Login

Bernardusschool

preview
Weekbrief 5 -16 september 2022
Verjaardagen & agenda
Verjaardagen   Groep
20 september Yaro Kreft  4
  Kian Hashemi 5
  Maud van Iterson 6
     
Agenda  
19 september Ouderrraad
26 september

informatieavond Nieuwe Bernardus

locatie: Goede Herderkerk

27 september

 MR-vergadering

28 september

groep 1/2 naar het Kunstgebouw

Nieuws van de ouderraad

Ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage, zodat wij alle festiviteiten kunnen organiseren. 

De festiviteiten die we hiervan organiseren zijn onder andere de hutspot met 3 oktober, Sint, Kerst, Pasen en de sportdag. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Da Vinci lessen en materialen voor de klassen.

 

De ouderbijdrage zal dit jaar € 25,-. per kind zijn. 

 

De bijdrage voor de schoolreis is € 26,00 euro.

Verdere informatie over de schoolreis volgt nog later dit schooljaar.

 

Wij vragen u om het totaalbedrag ad € 51,00 voor maandag 12 september over te maken op onderstaande rekening onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

 

IBAN: NL24 ABNA 060.54.33.194     

Ten name van: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden te Zoeterwoude

graag onder vermelding van betalingskenmerk: NAAM EN GROEP VAN UW KIND

 

Wij vertrouwen erop dat we er weer een geslaagd schooljaar van kunnen maken.

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Anouk Kool via orbernardusschool@gmail.com.

 

 

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad

Nieuws uit de kleutergroepen

Wat een prachtige monsters worden er toch gemaakt. In groep 1/2A, B en C.

Sommige kinderen willen de monsters op het raam laten hangen en sommige kinderen nemen het mee naar huis. Ouders, kijk uit voor de rode. Die is erg boos. Vraag uw kind wat de emoties zijn van de gele, grijze, gekleurde, blauwe en roze monsters. De rode weet u nu. En ook de monsters van klei zijn fantastisch. De kinderen hebben erg hun best gedaan. Ze worden deze week geschilderd. De lessen die bij de kleurenmonsters horen gaan ook over emoties. We leren veel.

 

De kinderen weten nu een aantal woorden waar de ‘g’ in het midden zit en waar hij op het eind te horen is.

 

Wat een fijne opkomst was het op de informatie avond. Bedankt nogmaals voor uw belangstelling. De betrokkenheid is groot en wij waarderen dat enorm.

 

De komende themaweken staan in het kader van kinderboekenweek. Meer informatie volgt nog. Lees uw kind voor en bekijk samen de plaatjes, want dit is zeer goed voor hun taalontwikkeling waaronder hun woordenschat.

Inline image 
Met Engels leren de kinderen nu tellen van 1 t/m 10. Ze zijn zeer trots op zichzelf als het lukt. We blijven oefenen. De kinderen mochten zoeken naar four green pencils of naar two cups. Het ging al heel goed!

Nieuws uit groep 3

Deze week hebben we in groep drie weer nieuwe letters geleerd. Inmiddels kennen wij er al heel veel!
De i, e, aa, k, m, s, p, r en de v hebben wij nu al geleerd. Deze week is kern 1 helemaal uit en beginnen we maandag dus in kern 2.

Het was dinsdag avond leuk om zo veel ouders te zien. We hebben uitgelegd wat wij allemaal doen in groep 3 en dat het ook heel erg belangrijk is om thuis (voor) te lezen.

Donderdag en vrijdag mocht juf Sanne twee dagen extra voor de groep staan. Dit omdat juf Annemieke langs het ziekenhuis moest. Gelukkig is alles gegaan en zal zij er volgende week weer zijn.

Veel plezier met het lezen dit weekend!

Nieuws uit groep 4

De eerste ronde oudergesprekken zit erop! Leuk om alle ouders te zien en te horen hoe de kinderen thuis zijn.

Mocht u toch vragen hebben, schroom dan niet om ons even aan te schieten of te mailen.

Afbeeldingsresultaten voor Lezen Plaadje 
Volgende week mogen we voor het eerst naar de bieb. Lezen is ook in groep 4 heel belangrijk! De meeste kinderen vinden het erg leuk om in de bieb hun eigen boek uit te zoeken. Niet alle kinderen zijn even makkelijk te motiveren om te lezen. Probeer hier een speciaal momentje van te maken. Gezellig samen op de bank of misschien 10 minuutjes langer opblijven om te lezen.
Leeskilometers maken is belangrijk om het tempo omhoog te krijgen, de woordenschat te vergroten en ook om het leesplezier te bevorderen. Hoe meer ze lezen, hoe meer de kinderen groeien en des te meer plezier krijgen ze erin. In de klas doen we hier natuurlijk ook veel aan. De leerlingen lezen aan het begin van iedere middag, we lezen voor in de kleine pauze, komende week start het flitsen en gaan we ook het race lezen opstarten. Hierbij lezen ze een minuut lang de woorden uit een rijtje op. Dit herhalen we en dan is de bedoeling dat de leerlingen meer woorden uit de rij gelezen hebben dan de eerste keer. Iedere week staat er een nieuw blad centraal en na die week gaat het blad mee naar huis. Ook leuk om thuis te doen dus!

Nieuws uit groep 5

Bij godsdienst hebben de kinderen geluisterd naar het verhaal van de schepping van de aarde. Daarna hebben we gesproken over o.a. “licht en donker” (Wie is er weleens bang in het donker? Wanneer kan donker wèl fijn zijn?), “Water en aarde” (Wat is er fijn aan water/aarde? Wanneer is water/aarde niet fijn?) en “Dieren” (Waarom zijn dieren er? Zijn er dieren die gevaarlijk zijn? Voor wie?). Volgende week vertellen we over Franciscus van Assisi en Dierendag.

 

Bij DaVinci hebben we naast het Scheppingsverhaal ook gepraat over de oerknal. Door middel van een ballon met confetti (“Er was een knal en daar kwamen atomen vrij”) en daarna ook nog een enorm tijdstouw van 150 meter te hebben uitgerold, hebben de kinderen geleerd hoe de aarde is ontstaan. Het tijdstouw begon bij het ontstaan van het heelal en door steeds een stuk verder te lopen konden de kinderen ervaren hoelang het duurde tot het ontstaan van de aarde, het leven op aarde en ten slotte het moment dat de eerste mens op aarde kwam.

 

Deze week zijn we gestart met de programmeerlessen. Dit doen we met behulp van Ozobots. Dit zijn kleine programmeerbare robots die door de lichtsensoren aan de onderkant kunnen “zien”. De kinderen tekenen lijnen en kleurcodes op werkbladen waardoor de Ozobots de lijnen zullen volgen en acties zullen uitvoeren die horen bij de kleurcodes. Zo zullen de robots bijvoorbeeld dansen en een hele weg afleggen. Foto’s volgen op Schoudercom.

Nieuws uit groep 6

Deze week hadden we even een andere juf in de klas. Juf Celine was er in plaats van juf Sanne. Maar ook daar is gewoon heel hard gewerkt.

 

Zo zitten we na bijna een maand op school weer lekker in het ritme. Zo hebben we ook inmiddels weer de nodige toetsen gemaakt. Het blijft altijd spannend die toetsen, maar dit is voor de juffen en de kinderen vooral een manier om te zien wat we al kunnen en wat we misschien nog moeten leren.

 

Aanstaande maandag hopen we ook de cijfers van de eerste Topo toets terug te kunnen geven. We moeten nog even wachten tot iedereen de toets heeft gemaakt.

 

Het huiswerk van rekenen gaat al heel erg goed. Sommige sommen zijn echt wel heel lastig, dan is het goed dat we de sommen in de klas even goed nabespreken. Daarvoor is het ook belangrijk dat iedereen het huiswerk op tijd bij zich heeft en inlevert.

 

Huiswerk: Rekenen redactiesommen blad 4 (staat ook op de kalender in schoudercom)

Nieuws uit groep 7

Helaas was meester Tim deze week nog ziek. Gelukkig hadden we wel gym van meester Mike. Juf Valerie heeft donderdag les gegeven en vrijdag was de meester er weer.

 

Met rekenen hebben we geoefend met oppervlakte berekenen. Dat gaat meestal met lengte x breedte, maar hoe zit dat met de oppervlakte van een driehoek? Of van een figuur met een andere vorm? Dat was even puzzelen en daarom mochten de kinderen met elkaar deze lessen maken.

 

Maandag houden we verkiezingen voor de leerlingenraad. Kinderen die mee willen doen, mogen dan een mini presentatie houden voor de klas. De kinderen mogen stemmen op degene die zij in de leerlingenraad willen hebben.

 

Woensdag doen kinderen uit groep 7 en 8 mee aan het slagbaltoernooi. De kinderen die zich hebben aangemeld, hebben hierover via schoudercom informatie ontvangen.

Nieuws uit groep 8

Leuk dat ik afgelopen week iedereen in de klas heb kunnen vertellen over de zaken van groep 8. De belangrijke data en vraag om hulp stuur ik graag te zijner tijd. Hopelijk is het verhaal duidelijk overgekomen. Als er toch nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

 

Voor sommige vakken, zoals spelling, hebben de kinderen soms een oortelefoon nodig. Helaas heb ik niet voor alle kinderen genoeg koptelefoons beschikbaar, dus wil ik vragen om deze, indien nodig, te kopen en mee te nemen naar school.

 

Als laatste is deze week een verkiezing geweest in groep 8 voor de leerlingenraad. De kinderen gaan de klas hier vertegenwoordigen en hopelijk goede verbeteringen aandragen.

 

Huiswerk:

Maandag 19/9: Rekenen, werkblad maten omrekenen

Woensdag 21/9: Spelling, werkblad werkwoorden

Vrijdag 23/9: Engels, woorden les 2 en 3

Sportnieuws

In de bijlage vindt u een flyer van de Kinderloop in Zoeterwoude.