Login

Bernardusschool

preview
Weekbrief 4- 9 september 2022
Verjaardagen & agenda
Verjaardagen   Groep
12 september Benjamin van Haastert   8

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst! 

 

Agenda  
13 september  workshopavond
26 september

informatieavond nieuwbouw

Goede Herderkerk

13 september: workshop- en informatieavond


De bronafbeelding bekijkenDinsdagavond 13 september a.s. zijn alle ouders welkom bij de workshopavond.  

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de informatie van de kleutergroepen en groep 3 (Veilig leren lezen) een half uur, dus ouders kunnen twee workshops bezoeken deze avond. 

 

U kunt kiezen uit: 

* Snappet

* Kanjertraining/Rots en water

* Atlantis (nieuwe leesmethode voor technisch en begrijpend lezen)

* Davinci (geïntegreerde zaakvakmethode)

* Veilig leren lezen (groep 3)
* Kleuteronderwijs 

* Engels (nieuwe methode Take is Easy). Let op: de workshop Engels wordt alleen aangeboden tijdens de eerste ronde van 19.30-20.00 uur.

 

Er wordt deze avond ook specifieke informatie verstrekt aan ouders van groep 8 van 19.30-20.30 uur. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00-19.30 uur: inloop met koffie en thee

19.30-20.00 uur start eerste ronde workshop

20.00-20.30 uur start tweede ronde workshop

20.30-21.00 uur afsluiting in de klas van uw kind

 

Inschrijven voor deze avond is niet nodig.

 

De hoofdingang gaat om 19 uur open. We hopen veel ouders te verwelkomen! 

 

Ouderraad: jaarlijkse ouderbijdrage

 

Ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage, zodat wij alle festiviteiten kunnen organiseren. 

De festiviteiten die we hiervan organiseren zijn onder andere de hutspot met 3 oktober, Sint, Kerst, Pasen en de sportdag. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Da Vinci lessen en materialen voor de klassen.

 

De ouderbijdrage zal dit jaar € 25,-. per kind zijn. 

 

De bijdrage voor de schoolreis is € 26,00 euro.

Verdere informatie over de schoolreis volgt nog later dit schooljaar.

 

Wij vragen u om het totaalbedrag ad € 51,00 voor maandag 12 september over te maken op onderstaande rekening onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

 

IBAN: NL24 ABNA 060.54.33.194     

Ten name van: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden te Zoeterwoude

graag onder vermelding van betalingskenmerk: NAAM EN GROEP VAN UW KIND

 

Wij vertrouwen erop dat we er weer een geslaagd schooljaar van kunnen maken.

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Anouk Kool via orbernardusschool@gmail.com.

 

 

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad

School en Corona

Helaas gaat het Coronavirus nog steeds rond en houden we er rekening mee dat het virus in het najaar/winter op zal laaien. 

Vanuit het Ministerie moet elk schoolbestuur 4 verschillende scenario's uitwerken:bij elke scenario horen bepaalde maatregelen. Dit is laatst besproken met alle directies van SCOL. Aan de hand van deze scenario's maakt elke SCOL-school een draaiboek. Het draaiboek zal met de MR besproken worden. 

 

Om het virus zo min mogelijk kans te geven, geven we leerlingen nog geen handen bij binnenkomst en zullen we ouders bellen als een leerling ziekteverschijnselen heeft, die passen bij Corona. 

Voor de veiligheid van onze medewerkers doen wij een dringend beroep op u om uw kind te testen bij klachten en minimaal 5 dagen in quarantaine te blijven, voordat uw kind weer naar school komt. 

Nieuws uit de kleutergroepen

We leren met het thema ''Kleurenmonsters'' veel over emoties. We doen kringspelletjes. We vragen bijvoorbeeld aan de verdrietige monster waarom hij verdrietig is. De kinderen vertellen dan zelf ook wanneer zij weleens verdrietig zijn. De bronafbeelding bekijken
Er is ook een monster verliefd..........verliefd op de juf. De bronafbeelding bekijken

 

We leren nu de letter g. Welke woorden beginnen allemaal met een g. Probeer dat thuis ook eens te oefenen. Grap, geit, gras, groen. De kinderen doen heel erg hun best om de g te oefenen.

 

Wat hebben alle kinderen weer een leuk speelgoed meegenomen vandaag! De kinderen leren op deze speelgoedmiddagen samen te spelen met het meegebrachte speelgoed.
Fijn, dat bij sommige kinderen een naam op hun speelgoedtas was gezet.

Nieuws uit groep 3

De eerste kern is afgesloten en de boekjes zijn deze week mee naar huis gekomen. Wat zijn het ‘’knapperts’’ in groep 3. In het schrift zat ook het blad dat bij deze kern hoort. Dit is het eerste deel van de eigen letterboom die de kinderen thuis kunnen gaan ophangen. Als we kern 6 gehad hebben dan is de boom compleet en kennen de kinderen alle letters.

 

Het rekenschrift van blok 1 gaat deze week ook mee naar huis. We zijn gestart in blok 2 en leren al cijfers tot 20 op goede volgorde te zetten.

 

Juf Annemieke is komende week op donderdag en vrijdag afwezig. De groep wordt opgevangen door juf Sanne. Dinsdag 20 september is juf Annemiek weer op school.

Nieuws uit groep 4

We zijn alweer wat weken onderweg en de vakantie ligt alweer 3 weken achter ons.

Wat werken de kinderen hard en wat genieten we van ze!

Ze pakken het werken op de tablet in Snappet goed op en kunnen heel stil werken.

Wij zijn de enige groep die nog geen blokje hebben om mee te werken. Deze zijn besteld, maar we wachten helaas nog op de bestelling. Ondanks dat de kinderen zonder blokje moeten werken, laten ze zien dat het echte kanjers zijn! Weet u niet over welk blokje dit gaat? Vraag het vanavond aan tafel maar eens 😊

Nu we er al een paar weken op hebben zitten, gaan we ook starten met de tafels oefenen. De kinderen hebben allemaal tafel 1 en een tafelkaart met alle tafels tot 12 meegekregen. De tafel van 1 gaan we nu oefenen en zullen we 19 september afnemen. U kunt deze mondeling en schriftelijk op volgorde en door elkaar afnemen. Zo doen wij dit in de klas ook. De tafelkaart met de tafels tot 12 is om op de wc deur te hangen. Dat wordt lekker oefenen tijdens een bezoek aan het toilet! Zet ‘m op!

Nieuws uit groep 5

Elke dag nemen we een kijkje op de site https://www.dedagvandaag.nl/. Dit is een digitale agenda met allerlei actuele nieuwsitems voor leerlingen van groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. De kinderen maken kennis met maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, vrijheid, mediawijsheid, democratie en kinderrechten. Daarbij zijn vaak filmpjes te zien en doen we mee met klassikale enquêtes (anoniem). Ook thuis kunnen de kinderen zo het nieuws volgen. Het is echt het bekijken waard.

 

In onze lesmethode “Blits - studievaardigheden” staan de lessen in het eerste thema in het teken van pretparken. De kinderen hebben afgelopen week gekeken naar de plattegrond van pretpark “De Vuurtoren”. Ze hebben geleerd wat een plattegrond is en hoe je die kunt gebruiken om de weg te vinden. Daarbij is het belangrijk om goed naar de legenda te kijken om te zien wat alle tekeningen op de kaart betekenen.

Elke maandag en dinsdag hebben we gymles van meester Tim. Het is fijn als alle kinderen denken aan het meenemen van hun gymspullen, en daarbij niet te vergeten de gymschoenen. 😉

Nieuws uit groep 6

Na deze week hebben we met bijna alle kinderen en ouders een gesprekje gehad. Wat fijn dat dit fysiek kan.

Deze week zijn we voor veel vakken al bezig geweest met oefentoetsen. Zo kunnen we samen zien aan welke doelen we nog moeten werken voor de toets.

 

Bij rekenen kwamen we erachter dat het klokkijken bij rekenen nog best lastig is. Vooral de analoge klokken. De kleine wijzer voor de uren en de grote wijzer voor de minuten. Als we deze twee omdraaien hebben we opeens een hele andere tijd. En op de digitale klok, hoe zit het ook alweer na 12.00 uur in de middag. Met een 24-uurs klok tellen we dus gewoon door en is 1 uur in de middag op de digitale klok 13.00uur.

 

Het huiswerk is deze week ook weer goed gemaakt, maar vanaf nu komen er ook weer meer sommen bij. 14 sommen in totaal en de som en de berekeningen moeten ook opgeschreven worden, dit mag op een apart blaadje.

 

Maandag hebben we de eerste topo-toets over Nederland. De kinderen hebben afgelopen week al laten horen en zien dat ze goed en veel geoefend hadden.

 

Caroline en Jessica (moeder Thijs en moeder Maud) hebben zich bij ons gemeld als klassenouder. Fijn dat jullie dit willen doen dit schooljaar.

 

Op vrijdag middag werken wij voortaan aan de thema werkstukken. Dit hoort bij Da Vinci. De kinderen werken in tweetallen en onderzoeken een zelfgekozen onderwerp. We zijn vorige week begonnen met de uitleg hiervan en gaan deze week verder met het bedenken van een onderwerp en een onderzoeksvraag. Dit moet een vraag zijn waar het antwoord niet direct te op google te vinden is. De kinderen gaan de komende weken onderzoek doen en aan het eind zal er een presentatie gegeven worden waar ook u mag komen kijken. Daarover later meer.

 

Huiswerk: Woensdag 14 september redactiesommen (zie Schoudercom, kalender)

Leerwerk: Maandag 12 september topo-toets Nederland (zie schouderkom, kalender)

Nieuws uit groep 7

We hebben de afgelopen weken met (bijna) alle kinderen een gesprek gehad. Wat is dat fijn en leerzaam. Ze goed om te zien en horen dat veel kinderen heel goed weten wat ze met ons willen bespreken. We gaan ons best doen om alle afspraken zo snel mogelijk uit te voeren. Voor alle ouders: aarzel niet om contact met ons te zoeken als er iets aan de hand is, ook buiten de gespreksrondes om.

 

In de klas hebben we 4 keer in de week stillezen. We hebben een schema met de keuzes hier bij hebben. Twee keer per week moeten ze in een (bieb)boek lezen. De andere dagen mogen ze kiezen uit strips, tijdschriften, DaVinci boeken, samenleesboeken, gedichtenbundels, de krant en voorlezen aan de kleuters. We lezen bij het eten en drinken voor uit Dummie de Mummie van Tosca Menten. Vandaag in de les hebben we gezien dat zij nog véél meer heeft geschreven. Wie thuis boeken van haar heeft, mag die mee naar school nemen, zodat ook anderen er misschien in kunnen lezen. Ze maken we met elkaar reclame voor het lezen van boeken.

 

Huiswerk: Maandag 12 september tafelbladen (niet voor iedereen) en begrijpend lezen. Het is de bedoeling dat de kinderen niet alleen het goede antwoord aankruisen, maar ook onderstrepen waar ze dat in de tekst gevonden hebben.

 

De topo – opdracht bekijkt meester Tim volgende week even met de kinderen. Nu was het niet voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is, maar de meester is dan hopelijk weer beter.

Nieuws uit groep 8

Vanaf deze week heb ik alle ouders gesproken. Leuk om met u kennis te maken en meer te weten te komen over de kinderen.  Ik vond het fijn om te zien dat de kinderen weten waar ze voor werken en wat ze willen. Ik hoop alle gemaakte afspraken zo snel mogelijk door te voeren. Mocht er iets zijn, dan hoop ik dat u mij weet te vinden.

 

Op dinsdag 13 september 2022 is de workshopavond op school. Voor groep 8 is het een informatieavond. Tijdens deze avond vertel ik u graag meer over de gang van zaken in groep 8. Hopelijk mag ik u dan nogmaals ontvangen in het lokaal.

 

Als laatste, de kinderen zijn deze week weer druk bezig geweest met het onderzoek voor het themawerkstuk. Ieder groepje heeft een vraag waar zij de komende tijd mee bezig zijn. Ik werd erg enthousiast over de onderzoeken. Wellicht vindt uw kind het leuk om weer meer details te geven over het vraagstuk.

 

Huiswerk:

Maandag 12/9: Rekenen, werkblad inhoud berekenen

Woensdag 14/9: Spelling, werkblad woorden met een C

Vrijdag 16/9: Engels, woorden les 1

Bericht van SKZ

De bronafbeelding bekijken

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Op dit moment maken veel ouders gebruik van onze kinderopvang in Zoeterwoude Rijndijk.

Vanuit een aantal ouders krijgen wij de vraag of er ook op vrijdag peuteropvang aangeboden kan worden. Ook krijgen we de vraag of wij ook op woensdag buitenschoolse opvang kunnen aanbieden. 

 

Bij eerdere uitvragen bleek dat er helaas niet voldoende concrete animo was om de uitbreidingen te kunnen realiseren. Via deze weg willen wij graag opnieuw inventariseren of er voldoende concrete animo is.

 

Wil je voor je kind(eren) gebruik maken van peuteropvang op vrijdagochtend en/of buitenschoolse opvang op woensdag? Laat het ons graag uiterlijk 25 september weten door een e-mail te sturen naar: skz@kinderopvangzoeterwoude.nl of door te antwoorden op dit bericht.

Geef in je bericht aan wat de naam van je kind(eren) is en per wanneer je wilt starten met de extra opvang.

 

We vragen je om alleen te reageren als je echt de intentie hebt om hier gebruik van te maken. 

Heb je je wens al eerder kenbaar gemaakt? Dan vragen we je om opnieuw een bericht te sturen. Opvang wensen kunnen immers veranderen. 

 

In de week van 25 september inventariseren we opnieuw of er voldoende animo is. We houden de aanmelders op de hoogte.

 

Alvast bedankt voor de medewerking!

 

Hartelijke groet,

Kelly de Jong namens team SKZ

Cultuurnieuws
Bram van Beusekom speelt "Ton de kat"
 
Stichting Jeugdtheater WOUW te Zoeterwoude, organiseert en presenteert zes professionele theatervoorstellingen per jaar, voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Op zondag 11 september organiseert WOUW de 1e kindervoorstelling van het najaar, geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
 
Beschrijving van deze voorstelling:
 
Ton de kat gaat voor de eerste keer buiten spelen. Hij speelt tikkertje met de vlinder, maar opeens verdwijnt ze en is Ton verdwaald. Snel gaat hij op zoek en vindt vele verschillende huizen. Hij maakt nieuwe vrienden en samen beleven ze bijzondere avonturen, maar hij verlangt ook terug naar zijn eigen fijne mandje.
Help kat Ton met zoeken en ga mee op avontuur! Karton komt tot leven in een verrassende voorstelling vol beweging voor iedereen van 3 tot 7 jaar. Met minimale middelen en maximale nieuwsgierigheid ontstaat op magische wijze een nieuwe wereld.
In deze verrassende wereld vol dieren van karton brengt Bram op speelse wijze lege dozen, wc-rolletjes en zelfs oude kranten tot leven.
 
“In je verbeelding kan je alles!” Dat is de reden dat Bram van Beusekom zijn solovoorstellingen met liefde creëert voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Zij bezitten deze gave als geen ander. Bram wil ze aanmoedigen om zichzelf te zijn. Ze stimuleren om nieuwsgierig te blijven en oproepen tot ondeugend zijn. Hij wil de verbeelding van kinderen levend houden en ook de volwassenen uitdagen om weer net zo open te kijken als de kinderen.
Bram speelt vol energie en met een positieve blik ontdekt hij de schoonheid in kleine dingen, die hij vervolgens met humor met iedereen deelt. Met zijn speelse nieuwsgierigheid laat hij de ogenschijnlijk levenloze voorwerpen in zijn voorstellingen tot leven komen. Hierdoor zullen de kinderen steeds weer verwonderd en verrast worden. Met weinig woorden en krachtige eenvoud weet Bram zijn publiek te prikkelen en mee te nemen op een reis door een ieders eigen verbeelding.
 
 
Kaartjes zijn aan de deur van het Ons Huis te koop vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling.
 
Zondag 11 september om 15.00 uur in Ons Huis, 
Kosterspad 3, Zoeterwoude. Kaartjes zijn 4 euro per persoon.
 
 
Kijk voor meer informatie en de agenda op www.wouwzoeterwoude.nl
 
Wouw is ook te volgen op Facebook, https://www.facebook.com/wouwzoeterwoude