Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 16 - 17 januari 2020
Jarigen & Agenda
Jarigen    
20 januari Elke Hoogervorst 7
22 januari Lizzy Kool 1/2B
22 januari Yosra Mohammadi 3
23 januari Semm Plug 1/2B
24 januari Jimmy Hendriks 6

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
21 januari Medezeggenschapsraad om 20.00 uur
28 januari Inspectiebezoek
14 februari Rapport 1
17 - 21 februari tien minuten gesprekken
24 februari Start voorjaarsvakantie (t/m 6 maart)
Nieuwe leerkrachten

Voor de kerstvakantie werden wij geconfronteerd met twee vacatures (groep 1/2B en groep 7). Gelukkig konden wij voor de kerstvakantie ook naar de ouders van deze groepen communiceren dat wij deze vacatures hebben kunnen invullen. Geen gemakkelijke opgave ten tijde van het leerkrachtentekort. Wij zijn heel blij dat wij Ryanne en Ton aan ons hebben kunnen binden. 

 

In groep 1/2B start juf Ryanne in februari/maart 2020. Over de exacte startdatum worden de ouders uit deze groep later geinformeerd. In groep 7 is meester Ton gestart op 6 januari. Welkom Ryanne en Ton! 

Staking 30 - 31 januari 2020

U bent vast al, via de media, op de hoogte van de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari 2020. 

 

Onlangs hebben de PO-raad en de vakbonden hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO voor het primair onderwijs. Dat is goed nieuws! De PO-raad en de vakbonden zetten met dit nieuwe akkoord vervolgstappen in de vernieuwing en verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het probleem is echter nog niet opgelost. Er moet nog veel gebeuren in de sector. Dat is de reden waarom er wordt gestaakt door het onderwijsveld. Structurele vraagstukken in het onderwijs verdienen de komende tijd alle aandacht en inzet, niet alleen van de sociale partners, maar ook van het kabinet en de politiek. 

 

We hebben op de Bernardusschool geinventariseerd wie er gaan staken. Daarbij is duidelijk geworden dat de Bernardusschool gesloten is op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020, omdat het merendeel van de medewerkers aangegeven heeft te gaan staken. 

 

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude is op de hoogte van dit besluit. De ouders met een contract bij Stichting Kinderopvang Zoeterwoude ontvangen van hen meer informatie over eventuele opvang tijdens deze dagen. 

Inspectie bezoek

De Inspectie van het Onderwijs voert in januari-februari haar vierjaarlijks onderzoek uit bij SCOL. Dat heet ook wel het ‘bestuursgericht toezicht’. Naast onderzoek op bestuursniveau, wil de inspectie ook een aantal scholen bezoeken voor een ‘verificatie-onderzoek’. 

 

Het verificatieonderzoek is een onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. Er wordt onderzocht of de verantwoording van het bestuur overeenkomt met de werkelijkheid en of de sturing van het bestuur voldoende doorwerkt op de school. Er worden daartoe enkele standaarden onderzocht. Daarnaast geeft het onderzoek informatie over de feitelijke onderwijskwaliteit van de school.

 

Op dinsdag 28 januari aanstaande zal het verificatieonderzoek plaatsvinden op de Bernardusschool. Hierbij worden de volgende standaarden onderzocht; 

  • OP2 Zicht op ontwikkeling
  • SK2 Pedagogisch klimaat
  • KA1 Kwaliteitszorg
  • KA2 Kwaliteitscultuur

Tijdens dit bezoek zal de inspectie in gesprek gaan met de directie en intern begeleider, een afvaardiging van leerkrachten en de leerlingenraad. Daarnaast bezoekt de inspecteur de lessen samen met een observant van de school. De inspecteur geeft aan het einde van de onderzoeksdag kort de oordelen en bevindingen.

 

Wij zien het inspectiebezoek vol vertrouwen tegemoet!

De klusklas

Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart met een klusklas. Onze klusklas biedt interessante en uitdagende opdrachten voor praktisch begaafde leerlingen. Met dit uitgangspunt willen wij leerlingen de kans geven om op een andere manier hun talenten en kwaliteiten te benutten.

Vandaag 16 Januari zijn wij gestart met een eerste groep. Vijf leerlingen beten de spits af door een Mexicaans hoofdgerecht en bijgerecht te maken. Dus werden er boodschappen gedaan, daarbij goed gelet op de houdbaarheidsdatum en hoeveelheden berekent. Tijdens de klusklas werken we met een stappenplan; Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? We gaan het maken, Hoe is het gelukt? De leerlingen hebben een Mexicaanse tortillataart gemaakt met als bijgerecht Guacamole. Zij hebben zelf gekozen welk gerecht ze het meest aansprak. Daarna met elkaar aan de slag en taken verdelen. En na afloop heerlijk met elkaar gegeten en besproken wat we allemaal hebben geleerd.


Wat een enthousiaste groep hadden wij vandaag, de recepten zijn meegegeven aan de leerlingen dus wie weet staat er binnenkort wel zo’n lekker Mexicaans menu bij u op tafel.

Nieuws uit groep 3

We zijn met rekenen gestart met rekenen op het rekenrekje. Zo langzamerhand gaan we nu ook sommen maken. Op het rekenrekje maken we nu al de dubbelen: 5+5  6+6  7+7. Sommige kinderen schrijven cijfers nog verkeerd om: 12 wordt 21, we zijn er hard mee bezig.

 

Vanaf deze week zijn we ook gestart met de robots in de klas. Steeds bij hoekenwerk mogen kinderen buiten de klas aan het werk met de robots, onder begeleiding van kinderen van groep 8. Spelenderwijs gaan ze aan het programmeren: als de robot straks dat weggetje moet lopen, welke stapjes moet ik hem dan laten zetten?

 

Met lezen zijn we bijna door alle letters heen: alleen de f en de ei komen nog aan bod. Blijf vooral ook thuis nog aan het oefenen!

 

Woensdag gaan we in de Eendenkooi ontbijten, we zijn door de bieb uitgenodigd voor het voorleesontbijt. We krijgen lekker veel te smikkelen en te smullen, dus thuis ontbijten is niet nodig. Fijn dat er 4 ouders mee komen helpen! We vertrekken om 8.45u richting Eendenkooi.

Nieuws uit groep 4

De toets Cito begrijpend lezen is gemaakt. Volgende week staat Cito rekenen op het programma. Vrijdag 17 jan en vrijdag 24 jan, ga ik de kinderen Avi en DMT toetsen. Het blijft belangrijk om het lezen thuis elke dag te oefenen. Het liefst door hardop te lezen.

 

Het Da Vinci circuit was weer een succes, zo leuk om de kinderen van gr3, gr 4 en gr 5 samen te zien werken. Ouders bedankt voor uw hulp! 

 

Deze week hebben de kinderen gewerkt met de probots. Daarmee leren zij programmeren. We gaan daar elke week mee aan de slag. Als u het leuk vindt, alle hulp is welkom. De dagen staan niet vast, het is wel in de middag. We kunnen dus kijken wanneer het voor u het beste uitkomt.

Nieuws uit groep 5

Wat een enthousiasme tijdens het creatief circuit van DaVinci! In de groepen 3, 4 en 5 waren allerlei leuke en leerzame opdrachten te doen. Zo werden er o.a. droomhuizen ontworpen, reptielen gekleid en gewerkt met Brainbox. Alle kinderen waren zo bezig met een onderwerp uit de lessen van DaVinci. Wat fijn dat er zoveel ouders konden komen helpen! Dank jullie wel!

 

Bij taal hebben de kinderen geleerd wat de “verleden tijd” is. Hierbij hebben ze ook kennisgemaakt met ‘t kofschip, zodat ze leren wanneer je de uitgang –de(n) of –te(n) gebruikt. Bij spelling hebben de kinderen een zinnendictee gehad waarbij de woorden eindigend op een –d voorkomen (bladzijde), woorden met een korte klank aan het einde van een klankgroep (vissen) en woorden met een lange klank aan het einde van een klankgroep (jager).

 

Meester Mike is de hele week bij ons in de klas. Hij geeft naast een aantal methodelessen ook les over o.a. Egypte en het boeddhisme. Daarnaast heeft hij ook weer een les met verschillende proefjes. Foto’s zijn te zien op schoudercom. Nog 2 dagen zal meester Mike in onze klas zijn.

Nieuws uit groep 6

We zijn begonnen met de Cito toetsen en hebben deze week het rekenen gedaan. Het ging best goed, maar sommige sommen waren wel erg lastig. Morgen (vrijdag) maken we de laatste stukjes van de rekentoets af.

 

Vandaag zijn we begonnen met de Ozobots. In groep 5 hebben de kinderen er ook al mee gewerkt, maar nu leren we echt een code schrijven met blockly. Bijvoorbeeld: zet 10 stappen vooruit, draai om, wacht 2 seconden en verander van kleur. We gaan er de komende weken steeds verder mee werken.

 

Morgen is het tosti-dag in groep 6. De kinderen moeten zelf zorgen voor een boterham. Er zijn al een paar tosti-ijzers geregeld.

Nieuws uit groep 7

Deze weken zijn de Citoetsen in groep 7. We doen spelling, rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast nemen we ook de AVI en DMT toetsen af om de voortgang in het technisch lezen in kaart te kunnen brengen.

 

De leerlingen van groep 7 hebben al veel vragen over hun toekomst, zoals de middelbare school. Het kan een goed idee zijn om de leerlingen al eens kennis te laten maken met een middelbare school om zo een reeël beeld te ontwikkelen.Tijdens de open dagen (vooral in januari en februari) kunnen de leerlingen van groep 8 (maar dus ook die van groep 7) een idee krijgen van het reilen en zeilen op een middelbare school. Er zullen ook leerlingen zijn die hier nog geen behoefte aan hebben. Dat is natuurlijk ook prima!

 

Huiswerk:

Vrijdag 17 jan: Thema D af Weerbaarheidstraining

Dinsdag 21 jan: Topografie Zuid-Amerika

Vrijdag 24 jan: Thema E af Weerbaarheidstraining

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn wij naar de rechtbank geweest. Dit was de afsluiting van het EPJO-project. Wat was dit bijzonder om mee te maken. De kinderen mochten eerst de zaal in. Vervolgens werden we geïnstrueerd hoe wij ons in de zaal moesten gedragen. Zodra de rechter en de griffier binnen kwamen, moesten wij gaan staan. Toen kwam de verdachte binnen. Dit was een doodnormale jongen, waarvan je in eerste instantie niet zou denken dat hij iets ergs gedaan zou hebben. Het bleek dat hij best een heftige zaak had. Dit maakte behoorlijk indruk op de kinderen. Na afloop mochten de kinderen nog vragen stellen aan de officier van justitie, de rechter en de advocaat.

 

Verder hebben wij deze week nog wat AVI toetsen afgenomen bij de kinderen die dit nog moesten doen. Blijf nog goed lezen thuis, en dan met name hardop.

 

Vrijdag doen wij mee aan Peil.Burgerschap, een onderzoek naar het burgerschapsonderwijs in groep 8 op basisscholen. ‘Burgerschap’ gaat over de manier waarop mensen met elkaar samenleven, ook als ze heel verschillend zijn of denken. Onderwerpen zoals democratie of integratie, maar ook sociale vaardigheden, zijn daarbij belangrijk. Jonge mensen kunnen ‘burgerschap’ op verschillende manieren leren, ook op school. Dat is ook in de wet geregeld. Zo vraagt de wet (WPO art 8.3) van scholen om “het actief burgerschap en de sociale integratie” van leerlingen te bevorderen. Ook zijn er kerndoelen die daarover gaan. Net als voor taal en rekenen en andere vakken, is het ook voor burgerschap belangrijk om te weten hoe het ervoor staat. Over burgerschapsonderwijs weten we bovendien nog niet zoveel. Hoe ziet dat er in de praktijk uit, en wat weten leerlingen over burgerschap? Dit onderzoek brengt het burgerschapsonderwijs van scholen in beeld, en laat zien over welke kennis en vaardigheden leerlingen beschikken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, GION van de Rijksuniversiteit Groningen, het Cito en het Kohnstamm Instituut.

 

Volgende week starten wij met de proeftoets van DIA. Dit is geen officiële toets, maar het is fijn als de kinderen al een keer hebben ervaren hoe straks de eindtoets er uit ziet.

 

Huiswerk
vrijdag 17 januari – bloon
dinsdag 21 januari – rekenblad
woensdag 22 januari – topo
vrijdag 24 januari – Begrijpend lezen

EXTERN NIEUWS
Aankondiging sport- en speldag GJT Meerburg

Op zondag 26 janauri 2020 zal de jaarlijkse sport- en speldag van

Gymnastiek-, Jazz- en Turnverenging Meerburg plaatsvinden in de Eendenkooi.

 

In de sportzaal zullen allerlei toestellen en spellen worden neergezet.

Hier kunnen de kinderen lekker met elkaar sporten!

*  t/m groep 3 van 09.45-10.30 uur

*  vanaf groep 4 van 11.00-12.00 uur

 

Jij komt toch ook?

Het zou fijn zijn al je jezelf van tevoren aanmeld via:

gymleiding@meerburgzoeterwoude.nl

 

Tot zondag 26 januari 2020!

DaVinci's (groot)ouder & kind-dag in Utrecht

Graag maken we u erop attent, dat wij een DaVinci's (groot)ouder & kind-dag organiseren op 26 februari 2020 in Utrecht.

 

Deze dag staat in het teken van het beleven van een onvergetelijke dag voor zowel de (groot)ouders en de kinderen. De kinderen krijgen een leuke workshop en de (groot)ouders worden voorzien van tips & tricks om de talenten van het kind te benutten. Ook worden er ideeën gegeven om zonder scherm, leuke activiteiten aan te bieden en thuis een leuke sfeer te creëren.

 

De flyer is aan dit bericht als bijlage toegevoegd.