Login

Bernardusschool

preview
weekbrief 3 2 september 2022
Agenda

 

Agenda

 

   
5  t/m 9 september ouderkindgesprekken
13 september Workshopavond en informatie avond groep 8 (19.30 uur)
19 september ouderraad (20.00 uur)
26 september  informatieavond nieuwbouw

 

Komende week zijn er geen leerlingen jarig bij ons op school. 

Leerlingenraad

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de leerlingen uit groep 5 t/m 8 van de teamleider een uitnodiging om deel te nemen aan de leerlingenraad.

In de eerste 2 weken kunnen leerlingen die zitting willen nemen in de leerlingenraad ‘campagne voeren’.

Elk kind krijgt in zijn of haar groep spreektijd en kan hierin aan de groep vertellen wat zijn of haar plannen zijn, mocht hij/zij gekozen worden.

 

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 organiseren zelf de verkiezingen in hun eigen groep. We proberen bij het verloop van de verkiezingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij hoe het in ‘de echte wereld’ gaat.

Daarbij gaat het om met de volgende afspraken:

- Een leerling mág op zichzelf stemmen

- Een leerling die al eerder in de leerlingenraad heeft gezeten, mag zich opnieuw herkiesbaar stellen

- De 2 leerlingen die de meeste stemmen gekregen hebben in hun groep worden de 2 klassenvertegenwoordigers voor het komende schooljaar. Het maakt niet uit of dit jongens of meisjes zijn.

- Als 2 kinderen evenveel stemmen gekregen hebben en er al één kandidaat met de meeste stemmen is gekozen, volgt nóg een stemming tussen de 2 gelijke kandidaten. Als dan weer de stemmen staken, volgt een loting door de leerkracht.

 

Verbinding met de groepen 1 t/m 4

Tijdens de eerste vergadering van de leerlingenraad krijgt elk bovenbouwduo een onderbouwgroep toegewezen (in onderling overleg). In de week vóór een volgende vergadering gaat dit duo met de ideeënbus op bezoek in de onderbouwgroep om te vragen of er daar nieuwe ideeën zijn die in de leerlingenraad besproken moeten worden.

 

Verbinding met de andere bovenbouwleerlingen

Een week voordat er een nieuwe vergadering is van de leerlingenraad krijgen de 2 groepsvertegenwoordigers in hun eigen groep tijd om met de groep te overleggen. Er wordt in gezamenlijk overleg bepaald welk idee uit de ideeënbus naar de leerlingenraad gaat. Verder wordt met de groep (onder leiding van de leerkracht) gesproken over de andere agendapunten.

De ideeënbus is alleen voor ideeën van leerlingen. Niet van de leerkracht of de ouderraad.

Ook na de vergadering krijgen de 2 groepsvertegenwoordigers de kans om met de groep te praten over het verloop van de vergadering.

 

De vergadering van de leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert ongeveer om de 6 weken. Er is telkens een andere leerling voorzitter van de vergadering. Aan het eind van elke vergadering wordt bepaald wie de volgende voorzitter wordt.

De agenda van de vergadering wordt gemaakt door de teamleider samen met de komende voorzitter.

De vergadering duurt ongeveer 45 minuten. Elke groep neemt uit de eigen groep één idee mee naar de vergadering. Als het idee niet met de klas besproken is van tevoren wordt het niet behandeld in de vergadering van de leerlingenraad.

De teamleider legt de afspraken vast in de notulen. Deze notulen worden doorgestuurd naar het leerkrachtenteam.

 

De OR stelt jaarlijks €75,- beschikbaar voor een idee uit de leerlingenraad.

13 september: workshop- en informatieavond

Dinsdag 13 september zijn alle ouders welkom bij de workshopavond. Er wordt deze avond ook specifieke informatie verstrekt aan ouders van kleuters, groep 3 (Veilig leren lezen) en groep 8. Verder worden er 5 verschillende workshops aangeboden:Snappet, Kanjertraining/Rots en water, Engels, Atlantis en Davinci.
Elke ouder kan aan 2 verschillende workshops deelnemen. Inschrijven voor deze avond is niet nodig. We hopen veel ouders te verwelkomen! 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00-19.30 uur: inloop

19.30-20.00 uur start eerste ronde workshop

20.00-20.30 uur start tweede ronde workshop

20.30-21.00 uur afsluitend iets drinken in de klas van uw kind

 

26 september: Informatieavond nieuwbouw

Om alvast in de agenda te noteren:
Maandag 26 september a.s. is er van 19.00 tot 20.30 uur een inloop/- informatieavond in de Goede Herderkerk over de nieuwbouw. Verschillende partijen zullen tijdens deze avond aanwezig zijn en er is ruimte om vragen te stellen. Zodra de uitnodiging verspreid wordt door de gemeente, zal deze uitnodiging ook via de weekbrief verstuurd worden.

Nieuws uit de kleutergroepen

Deze week zijn wij begonnen met het project Kleurenmonster. We vonden maandag in alle groepen ineens een gekleurde draad, waar ging die naar toe? Met alle kinderen gingen we de draden volgen. En waar brachten die draden ons? Naar de gymzaal en daar was het kleuren monster met allemaal verschillende kleuren draad om hem heen, hij was in de war en had alle gevoelens door elkaar gehusseld. Gelukkig hebben wij het monster bevrijd en zijn gevoelens weer voor hem op een rijtje gezet.  Dit project gaat over gevoelens, wij leren de letter G en het cijfer 6. Het kleurenmonster heeft 6 verschillende kleuren. Geel staat voor blij, blauw staat voor verdrietig, rood staat voor boos, groen staat voor rustig en kalm, grijs staat voor angstig en bang, en roze staat voor liefde(verliefd zijn)

Nieuws uit groep 3

Kern Start hebben we deze week al weer afgesloten. De eerste letters, i, k, s en m, zijn geleerd en we kunnen dus nu ook al een paar woordjes lezen. Dit is dan ook het moment om thuis al eens een keer naar de bibliotheek te gaan. Hier kun je al de eerste boekjes lenen om thuis goed te oefenen met de letters en woordjes.

Bij de rekenlessen zijn we druk bezig geweest met klokkijken en het splitsen van aantallen. De begrippen meer en minder zijn veelvuldig aan bod gekomen.

We gaan steeds meer verschillende activiteiten opstarten in de groep. We werken nog steeds in hoeken, ochtendcircuit. Dit lijkt op het werken in groep 1/2 en de kinderen krijgen hier de mogelijkheid om te knutselen, te bouwen, tekenen en in de huishoek te spelen. Op de computer wordt hier ook gewerkt aan de programma’s die wij gebruiken in de groep. Het middagcircuit gaan we opstarten als we aan kern 1 gaan beginnen. Dit circuit staat in het teken van lezen, letters en woordjes. Hier worden de letters en woorden op verschillende manieren herhaald.

In groep 3 zijn wij op zoek naar een klassenouder. Wilt u weten wat dit bij ons in de groep inhoud dan vertellen wij dit graag. Als u minder tijd hebt maar wel graag wilt helpen dan kunnen we de taken wellicht verdelen en gaan we voor 2 klassenouders.

In de groep hebben wij vanaf deze week een stagiaire. Hieronder zal zij zich aan u voorstellen.

Beste ouders van groep 3,

Mijn naam is Cynthia, ik ben 25 jaar en zit in mijn derde jaar van de Pabo aan de Hogeschool Leiden. Ik heb voor groep 3 al stage gelopen in groep 1/2, 6 en 7. Vóór de Pabo heb ik een jaar Psychologie en een jaar Pedagogiek gestudeerd. Tijdens mijn studie Pedagogiek heb ik één jaar stage gelopen op een kinderdagverblijf in Leiden.

Binnen de Pabo volg ik de Flexibele Voltijd. Dit houdt in dat ik meer stage loop dan de reguliere Pabo-trajecten. Daarnaast zal ik niet alleen voor de klas zal staan, maar zal ik me ook bezighouden met de werkzaamheden eromheen, zoals vergaderingen bijwonen en oriënteren op de andere functies binnen het team. Het werk in de klas zal uiteraard wel de hoofdzaak blijven!

Ik zal tot februari wekelijks op maandag en dinsdag stage lopen in de klas van uw kind. Daarnaast zal ik eens in de zoveel weken een hele stageweek hebben. Ik hoop in die tijd veel te leren aan én van uw kind!

Met vriendelijke groet,

Cynthia

Nieuws uit groep 4

De tweede schoolweek in groep 4 is ook weer bijna ten einde. We zijn deze week ook gestart met de vakken Engels en DaVinci. Bij Engels is het eerste thema 'Me and my school'. We leren aan de hand van filmpjes en spelletjes op het digibord woorden die passen bij de school. Bij DaVinci staan de lessen in het thema 'Wie ben ik?'. Deze week mochten de leerlingen babyfoto's en foto's van familie meenemen. We begonnen met de babyfoto van de juf en daarna gingen we raden welke babyfoto bij wie hoorde. Wat was iedereen enthousiast! En sommige babyfoto’s werden erg snel geraden 😉. 

Daarna kwam de tijdlijn aan bod en bespraken we de woorden ‘verleden, heden en toekomst’. Een aantal kinderen lieten de foto’s van hun ouders en/of grootouders zien en we vergeleken de foto’s. Lijk je erop? Droegen ze dezelfde kleding als nu? 

Aan het einde mocht iedereen nog even rondlopen met hun foto’s. Het was een geslaagde eerste les! Dank aan alle ouders die foto’s hebben ingestuurd en meegegeven! 

 

Tot slot waren deze week ook de eerste ouder en kindgesprekken. Wij vinden het erg leuk om alle ouders te leren kennen. Volgende week volgen de laatste gesprekken!

Nieuws uit groep 5

In de klas doen we de komende weken tussendoor iets meer spelletjes dan normaal. Dit heeft te maken met De Gouden Weken. De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet om de interactie tussen de leerkrachten en de leerlingen te smeden en te kneden, zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, voor de rest van het jaar. De kinderen zijn enthousiast over de verschillende spelletjes.

Deze week zijn we gestart met de ouderkind-gesprekken. Zo leuk om te zien en te horen dat veel kinderen heel goed weten te vertellen waar ze extra hulp bij nodig hebben en wat hen daarbij kan helpen. Daarbij krijgen we veel enthousiaste verhalen over de Grej of the Day. Op Schoudercom zullen we alle raadsels van de Grej zetten en natuurlijk krijgt u daar ook foto’s te zien van wat de kinderen in de klas doen en andere belangrijke informatie van groep 5. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat we de gegevens van de leerlingen up tot date houden. Wilt u er aan denken om het blad “leerling-gegevens 2022-2023” mee te geven naar school?

We merken vaak dat de tafels wat weggezakt zijn na de grote vakantie. Daarom willen we elke week een tafel herhalen en toetsen. De kinderen krijgen elke vrijdag een tafelblad mee naar huis om dit thuis te oefenen. De vrijdag erna krijgen de kinderen een blad met 30 sommen die in 3 minuten gemaakt moeten worden. Deze week komt de tafel van 2 mee naar huis. Succes met oefenen!

Nieuws uit groep 6

Wat kan groep 6 hard werken en stil werken. Dat is heel fijn, want zo krijgt iedereen de kans om zijn werk goed en op tijd af te maken.

 

Deze week zijn we ook met de Topo van Nederland begonnen. De provincies, hoofdsteden en wateren, opzoeken met een ‘blinde’ kaart en dan invullen met behulp van de Bosatlas. De kinderen hebben de bladen ook maandag mee naar huis genomen om thuis te oefenen en te leren waar alles ligt. Maandag gaan we een oefentoets doen, om te kijken of dat leren thuis goed is gelukt.

 

Bij Davinci hebben we het over piramides gehad en deze week over Goden. De Egyptenaren hadden een heleboel goden, daar hebben we deze week veel over geleerd.  

Vrijdag hebben de kinderen de eerste workshops gehad. De kunstwerken mogen deze week mee naar huis. De foto’s staan op schoudercom.

Tot 4 september is er nog gratis toegang voor kinderen tot 18 jaar voor de tentoonstelling.

https://www.rmo.nl/uw-bezoek/activiteiten/zomervakantie-2022/

 

Deze week hebben we het huiswerk van rekenen op woensdag besproken, wat heeft iedereen het goed gemaakt. Ook deze week is er weer een blad met 7 redactiesommen mee naar huis. De kinderen moeten som en de berekening van het verhaaltje opschrijven, het antwoord alleen is dus niet voldoende.

 

Met Engels zijn we bezig met woorden die met dingen te maken hebben die je aan kan hebben. Tijdens de les proberen we alleen maar Engels met elkaar te spreken. Dat is best spannend, maar het lukt ook heel vaak.

 

Huiswerk:

Woensdag 7 september, werkblad redactiesommen (zie kalender schoudercom)

Leerwerk:

Maandag 5 september, oefenblad topo Nederland (zie kalender schoudercom)

 

Nieuws uit groep 7

Woensdag hebben we een heel leuk en interessant bezoek gehad aan het museum van Oudheden. We bezochten de tentoonstelling ‘Op zoek naar Toetanchamon’ en hadden ook nog tijd om ‘Langs de Nijl” te bekijken. De kinderen hebben een speurtocht gedaan, maar ook piramides gebouwd van vreemde blokken of hun naam gestempeld in hiërogliefen. Aan het eind hebben we ook nog even de tempel in de hal bekeken. Een bijzonder idee dat deze echt uit het oude Egypte komt. Het was fijn dat er zoveel ouders met ons mee wilden.

 

Met rekenen hebben we deze week geoefend met breuken. Bijvoorbeeld sommen als; wat is 1/5 van 40, of 3/8 van een taart kost 6 euro, wat kost de hele taart. Eigenlijk zijn dit gewoon tafelsommen. Daarom is het ook zo belangrijk om de tafels heel goed te kennen. Dan kun je de sommen lekker snel maken. Iedere maandag doen we een kort tafeltoetsje. Zo zorgen we dat het in alle rekenlessen vlot gaat.

De kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen voor de schoolarts. Zij komt op 23 en 30 september  in groep 7 voor de screening van de kinderen. Willen jullie de brief zsm mee terug naar school geven, als dat nog niet is gebeurd?

 

Tot aan de herfstvakantie hebben we de schoolrobots in de klas. We leren de kinderen stapsgewijs te programmeren. We starten met commando’s in de vorm van pictogrammen. Voor de getalenteerde kinderen bieden we een geavanceerde vorm van programmeren met het Engelstalige programma Blockly. Een aantal kinderen heeft al een beetje ervaring met programmeren, omdat ze in de Plusklas Scratch hebben gedaan.

Huiswerk: maandag 5 september : blad cijferend vermenigvuldigen (iedereen) en tafelbladen (sommige kinderen hoeven deze niet te maken). Note: het blad cijferend vermenigvuldigen is aangepast zoals vermeld in de mail op Schoudercom

 

Vrijdag 9 september: Topografietoets Werelddelen en Oceanen

De kinderen leren de werelddelen en oceanen uit het hoofd. U kunt thuis naar topomania.net. In de zoekbalk vult u: ‘Davinci De Egyptenaren’ in. Daar staat exact dezelfde kaart. Online kunnen er verschillende soorten oefeningen gedaan worden om de topografiestof te leren. Kinderen kunnen nog moeilijk inschatten of ze de stof echt uit hun hoofd kennen. In het begin van het jaar is het fijn als u ze kunt helpen door bijvoorbeeld een overhoring.

 

Nieuws uit groep 8

Deze week is groep 8 met behulp van een aantal ouders naar het museum gegaan. Hier hebben we een speurtocht gedaan naar Toetanchamon. Om een indruk hiervan te krijgen ontvangt u zo snel mogelijk foto’s via de blog.

 

Op woensdag 21 september 2022 wordt een slagbaltoernooi georganiseerd voor de groepen 7 en 8. Dit toernooi zal plaatsvinden in Leiden en is van 13.30 uur tot en met 16.30 uur. Als uw kind mee wilt doen, dan is het mogelijk om in te schrijven in de klas.

 

Als laatste hebben we vrijdag 2 september 2022 afscheid genomen van Desteny. Hier hebben we natuurlijk ook bij stil gestaan. Desteny veel plezier op je nieuwe school!

 

Huiswerk:

Maandag 5/9: Rekenen, werkblad cijferend rekenen

Woensdag 7/9: Taal, werkblad zinsontleding

Vrijdag 9/9: Spelling, werkblad werkwoordspelling

Nieuws van SKZ TSO

In de bijlage vindt u een brief van SKZ over de tarieven van de TSO. 

Nieuws van de ouderraad

We zijn weer begonnen!

 

Ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage, zodat wij alle festiviteiten kunnen organiseren. 

De festiviteiten die we hiervan organiseren zijn onder andere de hutspot met 3 oktober, Sint, Kerst, Pasen en de sportdag. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Da Vinci lessen en materialen voor de klassen.

 

De ouderbijdrage zal dit jaar € 25,-. per kind zijn. 

 

De bijdrage voor de schoolreis is € 26,00 euro.

Verdere informatie over de schoolreis volgt nog later dit schooljaar.

 

Wij vragen u om het totaalbedrag ad € 51,00 voor maandag 12 september over te maken op onderstaande rekening onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

 

IBAN: NL24 ABNA 060.54.33.194     

Ten name van: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden te Zoeterwoude

graag onder vermelding van betalingskenmerk: NAAM EN GROEP VAN UW KIND

 

Wij vertrouwen erop dat we er weer een geslaagd schooljaar van kunnen maken.

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Anouk Kool via orbernardusschool@gmail.com.

 

 

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad

Stichting Kunst & Cultuur Zoeterwoude

In de bijlage is een nieuwsbrief van de Stichting Kunst & Cultuur Zoeterwoude toegevoegd.