Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 9 - 6 november 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
10 november Siem Appel 1/2a
12 november Anique Theunissen 4
12 november Tim Kirstenstein 6

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
4 november  Luizencontrole
9 t/m 13 november Tien minuten gesprekken (facultatief)
16 november Ouderraad (20.00 uur)
24 november  Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
4 december  Sinterklaasviering
18 december

12.00 uur start kerstvakantie

21 december - 1 januari

Kerstvakantie

 

Corona maatregelen - thuisblijf regels

Wij merken dat leerlingen niet altijd thuis blijven als huisgenoten in afwachting zijn van een COVID-test., maar leerlingen pas thuis blijven als de test inderdaad positief is. Dit zorgt voor onrust van bij leerkrachten en medeleerlingen. Daarom nogmaals de thuisblijf regels. 

 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar school.


Thuisblijven is wel nodig als kinderen:

 • Een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
 • Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
 • Ernstig ziek zijn

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

 • Als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
 • Als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft.

 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 
Tien minuten gesprekken (facultatief)

Vanaf maandag 9 november worden de tien minuten gesprekken ingepland. Deze gesprekken vinden digitaal plaats van 9 t/m 13 november 2020. Deze gesprekken zijn facultatief en vinden alleen plaats wanneer de leerkracht en/of u het gesprek noodzakelijk vindt. Leerlingen mogen ook aansluiten bij deze gesprekken.  

 

U heeft afgelopen maandag een bericht ontvangen waarmee u zich in kunt schrijven voor deze gesprekken. Dit is mogelijk t/m vrijdag 6 november. 

Identiteit - project zorgzaamheid

Komende tijd gaan wij in de lessen godsdienst voorlezen uit de kinderbijbel. Daarvoor gebruiken wij een 'Bijbelleeswijzer'. Deze is zo opgesteld dat verschillende verhalen per leerjaar worden verteld, van het Oude Testament (zomer tot Kerstmis) tot het Nieuwe Testament: verhalen van Jezus (Kerstmis tot Pasen), en zijn vrienden (na Pasen). Op deze manier hebben de leerlingen na acht jaar veel bijbelverhalen gehoord en met elkaar nagedacht over de betekenis ervan.

 

Na het voorlezen wordt de betekenis van de verhalen besproken door te filosoferen, nagespeeld met bibliodrama,  creatief verwerkt in Godly Play of met werkbladen. De komende periode tot eind november vertellen we o.a. de verhalen over Abraham, Josef, Mozes en Saul en David.

Ouderbijdrage

Deze week heeft u een brief ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage via Schoudercom. 


Vanwege de corona is de bijdrage eenmalig iets lager. De festiviteiten die we hiervan organiseren zijn onder andere de hutspot met 3 oktober, Sint, Kerst en Pasen. Deze festiviteiten willen we zover het kan zo leuk mogelijk maken ook al is het soms in afgeslankte vorm of zonder ouders. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Da Vinci lessen en materialen voor de klassen.

 

Wat betreft het schoolreisje wachten we nog even de Corona ontwikkelingen verder af. Degenen die afgelopen jaar al betaald hebben hoeven dat dit jaar niet nogmaals te betalen. De andere ouders wordt tegen die tijd gevraagd de bijdrage voor het schoolreisje over te maken. Mocht het dit schooljaar 2020/2021 wederom niet doorgaan blijft het betaalde bedrag van vorig jaar gewoon staan. 

De ouderbijdrage zal dit jaar € 20,-. per kind zijn. Wij vragen u om het totaalbedrag zo spoedig mogelijk over te maken op onderstaande rekening onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

 

IBAN:                                               NL24 ABNA 060.54.33.194    

Ten name van:                                Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden te Zoeterwoude

Graag o.v.v. betalingskenmerk:       NAAM EN GROEP VAN UW KIND


Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Berber of Anouk via orbernardusschool@gmail.com.

Pedagogisch beleidsplan TSO

In principe blijven alle kinderen over op de Bernardusschool. De leerlingen eten in de klas met de groepsleerkracht. De groepen worden hierbij ondersteund door medewerkers van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude/overblijfmedewerker. Daarna heeft de leerkracht pauze en spelen de kinderen buiten onder verantwoordelijkheid van deze medewerkers. 

 

Deze week heeft u van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude het pedagogisch beleidsplan ontvangen. Tijdens het overblijven gelden de gedragsregels zoals die normaal op deze school worden gehanteerd. Wanneer een leerling zich niet aan de gedragsregels houdt worden leerlingen hierop aangesproken. De TSO medewerkers nemen dan contact op met de ouders van de betreffende leerling. De leerkracht wordt hier ook over ingelicht. Op deze manier trekken SKZ en school samen op in de begeleiding van een leerling. 

Nieuws uit de kleutergroepen

We zijn lekker aan het werk over het thema Herfst. Dit thema leent zich erg goed voor het tellen, wegen, klappen van woordstukjes, zingen, knutselen en zeker ook ontdekken.  

 

Nog een week werken we over dit thema. Jammer want het is ontzettend leuk. Daarna beginnen we over een ander ontzettend leuk onderwerp: SINT!!!!!! Wat we dan gaan doen, leest u volgende week!  

Nieuws uit groep 3

We zijn weer goed van start gegaan in groep 3. Iedereen heeft een nieuw plekje en er wordt weer hard gewerkt. We zijn bijna klaar met kern 3 en starten dan al weer met de nieuwe kern. Er is in de vakantie goed geoefend met lezen. Bijna iedereen heeft de leesbingo ingeleverd en er een leuke verrassing voor terug gekregen. Wat een toppers!!

 

Woensdag zijn we naar het theater geweest in basisschool “Het Avontuur”. Wat was het een leuke voorstelling. We hebben genoten! Ouders bedankt voor het brengen en halen.

Nieuws uit groep 4

Wat een super leuke voorstelling hebben wij gezien afgelopen Woensdag! Ouders die ons daar gebracht en weer gehaald hebben, heel erg bedankt!

 

Met spelling hebben we het woordendictee gehad en maandag gaan we het zinnendictee afnemen. Het gaat over woorden met de s en z en f en v  en de sch en schr.

 

Bij rekenen hebben we de toets gemaakt en gaan we maandag naar een nieuw blok. In de toets kwamen ook de klokken weer aan de orde. Voor veel kinderen blijft dit moeilijk. Het helpt om thuis ook te leren klok kijken.

Nieuws uit groep 5

Zoals na elke vakantie zijn we ook deze week gestart in nieuwe groepjes. De kinderen hebben dit keer zelf mee mogen denken bij wie ze in het nieuwe groepje goed zouden kunnen werken. En tot nu toe zijn we erg tevreden. Ook met het verdienen van de complimenten voor de complimentenladder gaat het super. Elkaar helpen, iemand troosten, goed samenwerken, het eerlijk zeggen als je iets per ongeluk stuk heb gemaakt, netjes schrijven. Het zijn een aantal voorbeelden die een compliment waard zijn. De kinderen sparen nu voor het kijken van een film waarbij je een pyjama of onesie mag aantrekken. 

 

Bij DaVinci starten we met een nieuw thema, genaamd “Schatten van de aarde”. Zo zullen we het onder andere gaan hebben over aardplaten en vulkanen, de kringloop van steen en aardedieren en zandplanten. Daarbij zullen we ook samen met de groepen 3 en 4 een circuit gaan doen, waarbij de kinderen meer over deze onderwerpen leren. Maar daarover meer in een volgende weekbrief. 

 

Ook bij Engels zijn we met een nieuw thema gestart. In het hoofdstuk “Me” leren de kinderen meer over hun uiterlijk en leren we woorden zoals “teeth”, “glasses”, “nose” en “neck”. Ook leren ze grammatica zoals “Have you got blond hair?” “No, I haven’t.”   

Nieuws uit groep 6

Na een heerlijke vakantie zijn we weer fijn begonnen. Helaas moeten sommige kinderen soms thuis blijven, omdat familieleden ziek zijn. Het is altijd mogelijk om in Snappet te werken. De lessen van de dag staan vaak al beschikbaar. En het is altijd mogelijk om in het werkpakket te werken. We laten het aan ouders over om te kijken wat er haalbaar is.

 

Bij de rekenlessen zijn we begonnen met breukensommen. De kinderen kunnen breuken herkennen, zoals 1/5 of 3/8 . We hebben geleerd dat je het als ‘een-vijfde’ kunt uitspreken, maar ook als ‘een-op-de-vijf” of ‘een-van-de-vijf”.  We hebben ook geleerd hoeveel er nog over is, als er ¾ van de pizza al is opgegeten.

 

Bij DaVinci zijn we gestart met een nieuw thema: Indianen. We gaan tot aan kerst leren over de Indianen, hun geloof, over cactussen en bizons en over het koude klimaat in Amerika. Omdat deze week de verkiezingen in de VS zijn, hebben de les over de democratie alvast behandeld. De kinderen hebben het nieuws met interesse gevolgd (en veel hebben er een hele duidelijke mening over ;-) Wie heeft er thuis voor ons cactussen (klein of groot) die we mogen van binnen mogen onderzoeken, en waar dus in gesneden mag worden? Andere spullen voor de tentoonstelling zijn altijd welkom.

 

De Sinterklaastijd begint alweer bijna. De meeste kinderen in groep 6 kennen het grote geheim van Sinterklaas al. Sommige misschien nog niet. Hoewel wij het geheim niet zomaar zullen vertellen, is het in groep 6 wel een feest voor ‘ongelovigen’. Het kan dus zomaar zijn dat het geheim plots in de klas wordt onthuld. Misschien is het handig om kinderen daar op voor te bereiden.

Nieuws uit groep 7

We zijn gestart met de Mediamasters. We leren in deze en volgende week alles over media en hoe hiermee om te gaan. Als we de opdrachten goed vervullen, krijgen we een beloning in de vorm van bits. Deze digitale geldsoort wordt bewaard in onze Mediamasterskluis. Onze bits kunnen worden aangevuld door thuisopdrachten. Deze mogen de leerlingen deze en volgende week maken en onder vermelding van de klassencode delen met de Mediamasters. Onze klassencode is: 56 onbevreesde titanen. Het doel is om veel te leren over mediawijsheid en vooral om te bekijken over welke lesonderdelen nog aanvullende lessen op school gegeven dienen te worden.

 

Het nieuwe project van Davinci gaat over Indianen. We werken tot aan de Kerst aan dit thema. We gaan het hebben over de verkiezingen in Amerika, de bizon, dagelijks leven in Amerika en Nederland, geloof, cactus en koude klimaten.

 

Thuis mogen leerlingen altijd verder gaan met oefenen. Dit is uiteraard niet verplicht, maar wel een mogelijkheid om eerder aangeboden oefenstof even extra te herhalen. Maar: Wat mogen de leerlingen thuis maken? De leerlingen mogen voor alle vakken werken in de werkpakketten. Dit zijn de leerdoelen waar ze op school al uitleg over hebben gehad en aan hebben gewerkt.

 

Huiswerk:

Dinsdag 10 november: Blad Engels maken

Donderdag 12 november: Blad verkeersborden leren

Nieuws uit groep 8

Wat fijn om iedereen weer gezond terug te zien na de vakantie! Deze week was de stagiair meester Pim er de hele week. Dit was fijn, want zo hebben we extra hulp in de klas.

 

Deze week hebben we een aantal zaken afgerond. We hebben het blok van rekenen afgemaakt en het hoofdstuk van Engels afgerond. Tijdens taal hebben we nieuwe woorden geleerd en ook op andere manieren gewerkt dan met snappet. Dit is ook wel eens leuk.


Tijdens spelling leren we dat woorden met een tussenletter –e(n) of –s geschreven worden à Zonneschijn, pannenkoek en lievelingsschrijver.

 

Volgende week starten we voor de komende 3 weken met de cito’s B8. We beginnen met spelling. Dit doen we om te kijken of de kinderen nog in de lijn der verwachting van het advies scoren. De kinderen hoeven hier totaal niet zenuwachtig voor te zijn. Wel is het verstandig om op tijd naar bed te gaan, want het kost de kinderen vaak wel wat energie.

 

Deze week ontving ik wat berichten vanuit een aantal middelbare scholen. Het Vlietland College nodigt ons uit om langs te komen. Zij kunnen het bezoek van groep 8 realiseren conform de RIVM maatregelen. Dit vinden wij heel fijn! De datum waarop wij kunnen komen moet nog gepland worden. Zodra ik dit weet, zal ik dit gelijk communiceren.


Er zijn ook 2 SCOL-scholen die bezoeken kunnen realiseren, het Bonaventura College Burggravenlaan en Beroepscollege Leystede. Dit is op donderdag 19 november (tijdstip volgt nog). De kinderen moeten dus die dag op de fiets naar school komen. Op de Burggravenlaan kunnen geen volwassenen ontvangen worden. Hier zullen de kinderen dus gebracht en gehaald worden door juf Bouwiene. Een ander deel van de klas gaat met juf Celine naar Beroepscollege Leystede. Gezien de route is het fijn als er 1 ouder mee kan fietsen. Zodra ik het tijdstip weet, zal ik een inschrijving op schoudercom zetten.


OP ALLE SCHOLEN IS HET VERPLICHT OM EEN MONDKAPJE TE DRAGEN, OOK DE LEERLINGEN!

 

Huiswerk:
Maandag 9 november – bloon (alle lijsten 2x)
Woensdag 11 november – topo Midden-Amerika
Vrijdag 13 november – woordjestoets Engels

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Tieners en sociale druk & groepsdruk, Donderdag 19 november 2020 van 20.30 tot 21.30 uur

Voor ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar

 

De puberteit is een roerige tijd. Jezelf leren kennen, je staande houden en je plek vinden tussen leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders, anderen en sociale media. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee.

 • Hoe zorg jij er als ouder voor dat je de sociale druk voor je kind niet te hoog maakt?
 • School, studie en social media staan in het teken van presteren en voldoen aan het ideale plaatje. Hoe begeleid je je kind hierbij?
 • Wat maakt dat tieners zo gevoelig zijn voor groepsdruk en hoe leer je je kind hiermee omgaan?

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jullie veel voorbeelden en praktische tips die je direct in de praktijk kunt toepassen. We staan stil bij onze rol als ouders bij de sociale druk die kinderen kunnen voelen. We kijken naar wat je zelf kunt veranderen en hoe je je kinderen kunt ondersteunen en begeleiden rond sociale druk en groepsdruk.

 

Aanmelden:

Wil meer weten over wat je kan doen als je tiener sociale druk of groepsdruk voelt?

Meld je dan gratis aan voor het webinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’ via www.cjgcursus.nl of via deze link.

Nieuws van het CJG

Bang zijn hoort bij ons. Het beschermt ons tegen gevaar. Iedere leeftijd kent zijn eigen typische angsten. Veel kleuters kennen angst voor het donker. In de middenbouw kan faalangst om de hoek komen kijken en in de bovenbouw angst er niet bij te horen. Wij kunnen kinderen hiermee helpen.

 

Corona kan kinderen flink bezighouden. Het brengt veranderingen en onzekerheden met zich mee. Welke juf hebben we vandaag? Wat als papa’s werk ophoudt? Kan oma ook doodgaan? Wat kunnen ouders doen?

 • Let op signalen van zorgen en stress bij je kind.

 • Vraag er naar, praat erover, zoek samen goede info.

 • Help je kind gewone dingen te blijven doen.

Meer Informatie en filmpjes praten met je kind over Corona

 

Wil je hier eens verder over praten, of over een ander onderwerp dat je als ouder(s) bezighoudt?

Welkom bij CJG-pedagogischadvies Open inloopspreekuur op woensdag in de oneven weken van 8:30 tot 10:00 in CJG, De Buitenplaats, BG.

Volleybalclub Leython DC - Pietentraining

Op woensdag 2 december organiseert volleybalclub Leython DC een heuse Pietentraining. Alle kinderen van 6-12 jaar mogen gratis mee komen doen! 

 

Van 16.45 tot 18.00 uur in Sporthal De Does maken kinderen op ie manier samen met leeftijdsgenootjes kennis met volleybal.  

 

Wil je meedoen? In verband met de coronamaatregelen kunnen ouders niet bij de training blijven kijken. We vragen jullie daarom dit contactformulier in te vullen: https://forms.gle/rS7LDYGw8XfGhkd46 

 

Ben je al iets ouder en wil je ook kijken of je volleybal leuk vindt? Mail dan naar jeugd@leythondc.nl, zodat we je kunnen uitnodigen om een keertje mee te trainen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.leythondc.nl/news/pietentraining