Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 27 - 15 mei 2020
Heropening scholen

Na acht weken thuisonderwijs, mochten deze week de leerlingen weer naar school. De heropening van de Bernardusschool is deze week rustig verlopen. De leerlingen waren blij om hun klasgenootjes en leerkrachten weer te zien. 

 

Een halve bezetting, ouders die bij het hek de kinderen afzetten en voldoende desinfecterende middelen in de klassen helpen in deze coronaperiode. Wij zijn blij om iedereen weer te zien.  

 

Deze week heeft elk gezin een plantje van ons mee naar huis gekregen om u te bedanken voor uw inzet de afgelopen weken. Uw inzet is erg gewaardeerd! 

 

De leerlingen hebben namens SCOL een cadeautje ontvangen om hen weer welkom te heten. 

Thuis programma

Het thuisonderwijs verloopt sinds de heropening van de school niet meer in iedere groep op dezelfde manier.

 

In de kleutergroepen en groep 3 wordt het programma nog dagelijks verstuurd. Vanaf groep 4 t/m 8 wordt het thuiswerk per twee dagen verstuurd.

 

Op woensdagochtend loopt het programma voor de kleuters gewoon door als de andere dagen, zij hebben geen bijeenkomst met de hele groep. De groep 3, 4 en 5  hebben naast de bijeenkomst met Google Meet een keuzeprogramma voor de kinderen met opdrachten en sites. De groepen 6 en 7 ontmoeten elkaar ook op Google Meet en ontvangen daarnaast een licht thuiswerkprogramma. Groep 8 is op school en oefent de musical.

 

De kinderen die oefenen met Bouw blijven dit voorlopig thuis doen. Alleen de toetsen voor Bouw worden op school gemaakt. 

Evenementen / excursies

De evenmenten die dit schooljaar gepland staan kunnen niet doorgaan vanwege de corona maatregelen.

 

Het schoolreisje wordt verplaatst naar volgend schooljaar. Mocht u al betaald hebben, dan ontvangt u voor het schoolreisje van volgend schooljaar geen rekening. Met de ouders van groep 8 wordt een regeling getroffen worden door de ouderraad. 

 

Ook het klassentheater en de ouderverwenmiddag zullen dit schooljaar niet meer plaatsvinden.

Identiteit

De komende weken zullen wij met catechese aan het project 'Optimisme'werken. 

 

Optimisme is proberen zo positief mogelijk in het leven te staan. Is het glas half vol of half leeg? Kinderen zijn van nature optimistisch en zullen dit vaak goed aanvoelen. Maar als het leven tegenzit, voelen ook zij haarfijn aan dat optimisme lastig op te brengen is.

 

Dit project gaat over omgaan met angsten en zorgen; hoe ga je om met tegenslagen en bedreigingen. Een reële angst van veel mensen in deze tijd. Het verhaal over Pinksteren komt ook aan bod in dit project. Een  verhaal over opstaan en verder gaan, geloven in jezelf en in de toekomst.

EXTERN NIEUWS
Jeugdgezondheidszorg / GGD

De scholen zijn weer gestart! We zijn blij dat de kinderen weer naar school kunnen, maar we begrijpen dat er wellicht ook vragen zijn. Vanuit de Jeugdgezondheidszorg kunnen wij de ouders ondersteunen door vragen te beantwoorden.

 

Voor individuele vragen over corona is de GGD elke dag bereikbaar (ma/vrij 8.30-17.00 zat/zon/feestdagen 9.00-17.00) op telefoonnummer 085-0782878 of stuur een mail aan : vragenovercorona@ggdhm.nl.

 

Nieuws van het CJG

Piep, zei de muis! -  bijeenkomsten voor kinderen

 

Binnenkort starten er in Leiden bijeenkomsten Piep, zei de muis! voor kinderen van 4-8 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen.

 

Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen raad mee weet. Een familielid die ziek is, een scheiding, verlies, verdriet, ruzie of geweld. Een kind kan dan een steuntje in de rug gebruiken.

 

Wat kan je verwachten?

‘Piep, zei de muis’ is een leuke groep waar kinderen plezier hebben, vriendjes maken en iets helemaal voor zichzelf hebben. Een kind leert dat het probleem niet door hem of haar komt. De handpop vertelt over wat hij meemaakt en vraagt de kinderen om samen met hem hiervoor oplossingen te zoeken.

 

Tijdens ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de groep doen en waarom. Het is voor kinderen belangrijk om te weten dat de ouders belangstelling hebben en het goed vinden wat ze doen. En we bespreken andere zaken waar ouders in de opvoeding tegenaan lopen.

 

Waar en wanneer?

Locatie:           GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Sandifortdreef 19 in Leiden

Data:                ‘Piep, zei de muis’ bestaat uit 10 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 voor de ouders.

                         start op 3 juni 2020

Tijd:                 er starten 2 groepen: groep 1 van 13.30 – 15.00 & groep 2 van 15.30 – 17.00 uur

Kosten:           Geen

 

Geïnteresseerd? Meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl of deze link.

 

Bekijk voor antwoord op vragen en tips over omgaan met het coronavirus de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin