Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 32 - 19 juni 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
21 juni Emanuel Vollering 1/2b
21 juni Aziza Veloo 8
23 juni Duncan Peters 4
23 juni Julise Dubbeldeman 8
26 juni Thijs van der Drift 3

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
10 juli Doordraaimiddag
10 juli Rapport
17 juli  12.00 uur start zomervakantie

 

Tien minuten gesprekken

In de week van 6 juli staan de tien-minuten gesprekken gepland. Echter moeten alle gesprekken (zoveel mogelijk) digitaal plaats vinden. 

 

Wij vinden het wel belangrijk om alle ouders te spreken de komende periode. U heeft daarom vorige week via Schoudercom een uitnodiging ontvangen voor een digitaal oudergesprek (groep 1 t/m 6). Nog niet alle ouders hebben zich ingeschreven. 

 

Deze gesprekken zullen plaats vinden in de periode 15 juni t/m 10 juli 2020. De gesprekken in groep 7 vinden in de laatste twee weken van het schooljaar plaats in verband met de ontwikkelingsverwachting die wordt besproken met ouders. 

 

Wilt u een gesprek met de leerkracht van groep 8, dan kunt u contact opnemen met juf Celine en/of juf Bouwiene.

 

U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging/link van de leerkracht om deel te nemen aan het gesprek. Wij zouden graag zien dat uw zoon/dochter ook aanschuift bij dit gesprek. 

 

Aanpassing richtlijnen RIVM

Het RIVM heeft gisteravond het advies voor kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid aangepast. De protocollen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn daarop aangepast. Dit betreft leeringen in groep 1 en 2.

 

Hiermee komt het RIVM tegemoet aan de vele vragen n.a.v. de handreiking neusverkouden kinderen. Jonge kinderen zijn immers vaak neusverkouden en lijken niet of nauwelijks van invloed op de verspreiding van het coronavirus.

 

Vanaf nu mogen kinderen tot 6 jaar die neusverkouden zijn, naar school, tenzij ze:

  • koorts hebben;
  • een contact zijn van een coronapatiënt of van een volwassen gezinslid met verschijnselen die mogelijk op corona duiden.

Voor de leerlingen vanaf groep 3 gelden nog steeds de onderstaande maatregelen; 

 

Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leerlingen thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.

 

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar school in overleg met de leerkracht. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. 

 

De jeugdarts verbonden aan de school beoordeelt zo nodig de situatie voor het individuele kind in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

 

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts verbonden aan uw school zijn Mediha Akbulak en Joke Lemij .
U kunt hen bereiken via de emailadressen makbulak@ggdhm.nl en jlemijvanegmond@ggdhm.nl 

 

Nieuws uit de kleutergroepen

We sluiten het thema dierentuin deze week af en vanaf volgende week werken we over Nederland. We hebben dit thema gekozen, omdat veel van u deze zomer vakantie zal vieren in eigen land. We zullen alle provincies voorbij laten komen en leren wat voor leuke dingen je daar kan gaan doen. Het is leuk of u ons kunt laten weten waar u vakantie gaat vieren, zodat het voor uw kind nog meer gaat leven als we daarop aansluiten.

We zullen gaan werken over de N van Nederland en aandacht besteden aan het cijfer 10.

 

Nieuws uit groep 4

De begrijpend lezen toets is gemaakt, volgende week gaan we cito rekenen doen. Vrijdag ga ik de laatste Avi en DMT afnemen.

 

Fijn dat iedereen ingeschreven heeft voor de 10 minuten gesprekken online via Meet. Ik stuur een kwartier van te voren de link naar uw mail via schoudercom.

 

Ik heb nog niet van alle kinderen het rapport terug, ik mis er nog 5. Wilt u het rapport mee naar school geven?

Nieuws uit groep 5

Deze maand staan er weer (CITO)toetsen op het programma. Afgelopen week hebben we begrijpend lezen gedaan en deze week zijn we gestart met spelling. De komende weken doen we dan ook nog rekenen en studievaardigheden. Juf Daniëlle zal dan ook nog de AVI en drie-minutentoets afnemen.

 

Deze week hebben we een methodetoets taal gehad. De kinderen moesten de betekenis van verschillende woorden uitleggen, weten wat het bijwoord was, het schrijven van onveranderlijke werkwoorden in een zin en het schrijven van hoofdletters op de juiste plaats.

 

Bij rekenen hebben we de afgelopen 2 weken sommen gemaakt met als onderwerp meten. De kinderen hebben geleerd dat 1 liter hetzelfde is als 10 dl en 1000 ml. Ook hebben de kinderen sommen gemaakt waarbij ze voorwerpen moesten opmeten. Daarbij leerden ze dat 23 cm hetzelfde is als 2 dm en 3 cm.

 

We hebben al een aantal ouders en kinderen via Meet kunnen spreken. Fijn! Nog niet iedereen heeft zich ingeschreven. Dit moet nog even gedaan worden via de link in Schoudercom. Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 6

We hebben deze week hard gewerkt. Met rekenen oefenen we met cijferend optellen/aftrekken en vermenigvuldigen. We doen dit expres op papier, en niet op Snappet. De kinderen kunnen het al behoorlijk snel en met nog maar weinig foutjes. We oefenen ook nog steeds de tafels in het spelletjes circuit. Dat blijft erg belangrijk.

 

We zijn gestart met de Cito begrijpend lezen en zullen in de komende weken ook de andere toetsen afnemen. Met Engels zullen we de English Benchmark toets afnemen. Daarmee kunnen we inschalen wat het niveau van kinderen is bij luisteren,spreken en schrijven. Dit doen we voor het eerst en voor sommige kinderen bekijken we nog welk niveau toets er bij hen past. 

 

Gelukkig was er ook tijd om prachtige vaderdag-cadeautjes te maken. Juf Andrea heeft dinsdag afscheid genomen van de klas. Zij heeft dit hele jaar bij ons stage gelopen, maar vanaf nu komt ze niet meer. Ze heeft dinsdag op badeendjes getrakteerd als afscheid.  

 

Nieuws uit groep 7

HOERA!! Alle kinderen uit groep 7 hebben het theoretisch verkeersexamen succesvol afgelegd. Van harte gefeliciteerd allemaal! Op vrijdag 26 juni is er op school een fietscontrole. Er wordt dan door de wijkagent gekeken of de fiets aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Als deze in orde wordt bevonden, mag er met deze fiets deelgenomen worden aan het praktisch verkeersexamen. Er is helaas nog geen duidelijkheid over de datum van het praktisch verkeersexamen. We stellen alles in het werk om zo snel mogelijk dit naar ouders te kunnen communiceren. Zeker omdat we ook veel ouderhulp nodig hebben op deze dag en dus moet dit ruim van te voren bekend worden gemaakt. We doen onze uiterste best hiervoor.

 

Een aantal leerlingen zijn in de vakantie jarig. Zij zullen hun verjaardag nog wel graag in de klas willen vieren. Om de volledige aandacht te hebben voor de jarige is het handig om een schema te maken wie wanneer zijn verjaardag in de klas gaat vieren, zodat er niet twee of meerdere op dezelfde dag hun verjaardag vieren. Wilt u mij een berichtje sturen met een voorkeursdatum? Dan kan ik u berichten of deze datum nog vrij is. De (voorlopige)richtlijn is dat de traktatie verpakt moet zijn en het liefst gezond.

 

Huiswerk:

Donderdag 24 juni: Engels woordjestoets H3 Free Time

Dinsdag 30 juni: Werkwoordspelling blad maken en inleveren

Nieuws uit groep 8

Wat zijn we blij! De nacht van 8 kan (voor een groot gedeelte) doorgaan! We waren ontzettend teleurgesteld dat het kamp dit jaar niet door kon gaan en wilde toch voor groep 8 een onvergetelijk afscheid regelen. Vanaf moment 1 zijn wij hier mee bezig geweest en nu kunnen we eindelijk de uitnodigingen versturen. We hebben jullie al een beetje op de hoogte gesteld over het dagprogramma. De kinderen zullen volgende week de officiële uitnodiging ontvangen met daarin alle details. Het belooft een te gekke dag te worden!

 

We zijn iedere dag onwijs hard bezig met het oefenen van de musical. Dit gaat al erg goed. Volgende week oefenen we de laatste scènes en dan is het alleen nog de puntjes op de i zetten. De decorstukken zijn zo goed als af. Wat was het gaaf om te zien hoe groep 8 dit met elkaar deed, mooie herinneringen! De musical wordt gefilmd en gemonteerd door een echte videograaf. Dit geeft net even de extra touch die we graag op het toneel hadden willen laten zien, maar wat ook niet door kon gaan. Het belooft een Oscar-waardige film te worden!

 

We willen alle ouders alvast bedanken voor alle hulp die er (aan)geboden is. Samen maken we er een te gek einde voor de kinderen van!

 

Belangrijke data:
Vrijdag 3 juli – Nacht van 8
Woensdag 8 juli – Musical wordt opgenomen
Vrijdag 10 juli – Juffenfeest
Dinsdag 14 juli – ’s middags afsluitingsactiviteit (informatie hierover volgt nog)
Woensdag 15 juli – Laatste dag groep 8 (uitgooien + rapporten mee. Extra informatie hierover volgt nog)

EXTERN NIEUWS
Zoeterwoude los van gas

Gemeente Zoeterwoude en Rijndijk van Gas Los

 

Op woensdag 24 juni van 12:00 tot 14:00 uur staat gemeente Zoeterwoude met onder andere wethouder Ton de Gans voor de Bernardusschool om toelichting te geven en vragen te beantwoorden over Rijndijk Van Gas Los.

 

Rijndijk als eerste wijk in Zoeterwoude die binnen een aantal jaren van het gas af gaat

Hierin volgt de gemeente de lijn die regionaal in Holland Rijnland en nationaal met elkaar is afgesproken. Zo is aan de andere kant van de Oude Rijn in Leiderdorp reeds gestart met de Oranjewijk en zijn ze in Leiden aan de slag met Leiden Zuidoost.

 

De gemeente is ook op 25 juni bij de MCD en 27 juni op de Rijneke boulevard aanwezig

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u vragen stellen en kunt u zich opgeven voor een werkgroep die onderzoeken gaat doen en het college adviseert over de toekomstige warmtebron voor heel Zoeterwoude Rijndijk. Op 25 juni van 16:00 - 18:00 en 27 juni van 12:00 - 14:00.

 

Wilt u meedenken over de toekomstige warmtevoorziening van uw woning en/of bedrijf?

Dan kunt u zich inschrijven via de website www.zoeterwoudegaatgoed.nl/vangaslos.

 

Technolab - Zomerlab

Technolab biedt workshops over wetenschap en techniek aan in het basisonderwijs. Onderzoeken, ontdekken,
ontwerpen en spelen is altijd leuk en zinvol, niet alleen onder schooltijd, maar ook daarbuiten. Dit jaar doen we
daarom iets nieuws: we bieden in schoolvakanties workshops aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

 

Kom jij programmeren, groen doen of uitvinden bij technolab deze zomer? Meer informatie vind je in de bijlage. 

Nieuws van het CJG

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

 

Wat wil je het liefst voor je kind(eren)? Gezondheid natuurlijk, dat is één. Dat ze gelukkig zijn, dat ze doen wat bij ze past, dat ze in zichzelf geloven. Meestal zijn dit de antwoorden die ouders op deze vraag geven.

 

Het is niet vanzelfsprekend dat een kind, hoe jong ook, altijd blij in het leven staat. Sommige kinderen hebben het, door omstandigheden of door hoe ze zijn, moeilijker dan anderen. Denk aan het kind dat snel afhaakt omdat hij dingen niet durft. Of het kind dat telkens weer roept ‘dat kan ik toch niet’. Of het kind dat er van overtuigd is dat niemand hem aardig vindt.

 

Wat kun je doen om je kind te helpen?

Als ouder wil je je kind dan het allerliefst meer zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf geven. Helaas kun je dat je kind niet géven. Maar je kunt je kind er wel bij helpen. Hieronder staan 5 tips hoe je dat kunt doen.

  1. Laat je kind merken dat je hem ziet

Laat je kind telkens weer merken dat je hem ziet, met alles er op en er aan. ‘Hé, daar ben je!’ als hij op het schoolplein naar je toe rent. ‘Jij houdt van groen hè'. Geef hem een knuffel als je ziet dat hij er een nodig heeft. Ga even kijken als je hem hoort lachen om het filmpje dat hij aan het kijken is. Door je kind op deze manier steeds aandacht te geven, geef je de boodschap: jij bent de moeite waard. Die overtuiging is de basis van het zelfvertrouwen.

  1. Vraag je kind om jou te helpen

Zoek naar manieren waarop je je kind kunt aanspreken, juist op de dingen die hij (nog) moeilijk vindt. Hier zijn 2 voorbeelden:

  • Een kind wil altijd haantje de voorste zijn en pakt als eerste de lekkerste koekjes. Hierdoor vinden de andere kinderen hem misschien niet zo aardig. Vraag dan een keer aan het kind om de koekjes mooi op een bordje te leggen en uit te delen.
  • Een kind plaagt vaak zijn jongere zusje. Vraag of hij jou wil helpen als zijn zusje een boze bui heeft. Je spreekt hem zo aan op een heel ander stuk van zichzelf. Hij zal trots zijn als hij haar wel rustig kan krijgen.
  1. Neem je kind serieus als hij iets moeilijk vindt

Is je kind bang is voor de zwemles of vindt hij het lastig om alleen te slapen? Laat hem, in stapjes, moeilijke situaties toch aangaan. Met jouw hulp kan hij hindernissen leren nemen.
Begin er zo nodig zelf over als je ziet dat zijn gedrag verandert vlak voor het feestje. ‘Vind je het spannend dat…’ .

  1. Pas op voor betutteling en teveel bescherming

Geef je kind de ruimte. Ruimte om zelf keuzes te maken als dat kan. Ook als jij denkt dat er betere keuzes zijn. Ruimte om iets te doen wat jij als ouder best spannend vindt.
Los niet alles voor hem op. Zet hem aan het werk, stel hem vragen waardoor hij wordt gestimuleerd om zelf oplossingen te vinden voor lastige situaties. Zo toon jij je vertrouwen in zijn mogelijkheden.

  1. Geef complimenten

En complimenten geven, dat helpt toch ook? Ja, dat kan zeker helpen: het richt de aandacht van het kind op wat goed gaat. Niet elk compliment werkt echter even goed. Daarover de volgende keer meer.

 

Pedagogisch adviseur

Heb je vragen over dit onderwerp of over een ander onderwerp dat jou als ouder bezighoudt? Je bent van harte welkom voor een gesprek met de pedagogisch adviseur in het Centrum voor Jeugd en Gezin in jouw buurt. Zij denkt met je mee en geeft je tips. De gesprekken met haar zijn vertrouwelijk.

Afspraak maken?

Bel:      088-2542384 (algemene nummer van het CJG)

Mail:  CJG-pedagogischadvies@ggdhm.nl (zet erbij waar je woont)

 

Meer informatie over pedagogisch advies