Login

Bernardusschool

preview
Weekbrief 7 - 30 september 2022
Verjaardagen & agenda
Verjaardagen   Groep
30 september Cato van Polanen  4
1 oktober Quinten van Rijn 7
4 oktober Noah Westerdijk 4
  Jack Klaasen 5
6 oktober  Jente van der Meel

3

  Jente Savenije

8

 

Van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag toegewenst! 

 

Agenda  
3 oktober  Leids Ontzet: leerlingen vrij
5 oktober

Start Kinderboekenweek

Dag van de Leraar

Nieuws van de ouderraad

Wat fijn dat er al veel ouders de ouderbijdrage betaald hebben! Bedankt daarvoor!

 

Voor de ouders die nog niet betaald hebben, willen wij vragen om de vrijwillige ouderbijdrage naar onderstaand bankrekningnummer over te maken.

 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om allelei festiviteiten kunnen organiseren, zoals de hutspot met 3 oktober, Sint, Kerst, Pasen en de sportdag. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Da Vinci lessen en materialen voor de klassen.

 

De ouderbijdrage zal dit jaar € 25,-. per kind zijn. 

 

De bijdrage voor de schoolreis is € 26,00 euro.

Verdere informatie over de schoolreis volgt nog later dit schooljaar.

 

Wij vragen u om het totaalbedrag ad € 51,00 voor maandag 12 september over te maken op onderstaande rekening onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

 

IBAN: NL24 ABNA 060.54.33.194     

Ten name van: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden te Zoeterwoude

graag onder vermelding van betalingskenmerk: NAAM EN GROEP VAN UW KIND

 

Wij vertrouwen erop dat we er weer een geslaagd schooljaar van kunnen maken.

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Anouk Kool via orbernardusschool@gmail.com.

 

 

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad

Parkeren bij school

 

Inline image

Afgelopen week regende het hard en worden er veel kinderen met de auto opgehaald. Er werd op de stoep geparkeerd, waardoor een onveilige situatie ontstond. 

 

Zou iedereen zijn/haar auto in een parkeervak willen parkeren en een stukje naar school willen lopen, zodat iedereen veilig de school kan bereiken of verlaten? Bedankt voor de medewerking!

Nieuws van de leerlingenraad

Deze week is de eerste bijeenkomst van de leerlingeraad geweest.

Laura (gr.8) was de voorzitter en Tycho (gr.7) heeft genotuleerd. Volgende keer zijn dit weer andere kinderen, zo komt iedereen een keertje aan de beurt.

We hebben besproken wat de leerlingenraad inhoud en wat er van de leden verwacht wordt.

Voor sommige was de eerste keer best spannend, maar vooral heel leuk.

Iedereen heeft verteld waarom hij of zij graag in de leerlingenraad wilde komen.

Ook hebben we een foto gemaakt in de school waar alle leerlingenraadleden op staan. Zo kan iedereen zien wie de leerlingen vertegenwoordigd.

We hebben er veel zin in om komend schooljaar met de ideeën van de leerlingen uit de verschillende klassen voor de school aan de gang te gaan.

 

Terugblik informatieavond

Afgelopen maandagavond hebben 70 geïnteresseerden de informatieavond in de Goede Herderkerk bezocht. 

Verschillende afdelingen waren vertegenwoordigd en er waren afbeeldingen te zien van het nieuwe schoolgebouw. Een paar platen staan nu in de aula, zodat leerlingen of ouders nog kunnen kijken. 

 

Als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwbouw, dan kunt u informatie over de nieuwbouw vinden op: 

Samen ontwikkelen – Gemeente Zoeterwoude

 
Traktaties

Inline image
Als uw kind jarig is, wordt de verjaardag in de klas gevierd. Een traktatie hoort er uiteraard bij. De keuze voor traktatie laten we aan u als ouder over. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie!

De kinderen trakteren alleen in hun eigen groep en gaan niet de groepen langs (geldt niet voor de kleuters).

Nieuws vanuit de MR

De bronafbeelding bekijken

 

Beste ouders,

 

De eerste MR vergadering van dit schooljaar zit er weer op. We hebben een aantal nieuwe leden welkom geheten. Aankomend schooljaar zitten vanuit het team juf Anneke, juf Daphne en juf Annemieke in de MR. Vanuit de ouders zijn het Laura (moeder van Jens gr. 7, Eline gr. 5 en Jinte gr. 3), Klazien (moeder van Teun gr. 8, Mieke gr. 7 en Anke 1/2c) en Annet (moeder van Thijs gr. 5 en Britt gr. 1/2a)

 

Afgelopen dinsdagavond hebben we onder andere gesproken over de communicatie naar ouders. U kunt vanuit de MR, na een vergadering, een stukje in de weekbrief verwachten met informatie. U kunt de oudergeleding ook altijd aanspreken op het plein of via Schoudercom (MR mailbox) een berichtje naar ons sturen.

We hebben ook gesproken over het draaiboek Corona wat het Ministerie van Onderwijs verplicht stelt aan alle scholen. Het team heeft een overzichtelijk plan opgesteld waarin alle fases en maatregelen duidelijk worden beschreven. Hopelijk hebben we dit draaiboek niet nodig.

Het derde grote onderwerp waar we over gesproken hebben is het schoolplan. Een schoolplan wordt opgesteld voor de komende vier jaren (2023 t/m 2027) en maakt duidelijk waaraan gewerkt gaat worden, wat speerpunten zijn en de stip aan de horizon is. De MR blijft het komende jaar nauw betrokken bij het schrijven van het schoolplan. 

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd. Spreek ons gerust aan op het plein of via de mailbox, dat vinden wij alleen maar prettig!

 

Met vriendelijke groet,

 

Laura, Klazien en Annet

Nieuws uit de kleutergroepen

Twee acteurs in geheel geelgekleurd decor, ze dragen ook gele kleding

Afgelopen woensdag zijn we met alle drie de kleutergroepen naar de theatervoorstelling van het kunstgebouw geweest. De voorstelling heette “Geel”.
Het hele decor was geel, de acteurs waren gekleed in gele pakken en alle voorwerpen waren geel. Maar opeens kwam er een blauwe mevrouw aan. De gele mensen wisten niet wat ze met de blauwe mevrouw aan moesten. Blauw mocht niet meespelen. Uiteindelijk bleek blauw toch heel lief en zijn geel en blauw samen gaan spelen. En daar ontstond toen een nieuwe kleur: groen. Alle kleuren en onze kleuters mochten samen muziek maken en zo kwam alles toch nog goed. Het was erg leuk!

Nieuws uit groep 3

De bronafbeelding bekijken

Bij Veilig Leren Lezen zullen we volgende week alweer kern 2 afsluiten. We hebben dan al 14 letters geleerd en kunnen al echte zinnen lezen.
We weten ook dat een zin aan het einde een punt heeft. Zinnen lezen is nog best wel moeilijk en zorg soms voor onzekerheid bij de kinderen. Het is echt de bedoeling dat er thuis veel gelezen wordt.
Het zelf lezen door de kinderen raden wij elke dag aan, maar het voorlezen voor het naar bed gaan moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Het zelf lezen is extra leuk als het in een boek is dat je zelf hebt uitgekozen. De bibliotheek heeft een groot assortiment aan boeken en helpt graag bij het uitzoeken. (Het abonnement is voor kinderen zelfs gratis!) Succes met het lezen!!!

 

Blok 2 van rekenen hebben we deze week afgesloten. Wat een knapperds zijn het toch in groep 3. We kunnen splitsen met het cijfer 4, 5 en 6, we kijken al naar de hele uren op de klok en zelfs de halve uren lukken al een beetje en ook het bouwen met blokjes is prima gegaan. We weten hier dat er soms ook blokjes verstopt zitten in een bouwwerk.

Deze week hebben we het over pesten gehad in de klas. WE hebben het boek “Grapje” in de klas voorgelezen en het gehad over wat pesten in en wanneer een grapje niet leuk is. Wat kunnen de kinderen dit goed vertellen, maar ook wordt er goed op de regels gelet en hebben we het dus heel fijn in onze groep.

Nieuws uit groep 4

We hebben hard gewerkt deze week!

Voor sommigen was de herkansing van de tafel van 1! Fijn dat het deze keer wel lukte voor de meesten. Denk eraan dat jullie blijven oefenen.

De bronafbeelding bekijken

Op 10 oktober gaan we voor de tafel van 2! Lekker oefenen allemaal! 1 paar sokken is 2, 4 paar sokken is 3, 3 paar sokken is…….?

Helaas bleven we deze week een paar pauzes binnen, vanwege de regen. De kinderen mogen dan spelletjes doen, kleuren of een filmpje kijken.

Deze week hebben we het ook over pesten. Wanneer is een grapje geen grapje meer, maar wordt het pesten?

Ook is er weer heerlijk gesmuld van de stamppot! Wat een gezelligheid!

Maandag zijn de kinderen vrij!

Nieuws uit groep 5

Bij rekenen oefenen we deze week met klokkijken. De kinderen leren hele en halve uren op een digitale klok. Zo leren ze dat een dag uit 4 delen bestaat (ochtend, middag, avond en nacht) en leren ze ook dat bijv. 7:00u “zeven uur in de ochtend “ is en dat 23:00u als “11 uur in de avond“ uitgesproken wordt. In de klas maken we dagelijks gebruik van de analoge en digitale klok. Op Schoudercom delen we een foto hoe deze klokken ons  goed kunnen helpen tijdens de les.

 

De bronafbeelding bekijken

Bij Engels oefenen we de woordjes die we leren bij Unit 1 “Meeting People”. Voor de kinderen die dat leuk vinden zijn de woordjes ook te oefenen op de volgende sites. https://quizlet.com/nl/521903108/take-it-easy-groep-5-unit-1-flash-cards/ 

https://quizlet.com/521903108/match 

 

Dit jaar zullen er een paar momenten zijn waarbij we wat hulp van ouders nodig hebben (bijv. bij kerst en bij de juffenverjaardag). Het zou fijn zijn als er ouders zijn die ons dan willen komen helpen. Aan het begin van het jaar heeft een moeder zich aangemeld om hulpouder te zijn, maar wellicht zijn er meer ouders die een handje willen meehelpen. U kunt zich opgeven bij de juffen. Alvast bedankt!

Volgende week heeft juf Sannie cursus waardoor de juffen een werkdag ruilen. Dinsdag 4 oktober staat juf Sannie voor de groep, donderdag 6 oktober heeft juf Daniëlle zorgochtend en staat juf Celine voor de groep. ’s Middags geeft juf Daniëlle weer les in de klas. 

Nieuws uit groep 6

Volgende week begint de Kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen. We gaan daar ook mee aan de slag in de klas. Hiervoor hebben we glazen potten nodig, formaatje jampot dit mag uiteraard ook een pindakaaspot of een appelmoespot zijn.

 

Deze week hebben we bezoek in de klas gehad van Olivier (groep 7) en zijn moeder. Olivier heeft een jaar met zijn ouders en zus gereisd in Afrika. Dit sluit mooi aan bij het onderwerp wat we bij Davinci bespreken.

 

Inline image

Dit weekend wordt er in Leiden het ‘Leids Ontzet’ gevierd, natuurlijk doet de Bernardus hier ook volop aan mee. We hebben dan ook in de klas heel kort de geschiedenis hierover besproken en daarna een spel met Juf Anouk gedaan, 30 seconds. In een halve minuut zoveel mogelijk woorden die met het Leids ontzet te maken hebben raden.

 

Huiswerk: Redactiesommen, (staat op Schoudercom in de kalender)

Leerwerk: Engelse woorden unit 1 (staat op Schoudercom in de kalender)

 

Nieuws uit groep 7

De bronafbeelding bekijken

Woensdag is de kinderpostzegelactie gestart.  Groep 7 doet hier weer aan mee. Dit jaar kunnen de kinderen langs de deuren gaan, maar doordat er ook met een QR code wordt gewerkt voor het bestellen, kunnen opa, oma, ooms en tantes ook via een appje of mail bij de kinderen postzegels en andere producten kopen. Bestellen kan ook via een papieren formulier. Kinderen hebben dus nooit geld op zak bij het verkopen. De opbrengst gaat naar projecten voor kinderen die veel zorgen aan hun hoofd hebben. De mappen moeten woensdag 5 oktober weer op school zijn.

 

In de nieuwe Engelse methode Take it easy is het de bedoeling dat de kinderen ook per les een aantal woordjes uit hun hoofd leren. Bij les 1 en 2 van Unit 1 hebben we dit nog niet gedaan, maar bij les 3 is dit wel de bedoeling. De kinderen hebben een blad mee gekregen waarop alle woordjes voor deze unit staan. Vrijdag is de eerste toets. Het gaat er om dat de kinderen de woorden kunnen vertalen van Nederlands naar Engels en andersom. Daarbij hoort ook de correcte spelling. Misschien dat het in het begin nog even wennen is, dus geen paniek als het niet gelijk goed gaat. In de toetsjes zit ook een deel grammatica. We geven dit nu nog niet mee naar huis, maar starten met alleen de woorden.

 

Woensdag heeft Olivier samen met zijn moeder een presentatie gehouden over hun reis naar Afrika. Hij heeft zijn verhaal ook in groep 6 en 8 verteld. Het verhaal paste precies bij het hoofdstuk ‘Afrika nu’ uit DaVinci.

 

Onze stagiaire stelt zich kort aan u voor:

Mijn naam is Kyra de Wilde, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Den Haag. Ik loop op donderdag stage in groep 7. Ik zit in mijn eerste jaar van de PABO en heb al 2 ontzettend leuke stagedagen gehad. Ik zal tot week vijfentwintig van het volgende jaar stage lopen. Soms kom ik een hele week stagelopen. In deze weken ben ik elke dag aanwezig op de school. Eventuele vragen beantwoord ik graag. Groetjes, Kyra

Nieuws uit groep 8

Op vrijdag 30 september organiseert Sterk Techniek Onderwijs Rijnstreek het evenement Techniek Tastbaar voor leerlingen van 10 tot 16 jaar. Ongeveer 25 technische bedrijven uit verschillende technische branches organiseren voor kinderen allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, solderen, ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen, programmeren en nog veel meer. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.techniektastbaar.nl/

 

Op aanstaande 12 oktober gaan we als klas naar een middelbare school om hier sfeer te proeven. Ik heb inmiddels voldoende aanmeldingen ontvangen om er een leuk uitje van te maken, dank hiervoor. Ik stuur zo snel mogelijk meer informatie als het programma bekend is.

 

Inline image

Donderdag 20 oktober presenteren de kinderen van de bovenbouw het themawerk aan elkaar. U bent ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de themawerken. De kinderen vertellen u hoe het proces is verlopen en wat ze uit hun onderzoek kunnen concluderen. We starten met de eerste presentatieronde om 14:00.

 

Vandaag komen we in de stemming voor 3 oktober doordat we naar het Minikoraal in Leiden gaan. Een groot evenement om mee te maken. Maandag 3 oktober is natuurlijk het grote feest. Met deze reden is de school gesloten op 3 oktober.

 

Huiswerk:

Dinsdag 4/10: Rekenen, werkblad

Donderdag 6/10: Spelling, werkblad persoonsvorm

 

Gezocht: vrijwilligers

De bronafbeelding bekijken

Voor een gezin in Zoeterwoude Rijndijk zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwillige voorlezer.
De kinderen van 4 en 6 jaar kunnen ondersteuning bij hun taalontwikkeling goed gebruiken. Je gaat voorlezen, een spelletje doen en de ouder stimuleren in het voorlezen van de kinderen.
Dus heb je een uurtje tijd per week om je in te zetten als vrijwillige voorlezer bij de VoorleesExpress, meld je dan aan bij voorleesexpress@bibliotheekrijnenvenen.nl
Meer informatie? Bel Tineke Knoester: 06-10068678
De VoorleesExpress is een programma van de Bibliotheek Rijn en Venen.

 

 

Sportnieuws

Schoolsport 071

Vorige week woensdag hebben we de aftrap gedaan van de Schoolsport071 toernooien 2022-2023 met het Slagbaltoernooi op de velden van DIOK.

Met prachtig weer, goede begeleiding en organisatie was het wederom een mooie opening. Al mag de opkomst qua deelnemende teams wel hoger😉!
Het volgende toernooi volgt half oktober en vandaar deze reminder om hiervoor in te schrijven.

 

Wanneer vindt het Damtoernooi-Teams plaats?

Op woensdag 19 oktober 2022 vindt het Schoolsport071 Damtoernooi-Teams plaats in het Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4. Dit toernooi is bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8!

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen deelnemen en het is dus niet nodig om “geoefend” te zijn. Bij het toernooi staan meedoen en plezier centraal.

Nadat de inschrijving is gesloten zullen wij jullie op de hoogte stellen van het programma, tijdsduur etc.

 

Tot wanneer kan ik inschrijven en hoe moet ik dit doen?

 

Wat zijn de kosten voor het Damtoernooi-Teams?

Zoals jullie weten, zijn dit schooljaar al onze Schoolsporttoernooien gratis vanwege ons 75 jarig jubileum!

Ook in het kader van dit jubileum zullen alle deelnemers na afloop een certificaat en een aandenken mee naar huis krijgen.

 

Meer informatie is te vinden op:
https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-aanbod/scholen/bekijk/1488/damtoernooi-bao-teams

 

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken via één van de genoemde e-mailadressen.

Met sportieve groeten,
mede namens Jack van der Plas

 

Patrick Nutting
Gemeente Leiden
Schoolsport- en Sportstimuleringscoördinator
Team Sport, Gezondheid & Welzijn
06 36 55 83 62 of 071 516 3802
Ma |Di |Wo|Vr
www.schoolsport071.nl

www.sportkennismakingleiden.nl

www.leiden.nl/gemeente

 

Nieuws van Energiek Zoeterwoude

Week van de Gezelligheid – Programmaoverzicht

Morgen start de “Week tegen Eenzaamheid”. In Zoeterwoude is deze omgedoopt tot de “Week van de Gezelligheid”. Dankzij een inspirerende brainstorm met inwoners en organisaties is er een prachtig programma tot stand gekomen. Deze heb ik in de bijlage toegevoegd. Willen jullie dit delen binnen je organisatie, op social media, met vrienden, bekenden of buren?  Er is voor iedereen wel iets te doen. In de bijlage ook de poster bijgevoegd die deze week in het Leids Nieuwsblad gepubliceerd wordt. Met een aantal zorgwekkende cijfers over eenzaamheid, maar ook met diverse laagdrempelige tips.

 

Nieuwe Energie – Doe je mee?

Nieuwe Energie is er voor Zoeterwoudenaren die meedoen met Stoptober en graag ervaringen met andere inwoners willen uitwisselen. Je kunt je aanmelden voor de Facebookgroep en er is ook een besloten WhatsApp groep. Via deze groepen kun je elkaar helpen, tips geven, ervaringen en informatie delen. Ook komt er op verschillende momenten een vragen halfuurtje met de lokale huisarts of praktijkondersteuner voor je vragen tijdens de poging om te stoppen. Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan aan voor de Facebookgroep Nieuwe Energie. Wil je ook graag in de WhatsApp groep? Stuur dan een mailtje naar info@energiekzoeterwoude.nl met je telefoonnummer. Dan voegen wij je toe!

 

 

 

Vriendelijke groeten,

 

Inline image