Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 10 - 13 november 2020
Agenda & jarigen
Jarigen    
     
19 november Sanne Tacko 4
20 november Eline Jonges 3

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
9 t/m 13 november Tien minuten gesprekken (facultatief)
16 november Ouderraad (20.00 uur)
24 november  Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
4 december  Sinterklaasviering
18 december

12.00 uur start kerstvakantie

21 december - 1 januari

Kerstvakantie

 

Visitatie Engels

De afgelopen paar jaar hebben wij veel geïnvesteerd in het Engels onderwijs. Afgelopen maandag hadden wij tijdens een visitatie Early Bird op bezoek. Wij voldoen een kwaliteitskeurmerk aan de Landelijke Standaard vvto en zijn daarmee een ‘erkende vvto-school’. Hier zijn wij heel trots op!

 

Op school geven wij Engels vanaf groep 1. Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar Engels met een start in de onderbouw of alleen in groepen 7 of 8, dat is een fors verschil. Daarnaast wordt er in ons programma per jaar meer onderwijstijd besteed aan Engels. We besteden in elke groep tenminste 60 minuten per week aandacht aan Engelstalige activiteiten. Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken.

 

Er zijn nog meer voordelen aan ‘Meer Engels’ per week en een vroege start. De kinderen kunnen in hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitschools leren van Engels elkaar versterken.

 

Team

Leerlingenraad

Beste ouders en kinderen, de leerlingenraad is weer van start. Dit zijn de leerlingen: 

 

Van groep 5: Milou Crooijmans+ Tycho van dorp 

Van groep 6: Kiki van Alphen + Sem Rietkerken 

Van groep 7: Daan van der star + Lisa Verzaal 

Van groep 8: Sophie Hogenbirk + Duncan Korbee 

  

Als je een idee hebt kun je je idee in de ideeënbus doen, vorige jaren merkte we dat kinderen het soms vergaten om ideeën in de bus te doen. 

 

Gr. Lisa Verzaal, Kiki Van Alphen, Sem Rietkerken 

 

C:\Users\MarjaOudshoorn\Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden\Bernardus-onderwijs - Documenten\Samen\Teamleider\Leerlingenraad\schooljaar 2020-2021\2020-11  foto Leerlingenraad met namen.jpg

Gedag zeggen

Voor de basisscholen was de periode, dat wij geheel of gedeeltelijk gesloten waren een bijzondere tijd. Nog steeds zijn er veel coronamaatregelen terug te vinden in en rond de school, maar het ritme kan gelukkig weer opgepakt worden. Inmiddels draaien we alweer een tijd met volledige groepen.  

 

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om mee de school in te lopen met uw zoon/dochter. Veel ouders zeggen hun kind gedag bij het hek en wachten hun zoon/dochter daar weer op. Wij merken echter dat het wel heel druk is bij de uitgang van de hekken. Wij hopen dat u rekening blijft houden met de 1.5m afstand en leerlingen de ruimte geeft om rustig het plein af te lopen/fietsen. 

 

Uiteraard missen we de ouders in de school. Wel is het bijzonder om te merken dat het alleen naar binnen komen een andere dynamiek in de school geeft. Kinderen worden zelfstandiger: je eigen tas dragen, je eigen jas ophangen. Omdat er alleen kinderen en leerkrachten op het plein en door de gangen lopen heerst er rust in de school. Dat maakt dat de kinderen ook rustiger de klas inkomen, ontspannen met elkaar een praatje maken en op hun plekje gaan zitten. 

Bewegingsonderwijs

We hebben toestemming gekregen om weer gebruik te maken van de kleedruimtes in de Eendenkooi. Maandag 16 november zullen de kinderen dus weer de gelegenheid hebben om zich om te kleden en in gymkleding te gaan gymmen. Wilt u gymkleding meegeven? 

Luizen controle

De groep luizenouders is dringend op zoek naar versterking. Iedere woensdagochtend na een vakantie controleert deze groep ouders onze leerlingen op hoofdluis. Dit vergt ongeveer een uur van uw tijd, uiteraard geldt hierbij dat hoe groter de groep is, hoe sneller men klaar is met de controle. We merken dat we nu niet altijd genoeg ouders in kunnen zetten om de controle uit te voeren.

 

Wilt u helpen met de luizencontrole, laat dit dan weten aan Adrietta Scholtes (dit kan via ajmmscholtes@gmail.com)

 

Uiteraard blijft het belangrijk uw kind(eren) thuis ook regelmatig te controleren. Wanneer u hoofdluis constateert,
laat dit dan z.s.m. aan de leerkracht van uw kind weten. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze school luisvrij blijft. Daarnaast kunt u direct starten met de behandeling van luizen/neten. 

Identiteit - project zorgzaamheid

Dit project gaat over bomen. In veel godsdiensten worden bomen beschouwd als heilig. Diep in de grond geworteld met de takken reikend naar de hemel vormen zij een verbinding tussen hemel en aarde. In verschillende scheppingsverhalen speelt een boom een belangrijke rol: bijvoorbeeld in de bijbel met de ‘boom des levens’ en de ‘boom van goed en kwaad’ in het paradijs. De boom werd ook gezien als symbool van nieuw leven: het verliest de bladeren in het najaar, lijkt af te sterven in de winter maar komt in het voorjaar weer tot leven. Zo geeft de boom hoop en laat zien dat het leven ondanks de dood toch doorgaat. 

 

Onze kerstboom moeten wij zien in het licht van die levensboom. De dennenboom met de altijd groene takken is bij uitstek geschikt in deze ‘dode’ tijd van het jaar. Het wordt versierd met symbolen die met het feest van licht, hoop en liefde te maken hebben. De adventskrans doet hetzelfde: in vier weken herinnert het ons aan de komst van Kerstmis, Licht in de duisternis.  

Nieuws uit de kleutergroepen

De grote vriend uit Spanje is naar Nederland onderweg. Hopelijk is er genoeg brandstof aan boord om zaterdag aan te meren in Nederland. Wij houden het Sinterklaasjournaal nauwlettend in de gaten en zullen de activiteiten in de groep laten bij alle gebeurtenissen. De letter die we aanbieden is de “p”van Piet (spreek uit puh). Het is een spannende tijd voor de kinderen. We maken er een gezellige tijd van. 

 

Nieuws uit groep 4

Weer een heerlijke “allesmiddag” gehad met deze kanjers. Met spelling werken we met woorden met de ng en nk  de slang en bank woorden.

 

Met rekenen zijn we getallen globaal op de getallenlijn aan het plaatsen.  De toets is gedaan en daar merkten wij dat het klokkijken voor veel kinderen moeilijk blijft.  ( het is 10 uur, hoe laat is het over een half uur?) Thuis oefenen met klokkijken helpt om het sneller onder de knie te krijgen. Op Snappet bij werkdoel 99 kun je dit ook oefenen.

 

Met taal hebben we geleerd wat klinkers en medeklinkers zijn.

Nieuws uit groep 5

Wauw, wat is de taaltoets van blok 2 goed gemaakt! Wat zijn de juffen trots! De taaltoetsen bestaan uit twee onderdelen: woordenschat en taal verkennen. Bij het eerste onderdeel leren de kinderen nieuwe woorden en hun betekenis. En bij het tweede onderdeel kwamen dit keer voegwoorden, alfabetische volgorde, meervouden en verkleinwoorden aan bod. Bij dit laatste onderdeel heeft iedereen voldoende of hoger gescoord! Yes! 

 

Tijdens de verkeerslessen gebruiken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. De krant waar we nu aan werken heet “Jij of ik?”. Afgelopen week hebben we geleerd hoe de voorrang is geregeld wanneer er geen voorrangsborden en –tekens zijn (bijvoorbeeld bij een gewoon kruispunt) en wanneer deze er wel zijn (voorrangskruising). Ook leren de kinderen wat signalen van andere voertuigen betekenen en wanneer bepaalde weggebruikers voorgaan. 

 

Jawel, het is begonnen: het Sinterklaasjournaal! Elke dag volgen wij het Sinterklaasnieuws in de klas en ook dit jaar vieren wij nog het grote Sinterklaasfeest in groep 5. Maar ja hoe groot dat feest precies is in Corona tijd… Dat is nog even afwachten. Maar wij zullen de aankomende weken de klas in Sintsferen brengen en er gezellig aandacht aan besteden. 

Nieuws uit groep 6

In de taalles oefenen we met uitdrukkingen. Misschien is het leuk om thuis ook af en toe een uitdrukking te gebruiken en kijken of de kinderen die herkennen. Deze uitdrukkingen komen in de taalles voor: de draak met iemand steken, een daverend succes, een koud kunstje, ergens intrappen, hemel en aarde bewegen, in het holst van de nacht, in het duister tasten, in de wolken zijn, in weer en wind en voor niets gaat de zon op. 

 

Met rekenen zijn we begonnen met cijferend rekenen; onder elkaar rekenen. De eerste stapjes zijn gemaakt. We zullen dit soort sommen nog veel oefenen in de komende maanden. Ook oefenen we met grote deelsommen, zoals 336:8. Lastig, hoor. Gelukkig is het niet erg als je de sommen nog niet helemaal zelf kunt maken. 

 

Vrijdag gaan we lootjes trekken voor het Sinterklaasfeest. De kinderen krijgen een uitleg mee naar huis. Natuurlijk is het de bedoeling dat de kinderen zelf hun surprise maken, maar we hopen dat ouders een handje helpen. Veel plezier met de voorpret.  

Nieuws uit groep 7

Vrijdag 13 november gaan we de Sinterklaaslootjes trekken voor het maken van een surprises. De leerlingen vullen een blaadje in met daarop hun hobby’s, interesses en wensen. Iedere leerling trekt een lootje. Deze houden ze geheim voor hun klasgenoten. Thuis maken de leerlingen een surprise voor de viering op 4 december op school. In of bij de surprise zitten cadeautjes van ongeveer €5 verstopt. Als laatste wordt er een gedichtje bij geschreven die gaat over de leerling en de surprise. De ‘spelregels’ worden ook met de leerlingen op school besproken.

 

Huiswerk;

Di 17 nov: taalblad

Do 19 nov: Topografie Wereld toets

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn we gestart met de cito spelling/werkwoord spelling. De kinderen hebben heel serieus en hard gewerkt. Wij zijn trots op hen! Volgende week maken wij de cito begrijpend lezen.

 

Deze week sluiten wij het CLIL-project Knight & Castles af. De kinderen hebben geleerd wat de taken van een ridder zijn en hoe je woorden als: de adel, de geestelijkheid, harnas enz. in het Engels zegt. De komende week zullen wij werken aan Autumn en vervolgens aan Christmas.

 

Het oefenen voor rekenen blijft een belangrijk punt. Dit kunnen de kinderen thuis doen door op snappet in de (licht)blauwe bakjes te werken. Tafels oefenen kan nooit kwaad.

 

Donderdag 19 november bezoeken wij 2 scholen vanuit het SCOL bestuur; Bonaventura Burggravenlaan en Beroepscollege Leystede. Alle begeleiding is geregeld! Wanneer ik meer weet over het Vlietland College, laat ik dit zo snel mogelijk weten.

 

De tijd in groep 8 gaat erg snel. Er komen ook momenten dat wij hulp of expertise van ouders nodig hebben. Het is fijn als er dan 1 of 2 aanspreekpunten zijn. Wie o wie zou dit jaar klassenouder willen zijn? Wilt u mij dit laten weten via schoudercom?

 

Huiswerk:
Maandag 16 november – Rekenblad
Woensdag 18 november – Topo Zuid-Amerika
Vrijdag 20 november – bloon (alle lijsen 2x)