Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 23 - 3 april 2020
Bedankt!

Afgelopen week is ieder teamlid door de ouderraad verrast met een bos bloemen en de boodschap;

 

'Heel erg bedankt voor de fantastische inzet van het team' 

 

Uiteraard was het voor ons ook wennen om afstandsonderwijs te realiseren. In een sneltreinvaart leren we met elkaar op andere manieren les te geven, onderwijs te verzorgen. We doen dit met heel veel energie, maar hopen dat we de leerlingen snel weer op school mogen begroeten. 

Materiaal ophalen

Morgen, vrijdag 3 april, organiseren we een nieuw ‘uitdeel moment’ in een aantal groepen. We laten ouders niet toe in de school, maar delen de materialen uit via het raam van het lokaal. Wanneer een groep geen materialen uit hoeft te delen, wordt u hierover door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld.

 

De materialen van de kleutergroepen worden uitgedeeld via het raam van het leerplein en de materialen van groep 3 via het raam van het BSO lokaal van de onderbouw (beide nabij de hoofdingang).

 

Wilt u een tas (per kind een tas) meenemen, zodat wij deze kunnen vullen?  

 

Het ophalen gaat weer aan de hand van het alfabet zodat niet iedereen tegelijk komt. Mocht dit voor problemen zorgen, lukt het wellicht om het onderling af te stemmen. Lukt dat niet? Neem dan voor vrijdag contact op met de betreffende leerkracht(en).

 

Tijd vrijdag 3 april Achternaam
8.45 – 9.15 uur Beginnend met U t/m Z
9.15 - 9.45 uur Beginnend met P t/m T
9.45 – 10.15 uur Beginnend met K t/m O
10.15 – 10.45 uur Beginnend met F t/m J
10.45 – 11.15 uur Beginnend met A t/m E

 

Enquete

Vorige week is er een enqûete uitgezet om uw ervaringen te peilen met betrekking tot het thuisprogramma. Hierop heeft 60% van de ouders gereageerd. 

 

Zowel de leerkrachten als de kinderen missen de interactie met elkaar. Op dit moment worden verschillende middelen ingezet om met elkaar digitaal te communiceren. Binnen het team wordt nagedacht om dit (mogelijk) verder uit te bouwen. Zodra hierover meer bekend is, hoort u dat via SchouderCom.

 

Op basis van de enqûete hebben wij besloten om het dagprogramma met ingang van 6 april aanstaande de dag van tevoren te sturen rond 17.00 uur. We kiezen voor een dagprogramma, omdat leerkrachten het dagprogramma regelmatig aanpassen aan de hand van de analyse van het werk van de dag ervoor. Naast het dagprogramma ontvangt u ook de familieopdracht. Deze is niet verplicht. Ook hebben wij er uiteraard begrip voor als het dagprogramma niet altijd volledig afkomt. 

 

Het onderwijs op afstand gaat dus nog een tijdje door. Dit vraagt van iedereen opnieuw veel energie. Van de kinderen die nog niet naar school kunnen en hun vriendjes en vriendinnetjes moeten missen. Van u als ouder/verzorger, om thuis alles te organiseren, mogelijk in combinatie met uw werk. Wij bedanken u voor uw inzet! 

Pasen

Volgende week is het Pasen. Dat betekent dat de leerlingen vrij zijn vanaf 10 april (Goede vrijdag) t/m 13 april (tweede Paasdag). Wij zullen deze dagen ook geen opvang verzorgen; ook de leerkrachten genieten van een lang weekend. 

 

Maak er een gezellig weekend van met elkaar! 

EXTERN NIEUWS
Jeugd gezondheidszorg

In deze hectische tijd is het van groot belang dat ouders, met name gezinnen in kwetsbare situaties, de jeugdgezondheidszorg van de GGD goed weten te bereiken. In de bijlage vindt u een brief vanuit de jeugdgezondheidszorg.