Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 12 - 3 december 2019
Jarigen & Agenda
Jarigen    
     
7 december  Thijmen Meijrink 8
7 december Meskerem de Haas 8

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
19 december 2019 Kerstviering
20 december 2019

Kerstvakantie start om 12.00 uur

8 januari 2019 Luizencontrole
21 januari 2019 Medezeggenschapsraad om 20.00 uur

 

Toestemming beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Wij hebben vorig jaar deze toestemming ook gevraagd op papier. Omdat we nu met Schoudercom werken willen wij uw toestemming via dit medium inventariseren. U kunt natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook kan u op een later moment alsnog toestemming geven.

 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

 

Met deze vragenlijst vragen we u aan te geven waarvoor Bernardusschool beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Per vraag kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.

 

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op. 

 

Kerst

De Sint is het land nog niet uit, maar hier alvast informatie over de kerstviering op 19 en 20 december.

 

Donderdag 19 december hebben wij een kerstdiner georganiseerd voor de kinderen. Iedereen viert dit in zijn/haar eigen klas.
Het diner voor groep 1/2 duurt tot 18.15. Ouders kunnen vanaf 18.15 hun kind ophalen bij de leerkracht. Vanaf 18.30 worden de kinderen van groep 3-5 opgehaald door de ouders uit de klas. De leerlingn van groep 6 t/m 8 zoeken zelf hun ouders op op het schoolplein. Zorgt u dat u er bent voor uw kind? 

 

Vanaf 18.00 uur is er een borrel voor de ouders op het schoolplein. Later sluiten de kinderen hierbij aan. Zien wij u dan voor een warm drankje? Om 19.00 uur zullen wij de borrel afsluiten. 

 

Vrijdag 20 december staat de viering in de kerk op de agenda. We lopen per groep om 09.15 uur naar de kerk. Daar hebben we de viering o.l.v. de pastoor. U bent als ouder van harte welkom. Wilt u dan achterin de kerk plaatsnemen? Als de viering is afgelopen wordt er per groep omgeroepen wie er naar school terug mag lopen.

 

Vanaf 11.00 uur willen wij graag de school gaan opruimen. Zijn er nog ouders die ons zouden willen helpen met het opruimen van de kerstversiering?

Juf Mariska

Vorige week heeft Juf Mariska (groep 7) laten weten een nieuwe baan te hebben aanvaard. Zij zal tijdens het kerstdiner voor het laatst in de groep zijn. 

 

Dinsdag zijn de ouders van groep 7 hierover ingelicht en heeft juf Mariska het nieuws aan de leerlingen van de groep verteld. De ouders van groep 7 worden voor de kerstvakantie geinformeerd over de vervanging in deze groep. Dit zal geen gemakkelijke opgave worden in verband met het leerkrachtentekort. Wij zullen onze uiterste best doen om de continuiteit te bewaken in deze groep. 

Toegang lokalen

Aan het eind van de schooldag (om 14.45 uur) vragen wij de leerlingen al hun spullen mee te nemen naar huis of de BSO. Leerlingen die naar de BSO gaan nemen hun rugzak mee en hangen hun jas op bij de lokalen van de BSO. Het is niet de bedoeling dat leerlingen en ouders na schooltijd/BSO nog spullen komen halen uit de lokalen. Wilt u hierop letten?

Nieuws uit de kleutergroepen

Wat was het spannend vandaag. Vol spanning wachtten we op de komst van de Sint. Gelukkig heeft hij de weg naar de Bernardus ook dit jaar weer gevonden. Nadat we de Sint welkom hebben geheten zijn we naar de klassen gegaan. We hebben mooie cadeaus gekregen, gekletst met de Sint en gegymd met de Pieten. De rest van de dag hebben we lekker gespeeld.

 

Vrijdagmiddag is speelgoedmiddag. Wilt u met uw kind afstemmen welk cadeautje handig is om mee te nemen naar school? Vrijdagmiddag ruimen we alle Sinterklaasspullen op. Daarna beginnen we met het voorbereiden op Kerst.

Nieuws uit groep 3

Natuurlijk waren er de Sintkriebels deze week in groep 3. We oefenden een leuke act. Hopelijk heeft Sint ervan genoten.

 

Woensdag kwam Michele, de mama van Stijn, in de klas. Omdat we het bij DaVinci gehad hadden over hoe andere kinderen in de wereld leven, kwam zij vertellen over haar werk met vluchtelingen. Waarom gaan kinderen weg uit hun land? Hoe ziet hun nieuwe woonplek eruit? We kregen allemaal een stripboek van haar cadeau. Bedankt Michele, het was erg leuk om naar je te luisteren!

Nieuws uit groep 4

Wat een geweldig Sinterklaasfeest hebben wij gehad. Alle kinderen waren erg blij met hun cadeautjes. We hebben een prachtig optreden voor de Sint gegeven. Het liedje Sinterklaas swingt! Vrijdag gaan alle knutselwerken en tekeningen mee naar huis, zodat we volgende week de klas in kerstsfeer kunnen brengen.

 

Op schouderkom staat een bericht over de kerstkrans maken op 12 dec. Naast Agnes (moeder Collin) zijn er al 2 ouders die komen helpen, fijn! Denkt u ook aan het lichtslingertje voor in de krans? Voor alle andere versiering wordt gezorgd.

 

Nog niet alle kinderen hebben de tafel van 2 gehaald, het zou fijn zijn als iedereen die tafel heeft voor de Kerstvakantie. In de vakantie kunnen de kinderen dan gaan oefenen voor de tafel van 5. We hebben al iemand in de klas die het kleine tafeldiploma heeft gehaald, super knap!

Nieuws uit groep 5

Bij rekenen oefenen we steeds de tafels. De tafels 6 t/m 9 zijn voor sommige kinderen toch nog lastig. Oefenen, oefenen en nog meer oefenen op school en thuis blijft belangrijk. Soms komen tafelsommen ook terug in verhaaltjessommen. Verhaaltjessommen worden ook gevraagd bij de CITO toets die komend jaar wordt afgenomen in de klas. Willen kinderen thuis verhaaltjessommen oefenen, dan kan dat op www.redactiesommen.nl Kies dan voor oefenen op niveau M5.

 

Wat een gezellige 5 december hebben we gehad. De klas was versierd met de prachtige tekeningen die de kinderen tijdens de crealessen hebben gemaakt en we hadden een vrolijk lied geoefend voor de Sint en de pieten. Pepernotenbingo, de Grej of the day over chocolade, een Sinterklaasquiz, een Sint reactiespel en als hoogtepunt natuurlijk het bezoek van de Sint en de pieten aan onze klas. Het was echt een feestdag!

 

Volgende week zijn alle Sinterklaasspullen uit de klas en brengen we de klas in kerstsfeer. Ook nu zullen de kinderen weer mooie dingen knutselen en tekenen om de klas te versieren, maar we zijn ook op zoek naar lichtjes/lichtsnoeren om de klas extra gezellig in kerstsfeer te brengen. Wie heeft er lichtjes en/of stekkerdozen te leen? Graag voorzien van naam zodat het weer mee naar huis kan voor de kerstvakantie. Alvast heel erg bedankt!

Nieuws uit groep 6

Woensdag 11 december gaan we naar het museum van Oudheden. We vertrekken direct om 8.30 uur op de fiets. Er zijn al een aantal ouders die zich hebben aangemeld om mee te gaan, maar het zou wel fijn zijn als er nog één of twee ouders mee willen gaan. 

 

We hebben vandaag een geweldig leuke dag gehad. De kinderen hebben veel werk aan hun surprises besteed en iedereen heeft genoten. De foto's komen snel op schoudercom te staan. 

Groep 7

De Sint is donderdag bij ons op school op bezoek geweest. In de klas hebben de leerlingen surprises gemaakt om aan een ander cadeau te doen. U bent vast nieuwsgierig naar alle creaties. De foto’s volgen op Schoudercom.

 

We zijn op bezoek geweest bij het museum van Oudheden. We hebben een rondleiding gekregen met spelletjes over de Egyptenaren. Wat fijn dat er zoveel ouders mee konden om de leerlingen te begeleiden.

 

Dit jaar hebben de leerlingen het theoretisch en praktisch fietsexamen, dus dit was ook zeker een nuttige oefening om met de fiets de grote stad in te gaan. Indien uw kind weinig fietst is het raadzaam daar wel mee te gaan starten.

 

De leerlingen hebben komende week alleen het huiswerk van de Weerbaarheidstraining. Welk thema ze moeten maken, horen ze vrijdag van Ard de trainer. De thema’s lopen namelijk niet altijd op volgorde. Het huiswerk (boekje van de training) moeten ze op vrijdag mee nemen naar school.

Nieuws uit groep 8

Wat een bijzondere week hebben wij gehad.


Op dinsdag was de politie bij ons op bezoek. Wij hebben mee gedaan aan het EPJO project. Hierbij kregen wij les over misdaadpreventie. Het verhaal van de ex-gedetineerde maakte bij veel kinderen emotie los. In het tweede deel van de ochtend hebben wij het gehad over pesten. Wat waren de kinderen open naar elkaar. Zowel kinderen die zich wel eens gepest hebben gevoeld of nog steeds voelen, maar ook kinderen die aangaven wel eens gepest te hebben. Ook hierbij vloeiden de nodige tranen. We zijn als groep echt een stuk hechter geworden en durven ook meer tegen elkaar te zeggen. Een woord: WAUW!

 

Donderdag was het dan eindelijk zo ver; SINTERKLAAS!! De hele klas lag vol met surprises. Iedereen had heel erg zijn/haar best gedaan. De gedichten waren prachtig en iedereen was super blij met de cadeautjes.

Vrijdag gaan we alweer de klas in orde maken voor het kerstfeest. Mochten jullie nog kerstversiering thuis hebben die jullie niet meer gebruiken, alles is van harte welkom

EXTERN NIEUWS
Adventproject Goede Herderkerk

Op 1 december starten wij met het adventproject 'Samen op weg naar Kerst' waarbij we knutselen aan een kijktafel, die gedurende 4 weken steeds completer wordt. De kinderen maken iets voor de kijktafel en mogen uiteraard ook knutsels mee naar huis nemen. Op 1 december is dit na de viering (ongeveer een half uurtje) Op 8, 15 en 22 december wordt er aan het project gewerkt tijdens de viering. Het zou heel leuk zijn als er veel kinderen komen helpen!

 

De Goede Herder, Hoge Rijndijk, Zoeterwoude

Zondag 1, 8, 15 en 22 december om 09.30 uur

Meer informatie: Mariëlla Oerlemans, 06-14678987