Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 13 - 4 december 2020
Jarigen & agenda

 

Agenda

 

   
4 december  Sinterklaasviering
18 december

12.00 uur start kerstvakantie

21 december - 1 januari

Kerstvakantie

 

Kerstviering

Dit jaar vieren we Kerst in een andere vorm. We maken met de kinderen op school Kerstkaarten. Deze Kerstkaarten nemen ze mee naar huis en kunnen ze aan een speciaal persoon te geven die dit heeft verdiend. De grotere kinderen op school helpen de kleinere kinderen met het maken van de Kerstkaarten.

 

Op vrijdag 18 december mogen de leerlingen in hun mooiste Kerstkleding naar school komen. U vindt in het weekend van 5 en 6 december een video van de leerkrachten over de Kerststerrenshow op Schoudercom. Daarin dagen we de leerlingen uit om een optreden te doen tijdens de Kerststerrenhow in de klas op vrijdagochtend 18 december. De leerkracht vertelt dan ook het Kerstverhaal. De kleuters doen in de ochtend een Kerstmodeshow in plaats van een Kerststerrenshow.

 

Ook maken we met elke groep een Kerstvideo. Daarin zingen de kinderen een Kerstlied en nemen ze hun persoonlijke Kerstboodschap op. Deze video delen wij op de blogpagina van Schoudercom.

Ouderbijdrage

Begin november heeft u een brief ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage via Schoudercom. De ouderraad heeft al een heel aantal betalingen ontvangen. Wellicht is het aan uw aandacht ontschoten. 


Vanwege de corona is de bijdrage eenmalig iets lager. De festiviteiten die we hiervan organiseren zijn onder andere de hutspot met 3 oktober, Sint, Kerst en Pasen. Deze festiviteiten willen we zover het kan zo leuk mogelijk maken ook al is het soms in afgeslankte vorm of zonder ouders. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Da Vinci lessen en materialen voor de klassen.

 

Wat betreft het schoolreisje wachten we nog even de Corona ontwikkelingen verder af. Degenen die afgelopen jaar al betaald hebben hoeven dat dit jaar niet nogmaals te betalen. De andere ouders wordt tegen die tijd gevraagd de bijdrage voor het schoolreisje over te maken. Mocht het dit schooljaar 2020/2021 wederom niet doorgaan blijft het betaalde bedrag van vorig jaar gewoon staan. 

De ouderbijdrage zal dit jaar € 20,-. per kind zijn. Wij vragen u om het totaalbedrag zo spoedig mogelijk over te maken op onderstaande rekening onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

 

IBAN:                                               NL24 ABNA 060.54.33.194    

Ten name van:                                Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden te Zoeterwoude

Graag o.v.v. betalingskenmerk:       NAAM EN GROEP VAN UW KIND


Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Berber of Anouk via orbernardusschool@gmail.com.

Afsluiting Oranjelaan tussen de Hoge Rijndijk en Nassaulaan

In verband met het opnieuw inrichten van het kruispunt Oranjelaan / Nassaulaan is de weg op 7 dec. 2020 vanaf 07.00 uur afgesloten tussen de Hoge Rijndijk en de Nassaulaan voor doorgaand verkeer. Werkzaamheden duren 1 dag. Verkeer wordt plaatselijk omgeleid. Alarm en hulpdiensten zijn van deze afsluiting op de hoogte gesteld.

 

Inline image

Nieuws uit de kleutergroepen

Wat een spannende tijd. Morgen krijgen we een live-verbinding met Sinterklaas die vanuit zijn huis werkt dit jaar. We hebben natuurlijk ook liedjes geoefend om aan Sinterklaas te laten zien en horen. We hopen dat de cadeautjes wel aankomen op school. We maken er en gezellig Sinterklaasfeest van, al gaat het een beetje anders dit jaar.

 

Maandag 7 december is het speelgoedmiddag. Alle kinderen mogen iets te spelen meenemen, liefst een ding en niet te kwetsbaar.

 

We wensen iedereen een hele gezellige pakjesavond toe!

Nieuws uit groep 3

De Sintkriebels nemen toe in groep 3. We zijn druk bezig geweest om een act in te studeren die we Sint op vrijdag 4 december (via de computer) kunnen laten zien. Het is het liedje Sint swingt, maar het had net zo goed ‘groep 3 swingt’ kunnen heten.

 

Met lezen zijn we gestart met kern 5. Nu zijn zo langzamerhand de tweetekenklanken aan de beurt: we leren de komende weken de letters eu – ie – l – ou – uu. De kinderen weten inmiddels het verschil tussen de lange klanken (aa-oo-ee-uu), korte klanken (a-e-i-o-u), medeklinkers en tweetekenklanken (oe-eu-ie). Bij elke letter leren we steeds een gebaar. Het gebaar van de ie is een hele leuke. Thuis oefenen met lezen blijft heel belangrijk, als deje sneller wilt leren lezen moet je leeskilometers maken. Kinderen die nog wat langer nadenken over de letters kunnen thuis ook daarmee oefenen. Maak dan van losse kaartjes allerlei letters en ga daar mee flitsen. Of maak ze dubbel en speel memory.

Nieuws uit groep 4

We hebben afgelopen week de taaltoets en de rekentoets gemaakt. Onze toppers hebben heel hard gewerkt!

Met rekenen vinden de kinderen klokkijken nog steeds  moeilijk. Vooral de sommen waarbij je de klok een half uur vooruit, een half uur achteruit moet zetten. Ook 3 hele uren vooruit of achteruit vinden zij moeilijk. Het zou fijn zijn als u dat thuis met uw kind wilt oefenen.

 

Vrijdag vieren wij het Sinterklaasfeest in de klas, natuurlijk mogen de kinderen verkleed komen.

Fijne pakjesavond gewenst en nu maar hopen dat Sinterklaas ons niet vergeet!

Nieuws uit groep 5

Die schoen! De schoen van Sint! Gevonden op onze school! Hoe tof is dat! Groep 5 leeft ook nog deze laatste dagen voor Pakjesavond mee met wat er op het Sinterklaasjournaal gebeurt. Ook staan verschillende lessen in het teken van Sinterklaas. Zo hebben de kinderen o.a. bij begrijpend lezen een tekst over Sinterklaas moeten lezen en daar de ontbrekende woorden moeten invullen en hebben ze bij rekenen Sinterklaas verhaaltjessommen gemaakt en een punttekening waarbij ze sprongen van 2 moesten maken tot 220. We oefenen nog even de act voor Sint en dan zijn we helemaal klaar voor de live-verbinding dat vrijdag zal plaatsvinden. Wat een gezellige tijd is het toch!

 

En deze gezellige tijd gaat nog even door! Aankomende week zullen alle Sinterklaasspullen weer mee naar huis worden genomen en worden opgeborgen en zal de klas in Kerstsferen worden gebracht. Lichtjes om in de klas op te hangen zijn altijd welkom! Wel graag voorzien van naam. En natuurlijk alles wat we kunnen neerzetten en wat we aan de muren op kunnen hangen om de klas zo “Kerstig” mogelijk te maken, is welkom!

 

Bij rekenen zijn we nog steeds bezig met de deelsommen. 15:5=3, want 3x5=15. Bij spelling ronden we thema 3 af met een zinnendictee. De kinderen hebben woorden geleerd met ge-, be-, ver-, -te en –en. Woorden eindigend op –lijk en –ig. En woorden met –ei of –ij. Bij taal leerden we bij woordenschat uitdrukkingen, zoals “Een gat in de lucht springen”, “Het te bont maken” en “In de puree zitten”.

Nieuws uit groep 6

We hebben de Sinterklaasverhalen die we vorige week hebben verzonnen vandaag verteld aan kinderen uit groep 1/2/3. De kleintjes hebben vol aandacht geluisterd naar de spannende verhalen.

 

Morgen mogen de surprises in de klas gelegd worden. We zullen de hele ochtend en een stukje van de middag bezig zijn met het uitpakken hier van. De rest van de middag spelen we gezelschapsspelletjes. Iedereen mag iets mee nemen, maar op school hebben we ook heel veel spelletjes.

 

Desteny heeft woensdag een broertje gekregen. Hij heet Railey Mayson en is heel lief. We hebben met de klas natuurlijk een klein cadeautje voor hem gemaakt. Papa, mama en Desteny; gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 7

De spanning is voelbaar in de klas. Het Sinterklaasfeest vieren we vrijdag 4 december met surprises in de klas. Voor schooltijd kunnen de surprises al ingepakt in de klas worden gezet. De kinderen gaan vervolgens weer naar buiten en wachten op de schoolbel. De foto’s van de kinderen en de surprises vindt u op de groep 7 blog. We hebben er zin in!

 

We zijn blij om te zien dat er zoveel kinderen de agenda al goed gebruiken bij het noteren en plannen van het huiswerk en andere activiteiten. Ze zijn trots op de verantwoordelijkheid die ze dragen en we zien ze hierin groeien. Sommige kinderen hebben nog een zetje in de rug nodig om het huiswerk goed te organiseren en te plannen en dat is ook prima. We proberen de kinderen geleidelijk steeds meer eigen verantwoordelijkheid aan te leren. Daar horen ook de moeilijke momenten bij van het huiswerk niet op orde hebben of het zelf naar een juf of meester stappen bij een probleem. We willen u vragen uw kind te ondersteunen in dit proces, maar we willen u vragen de verantwoordelijkheid wel bij het kind te laten (ook als dit soms moeilijkheden oplevert)

 

Huiswerk:

Dinsdag 8 dec: taal 4a + 4b

Donderdag 10 dec: Sneltoets Tafelsommen

Nieuws uit groep 8

Deze week mochten wij weer een middelbare school bezoeken. Woensdag zijn wij naar het Vlietland College geweest. Hier hebben wij les gehad in Frans en scheikunde. Fijn dat de kinderen nog even een kijkje konden nemen binnen.

 

Met taal zijn wij met een nieuw thema begonnen. In thema 4 gaan wij leren hoe je verschillende leestekens gebruikt, leren wij het wederkerend voornaamwoord, lijdende en bedrijvende zinnen en nieuwe woordenschatwoorden.

 

Volgende week maken wij de rekentoets van blok 3. Dit gaat over de stof die wij in blok 2 hebben gedaan. De onderdelen die aan bod komen zijn: afronding, heel getal x een samengestelde breuk, deel van een geheel berekenen, breuken  +/- en kommagetallen delen. Dit kunnen de kinderen nog eventueel oefenen in het werkpakket van snappet.

 

Vrijdag vieren wij het Sinterklaasfeest. Ik ben heel benieuwd naar alle surprises!

 

Volgende week dinsdag (8/12) en donderdag (10/12) zijn de adviesgesprekken. Deze vinden dit jaar digitaal plaat, net als alle andere gesprekken. De gesprekken op dinsdag zijn met juf Celine en juf Bouwiene. Op donderdag zijn de gesprekken met juf Celine en juf Marja.

 

Huiswerk:
Maandag 7 december – Rekenen
Woensdag 9 december – Topo Wereld
Vrijdag 11 december – Spelling (werkwoorden)

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Het CJG* organiseert op 15 december a.s. de Webinar Gezin in scheiding, voor ouders in de regio Hollands Midden, met kinderen tot 18 jaar,  die een scheiding meemaken of recent gescheiden zijn. Hoe kun je in deze periode zo goed mogelijk voor je kinderen zorgen?

 

In dit webinar leren ouders hoe andere ouders/opvoeders dat deden. Vanaf het moment dat ze het nieuws vertelden, tot aan de eerste tijd in 2 huizen. Ook krijgen ze slimme tips van scheidingscoach Anouk Boering.  Meer informatie vindt u op onze website.