Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 10 - 22 november 2019
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
24 november  Pieter Sloos 7
25 november Jurre van Galen 6
27 november Brandon Stouten 6
27 november Eva van Gijlswijk 7
28 november Sanne Brezet 10

 

Gefeliciteerd met jullie verjaardag!

 

Agenda

 

   
18 november 2019 Ouderraad om 20.00 uur
22 november 2019 Klassentheater groep 1/2a en 5
3 december 2019 Medezeggenschapsraad om 20.00 uur
5 december 2019 Sinterklaasfeest
19 december 2019 Kerstviering
20 december 2019

Kerstvakantie start om 12.00 uur

Sinterklaas

Wat ziet de school er weer gezellig uit. Er is door veel ouders weer hard gewerkt om alles in Sintsfeer te krijgen en dat is zeker gelukt. In de hal bij de kleutergroepen is zelfs een echte stal voor Ozosnel, het nieuwe paard van de Sint, gemaakt. Alle ouders heel erg bedankt voor de hulp!

 

In de mooie stal voor Ozosnel is ook al iets gebeurd. Afgelopen woensdag vonden we een emmer waar uit gedronken was, een aantal wortelen waar duidelijk van gegeten was en een zak met fopcadeautjes. En het allermooiste wat er werd gevonden, waren wel de bekers die Ozosnel gewonnen heeft. Duidelijk dat de stal dus ook door het paard van de Sint wordt gewaardeerd. Wat zou er verder nog gaan gebeuren? We wachten het maar af.

Davinci in groep 3, 4 en 5

In de groepen 3, 4 en 5 zijn we gestart met een nieuw project DaVinci, genaamd “Samen op de Wereld”. Naast de wekelijkse lessen met opdrachten willen we met de drie klassen als afsluiting een creatief circuit doen. De kinderen worden over de klassen verdeeld alwaar verschillende opdrachten te doen zijn. Zo worden er in een klas reptielen van klei gemaakt, kun je een gedicht maken, mag je je droomhuis tekenen en kun je een filmpje maken. Natuurlijk zijn er nog meer verschillende opdrachten en daarom zouden we het heel fijn vinden als er ouders zijn die willen komen helpen. Het duurt nog een tijdje voordat het zover is, maar zo kunt u misschien alvast wat regelen om te komen helpen. Kunt u op maandag 13 januari en/of 17 januari van 13:45 tot 14:45 uur? Dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht. Gezellig als u komt!

Nieuws vanuit de GMR

Op maandag 23 september was de eerste GMR vergadering van schooljaar 2019-2020. In deze vergadering zijn we geïnformeerd over de verzelfstandiging van OHM per (Onderwijsbureau Hollands Midden, een bureau voor administratie en advies), de collegiale bestuurlijke visitatie vanuit de PO-Raad en de stand van zaken rondom de formatie.

 

Op de agenda stond ook het nieuwe concept MR reglement. De GMR is door de MR-en van de SCOL gemandateerd om hier al dan niet mee in te stemmen. De GMR is eerder uitgebreid betrokken geweest bij het nieuwe medezeggenschapsstatuur en het reglement GMR PO. Herziening hiervan was noodzakelijk vanwege wet- en regelgeving en de actuele situatie van SCOL na de fusiegeschiedenis. De inhoud van het concept MR reglement is uitgelijnd met deze bovenschoolse medezeggenschapsdocumenten, die weer volledig gebaseerd zijn op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Na bespreking heeft de GMR ingestemd met de nieuwe MR reglementen. Op de website van elke SCOL school is inmiddels het nieuwe MR reglement te vinden te vinden.

 

Ten slotte hebben we van gedachten gewisseld over de Kaderbrief begroting 2020-2023. In de kaderbrief beschrijft het CvB relevante externe en interne ontwikkelingen, de opdracht van SCOL zoals geformuleerd in de Strategische Koers 2018-2022 en de (meerjaren) financiële kaders die het bestuur hanteert, die gezamenlijk de uitgangspunten en richtlijnen vormen voor de begroting. De GMR heeft na de bespreking positief advies gegeven. Aandachtspunt vanuit de GMR is, naast een financieel gezonde organisatie die zich ontwikkelt in de huidige onderwijs- en arbeidsmarkt, het aantrekken, het welzijn en het behoud van SCOL medewerkers. 

 

Voor vragen&contact met de GMR kunt u contact opnemen via GMRPO@scoleiden.nl

Nieuws uit de kleutergroepen

Morgen sluiten we het thema “Herfst” af. Deze week hebben we nog veel geleerd over het weer in de herfst en ook oefenden we het cijfer 2. In groep 1-2 B liggen morgenvroeg alle werkjes die al af zijn op de bank klaar. De ouders mogen de werkjes dan alvast meenemen naar huis.

 

De kinderen van groep 1-2A hebben morgenmiddag het klassentheater samen met groep 5. Ze hebben hard geoefend, dus het wordt vast heel erg leuk! De ouders van de kinderen van 1-2 A zijn natuurlijk uitgenodigd om te komen kijken.

 

Vanaf volgende week gaan we werken over Sinterklaas. De kinderen hebben dan niet per week twee werkjes die gemaakt moeten worden, maar kunnen kiezen uit 6 knutselactiviteiten. Ze hoeven niet allemaal gemaakt te worden. In deze drukke tijden laten we de kinderen zelf kiezen wat ze leuk vinden.

 

Nieuws uit groep 3

En we zijn alweer bezig in boekje 4 met lezen. Wat is het hele leesproces toch bijzonder om mee te maken! We horen ook van veel ouders terug dat kinderen nu echt al boekjes kunnen lezen. Maandag gaan we alle kinderen toetsen en bekijken hoe snel ze nu al woordjes kunnen lezen.

 

In deze weekbrief staat ook voor de ouders van groep 3 een oproep om te komen helpen bij het DaVinci-circuit in januari. We hopen op veel extra handen in de klas, dat maakt het alleen maar leuker.

 

Nieuws uit groep 4

Met rekenen zijn we hard aan het oefenen met de tafels. We hebben de tafel van 2 gezongen, de beste manier om een tafel uit je hoofd te leren. We hebben met een bal overgegooid en daar een tafelsom bij gezegd. Nu nog thuis oefenen en dan hebben we straks allemaal een sticker bij de tafel van 2.

 

Met taal leren we wat klinkers en medeklinkers zijn.  We oefenen nog veel met lidwoord, zelfstandige naamwoord en bijvoeglijk naamwoord.

 

Nieuws uit groep 5

Vorige week werd er een les beeldende kunst in de klas verzorgd door het Kunstgebouw. Er stond een kist in de klas met daarin een tekening en een verzamelkastje van kunstenaar Hillegon Brunt. De tekening toonde een portret van een vreemd figuur met zowel dierlijke als menselijke kenmerken. In het verzamelkastje, naast de tekening, waren inspirerende vondsten uit de natuur, schetsjes, knipsels en collages van de kunstenaar. De kinderen leerden aandachtig te kijken naar mensen, dieren en planten. Zo ontdekten ze bijvoorbeeld hoe de haren van een konijn lopen en welke vormen hun neuzen en oren hebben. Ze leerden in de les te arceren en eindigden met het maken van een fantasiefiguur. Foto’s zijn te bekijken op Schoudercom.

 

Bij rekenen leerden we een nieuwe maat, de decimeter. We weten nu 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm = 10 dm. Best nog een beetje lastig. Bij taal zijn we begonnen aan een nieuw hoofdstuk. We leerden woorden die te maken hebben met “feest en vermaak”, zoals iets te vieren hebben, het feestvarken, de traktatie en de verlanglijst.

 

A.s. woensdag staat juf Annemieke voor de klas ivm een zorgochtend. Juf Daniëlle haalt dan onder andere kinderen uit de klas om bijvoorbeeld de Snappet-rapporten te bekijken, te toetsen of nog een gesprekje te houden n.a.v. de facultatieve gesprekken.

Nieuws uit groep 6

Wat ontzettend leuk dat zoveel ouders vrijdag zijn komen kijken naar de presentaties van de themawerken. Tot aan de kerst zullen we niet aan een nieuw themawerk starten, omdat deze periode altijd erg druk is.

 

Woensdag was er een gastspreker van Hoogheemraadschap Rijnland. Hij heeft verteld over ‘droge voeten’ in Nederland. De kinderen gaan met elkaar nadenken hoe we er voor kunnen zorgen dat iedereen in Nederland goed weet dat het belangrijk is om na te denken over het water in ons land. Vrijdag 29 nov komt hij luisteren naar onze plannen. 

 

Op 11 december zullen we naar museum van Oudheden gaan. Zijn er nog ouders die met ons mee willen fietsen?

 

Vandaag hebben Rosalie, Pleun en Rebecca hun Pittige Peper project afgesloten. Zij hebben in de afgelopen weken een klassenfeest georganiseerd (planning, begroting, organisatie). Met de klas hebben we gedanst, spelletjes gespeeld en er was wat lekkers geregeld. Het is heel goed gelukt om er een gezellig feest van te maken.

 

We kijken met elkaar uit naar het Sinterklaasfeest. Ik hoor dat de kinderen druk bezig zijn met surprises. Volgens mij lukt het best goed om het geheim te houden. De surprises (met gedicht) mogen 5 december mee naar school.

 

Nieuws uit groep 7

De leerlingen hebben het themawerk laten zien aan de andere bovenbouwleerlingen en ouders die vrijdag konden komen naar de presentaties. Het is leuk om te zien dat de leerlingen beginnen met een vraag en tegen veel obstakels aanlopen die ze moeten proberen te overwinnen. De leerdoelen verschillen per leerling en het leerproces verloopt daarom voor iedereen anders. Uiteindelijk zijn er hele mooie processen doorlopen en ook mooie eindproducten door de leerlingen gemaakt. Ik ben trots op ze! Tot aan de Kerst gaan we een mini-themawerk doen. Daarin is het principe hetzelfde maar dan een ingekorte versie. We zijn nu al nieuwsgierig naar het komende proces.

 

In het kader van het thema van Davinci gaan we met de klas op bezoek bij het museum van Oudheden. Daar krijgen we een interactieve rondleiding over de Egyptenaren. We worden daar om 11:00 uur verwacht op woensdag 4 december. We vertrekken een kwartier eerder dan in het bericht op Schoudercom. De nieuwe vertrektijd van school met de fiets zal om 10:15 zijn. Het museum wil tenminste 2 ouders als begeleiding hebben en ook voor het fietsen zijn er minimaal 2 ouders nodig. Het maximale aantal is nog onbekend. Er volgt nog aanvullende informatie via Schoudercom.

 

Huiswerk:

woe 27 nov: ww-spelling blad af en mee naar school

vr 29 nov: bloon nieuwe lijst 2x

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben wij de laatste cito gemaakt. Dit was het onderdeel rekenen. De kinderen vonden dit erg pittig en zijn blij dat het erop zit. Ze hebben er in ieder geval keihard aan gewerkt.

 

Donderdag zijn wij op bezoek geweest bij de Bona Colleges. Een deel is op de Burggravenlaan geweest en de anderen zijn op het Boerhaave College geweest (vanaf volgend schooljaar Beroepscollege Leystede). Op het Boerhaave hebben de kinderen kennis gemaakt met de verschillende richtingen op het VMBO. Zo hebben zij marsepein gemaakt bij Horeca, Bakkerij en Recreatie. Zij hebben badzout gemaakt bij NaSk en een kijkje in de “winkel” genomen bij Economie & Ondernemen. Op de Burggravenlaan hebben de kinderen eerst tekenles gehad. Dit zag er erg leuk uit. Later kregen zij wiskunde van Bob Nederpel. Dit was natuurlijk wel even extra leuk! Ik hoop dat de kinderen een goed beeld hebben gekregen van de middelbare scholen.

 

Volgende week staan er even geen bijzonderheden op het programma. Een weekje wat rustiger aan hebben we wel verdiend.

 

Op schoudercom staat de intekenlijst voor de officiële adviesgesprekken uit. Wilt u eraan denken om zich hiervoor in te schrijven. Wij zien u met uw kind graag verschijnen. Op donderdag 12 december zullen Marja en Celine de gesprekken voeren. Op 16 en 17 december zullen Bouwiene en Celine de gesprekken voeren.

 

De kinderen hebben vorige week een lootje getrokken voor 5 december. Ook hebben zij een brief meegekregen waarin alle informatie staat. Ik ben benieuwd naar alle mooie creaties. De kinderen kunnen op donderdag ochtend 5 december vóór schooltijd (tussen 08.00 – 08.15) hun surprise in de klas komen zetten.

 

Huiswerk:
Maandag 25 november – bloon (alle lijsten 2x)
Woendag 27 november – Topo Zuid Nederland
Vrijdag 29 november – Rekenblad

 

EXTERN NIEUWS
Sinterklaasintocht Zoeterwoude Rijndijk

Vorig jaar kwam Sinterklaas in Zoeterwoude Rijndijk al met de bus. Dit jaar komt Sinterklaas naar Nederland met de stoomtrein. Hoe zal Sinterklaas dit jaar in Zoeterwoude Rijndijk aankomen? Dat blijft nog een verrassing, maar we weten wel waar en hoe laat hij komt.

 

Wanneer:      Zaterdag 23 november 2019 om 13.30 uur

Waar:            Molentocht voor de kruising met de produktieweg (brug van Houtwerf naar RKVV Meerburg)

 

Daarna gaan we in optocht naar de Eendenkooi, Kooikersplein 1, waar Sinterklaas en zijn pieten dit feest met jullie willen vieren. Hopelijk tot de 23e!

 

Oranjecomité Zoeterwoude Rijndijk

Kerstspel Goede Herderkerk

De Goede Herderkerk organiseert dit jaar een kerstspel. Hier zijn een aantal oud-leerligen vanuit de Bernardusschool bij betrokken. Dit is een toneelstuk gespeeld door en voor kinderen waar het bekende kerstverhaal wordt verteld, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Zij willen zoveel mogelijk kinderen bereiken met die kerstverhaal en daarom zouden zij het leuk vinden als zo veel mogelijk kinderen mee zouden willen doen.

 

Belangrijke informatie over het kerstspel:
Ze zoeken leerlingen vanaf groep 4 (mochten ze jongere broers/zussen hebben, mogen die ook meedoen) die mee zouden willen doen met het kerstspel. Er zijn rollen met veel tekst en met weinig tekst, dus iedereen kan aangeven wat hij/zij fijn vindt. Er is ook een mogelijkheid alleen mee te zingen in het kerstkoor. De repetitie data zijn zaterdag 23 en 30 november van 12 tot 14 uur en zondag 8, 15 en 22 december van 13 tot 15 uur. Het is fijn als ze alle repetities aanwezig kunnen zijn, maar geen probleem als dit niet lukt. Leeringen kunnen zich aanmelden t/m 23 november door een mail te sturen naar simonecoene@casema.nl