Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 17 - 24 januari 2020
Jarigen & Agenda
Jarigen    
24 januari Jimmy Hendriks 6
25 januari  Lizzy Noordermeer 3

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
28 januari Inspectiebezoek
14 februari Rapport 1
17 - 21 februari tien minuten gesprekken
24 februari Start voorjaarsvakantie (t/m 6 maart)

 

Afwezigheidsmelding schoudercom

Vanaf heden kunt u ook de afwezigheidsmeldingen van uw zoon/dochter via SchouderCom communiceren. De knop 'afwezigheid melden' is zichtbaar in uw SchouderCom omgeving. Via deze knop kunt u de afwezigheid van uw kind melden en daarbij de reden en toelichting opgeven (ziek, doktersbezoek, begrafenis etc.). Graag voor 8.30 uur, zodat wij weten dat uw zoon/dochter afwezig is voordat de school start. De leerkrachten krijgen een bericht van de afwezigheidsmelding. Natuurlijk mag u ons ook nog steeds voor 8.30 uur bellen. 

Staking 30 - 31 januari 2020

U bent vast al, via de media, op de hoogte van de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari 2020. 

 

Onlangs hebben de PO-raad en de vakbonden hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO voor het primair onderwijs. Dat is goed nieuws! De PO-raad en de vakbonden zetten met dit nieuwe akkoord vervolgstappen in de vernieuwing en verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het probleem is echter nog niet opgelost. Er moet nog veel gebeuren in de sector. Dat is de reden waarom er wordt gestaakt door het onderwijsveld. Structurele vraagstukken in het onderwijs verdienen de komende tijd alle aandacht en inzet, niet alleen van de sociale partners, maar ook van het kabinet en de politiek. 

 

We hebben op de Bernardusschool geinventariseerd wie er gaan staken. Daarbij is duidelijk geworden dat de Bernardusschool gesloten is op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020, omdat het merendeel van de medewerkers aangegeven heeft te gaan staken. 

 

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude is op de hoogte van dit besluit. De ouders met een contract bij Stichting Kinderopvang Zoeterwoude ontvangen van hen meer informatie over eventuele opvang tijdens deze dagen. 

 

Personeel

Op 1 februari start juf Ryanne in groep 1/2B. Zij zal op maandag en dinsdag gaan werken. Juf Dionne werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Op dit moment is Eline stagiaire in groep 4. Deze week heeft zij deze stage afgerond. Per 1 maart 2020 zal zij starten als onderwijsassistent op de Bernardusschool. Juf Eline zal dan juf Valerie vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Juf Valerie zal vanuit eind april/ begin mei van haar zwangerschapsverlof gaan genieten. 

Nieuws uit de bibliotheek

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 1 tot en met 3, genoten van het voorleesontbijt in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Het voorleesontbijt is georganiseerd door de Bibliotheek en gesponsord door De Eendenkooi.

 

Naar de effecten van voorlezen is veel onderzoek gedaan. Hierdoor weten we niet alleen hoe populair voorlezen is, wie er vooral voorlezen en hoe lang ze dat doen. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat kinderen die worden voorgelezen een grotere woordenschat hebben. Voorlezen aan kleuters bevordert hun taal- en leesvaardigheid en kinderen van ouders die veel lezen en voorlezen, doen het beter op school. (http://jaarvanhetvoorlezen.nl/over-voorlezen/onderzoek/).

 

Leerlingen van groep 4 (na de voorjaarsvakantie al groep 3) tot en met groep 8, komen één maal per drie weken met hun klas naar de bibliotheek om een boek uit te zoeken om op school te lezen. Een aantal jaren geleden heeft de school al geconstateerd dat hierdoor het leesniveau van de leerlingen omhoog ging.

 

Om voor te kunnen lezen of kinderen zelf te laten lezen, hoeft u zelf geen boeken te kopen. De bibliotheek is voor kinderen tot 18 jaar gratis. Dus wat let u om uw kind lid te maken van de bibliotheek. Moeilijk is dat niet. Tijdens de openingstijden kunt u gewoon bij de bibliotheek binnen stappen, uw kind lid maken en direct kunnen boeken meegenomen worden. Maar ook voor u als ouder/verzorger bent u van harte welkom om lid te worden van de bibliotheek. Voor slechts € 18,00 (minder dan de kosten van 1 boek!) kunt u al een heel jaar lezen.

 

Wij hopen u allen te verwelkomen!

 

Schaaktoernooi

Op woensdag 12 februari is het schaaktoernooi voor de scholen van Zoeterwoude. Alle kinderen die de spelregels kennen, mogen aan het toernooi deelnemen. Dit jaar is het schaaktoernooi op Het Avontuur in Zoeterwoude Dorp. Meer informatie volgt komende week. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, houd dan deze datum vrij!

 

Nieuws uit de kleutergroepen

Deze woensdag waren we te gast in de Eendenkooi. Tijdens een smakelijk ontbijt werd ons voorgelezen uit het prentenboek Moppereend. Er is een liedje bij dit boek gemaakt, leuk om thuis eens te beluisterenhttps://www.youtube.com/watch?v=UD2wqDgZrBQ.

 

Volgende week werken we verder over de Gorgels. We zullen o.a. de letter m (spreek uit als mmmmmm) van Melle, een van de hoofdpersonen uit het boek aanbieden.

 

Nieuws uit groep 4

Deze week zijn we begonnen met de Probots, de kinderen leren programmeren. Best moeilijk maar als je de instructie goed volgt, lukt het prima.

 

De Cito Rekenen hebben we de afgelopen week gemaakt. Volgende week gaan we de Cito spelling doen. Vrijdag 25 januari kom ik de laatste kinderen Avi en DMT toetsen. Wat ben ik trots op de kinderen die al getoetst zijn! 

 

Juf Eline is vrijdag voor het laatst in onze groep, wat gaan we haar missen! Gelukkig niet helemaal voor altijd, in maart komt zij terug als onderwijs assistent op onze school.

 

Nieuws uit groep 5

14 februari gaat het eerste rapport mee naar huis. Deze maand worden er naast de methodetoetsen ook CITO toetsen afgenomen. Alle uitslagen kunt u teruglezen in het rapport van uw kind. We missen nog een aantal witte rapportmappen. Kunt u deze weer teruggeven aan school? Dan kunnen we het nieuwe rapport erin doen.

 

Omdat nog niet alle tafels worden beheerst en dit wel tijdens de lessen en toetsen gevraagd wordt, krijgen sommige kinderen een tafelblad mee naar huis. Op dit blad staat de tafel die nog geleerd moet worden. Ook staat er een datum op het blad. Op die dag zullen we de tafel in de klas overhoren. We hopen zo dat meer kinderen hun grote tafeldiploma (tafels 1 t/m 10) kunnen halen.Succes met oefenen!

 

Bij spelling oefenen we woorden met –cht, zoals “bocht” en “lacht”. Vaak schrijf  je na een korte klank –cht, ook al hoor je –gt. Er zijn ook uitzonderingen, namelijk “ligt” (liggen), “zegt” (zeggen) en “legt” (leggen). Bij taal hebben de kinderen geleerd wat een voorzetsel is. Een voorzetsel geeft vaak een plaats aan en kan een tijd aangeven. Denk aan “op”, “onder”, “naast”, “na”, “met”. In de klas speelden we het “voorzetselspel”.

 

Bij godsdienst leren de kinderen over het Boeddhisme. Meester Mike heeft verteld over Prins Siddharta Gotama die later de bijnaam Boeddha kreeg.

 

Nieuws uit groep 6

Dit was een weekje met best veel toetsen; Cito-begrijpend lezen, topo en ook nog Engels. Maar het ging allemaal heel goed. Verder zijn we veel bezig geweest met de Ozobots. In het begin lukte het niet zo goed, maar nu heeft iedereen de slag al aardig te pakken. We oefenen om over een paar weken een doolhofwedstrijdje met de Robots te houden.

 

Olympische spelen in groep 6/7/8

In het thema van de Grieken en Romeinen hoort natuurlijk ook de Olympische Spelen. Die willen we met groep 6/7/8 na gaan spelen. Op donderdag 13 februari verdelen we de kinderen in verschillende ‘landen’ en mogen ze met elkaar een spandoek/ vlag maken. Op vrijdag 14 februari (12.45 – 13.45) gaan we dan in de gymzaal de spelen houden; uiteraard met openingsceremonie en bij de prijsuitreiking lauwerkransen. Welke ouders kunnen ons bij deze Olympische spelen helpen? Graag aanmelden via schoudercom.

 

Nieuws uit groep 7

We hebben deze week gewerkt aan de rekenopgaves van de Citotoets. Het is hard werken, maar gelukkig doen we ook nog meer ontspannende activiteiten. We hebben onder meer een toneelstuk gespeeld over de Trojaanse Oorlog, geleerd over vrouwenrechten en vulkanisme.

 

Met taal leren we over zinsontleding. Zo hebben we al geleerd over persoonsvorm, onderwerp en lijdend voorwerp en deze week zijn daar de bepaling van plaats en tijd bijgekomen. Het wordt wel veel om allemaal te onthouden. Dit leerdoel moeten we dus goed blijven oefenen.

 

Midden februari zijn de rapportgesprekken. U en uw kind worden dan uitgenodigd om het rapport te bespreken. De scores van de Citotoetsen geven een indicatie op welk niveau uw kind het desbetreffende vak doet. Zodoende heeft u een idee op welk niveau uw kind momenteel werkt en wat ongeveer de verwachting kan zijn naar het einde van groep 7 en het (voorlopige) advies in groep 8. De vakken die het zwaarst meetellen zijn rekenen en begrijpend lezen.

 

Huiswerk:

Di 28 jan: Werkwoordspelling inleveren

Vrijdag 31 jan: Weerbaarheidstraining Thema F

 

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben wij de proeftoets van DIA gemaakt. Dit was erg fijn, want zo konden we alvast zien hoe het systeem er uit ziet voor de eindtoets. We hebben de onderdelen begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat gedaan. De kinderen hebben deze keer nog veel vragen kunnen stellen, maar bij de eindtoets mag dit natuurlijk niet altijd. Het is nog steeds belangrijk om te oefenen, vooral met rekenen. De kinderen hebben inmiddels de adviezen al, maar het VO bepaald in welke klas zij komen. Blijf dus vooral je best doen!

 

Met spelling zijn we met een nieuw thema gestart. We hebben altijd een onderdeel ‘spelling’ en ‘ww-spelling’. We leren woorden die eindigen op –iaal, -ieel, -eaal en –ueel. Hethele werkwoord, oftwel het infinitief, woorden met een korte klank, het tegenwoordig deelwoorden meervouden op –ik, -it, -es, -et en –el.

Volgende week ronden we thema 5 af van taal. We hebben et gehad over het voltooid deelwoord, zinnen ontleden, aanwijzend voornaamwoord en de voltooide- en onvoltooide tijd.

 

Olympische spelen in groep 6/7/8

In het thema van de Grieken en Romeinen hoort natuurlijk ook de Olympische Spelen. Die willen we met groep 6/7/8 na gaan spelen. Op donderdag 13 februari verdelen we de kinderen in verschillende ‘landen’ en mogen ze met elkaar een spandoek/ vlag maken. Op vrijdag 14 februari (12.45 – 13.45) gaan we dan in de gymzaal de spelen houden; uiteraard met openingsceremonie en bij de prijsuitreiking lauwerkransen. Welke ouders kunnen ons bij deze Olympische spelen helpen? Graag aanmelden via schoudercom.

 

Huiswerk:
maandag 27 januari – begrijpend lezen
woensdag 29 januari – topo Gelderland

 

EXTERN NIEUWS
Lampionnenoptocht

Ter ere van de verjaardag van prinses Beatrix op 31 januari organiseert het Oranje Comité een lampionnenoptocht door Zoeterwoude-Rijndijk. Wij nodigen alle kinderen van Zoeterwoude-Rijndijk uit om samen met hun ouders mee te doen met dit feestje. We verzamelen tussen 18.00 en 18.15 bij de Eendenkooi, waar we om18.30 uur vertrekken. Aan het einde is er voor iedereen iets te drinken en een plak cake. Voor de kinderen is er nog een activiteit in de Eendenkooi. Wie maakt de mooiste lampion? Voor de mooiste lampionnen is er aan het einde een prijs!

page1image48306480

Wanneer:                 Zaterdagavond 25 januari 2020

Wie:                          Kinderen (met begeleiding) van Zoeterwoude-Rijndijk

Start- en eindpunt:  De Eendenkooi

Tijd:                          18.00 - 18.15 uur verzamelen 18.30 uur vertrek optocht

 

Het Oranjecomité

Gezinsviering Goede Herder Kerk

Gezinsviering zondag 2 februari

 

Zondag 2 februari is het precies 40 dagen naar Kerstmis. Wij vieren dan Maria Lichtmis. Een traditie is om dan pannenkoeken te eten! Tijdens deze viering stellen de kinderen zich voor die in mei hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Er zijn ook kinderen van deze school bij. De gezinsviering is om 09.30 uur in de Goede Herderkerk, met het kinderkoor. Ook is er crèche voor de allerkleinste (t/m 5 jaar). Na afloop zijn er pannenkoeken voor de kinderen. Waar: De Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude (net over de Stierenbrug). Fijn als je er bij bent!

 

Voor meer informatie over andere vieringen, zie: www.parochiekerndegoedeherder.nl 

 

Aankondiging sport- en speldag GJT Meerburg

Op zondag 26 janauri 2020 zal de jaarlijkse sport- en speldag van

Gymnastiek-, Jazz- en Turnverenging Meerburg plaatsvinden in de Eendenkooi.

 

In de sportzaal zullen allerlei toestellen en spellen worden neergezet.

Hier kunnen de kinderen lekker met elkaar sporten!

*  t/m groep 3 van 09.45-10.30 uur

*  vanaf groep 4 van 11.00-12.00 uur

 

Jij komt toch ook?

Het zou fijn zijn al je jezelf van tevoren aanmeld via:

gymleiding@meerburgzoeterwoude.nl

 

Tot zondag 26 januari 2020!