

Aanstaande woensdag, 31 augustus, gaan we met de klas naar het museum van Oudheden. Wat fijn dat er zoveel ouders met ons mee willen. We vertrekken om 9.30 op de fiets van school en komen rond 11.30 weer terug. Het DaVinci project gaat over Egypte, dus het museumbezoek is een mooi start hiervoor. We vinden het altijd leuk als kinderen spullen/ boeken van thuis mee nemen die passen bij het project. Denk bijvoorbeeld aan vakantiefoto’s uit Egypte (of een ander land in Afrika), aan souvenirs uit deze regio, maar ook aan een speelgoedpiramide (playmobile) of knuffeldier (slang) kan heel leuk zijn. We vinden het helemaal fantastisch als er ouders zijn die wat willen vertellen in de klas. Aarzel niet, maar laat het ons aub weten.

In groep 7 is een goede beheersing van de tafels heel belangrijk. Die heb je nodig bij cijferend vermenigvuldigen en delen, maar ook bij breuken, procenten en verhoudingen. Eigenlijk dus bij iedere rekenles. Daarom zijn we gestart met een klein tafeltoetsje. We zullen tot aan de herfstvakantie iedere maandag een tafeltoetsje doen. Daarbij verwachten we dat de kinderen 40 sommen goed kunnen maken in 2 minuten. We hebben gezien dat dit veel kinderen dit nog niet lukt. Daarom zullen we de kinderen die de norm nog niet halen een extra oefenblad met tafelsommen mee geven als huiswerk. Na de herfstvakantie zullen we de norm een beetje hoger gaan leggen. Willen jullie de kinderen helpen met het oefenen?

Huiswerk:

Maandag 29-8 : Cijferend Rekenen blad maken en meenemen naar school

Vrijdag 2-9 : Tafelsommen blad maken en meenemen naar school

Nieuws uit groep 8

De eerste week zit er weer op!

Het is fijn om de leerlingen weer in de klas te kunnen ontvangen. De afgelopen week stond in het teken van elkaar leren kennen en het opstarten van de vakken.

Voor DaVinci is het eerste thema: Egyptenaren. Hier hebben we een start mee gemaakt door te kijken naar piramides. Om helemaal in het thema te komen gaan we volgende week woensdag 31 augustus naar het museum. Hier is een gratis tentoonstelling voor kinderen die aansluit op het thema. Voor meer informatie kunt u kijken op: Op zoek naar Toetanchamon | Rijksmuseum van Oudheden (rmo.nl)

 

Verder is er deze week gecontroleerd op luizen. Helaas is in groep 8 geconstateerd dat enkele kinderen neten hebben. Met deze reden wil ik u verzoeken om uw kind in de gaten te houden en de komende periode te controleren op luizen. Voor meer informatie wil ik verwijzen naar: Controleren en behandelen | RIVM

 

Als laatste, vanaf volgende week krijgen de kinderen huiswerk opgegeven. Zij hebben hiervoor deze week een agenda gekregen. Via de volgende nieuwsbrief wil ik u hier graag van op de hoogte brengen, maar weet dat ik van de kinderen verwacht dat zij het zelf noteren in de agenda.

Sport- en cultuurnieuws

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Op de Bernardusschool vinden we het belangrijk dat alle kinderen in de gelegenheid zijn om te sporten of een muziek instrument te beoefenen. Daarom bestaat het jeugdfonds sport & cultuur waar gemeente Zoeterwoude bij aangesloten is. Zij betalen het sport- of lesgeld voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen. Hier meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/. Elk kind verdient het!

 

Gezondheidsroute Zoeterwoude

Op 11 september organiseert Samen Gezond Zoeterwoude de gezondheidsroute. Check hun facebookpagina om hierover op de hoogte te blijven: https://www.facebook.com/SamenGezondZoeterwoude/.

 

GJT Meerburg

In september is er een actiemaand bij GJT Meerburg. Informatie hierover vindt u in de bijlagen bij dit bericht. 

 

Muzieklessen: Muziekles, ook voor jou!

Zoek jij dit jaar nog een leuke hobby en denk je dat muziek maken wel iets voor je is?

Bij stichting MOL kun je muzieklessen volgen op allerlei instrumenten. Kies uit viool, piano, (elektrisch) gitaar, cello, contrabas, blokfluit, slagwerk, klarinet, dwarsfluit harp, saxofoon of zang. Wil je een proefles volgen? Dat kan!En kun je nog geen keuze maken dan zijn er de basiscursussen 1,2,3.. Muziek (5-6 jaar) en Muzikale Oriëntatie (7-9 jaar).

Meer informatie: www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl