Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 30 - 5 juni 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
5 juni Tim Walen 3
6 juni Nienke van Nierop 8
7 juni Jelle van Es 1/2a
9 juni Lena v/d Wal 5
11 juni Ilse Andriesse 8
12 juni Maaike Velt 1/2b

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
16 juni  Medezeggenschapsraad
17 juni Schoolfotograaf
10 juli Doordraaimiddag
17 juli  12.00 uur start zomervakantie

 

Volledige opening per 8 juni

Wat liep het de afgelopen weken soepel. Bedankt voor uw medewerking en flexibiliteit! Op deze manier konden wij de gedeelte opening van de Bernardusschool rustig laten verlopen.

 

Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie aangegeven dat het basisonderwijs vanaf 8 juni weer volledig open mag. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school. 

 

Het nieuwe protocol zorgt dat wij de volgende maatregelen treffen; 

 

1,5 meter afstand

Het halen en brengen blijft zoals het nu georganiseerd is. Er wordt dus gebruik gemaakt van verschillende ingangen. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden waar mogelijk van leerlingen. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5m afstand te houden. Ouders zijn niet welkom in de school en op het schoolplein.

 

TSO

De TSO wordt gecontinueerd. De leerkrachten eten met de leerlingen in de klas. Daarna gaan de leerlingen buitenspelen met medewerkers van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ)

 

Excursies/uitstapjes

Op dit moment zijn alle excursies/uitstapjes geannuleerd en niet toegestaan. Alleen voor groep 8 onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om te kijken of we op een leuke manier afscheid kunnen nemen. Daarnaast zullen de juffen/meester verjaardagen wel gevierd worden in de klas met de leerlingen (zonder ouders).

 

Materialen

Alle materialen van school, waaronder de chromebooks, moeten maandag terug mee naar school genomen worden, zodat wij hier op school weer gebruik van kunnen maken. Wilt u hieraan denken? 

 

Hygiene maatregelen

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, gaan wij zo veel als mogelijk uit de weg. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.

 

Wij hanteren de richtlijnen vanuit RIVM/GGD. Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leerlingen thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.

 

Wij zullen leerlingen handen laten wassen met water en vloeibare zeep. De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen (minimale interval twee uur per wasbeurt). Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren handdoeken. 

 

Traktaties / verjaardagen

 

Er mogen voorverpakte traktaties uitgedeeld worden op school (het liefst zo gezond mogelijk). Uiteraard worden de verjaardagen ook gevierd met de klas.

 

Ziekte

 

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan komen en/of thuis kan werken, meldt u uw zoon/dochter ziek. Dit kan telefonisch voor 8.30 uur via 071 54 21 600 of via de afwezigheidsknop in Schoudercom. Wanneer uw kind besmet is met het Coronavirus geeft u dit dan door aan de directeur; sabine@rkbernardusschool.nl

 

Het kan ook voorkomen dat een leerkracht ziek is of milde klachten heeft. Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn (conform richtlijn RIVM/GGD). Leraren kunnen hun werk hervatten nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn. 

 

Als een leraar ziek is dan zetten we (op directie en interne begeleider na) iedereen in om de lessen voortgang te laten krijgen. Lukt dat niet dan zullen er groepen onderwijs op afstand blijven krijgen. Wij vinden dit heel vervelend, maar gaan uit van uw medewerking. 

 

Oudergesprekken

 

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM-richtlijn). Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in de school.

 

Wilt u in gesprek of in contact komen met de groepsleerkracht dan zal dit telefonisch of via SchouderCom verlopen (niet fysiek). 

 

In sommige gevallen is het noodzakelijk om het gesprek wel fysiek op school te laten plaatsvinden. De  ouders worden dan uitgenodigd en gevraagd om via de hoofdingang de school in te komen. Bij de teamkamer staat een desinfectiezuil waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Daarna gaat u naar de ruimte waar het gesprek zal plaatsvinden. Wij en u houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en er worden geen handen geschud.

 

Noodopvang

Wij zijn vanaf 8 juni niet meer verantwoordelijk voor de noodopvang. Alle leerlingen gaan immers naar school.

 

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de school, per mail of SchouderCom. Via de website van SCOL https://www.scoleiden.nl/ komt u snel bij de actuele informatie over het coronavirus. 

 

Oudergesprekken

In de week van 6 juli staan de tien-minuten gesprekken gepland. Echter moeten alle gesprekken (zoveel mogelijk) digitaal plaats vinden. 

 

Wij vinden het wel belangrijk om alle ouders te spreken de komende periode. U ontvangt daarom volgende week donderdag via Schoudercom een uitnodiging voor een digitaal oudergesprek (groep 1 t/m 6). Deze gesprekken zullen plaats vinden in de periode 15 juni t/m 10 juli 2020. De gesprekken in groep 7 vinden in de laatste twee weken van het schooljaar plaats in verband met de ontwikkelingsverwachting die wordt besproken met ouders. 

 

Wilt u een gesprek met de leerkracht van groep 8, dan kunt u contact opnemen met juf Celine en/of juf Bouwiene.

 

U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging/link van de leerkracht om deel te nemen aan het gesprek. Wij zouden graag zien dat uw zoon/dochter ook aanschuift bij dit gesprek. 

Schoolfotograaf

Op woensdag 17 juni aanstaande is de schoolfotograaf op school. Dit is een andere datum dan vermeld in de jaarkalender. De leerlingen worden individueel op de foto gezet. 

 

Samen met de schoolfotograaf heeft de school afspraken gemaakt om het zo veilig mogelijk te houden.

  • De fotografen hebben een aangepaste studio zodat het mogelijk is om op 1,5 meter afstand te fotograferen. Op een vloerzeil zijn voetstappen afgetekend, zodat het voor de leerlingen duidelijk is waar ze moeten staan om de 1,5 meter tot de fotograaf te waarborgen. Ook wordt er op dit zeil een looproute uitgetekend.
  • Er wordt in de studio naast de portretfoto, een leunposeopname gemaakt.
  • Er worden geen broertje/zusjes foto's gemaakt. Er komt dan teveel beweging in de school en dit willen we voorkomen.
  • Als alternatief voor de groepsfoto wordt een collage gemaakt per klas samen met portretfoto’s.
EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Webinar –  Een lastige scheiding: wat jij kan doen voor je kind!

 

Op 23 juni 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar voor ouders van kinderen van 2 – 16 jaar, die te maken hebben met een lastige scheiding. Tischa geeft tips hoe je je kinderen goed kan begeleiden tijdens en na de scheiding.

 

Een scheiding heeft een hele grote impact op kinderen. Zeker als de scheiding niet makkelijk verloopt. Helaas komt het vaak voor dat scheidingen veel schade toebrengen aan kinderen. 

 

Zit je midden in een pittige scheiding en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed mogelijk door en uit jouw scheiding komen? Wil je niet blijven hangen in boosheid of verslagenheid maar er alles aan doen wat jij zelf kunt om er te zijn voor je kinderen? 

 

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips. Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni 2020 van 20.30 tot 21.30 uur. Meer informatie lees je op onze website. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl

Gymnastiek-, jazz- en turnvereniging Meerburg

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus is het niet meer mogelijk om binnen te sporten. Sinds enkele weken mag dit gelukkig wel weer buiten.


Bij GJT Meerburg zijn de lessen weer goed opgestart volgens de richtlijnen van het RIVM. En omdat ieder kind de kans moet krijgen om te kunnen sporten, bieden wij nu alle kinderen uit groep 1/2 aan om gratis mee te doen met de minidance tot het einde van het jaar.

 

De minidance is een dansles voor alle kinderen tussen de 3,5 en 6 jaar en richt zich op het ontwikkelen van de dansvaardigheden, samenwerken en vooral om het hebben van plezier!

 

Kom jij ook meedansen?

 

Elke woensdag van 16.45 tot 17.30 op het schoolplein van de Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk. Verzamelen bij de ingang van de tennisbanen.

 

Adres: Kooikerpad 3, Zoeterwoude-Rijndijk.

Hopelijk tot snel!