Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 8 - 16 oktober 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
18 oktober Alysia Dijksman 7
19 oktober Auke Berg 7
23 oktober Revaliano de Best 5
24 oktober Mayra Bekooij 1/2a
26 oktober Fayenne Oost 4
27 oktober Lieke Nederpel 6
29 oktober Bradley Heppener 1/2a
31 oktober Rosalie van der Werff 1/2c
     
1 november Sepp Beukers 4
3 november Luke Duffield 7

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
19 t/m 30 oktober  Herfstvakantie
4 november  Luizencontrole
9 t/m 13 november Tien minuten gesprekken (facultatief)
16 november Ouderraad (20.00 uur)

 

Een hele fijne herfstvakantie gewenst! Wij zien alle leerlingen graag weer op maandag 2 november op school! 

Corona maatregelen

Op dinsdagavond 13 oktober zijn er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Een gedeelte lockdown is daarom noodzakelijk. Gelukkig treden er voor het basisonderwijs geen veranderingen op en blijft de Bernardusschool open.  

 

In verband met de nieuwe coronamaatregelen mag er geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers in de Eendekooi. Wilt u er aan denken om uw zoon/dochter na de herfstvakantie gymschoenen mee te geven (gymschoenen met witte zolen)? De gymschoenen worden in de sporthal aangetrokken. Wilt u op de gymdagen (maandag en/of dinsdag) rekening houden met kleding waarin bewogen kan worden? 

 

Het blijft onverkort van kracht dat al het onderwijspersoneel en ouders/verzorgers die aanwezig zijn in of bij de school volledig klachtenvrij moeten zijn en anders thuisblijven. Zo blijven zij thuis bij klachten die passen bij het coronavirus COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts) of als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

 

Voor leerlingen geldt dat zij met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te worden. Behalve als zij contact hebben (gehad) met een patiënt bij wie een corona-infectie is bevestigd of uit een gezin/huishouden komen waar een volwassen gezinslid klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Met de beslisboom van BOink en Jeugdartsen Nederland kun je eenvoudig bepalen of je kind wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag (zie bijlage).

 

Als een leerkracht gezondheidsklachten heeft die aan Corona gerelateerd kunnen zijn, krijgen ze het advies om zich te laten testen. U hoort op het nieuws dat de voorrangsregeling voor onderwijzend personeel er helaas voor zorgt dat een leerkracht niet altijd direct terecht kan om getest te worden. Hierdoor zijn leerkrachten soms een aantal dagen niet op school. Als een leerkracht afwezig is, kunt u erop vertrouwen dat het geen Corona betreft. Zodra dat wel zo is zullen we het zo snel mogelijk met u delen. We doen verder geen mededelingen over de reden van de afwezigheid.

 

Naast het reguliere verzuim van leerkrachten (andere ziektes of verlof) is het niet altijd mogelijk om ook hiervoor inval te regelen. Wij streven ernaar om de groepen zo goed mogelijk op te vangen. Indien wij vanwege organisatorische redenen voor bepaalde groepen geen fysiek onderwijs kunnen organiseren (bijvoorbeeld doordat leraren in quarantaine zijn), zorgt de groepsleerkracht ervoor dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kan vinden in de vorm van thuisonderwijs. 

Tien minuten gesprekken (facultatief)

Vanaf maandag 9 november worden de tien minuten gesprekken ingepland. Deze gesprekken vinden digitaal plaats van 9 t/m 13 november 2020. Deze gesprekken zijn facultatief en vinden alleen plaats wanneer de leerkracht en/of u het gesprek noodzakelijk vindt. Leerlingen mogen ook aansluiten bij deze gesprekken.  

 

U kunt zich na de herfstvakantie inschrijven voor de tien minuten gesprekken via SchouderCom. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

Kinderboekenweek

Morgen wordt de kinderboekenweek afgesloten op school. Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gingen we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken.

 

Daarnaat hebben de leerlingen gewerkt aan een schoolkrant in het thema 'En toen'. Elke klas heeft een exemplaar ontvangen om te lezen in de klas. De schoolkrant is ook als bijlage toegevoegd aan de weekbrief. 

MQ-scan voor basisschoolleerlingen Zoeterwoude

Gemeente Zoeterwoude heeft sinds dit jaar een sportakkoord zoals jullie wellicht in de lokale media gelezen hebben. In dit sportakkoord staan afspraken om nog meer mensen in Zoeterwoude aan het bewegen te krijgen en/of houden. Ook De Bernardusschool en Het Avontuur maken onderdeel uit van dit sportakkoord. Kinderen in Nederland bewegen steeds minder en daardoor nemen hun motorische vaardigheden af. De gymdocenten Adri en Tim hebben daarom ingebracht dat ze de gymles graag nog beter aan laten sluiten op de motorische vaardigheden van de kinderen. Om deze vaardigheden nog beter in beeld te krijgen nemen we dit jaar de MQ-scan af bij alle kinderen die op De Bernardusschool of Het Avontuur zitten.

 

De MQ-scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. Het is een wetenschappelijke meet- en volgmethode, die een eerlijk beeld geeft van het beweegniveau van het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt. De MQ-scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind (boven- of onder-) gemiddelde motorische vaardigheden heeft voor zijn of haar leeftijd. Kinderen vinden de beweegbaan leuk om te doen en worden idealiter 2 keer per jaar gescand om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden te monitoren. Aan de hand van de uitkomsten kan de gymdocent met de kinderen aan de slag om dit gericht te verbeteren. De resultaten zijn dus niet voor de ouders of voor op het rapport, maar voor de gymdocenten om hun lesaanbod nog meer aan te laten sluiten bij de vaardigheden van de kinderen. Meer informatie over de MQ-scan is te vinden op www.mqscan.nl.

Hoofdluis

Na elke schoolvakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wij weten niet of dit de komende tijd nog mogelijk is vanwege coronamaatregelen. 

 

Echter zijn de hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren.

 

Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school. Wij merken dat er de laatste tijd weer veel hoofdluis wordt geconstateerd. 

Leerplein kleuters

Wij willen graag iets vertellen over het project dat we hebben gedaan bij het leerplein. We hebben een filmpje gezien over een wolf die huisjes van de drie biggetjes omver blies. Samen hebben we een plan bedacht om de drie biggetjes te helpen aan een stevig huis.

 

We hebben een huis gemaakt van takken, een huis van suikerklontjes en een huis van duplo. Toen we klaar waren met bouwen hebben we de wolf laten blazen (deze had de blaaskracht van een föhn) Gelukkig bleven alle huisjes heel en hadden de biggetjes een veilige woning! 

 

Groetjes van Siem, Yara, Glenn,Tess, Cas en Liva.

 

Inline imageInline imageInline imageInline image

Nieuws uit de kleutergroepen

Op vrijdag sluiten we het thema Middeleeuwen af en daarna gaan we genieten van een welverdiende vakantie.

 

Na de herfstvakantie gaan we twee weken werken over het thema Herfst. Als u in de vakantie naar het bos gaat, mogen de herfstspullen mee naar school. Ook andere herfstspulletjes als boeken of knuffels ( egels, spinnen e.d) mogen mee.

 

We hopen dat u een hele fijne vakantie heeft en blijf allemaal gezond!

Nieuws uit groep 3

Deze week zijn we gestart met kern 3. We leren hier weer nieuwe letters en woorden. De boekjes zijn kern 2 zijn mee naar huis gegeven. Hier kunt u samen met uw kind nog even kijken naar woorden we geleerd hebben. Als er bladzijdes niet gemaakt zijn dan mogen die natuurlijk thuis nog gemaakt worden. Ook het rekenwerkboek is mee naar huis, het blok gaat in een nieuw schrift verder.

 

Afgelopen vrijdag hadden we weer een leuke speelgoedmiddag. We zijn nu aan het sparen voor een filmpje met popcorn. Er zijn al weer heel wat punten verzameld.

 

De werkjes die we de afgelopen periode gemaakt hebben worden vrijdag mee naar huis gegeven. Misschien is het handig om een grote tas mee te geven waar alles in kan.

Nieuws uit groep 4

Bijna herfstvakantie, een mooie gelegenheid om veel te lezen met de kinderen. Afgelopen week heb ik een aantal kinderen Avi getoetst. Wat fijn om te zien dat de kinderen die thuis goed oefenen, een Avi en zelfs 2 Avi’s omhoog zijn gegaan.

 

Na de herfstvakantie komt juf Eline niet meer op de vrijdag in de klas. Zij gaat zich op haar studie storten. Juf Femke komt voortaan elke vrijdag in de groep. In de ochtend met ondersteuning van juf Maud.

 

Een fijne vakantie gewenst en tot over 2 weken. VEEL LEES PLEZIER!

Nieuws uit groep 5

We kunnen de vakantie gezellig inluiden! Wat waren de kinderen de afgelopen weken enthousiast over de lessen die te maken hadden met “En vroeger”! Het onderwerp “De Prehistorie” viel erg in de smaak. De themawerkstukken zijn tentoongesteld, de Grej of the Days opgelost, de werkbladen gemaakt en zelfs nog op het laatste moment zijn er mooie trechterbekers getekend. Deze hangen nog even in de klas zodat we ze kunnen bewonderen, maar komen uiteraard na de vakantie ook een keer mee naar huis. Foto’s zijn te bewonderen op Schoudercom!

 

In de vakantie is het lekker tijd om uit te rusten en gezellige dingen te doen. We zouden het fijn vinden als er af en toe nog even een tafel spelenderwijs wordt geoefend. Dus bijvoorbeeld tijdens een autorit op de achterbank of het naar boven lopen op de trap. De kinderen hebben in de klas ook een aantal tafelspelletjes gedaan, die ook best thuis gedaan kunnen worden. En voor wie wil, in de tweede vakantieweek is het schoolaccount van Squla te gebruiken. Ook daar is genoeg leuks op te doen.

 

We wensen iedereen een fijne vakantie! Tot over 2 weken!

Nieuws uit groep 7

We hebben tijdens de Kinderboekenweek veel dingen gedaan met het leesplezier. We hebben themaboeken op school over de Middeleeuwen gekregen. Deze kunnen we nu ook online lezen. Ook zijn er nieuwe Engelse boeken, zoals ‘Het leven van een Loser’ in het Engels.

 

Na de vakantie komt de schoolarts op dinsdag 3 en donderdag 5 november. De leerlingen hebben een vragenlijst meegekregen naar huis. We willen u vragen deze ingevuld mee terug te geven. Deze wordt dan door de leerlingen overhandigd aan de schoolarts op dinsdag 3 november.

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben wij de cito Studievaardigheden E7 gemaakt. Wat hebben de kinderen dit goed gedaan!

 

We hebben deze periode hard gewerkt aan alle vakken. We zien echt groei in taal en spelling. De kinderen schrijven de uitleg netjes op in hun aantekeningen schriftjes. Mochten zij in de vakantie thuis aan de slag willen, is het wellicht handig om ze foto’s te laten maken van de aantekeningen. Deze helpen namelijk echt!

 

Rekenen blijft een moeilijker vak. We doen heel erg ons best om zoveel mogelijk te oefenen. Blijf dit thuis vooral ook doen op snappet in de werkpakketen! Onder elkaar vermenigvuldigen lukt alleen als je dit blijft oefenen. Dit geldt ook voor de deelsommen en rekenen met breuken/procenten.

 

Vanmiddag zijn de presentaties van de themawerkstukken. De kinderen uit 6, 7 en 8 gaan dit aan elkaar presenteren. De foto’s verschijnen op schoudercom.

 

Voor na de vakantie is er wel huiswerk, maar niet gelijk de eerste dag

Woensdag 4 november – herkansing topo naar keuze
Vrijdag 6 november – rekenen

 

Fijne vakantie en blijf gezond!

EXTERN NIEUWS
Fietsverlichtingscampagne

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met rijwielhandelaren en met Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland weer een fietsverlichtingsactie.

 

Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op de actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.

In de gehele regio geldt: de actiedag is zaterdag 31 oktober en de kortingsactie in de aansluitende week geldt tot en met zaterdag 7 november. 

 

De volgende rijwielhandelaren in de buurt nemen deel

  Bike Totaal van Hulst  Stevensbloem  3 2331JA Leiden
  H&B Tweewielers Herenstraat  82-86 2313AM Leiden
  Abeona Mobility Energieweg  67 2382ND Zoeterwoude
  Huisman Tweewielers Willem de Zwijgerlaan 417 2315AW Leiden
  Huisman Tweewielers Levendaal 76 2311JM Leiden