Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 26 - 24 april 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
26 april  Jeffrey v/d Werff 5
26 april Lena Tacko 4
28 april  Coen Knoester 1/2a
3 mei Eline Noordermeer 1/2a
3 mei Dani Everaardt 8
4 mei Noortje Boom 5
7 mei Thijs Doornik 8
11 mei  Liva Hermenet 1/2b

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
27 april Start meivakantie (t/m 8 mei)

 

 

Meivakantie

De Bernardusschool is van 27 april tot en met 8 mei gesloten in verband met de meivakantie. Dit betekent ook dat het onderwijs op afstand tijdens de vakantie stopt. 

 

Vanmiddag heeft u van ons een brief ontvangen over de heropening van de Bernardusschool op 11 mei aanstaande. Wij willen u bedanken voor uw inzet in de afgelopen periode! Dit heeft ook veel gevraagd van u als ouders. We mogen het stokje vanaf 11 mei weer een beetje van u overnemen en daar hebben wij erg veel zin in. 

 

Heeft u in de vakantie wel noodopvang nodig en bent u werkzaam in een vitale beroepsgroep, dan kunt u zich richten tot de organisaties die worden genoemd in de brief die u ontvangen heeft vanuit de gemeente Zoeterwoude. 

 

Geniet van de vakantie!

Opvang leerlingen van ouders met vitaal beroep

Scholen blijven verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen van ouders met een vitaal beroep. Wij merken dat veel ouders opvang hebben georganiseerd. En wellicht lukt dit nog beter nu leerlingen weer deels naar school gaan. Natuurlijk begrijpen wij dat het voor ouders met een 'vitaal beroep' niet altijd mogelijk is. 

 

Deze leerlingen zullen worden opgevangen door de onderwijsassistenten en stagiaires in het lokaal van de BSO (niet in hun eigen klaslokaal). 

 

Mocht u gebruik moeten maken van de opvang vanaf 11 mei, dan kunt u dit doorgeven aan Sabine Steinebach via Schoudercom of sabine@rkbernardusschool.nl

 

Dagen ruilen

In de brief over de heropening van de Bernardusschool hebben wij uitdrukkelijk aangegeven dat er geen schooldagen geruild kunnen worden. 

 

Ondank dat wij begrijpen dat ouders soms graag willen ruilen, kan dit echt niet. In samenwerking met de SKZ passen zij de BSO dagen aan op de fysieke lesdagen van leerlingen. Dit is voor hen ook een hele puzzel. Daarnaast hebben wij restricties opgelegd gekregen vanuit de overheid hoeveel leerlingen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mogen zijn. Hierdoor is het voor ons onmogelijk om aan wensen van ouders te voldoen.

 

Materialen

Alle leerlingen moeten maandag 11 of dinsdag 12 mei alle materialen meenemen die zij op dit moment thuis hebben (werkboekjes, leesboeken, lesboeken, etc.). Groep 7 en 8 neemt ook hun chromebook mee naar school. De overige chromebooks kunt u thuis houden voor het thuiswerkprogramma. 

 

Wilt u zorgen dat uw zoon/dochter elke dag een tas meeneemt naar school? Er worden soms materialen mee naar huis gegeven voor het thuisprogramma. Daarnaast nemen de leerlingen uit groep 7 en 8 de chromebooks weer mee naar huis voor het thuisprogramma. Wij gaan er vanuit dat dit voorzichtig gebeurt. 

 

De gymlessen worden ook weer hervat. Wij verwachten daarom dat leerlingen ook hun gymspullen meenemen.