Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 18 - 7 februari 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
8 februari Fleur Degeling 7
9 februari Nikki Vonk 6
11 februari Jesse van den Hout 1/2b
11 februari Liv Uchtmann 3
11 februari  Tycho van Dorp 4
11 februari  Noa Everaardt 6
12 februari  Floor Meijrink 5

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
14 februari Rapport 1
17 - 21 februari tien minuten gesprekken
24 februari Start voorjaarsvakantie (t/m 6 maart)
11 maart Luizencontrole
16 maart 20.00 uur Ouderraad

 

Inspectie bezoek

Dinsdag 28 januari hebben wij de onderwijsinspectie op bezoek gehad. Hierover hebben wij u eerder over geinformeerd via de weekbrief. 

 

Na gesprekken met directie/intern begeleider, leerkrachten en leerlingen kregen wij een positieve terugkoppeling. We zijn beoordeeld op de volgende inspectie standaarden;

  • Zicht op ontwikkeling
  • Pedagogisch handelen
  • Kwaliteitszorg
  • Kwaliteitscultuur

De inspectie heeft een heel betrokken team en een warm klimaat ervaren waar het team 'hart voor leerlingen' heeft. Met name de standaard zicht op ontwikkeling werd als 'goed' beoordeeld. 

De school heeft de leerlingen goed in beeld en volgt de leerlingen op een gedegen wijze. Ook de overige standaarden zijn met (ruim) voldoende beoordeeld. 

 

Wij zijn ontzettend trots op dit resultaat en nemen weer punten mee om ons verder in te ontwikkelen. 

Tien minuten gesprekken

Op vrijdag 14 februari aanstaande ontvangen de leerlingen hun rapport. Vanaf maandag 17 februari worden de tien minuten gesprekken ingepland (groep 1 t/m 8). Deze gesprekken vinden plaats van 17 t/m 21 februari 2020. Wij nodigen alle ouders uit voor deze gesprekken. Leerlingen (vanaf groep 2) mogen ook aansluiten bij de gesprekken. Voor de ouders van groep 8 zijn deze gesprekken facultatief, zij hebben kort geleden het adviesgesprek gevoerd met de leerkracht. 

 

U kunt zich vanaf maandag 10 februari t/m donderdag 13 februari inschrijven voor de tien minuten gesprekken via Schoudercom. U ontvangt hier een uitnodiging voor. 

Warme truiendag

Op vrijdag 7 februari is het Warme Truiendag. Dit is een idee wat gekomen is vanuit de leerlingenraad. Vorig jaar deden we voor het eerst hieraan mee, dit jaar kozen de kinderen in de leerlingraad ervoor om dit te herhalen.

We staan hierbij even stil bij het klimaat en hoe wij met elkaar voor energiebesparing kunnen zorgen. Op deze dag gaan alle verwarmingen laag en zal het dus frisser zijn in de school. Want wist je dat we met één graad lager maar liefst 6% CO2 en 6% energie besparen? Dus trek een warme trui, joggingbroek, onesie of iets anders warms aan. Verwarm jezelf, niet de wereld! Voor meer informatie kun je kijken op deze site: https://www.warmetruiendag.nl/informatie

 

Dus: héb je warme sloffen? Doe ze aan als je binnen bent! En zorg zeker voor een lekkere warme trui.

Inschrijven broertjes/zusjes

De Bernardusschool wordt steeds groter. Met name in de kleutergroepen zien wij een groei van het aantal leerlingen. Wij zijn daar natuurlijk erg blij mee! 

 

Graag willen wij zicht houden om alle inschrijvingen, zodat gedegen keuzes kunnen maken. Daarom willen wij u vragen om jongere broertjes/zusjes (nul tot vier jaar) alvast in te schrijven. Het aanmeldformulier kunt u downloaden via de website van de school of ophalen op school. 

 

Graag zien we uw aanmelding tegemoet!

Schaaktoernooi

Er hebben zich 24 leerlingen aangemeld voor het schaaktoernooi van woensdag 12 februari. Deze leerlingen worden in teams van 4 leerlingen gedeeld. Deze teams komen te hangen op het prikbord bij de hoofdingang van de school. Per team moet er één begeleider zijn. Tot nu toe hebben zich twee begeleiders opgegeven. De begeleider is het aanspreekpunt voor de 4 leerlingen ter plaatse en heeft verder geen andere taken. Het toernooi start op basisschool Het Avontuur om half twee.

Nieuws uit de kleutergroepen

Wist u dat er dat er wel 12 olifanten passen in een dinosaurus. Dit hebben de kinderen zelf onderzocht. Ook hebben we de d (spreek uit duh) van dino geleerd. Tijdens het werken maken we kooien voor dinosaurussen en puzzelen we zelf nieuwe soorten in elkaar. We hebben de kinderen gevraagd wat zei over dino’s willen leren. We gaan onderzoeken hoe het is gekomen de dinosaurussen zijn uitgestorven. Volgende week woensdag 12 februari maken we op school dino’s van kosteloos materiaal. Wilt u dit materiaal voor ons verzamelen. Als u mee kunt knutselen zou dit fijn zijn. Het is van 10.30- 12.00 uur.

Nieuw uit groep 3

Natúúrlijk was het letterfeest een groot succes! Het leukst vinden wij altijd die verbaasde gezichten van kinderen voor wie het écht geheim gebleven is! Dank aan onze klassenmoeders voor het regelen!

 

Donderdag kregen we bezoek van de burgemeester. In DaVinci zijn we aan het leren over het werk van een burgemeester en van een gemeenteraad. En gelukkig heeft Zoeterwoude een hele fijn toegankelijke burgemeester, die best in de klas even wil komen vertellen over haar werk.

 

A.s. vrijdag is het warme truiendag. Kinderen mogen in hun lekkere warme onesie of warme trui naar school. Natuurlijk gaan we het erover hebben waarom warme truiendag bestaat.

Nieuws uit groep 4

Alle Cito toetsen zijn achter de rug, wat hebben de kinderen hard gewerkt! Iedereen is Avi getoetst, ik ben super trots op alle kinderen! Blijven oefenen met lezen is nog steeds erg belangrijk, ook al zijn de kinderen één of meer Avi’s omhoog gegaan. Intussen kunnen de kinderen de Probot zo programmeren dat hij vooruit en achteruit kan. Lampen aan, lampen uit, je letter tekenen op een groot vel. De aankomende week gaan we nog veel meer leren.

Nieuws uit groep 5

Bij DaVinci zijn we gestart met een nieuw thema genaamd “De wereld in de toekomst”. De kinderen hebben met Google Earth naar hun eigen huis gekeken. We hebben gepraat over steden en dorpen en wat voor gebouwen daar staan. We hebben geleerd dat elk gebied een “baas” heeft (de gemeenteraad) en dat de burgemeester en wethouders met ideeën komen die in de gemeenteraad wel of niet goedgekeurd worden. En dat in elke gemeente er mensen werken die voor anderen klaarstaan (o.a. politie en brandweer). Superleuk en bijzonder dat de burgemeester een bezoekje aan onze klas heeft gebracht! Op Schoudercom kunt u hierover meer lezen.

 

Bij taal hebben we de toets van blok 4 afgerond. Wat fijn dat deze toets zo goed is gemaakt. We starten met blok 5 waarbij de kinderen weer nieuwe woorden gaan leren (woordenschat uitbreiden) en we aandacht besteden aan het zelfstandig naamwoord, het onderwerp, verwijswoorden en het schrijven van de komma op de juiste plaats.

 

Heeft u onze English corner in de klas al bekeken? Het hoofdstuk waar we nu met Engels mee bezig zijn heet “Pets”. De woorden en zinnen die we leren (o.a. tortoise, cat en “Has it got four legs? Yes, it has.”) zijn in deze English corner te bekijken.

Nieuws uit groep 6

De Cito toetsen zijn bij de meeste kinderen af. Sommige kinderen hebben iets gemist, omdat ze ziek zijn geweest. Zij zullen komende week de laatste stukjes afmaken. Volgende week gaan de rapporten mee. Daarin staan ook de resultaten van de toetsen.

 

We hebben het over het menselijk lichaam en EHBO. Juf Andrea heeft een paspoort gemaakt, waarin de kinderen allerlei weetjes over zichzelf in hebben geschreven. Bijvoorbeeld de kleur van je ogen, of hoeveel bonen er in je hand passen. Volgende week hebben we het over de Olympische Spelen.

 

Met taal hebben we zinsdelen behandeld. Welke delen horen bij elkaar? Je hebt altijd een persoonsvorm, maar ook een wie-deel en een waar-deel. Met deze delen kun je ook hele grappige zinnen maken. Het nog wel moeilijk om precies te weten welke woorden altijd bij elkaar horen en dus een zinsdeel vormen.

Nieuws uit groep 7

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de Citotoetsen. Het is hard werken voor de leerlingen en gelukkig is het einde in zicht. Verder zijn we bezig met mythes en legendes van de Grieken en Romeinen. Zo hebben we de Trojaanse oorlog nagespeeld en het verhaal van de beeldhouwer Pygmalion (van het Pygmalion effect) behandeld. Ook hebben we het gehad over vrouwenrechten en de vulkaanuitbarsting van Pompei. Daarnaast werken we met programmeren van een robot. Hoe zorg je ervoor dat de robot precies doet wat jij wil? Dat is nog helemaal niet zo eenvoudig!

 

In de klas gaan we ook schaken tegen meester Tim. De leerlingen mogen alleen of in tweetallen het opnemen in een schaaksimultaan tegen de meester. Wie meer punten heeft na afloop van de tijd dan de meester, kan een schaakstuk van gips winnen. Eerst gaan we het schaken in de klas oefenen en wie het leuk vindt mag meedoen. Het schaaksimultaan zal in de laatste week voor de vakantie zijn.

 

Deze week hebben we voor het laatst een les van de weerbaarheidstraining. Na afloop vullen de leerlingen een evaluatie in. Ook voor de ouders is er een evaluatieformulier. Na de laatste les sturen we deze via Schoudercom naar de ouders. Wilt u deze invullen?

 

Maandag 17 februari gaan we naar het theater in Alphen aan de Rijn. Een aantal ouders heeft zich al aangemeld om te rijden. Dank jullie wel. Echter, hebben we nog meer ouders nodig die ons kunnen helpen met het vervoeren van de leerlingen van groep 7 en 8. Kunt u aangeven of u wel of niet kunt rijden via Schoudercom?

 

Huiswerk:

Vrijdag 7 feb: Weerbaarheidstrainingboekje thema F

Dinsdag 11 feb: 3 bladen Redactiesommen af

Nieuws uit groep 8

Vorige week hadden we natuurlijk een korte week vanwege de staking. Ik hoop dat iedereen er een lekker weekend van heeft gemaakt. Deze week hebben we gelukkig wel weer een normale week.Deze week zijn wij gestart met het maken van werkstukken. Dit was wel even anders dan een themawerkstuk. De kinderen mogen zelf een onderwerp bepalen en hier informatie over zoeken. Volgende week werken wij hier ook nog aan. Vrijdag wordt alles ingeleverd en na de vakantie krijgen de kinderen hier een cijfer voor.


Met rekenen zijn we hard bezig met de breuken. Dit was voor sommige weer even weggezakt, maar blijf dit goed oefenen op snappet. Ook doen we vanaf nu iedere week 1x een tempotoets van de tafels; OEFENEN OEFENEN & OEFENEN. Woensdag hebben de kinderen de cito studievaardigheden afgemaakt. Nu op naar de eindtoets!


Morgen is het warme truiendag. Komen jullie allemaal in een lekkere, warme outfit?

 

Vrijdag 14 februari krijgen de kinderen de rapporten mee. Wilt u er aan denken dat deze z.s.m. op school komt?

 

Maandag 17 februari staat er een bezoek gepland in Alphen a/d Rijn voor een dansvoorstelling. Hier gaan wij met groep 7 en 8 naar toe. Meester Tim heeft hier een berichtje over gestuurd. Wie o wie kan ons brengen?

 

Huiswerk:
Vrijdag 7 februari – Begrijpend lezen
Maandag 10 februari – Rekenen
Woensdag 12 februari - Topo

EXTERN NIEUWS
Nieuws vanuit het CJG

Workshop ‘Heppie! kinderen en emoties’ voor ouders met kinderen tussen de 4-10 jaar

op 02 maart a.s. (19.30-21.45 uur) in CJG Leiderdorp.

 

Emoties horen bij ons als mens. Ze zorgen ervoor dat we onze grenzen kunnen ervaren en aangeven. Ze zorgen ervoor dat we gebeurtenissen kunnen verwerken. Daarom is het belangrijk dat we kinderen leren om emoties voor hen te laten werken in plaats van tegen hen. Ouders krijgen handvatten om ruimte te geven aan emoties en grenzen aan gedrag.

 

De workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten en kost € 15,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).

 

Aanmelden kan via deze link

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website:                    www.cjgcursus.nl

E-mail:                       info@cjgcursus.nl

Telefoon:                   088 254 23 84

                                 @ cjgcursus