Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 13 - 13 december 2019
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
12 december Teun Verduin 4
14 december Ruben van Delft 6
16 december Ivy-May Rijsbergen 3
17 december Justin Elderhorst 8
18 december Thijs Stevens 1/2b
19 december Tiemen van Akker 8

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
19 december 2019 Kerstviering
20 december 2019

Kerstvakantie start om 12.00 uur

Vanaf 6 januari 2020

Project programmeren

8 januari 2020 Luizencontrole
21 januari 2020 Medezeggenschapsraad om 20.00 uur

 

Kerst

Donderdag 19 december hebben wij een kerstdiner georganiseerd voor de kinderen. Iedereen viert dit in zijn/haar eigen klas. Het diner voor groep 1/2 duurt tot 18.15. Ouders kunnen vanaf 18.15 hun kind ophalen bij de leerkracht. Vanaf 18.30 worden de kinderen van groep 3-5 opgehaald door de ouders uit de klas. De leerlingn van groep 6 t/m 8 zoeken zelf hun ouders op op het schoolplein. Zorgt u dat u er bent voor uw kind? 

 

Vanaf 18.00 uur is er een borrel voor de ouders op het schoolplein. Later sluiten de kinderen hierbij aan. Zien wij u dan voor een warm drankje? Om 19.00 uur zullen wij de borrel afsluiten. 

 

Vrijdag 20 december staat de viering in de kerk op de agenda. We lopen per groep om 09.15 uur naar de kerk. Daar hebben we de viering o.l.v. de pastoor. U bent als ouder van harte welkom. Wilt u dan achterin de kerk plaatsnemen? Als de viering is afgelopen wordt er per groep omgeroepen wie er naar school terug mag lopen.

 

Vanaf 11.00 uur willen wij graag de school gaan opruimen. Zijn er nog ouders die ons zouden willen helpen met het opruimen van de kerstversiering?

Gevonden voorwerpen

De bakken met gevonden voorwerpen zitten heel vol; van winterjassen tot gymspullen tot broodtrommels. Neem gerust een kijkje in de bakken als uw zoon/dochter iets kwijt is. De bakken staan in het lokaal van het leerplein en in de aula bij de kleuteringang. Tot de kerstvakantie bewaren wij de spullen. Daarna schenken wij het restant aan een goed doel.

Zilveren week

De eerste week na de vakantie staat onze jaarlijkse Kanjerweek gepland. Deze week heet Zilveren week omdat in deze week de afspraken van de Gouden weken, die in de eerste weken van het schooljaar centraal staan, herhaald worden. Deze Gouden weken worden gehouden om aan groepsvorming en sociale vaardigheden te werken. Er zal in de Zilveren week, aan de hand van de Kanjertraining, gewerkt worden aan de manier waarop we met elkaar omgaan binnen en buiten de groep. Natuurlijk zijn wij hier het gehele schooljaar mee bezig, maar wij willen dit voor leerlingen en ouders nog eens extra belichten. 

 

Tijdens de Kanjertraining krijgen de leerlingen ook meer inzicht in de rollen die er zijn bij pestgedrag. Verder herhalen we de afspraken rondom groepsvorming en gedrag die in de groepen gemaakt zijn aan het begin van dit schooljaar. In de bovenbouw wordt tijdens de Zilveren week ook het niet-pesten-protocol en het time-in/time-out protocol besproken zoals wij dat op school hanteren. 

 

Tijdens deze week kunt u als ouder ook een Kanjerles vanuit de Kanjertraining bijwonen. U kunt zich hiervoor inschrijven via SchouderCom. Het tijdstip is voor elke groep verschillend, zodat u de kans heeft om bij al uw kinderen in de groep te gaan kijken. De inschrijfmogelijkheid is vanaf volgende week in de verschillende groepen beschikbaar.

Toestemming beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Wij hebben vorig jaar deze toestemming ook gevraagd op papier. Omdat we nu met Schoudercom werken willen wij uw toestemming via dit medium inventariseren. U kunt natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. 

 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

 

Met deze vragenlijst vragen we u aan te geven waarvoor Bernardusschool beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Per vraag kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.

 

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op. 

Sportakkoord Zoeterwoude, input van ouders gevraagd
In Zoeterwoude wordt gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Dit is een set afspraken (ambities) over sport en bewegen in Zoeterwoude, tussen partijen die hiermee te maken (kunnen) hebben. Denk aan sportaanbieders, maatschappelijke partners, onderwijs, de gemeente of zelfs het bedrijfsleven. Met dit lokale sportakkoord willen we mensen en organisaties verbinden en aanzetten tot (nog meer) samenwerking. Als sportformateur mag ik (Jorrit Smit) dit proces t/m maart 2020 begeleiden. Een prachtige klus als inwoner van Zoeterwoude. 
 
Om tot een set mooie afspraken te komen ga ik in gesprek met organisaties die met sport en bewegen te maken hebben. Maar daarnaast ga ik ook graag in gesprek met de (potentiële) sporters uit Zoeterwoude om te horen wat er onder hen leeft. Waarover is tevredenheid en welke kansen liggen er om het sportaanbod in Zoeterwoude nog mooier en laagdrempeliger te maken. 
 
Ik wil hierbij graag 2 oproepen doen:
  • Graag ga ik in gesprek met een aantal ouders over het sportaanbod voor de jongste jeugd (basisschoolleeftijd). Hoe wordt dit aanbod ervaren? Wat is goed? Welke kansen liggen er om het nog beter te maken? Mocht je het leuk vinden om hierover (eenmalig) met mij en een aantal andere ouders door te praten, laat het mij weten door een mail te sturen naar info@jorritsmit.nl. Met de ouders die hiertoe bereid zijn ga ik op zoek naar de meest geschikte datum in januari. 
  • Daarnaast zit ik momenteel nog de verkenningsfase waarin ik graag zoveel mogelijk mooie ideeën hoor die er leven onder inwoners van Zoeterwoude. Even verwachtingsmanagement: natuurlijk kunnen niet alle mooie ideeën direct gerealiseerd worden. Maar deel ze en we gaan kijken of het een plek kan krijgen in het sportakkoord. Deze ideeën kunnen ook gemaild worden naar info@jorritsmit.nl
Alvast veel dank voor de hopelijk enthousiaste reacties en mooie ideeën. Op naar een mooi sportakkoord. 
Nieuws uit groep 4

Er zijn prachtige kerststukjes gemaakt door de kinderen. Met dank aan alle hulpouders!

 

Het woorden dictee en het zinnendictee is gemaakt door alle kanjers! We gaan beginnen aan een nieuw thema, daarin gaan we werken met woorden als : aai, ooi, oei. Woorden die eindigen op een d maar je hoort een t. Woorden ge, be, ver. Met taal hebben we geleerd hoe we zinnen maken, wie doet wat? Met rekenen gaan we beginnen met erbij en eraf sommen op de getallenlijn plaatsen. Dit vinden de kinderen vaak moeilijk. Zij krijgen een schriftje om dit extra te oefenen in de klas.

 

Op schouderkom staat de intekenlijst voor de hapjes voor het Kerstdiner. Heeft u nog niet ingeschreven, het kan nog steeds. Om 17.00 uur mogen de kinderen de hapjes in de klas brengen en we gaan om 17.15 starten met het diner.

Nieuws uit groep 5

Sinterklaas hebben we vorige week uitgezwaaid en nu zitten we alweer volop in de gezelligheid van Kerstmis. Wat leuk dat zoveel kinderen lichtjes hebben meegenomen! Ook staat de kerstboom er met de kerststal en zijn er al mooie kerstboompjes geknutseld. Bij Engels hebben we n.a.v een verhaal over een “snowman” Engelse woordjes geleerd, zoals “snowflake”, “scarf”, en “carrot”. Volgende week hebben we op 19 december een gezellig en lekker kerstdiner. De kinderen en juffen hebben er al zin in! Info en de intekenlijst staan op Schoudercom.

 

Bij DaVinci hebben we vorige week gezien dat het leven van kinderen in andere landen er heel anders uit kan zien dan het leven van kinderen hier in Nederland. De moeder van Stijn uit groep 3 kwam daarom vandaag vertellen over asielzoekerskinderen. Ze heeft over de situatie in het land van herkomst en het leven hier in een Azc verteld. Dank je wel, Michele! In het nagesprekje met de kinderen bleek dat ze veel nog niet wisten en nu hadden geleerd.

Nieuws uit groep 6

Afgelopen woensdag zijn we naar het museum van Oudheden geweest. Met z’n allen op de fiets door de stad, gelukkig met een paar ouders die mee wilde gaan. In het museum werden we rondgeleid, en kregen we af en toe een opdracht om te doen. Zo weten de kinderen nu hoe het rook in een tempel bij de oude Egyptenaren. De kinderen hebben ook goed kunnen laten horen wat ze allemaal van het project hebben onthouden; dat was heel veel!

 

Het volgende project start na de kerstvakantie en gaat over de Grieken en Romeinen. De onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn o.a. goden, paard van Troje, filosofie, vrouwenrechten, Olympische Spelen, geneeskunde en het menselijk lichaam, het Romeinse rijk. We vinden het leuk als kinderen spullen mee nemen voor de tentoonstelling in de klas. Daarnaast is het leuk als ouders een op school willen vertellen over een onderwerp dat bij het thema past. Dat mag best een beetje afwijken van het lijstje hierboven. We horen het graag als er een vader/moeder/opa/oma iets willen komen vertellen.

 

De klas is al helemaal mooi versierd voor kerst. Via schoudercom hebben al veel ouders aangegeven wat de kinderen mee nemen naar het kerstdiner van komende donderdag.

 

Morgen (vrijdag) krijgen we een les over vuurwerk. We kijken uit naar de leuke dagen die komen en natuurlijk ook wel een beetje naar de vakantie.

Nieuws uit groep 8

Wat is dit een spannende week geweest voor een aantal kinderen. Donderdag zijn de eerste adviesgesprekken geweest. Ik ben heel benieuwd voor welke school de kinderen gaan kiezen. Het zoeken kan voor hen nu namelijk echt beginnen.

 

Met rekenen zijn wij goed bezig geweest. De kinderen kunnen voordat de les begint opschrijven hoeveel procent zij al hebben behaald op een leerdoel. Na het werken kunnen zij zien hoeveel procent zij zijn gegroeid. Dit motiveert hen enorm. Volgende week hebben wij een “herhalingsweek” om nog 1x goed te oefenen met de doelen, voordat we de toets maken. Met taal hebben wij het gehad over telwoorden en zinnen in een lijdende of bedrijvende vorm. Dit was best nog wel even moeilijk, maar door veel te oefenen begrepen steeds meer kinderen dit.

 

Maandag hebben wij informatie gekregen over het Mare College van Julia en Sven. Zij hebben hier ook op school gezeten en konden de kinderen veel informatie geven over deze school. Het is namelijk net even anders dat een “gewone” middelbare school. Volgende week staan op maandag en dinsdag de rest van de adviesgesprekken in de planning.


Op donderdag staat het kerstdiner gepland. Fijn dat al zoveel ouders hebben opgegeven wat ze meenemen. Mocht u dit nog niet gedaan hebbe, wilt u dit dan z.s.m. doen via schoudercom? U kunt daar ook zien wat andere ouders maken, zodat we allemaal verschillende hapjes hebben.

 

Huiswerk:
Maandag 16 dec  - bloon (alle lijsten 2x)
Woensdag 18 december - Rekenblad

EXTERN NIEUWS
Kerstmis in de parochie

Ieder jaar maakt de parochie een kerstflyer met informatie over de vieringen en andere activiteiten rond Kerstmis die speciaal voor kinderen aantrekkelijk zijn. Deze activiteiten kunt u terugvinden op de flyer in de bijlage.

 

 

Leidseschouwburg - Stadsgehoorzaal

Tips voor de kerstvakantie!

Het donkere decemberweer leent zich perfect voor een knusse avond of middag in het theater. Tijdens de kerstvakantie zijn er superleuke en inspirerende voorstellingen voor het hele gezin in de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. 

 

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland – Beer (7+)
vr 20 dec t/m zo 22 dec, Leidse Schouwburg

Beer in de stad! Alarm! Dit theaterseizoen komt beer naar de grote stad, wat uitloopt in een doldwaas, muzikaal avontuur voor het hele gezin. Beer is groot, zacht en lief. Maar toch, die klauwen... Mag beer blijven, of moet hij gevangen en uitgezet worden?

KIEV Ballet – Carmen (6+)
zo 29 dec 19.00 uur, Leidse Schouwburg


Een gepassioneerde en betoverende balletvoorstelling voor de hele familie.
Meesterlijke choreografie, virtuoos gedanst met veel humor en passie. Het hartstochtelijke zigeunermeisje Carmen speelt met de harten van mannen in het Zuid Spaanse Sevilla. Militair Don Jose wordt hopeloos verliefd op haar als ze hem om haar vinger wind. Het gaat echter flink mis als hij niet kan verkroppen dat zij plotseling verliefd is op stierenvechter Don Escamillo.

Lejo – Kerstshow (3+)
zo 29 dec 14.30 uur, Aalmarktzaal


Lejo, het bijna wereldberoemde vingerpoppetje, komt dit jaar met een heuse Kerstshow naar het theater. Hij neemt al zijn vrienden mee. Ze versieren een boom, zingen kerstliedjes, luiden de jingle-bells en zelfs Rudolf het Rendier komt langs. Na afloop kan iedereen zijn eigen Lejo-kerst-poppetje knutselen en bespelen.

Calefax en Oorkaan – De Muziekfabriek (6+)
zo 5 jan, 14.30 uur, Aalmarktzaal

De vijf mannen van Calefax werken in een fabriek waar heel speciale verrekijkers worden gemaakt. Hun samenwerking is zó goed op elkaar afgestemd en klinkt zó mooi, dat het lijkt alsof ze muziek maken. Als op een dag een opdracht verkeerd wordt uitgevoerd komt het werk stil te vallen. Er is paniek. Totdat de mannen ontdekken wat er allemaal met buizen mogelijk is en ze flink gaan experimenteren. Dan blijkt dat ze in staat zijn om van buizen de mooiste muziekinstrumenten te maken.

Meer informatie: www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl