Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 9 - 15 november 2019
Jarigen & Agenda
Jarigen    
     
19 november  Sanne Tacko 3
20 november Eline Jones 3
21 november  Robbie Soeters 3

 

Gefeliciteerd met jullie verjaardag!

 

Agenda

 

   
18 november 2019 Ouderraad om 20.00 uur
22 november 2019 Klassentheater groep 1/2a en 5
3 december 2019 Medezeggenschapsraad om 20.00 uur
5 december 2019 Sinterklaasfeest
19 december 2019 Kerstviering
20 december 2019

Kerstvakantie start om 12.00 uur t/m 

5 januari 2020

Versieren school

Ook dit jaar gaan we de school weer helemaal in Sinterklaas sfeer brengen. Wij kunnen uw hulp hierbij gebruiken. Op maandagavond vanaf 19.30 uur willen wij de school gaan versieren. Als u ons daarbij wilt helpen, kunt dit aangeven via het bericht wat u vanuit Schoudercom heeft ontvangen. Wij hopen op een grote opkomst immers: “Vele handen maken licht werk!” Hopelijk zien wij u op maandagavond 18 november!

 

1e communie

Het Eerste Heilige Communiefeest in parochiekern De Goede Herder zal worden gevierd op zondag 17 mei 2020. De kinderen in groep 4 van de basisscholen in Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk en Leiden Roomburg worden daarvoor uitgenodigd. In groep 4 komt de werkgroep Eerste Communie van de parochiekern de Goede Herder in Zoeterwoude-Rijndijk een presentatie geven voor de leerlingen. De ouders van groep 4 zijn hierover middels een brief ingelicht. 

 

Rommelmarkt voor plastic soep

Op 27 november van 13.30 – 15.00 uur is er een rommelmarkt voor een goed doel; de plastic soep. Het is bij de Bernardusschool in de aula. Kinderen kunnen zich opgeven vanaf groep 5 om met een kleedje in de aula te komen zitten en hun (oude) spullen te verkopen. Het geld wat verdiend wordt is bedoeld voor het goede doel. Je kunt je inschrijven via de inschrijflijst die na de vakantie bij de hoofdingang hangt. Dit is een project vanuit ‘pittige pepers’ wat verzorgd wordt door Alex, Ruben en Thomas uit groep 6.

 

Nieuws uit de kleutergroepen

We zijn bezig met werken over de herfst. We hebben de letter h van herfst aangeboden. En doen hier verschillende activiteiten mee. We maken “herfstlettersoepjes”. De kinderen van groep 1 oefenen het maken van hun naam. De kinderen van groep 2 knippen letters van herfstwoorden. De kinderen maken ook met wasco een tekening van een herfstbos.

 

Tijdens de inloop liggen de werkjes die de kinderen tijdens de werkles gaan doen klaar op de tafels. Wij willen het werken hieraan graag zien en begeleiden. Daarom mogen de kinderen tijdens de inloop hier nog niet aan beginnen. Alle werkjes met een groen randje zijn vrij te kiezen tijdens de inloop.

 

In groep 1/2a zijn we ook druk bezig met het oefenen voor onze voorstelling over de Gruffalo van vrijdagmiddag 22 november. We starten om 14.00 uur. Ouders van kinderen uit groep 1/2a en groep 5 zijn van harte welkom te komen kijken. We zijn op zoek naar ouders die willen schminken. Het gaat om het schminken van 2 vossen, 2 uilen, 2 slangen en 2 Gruffalo's.

 

Nieuws uit groep 3

Woensdag waren we echt trots op onze kanjers! We maakten een rekentoets en het lukte om in 20 minuten tijd helemaal stil te blijven werken! Met resultaat, want iedereen scoorde voldoende-ruim voldoende of goed. 

 

Met lezen zijn we nu bezig aan kern 3 en we leerden deze week de oe van doek, de z van zee en de ij van ijs. De tweetekenklanken (oe-ij-ie-eu-ou-ei-au) komen nu ook zo langzamerhand aan de beurt. Als we nu de woordjes-leestoets gaan doen, is 15 woorden goed in 1 minuut voldoende, meer dan 20 woorden is zelfs goed. We zijn benieuwd. 

 

Met DaVinci zijn we begonnen aan het thema Samen op de wereld. In de eerste les leerden we over de aarde en de planeten. In de tweede les gaat het nu over de verschillende mensen op de wereld.

 

Nieuws uit groep 4

Blok 2 van spelling hebben we afgesloten met een woordendictee en een zinnendictee, wauw! Wat ben ik trots op mijn kanjers. In het nieuwe blok gaan we woorden met ng/nk, ei/ij, en eer,oor,eur leren.

 

Met rekenen gaan we beginnen met de tafels, we hebben de afgelopen tijd geleerd om groepjes te maken, 3 groepjes van 3 = 3 x 3 = 9. Alle kinderen hebben een tafelkaart, als zij een tafel kennen, op volgorde en door elkaar, krijgen zij een sticker op hun kaart. We beginnen met de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, 10. Als ze alle tafels door elkaar op kunnen zeggen, krijgen zij hun kleine tafeldiploma. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis gaan oefenen. Natuurlijk oefenen wij ook in de klas. Succes!

Nieuws uit groep 5

Er wordt al druk geoefend voor het Klassentheater. Volgende week vrijdag 22 november zullen we samen met groep 1/2a het toneelstuk van de Gruffalo opvoeren. Er wordt gezongen en gedanst en natuurlijk wordt het verhaal van de Gruffalo helemaal nagespeeld. U komt toch ook kijken? We starten om 14:00u. We zijn nog op zoek naar ouders die willen schminken. U kunt zich opgeven bij een van de juffen. Alvast bedankt!

 

Superfijn dat er bijna elke dag geflitst wordt. Dit helpt de kinderen om zoveel mogelijk woordjes binnen een bepaalde tijd te lezen. Hoe vaker dit gedaan wordt, hoe beter het gaat. Daarom ouders die ons daarbij helpen, heel erg bedankt voor jullie hulp! Volgende week hangt er weer een nieuwe lijst met data op ons memobord naast de deur. We hopen dat er weer enthousiaste ouders zijn, die komen helpen.

 

De eerste toets van Engels met als onderwerp “Nature” is goed gemaakt. Well done! We zullen starten met het tweede thema: “Me”. De kinderen zullen woorden leren m.b.t het uiterlijk, zoals “brown eyes”, ‘small glasses” en “short beard”. Ook zullen we zinnen oefenen, zoals “He’s got blue eyes” en “I haven’t got red hair”.

 

Nieuws uit groep 7

We zijn bezig met het afronden van de themawerken van de eerste periode. De lessen van Davinci over de Egyptenaren lopen nog tot aan de Kerst door. We hebben een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden gepland op woensdag 4 december om 11:00. We zullen rond 10:30 vertrekken van school. Waarschijnlijk met de fiets (dit jaar fietsexamen). We zijn dan ook iets later terug dan de eindtijd van de school. We verwachten om 12:30 uur weer terug te zijn.

 

Op 5 december komt onze grote Spaanse vriend (hopelijk) weer naar de Bernardusschool en vieren we met groep 7 het Sinterklaasfeest met surprises. De leerlingen hebben deze week een lootje getrokken met daarop de naam van een klasgenoot. Voor deze leerling gaan ze een surprise maken, een gedichtje schrijven en voor max €5 aan cadeautjes in verstoppen. De leerlingen krijgen een beschrijving mee als richtlijn voor de surprise. De lootjes houden we uiteraard geheim voor elkaar in de klas, maar thuis mogen ze het wel weten. Zo kunnen ouders ook meedenken en helpen bij het maken.

            

Huiswerk:

Woensdag 20 nov: blad van werkwoordspelling

vrijdag 22 nov Bloon 2x alle lijsten

 

Nieuws uit groep 8
Deze week hebben we weer hard gewerkt. De Cito spelling en werkwoordspelling zijn afgemaakt. Ik ben ontzettend trots op de kinderen. Volgende week hebben we alleen nog Rekenen en dan zit het er voorlopig op. Oefen nog even goed thuis op snappet in het werkpakket!
 
Dinsdag is mevrouw Broshka van Visser ‘t Hooft Leiderdorp langs geweest om het een en ander te vertellen. De kinderen waren enorm enthousiast. Op woensdag konden ze ook naar een open middag. Aan de verhalen te horen was dit erg geslaagd. Donderdag zijn we naar het Vlietland College geweest. Op de blog staan alle foto’s. Ook dit was weer erg geslaagd. We krijgen goede indrukken van de middelbare scholen.
 
Volgende week staat er een bezoek aan het Bonaventura College gepland. De kinderen moeten dan donderdag (de 21e) weer op de fiets komen.
 
Huiswerk:
Maandag 18 november: Nieuwsbegrip
Woensdag 20 november: mobiel mee voor hoorspel
Vrijdag 22 november: rekenblad

 

EXTERN NIEUWS
Sinterklaasintocht Zoeterwoude Rijndijk

Vorig jaar kwam Sinterklaas in Zoeterwoude Rijndijk al met de bus. Dit jaar komt Sinterklaas naar Nederland met de stoomtrein. Hoe zal Sinterklaas dit jaar in Zoeterwoude Rijndijk aankomen? Dat blijft nog een verrassing, maar we weten wel waar en hoe laat hij komt.

 

Wanneer:      Zaterdag 23 november 2019 om 13.30 uur

Waar:            Molentocht voor de kruising met de produktieweg (brug van Houtwerf naar RKVV Meerburg)

 

Daarna gaan we in optocht naar de Eendenkooi, Kooikersplein 1, waar Sinterklaas en zijn pieten dit feest met jullie willen vieren. Hopelijk tot de 23e!

 

Oranjecomité Zoeterwoude Rijndijk

Workshop muziek bij MOL

Van 25 – 30 november kun je bij de muziekschool van Leiderdorp (MOL) meedoen met leuke workshops.

 

Instrumentenmarkt 

hier kun je verschillende instrumenten zien en ook proberen. Misschien ontdek je zo wel welk instrument het beste bij jou past      

Maandag 25 november 15:30 – 16:15 uur

 

December Ensemble. 

Bespeel je al een instrument? Dan kun je meespelen in dit gemengd ensemble met muziek die speciaal bij de maand december hoort! Samenspel vooriedereen die op de basisschool zit en 1- 3 jaar muziekles heeft gehad. Kleine presentatie na afloop.

Maandag 25 november 16:30 – 17:30 uur

                                                          

Kennismaking Kleutercursus Slagwerk

Een vrolijke workshop slagwerk voor kinderen van 4-6 jaar. Ouders en begeleiders zijn in deze workshop van harte welkom! Verschillende trommels worden gebruikt: djembé, drumstel, maar o.a. ook doun doun en conga’s).                                                     

Woensdag 27 november 15:00 - 15:30 uur

 

De Beer en de Piano

Luister naar het verhaal van de Beer en de Piano, naar het prentenboek van David Litchfield met echte pianomuziek. Voor alle kinderen van 5 - 7 jaar.

Vrijdag 29 november 16:00 -16:45 uur

 

OpZang                                                                                                                                                            

Ben je ongeveer 9 – 11 jaar en houd je van zingen? Kom naar deze zangmiddag o.l.v. Jet van Helbergen en laat je stem nog mooier klinken!                                            

Vrijdag 29 november 17:00 -17:45 uur

 

Deelname 4 euro per workshop. Meer informatie over meedoen en aanmelden vind je op: www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl

 

Kerstspel Goede Herderkerk

De Goede Herderkerk organiseert dit jaar een kerstspel. Hier zijn een aantal oud-leerligen vanuit de Bernardusschool bij betrokken. Dit is een toneelstuk gespeeld door en voor kinderen waar het bekende kerstverhaal wordt verteld, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Zij willen zoveel mogelijk kinderen bereiken met die kerstverhaal en daarom zouden zij het leuk vinden als zo veel mogelijk kinderen mee zouden willen doen.

 

Belangrijke informatie over het kerstspel:
Ze zoeken leerlingen vanaf groep 4 (mochten ze jongere broers/zussen hebben, mogen die ook meedoen) die mee zouden willen doen met het kerstspel. Er zijn rollen met veel tekst en met weinig tekst, dus iedereen kan aangeven wat hij/zij fijn vindt. Er is ook een mogelijkheid alleen mee te zingen in het kerstkoor. De repetitie data zijn zaterdag 23 en 30 november van 12 tot 14 uur en zondag 8, 15 en 22 december van 13 tot 15 uur. Het is fijn als ze alle repetities aanwezig kunnen zijn, maar geen probleem als dit niet lukt. Leeringen kunnen zich aanmelden t/m 16 november door een mail te sturen naar simonecoene@casema.nl

 

Kerstmusical Scrooge

De kerstvakantie klinkt nog ver weg.......... In de Kerstvakantie met de hele familie naar het theater! Zie bijlage.

 

LOCATIE             Theater Ins Blau, Haagweg 6, 2311 AA Leiden

SPEELDATA        Vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2019: 14:30u, 19:00u

KAARTEN           Volwassenen €17,50/kinderen (<12 jaar) €12,50

RESERVEREN   www.theaterinsblau.nl 

Promotiedag tafeltennis

Afdeling West organiseert een grote Promotiedag voor de jeugd! In samenwerking met MJ Tafeltennis zal deze promotiedag op zondag 17 november 2019 worden georganiseerd bij LTTV Scylla in Leiden. Voor alle jeugd tot en met 12 jaar en je hoeft niet lid te zijn van een vereniging. Dus ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. Voor meer informatie zie bijlage.