Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 33 - 26 juni 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
26 juni Thijs v/d Drift 3
1 juli Job v. Veelen 1/2a
1 juli Feline Kramer 8
1 juli David Wahramian 8

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
10 juli Doordraaimiddag
10 juli Rapport
17 juli  12.00 uur start zomervakantie

 

Formatie 2020 - 2021

In het schooljaar 2020 - 2021 hebben we negen groepen op de Bernardusschool. We starten met drie kleutergroepen. De ouders van de kleuters worden over de groepsindeling op de hoogte gesteld via Schoudercom. Deze volgt begin juli. 

 

Hieronder een overzicht met de groepsverdeling. De leerlingen zijn vandaag in de klas op de hoogte gesteld. Op 10 juli maken de leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht.  

 

In groep 1/2c start juf Jeske met ingang van het nieuwe schooljaar. Juf Daphne zal dan ook terugkeren van zwangerschapsverlof. In groep 7 start juf Maartje. Welkom (terug) Daphne, Jeske en Maartje!

 

Dit betekent dat meester Ton na dit schooljaar niet meer werkzaam zal zijn op de Bernardusschool. Wij willen Ton bedanken voor zijn enthousiasme en inzet voor de school!

 

Groep

Leerkracht

Werkdagen

1/2a

Juf Nicole

Ma – di – woe - vrij

 

Juf Ria

Do

1/2b

Juf Ryanne

Ma – di

 

Juf Dionne

Woe - do - vrij

1/2c

Juf Daphne

Ma - di

 

Juf Jeske

Woe - do - vrij

3

Juf Annemieke

Ma – di

 

Juf Anita

Woe - do - vrij

4

Juf Corrie

Ma – di – woe - do

 

Juf Ria

Vrij

5

Juf  Daniëlle

Ma – di

 

Juf Sannie

Woe - do - vrij

6

Juf Bouwiene

Ma – di

 

Juf Anneke

Woe – do - vrij

7

Juf Maartje

Ma – di

 

Meester Tim

Woe – do - vrij

8

Juf Celine

Ma – di – do - vrijdag

 

Juf Bouwiene

Woe

  • Juf Elvera is onderwijsassistent, zij begeleidt leerlingen op het leerplein (maandagochtend, di, woe, do)
  • Juf Maud is onderwijsassistent, zij begeleidt leerlingen op het leerplein op vrijdag
  • Juf Valerie is onderwijsassistent, zij begeleidt leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag. Zij start begin oktober 2020 weer na haar zwangerschapsverlof
  • Juf Anneke begeleidt op dinsdagochtend de plusklas op het leerplein
  • Meester Tim geeft gymles aan alle groepen op maandag en dinsdag in de Eendenkooi
  • Juf Anita is op maandag teamleider
  • Juf Marja is intern begeleider op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
  • Meneer Willem is iedere dag aanwezig van 7.30 – 12.00 uur
  • Juf Sabine is aanwezig van ma t/m do

 

Corona maatregelen

Tijdens de persconferentie op 24 juni heeft het kabinet nieuwe besluiten gepresenteerd over de coronamaatregelen. Deze besluiten hebben ook consequenties voor het basisonderwijs. 

 

Het basisonderwijs was al volledig open. De afstandsregel in basisscholen wordt versoepeld. Tot nu toe moesten leraren zoveel mogelijk afstand houden van leerlingen tot 13 jaar. Vanaf 1 juli hoeft dat niet meer.

 

Leraren en andere volwassenen moeten nog wel 1,5m afstand van elkaar houden. Dit betekent dat wij u helaas nog steeds niet welkom mogen heten in de school. Wij vragen daarom nog steeds om buiten het schoolplein afscheid te nemen van uw zoon/dochter en niet het schoolplein en/of de school te betreden. 

 

Zodra er nog meer en/of andere besluiten worden genomen zullen wij hierover met u communiceren. 

Nieuws van de ouderraad

De ouderraad is op zoek naar een penningmeester!
Vanaf schooljaar 2020-2021 is de ouderraad op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ben je handig met cijfers en vind je het daarnaast leuk om mee te denken over alle leuke activiteiten die georganiseerd worden gedurende het schooljaar, meld je dan aan via orbernardusschool@gmail.com.

 

Ben je niet handig met cijfers, maar vind je het wel heel leuk om lid te worden van de ouderraad en mee te helpen met de organisatie van activiteiten op school, reageer dan ook!

 

Nieuws uit de kleutergroepen

We zijn bezig met het thema Nederland. We zijn op “reis” geweest naar de Waddeneilanden, Friesland en Drenthe. De komende tijd gaan we ook andere gebieden “bezoeken”. Het is leuk als u via een bericht via Schoudercom laat weten wat uw vakantieplannen zijn. Wij kunnen er dan op school op inhaken.

 

Denkt u aan het waterfeest van morgen?

 

Nieuws uit groep 3

Deze week maakten we de toets Cito rekenen eind groep 3 af. Gelukkig nog voor het zo warm werd. De resultaten vindt u terug op het rapport. Er komen deze weken ook nog aan: Spelling – lezen – begrijpend lezen. We zitten niet stil…

 

Vrijdag nemen we met de groep afscheid van Mieke. Die draait nu al een tijdje hele dagen mee in groep 4 en zal volgend jaar meegaan naar groep 5. Gelukkig zien we Mieke nog één middagje in groep 3. En komen we haar natuurlijk op het schoolplein tegen.

 

Op woensdag 15 juli vieren we ons juffenfeestje. We hebben op Schoudercom een oproep gedaan voor tentjes (die makkelijk neer te zetten zijn). Heeft u zo’n tentje? Dan lenen we hem graag…

Nieuws uit groep 4

Afgelopen week hebben we de Cito rekenen gedaan, volgende week staat Cito spelling op het programma. Dat is de laatste Cito toets van dit jaar. Ik ben heel trots op alle kinderen, ze werken hard!

 

8 juli vieren we onze juffenverjaardag, de kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen, daar zorgen wij voor. We blijven op school en gaan er een gezellige ochtend van maken met spelletjes en een bingo. We hopen op mooi weer, dan kunnen we ook nog even lekker naar buiten.

 

Fijn dat ik alle rapporten binnen heb, 10 juli gaat het rapport mee. Donderdag was meester Mike voor het laatst, volgend jaar gaat hij ergens anders stage lopen.

Nieuws uit groep 5

Woensdag 8 juli is het feest in de klas. Dan vieren de juffen hun verjaardag! De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. We gaan er een feestelijke ochtend van maken!

 

Weer een paar toetsen klaar en nog een paar te gaan! Deze week hebben we CITO rekenen afgerond. Volgende week staat dan alleen nog studievaardigheden op het programma. Houd vol, lieve kinderen van groep 5. Jullie doen het goed! Alle toets-resultaten staan uiteraard t.z.t. genoteerd in het rapport. We missen alleen nog wat rapportmappen op school. Wilt u deze mee naar school geven als u er nog een thuis heeft liggen? Alvast bedankt!

 

Bij taal hebben de kinderen geleerd wat mannelijke en vrouwen namen zijn. Denk bijvoorbeeld aan koning – koningin, zwemmer – zwemster, en acteur – actrice. Bij spelling oefenen we woorden die eindigen op –eren, -enen, en -elen, zoals regenen, fluisteren, en schommelen.

Nieuws uit groep 7

Vrijdag 26 juni nemen de kinderen hun fiets mee naar school voor de fietscontrole. De wijkagent controleert de fiets op veiligheid. Als de fiets goed is bevonden, dan krijgt het de OK-sticker. De fiets kan dan op vrijdag 10 juli gebruikt worden voor het praktisch verkeersexamen.

 

De vragenlijst, die in de mail op schoudercom is bijgevoegd, lijkt niet goed beantwoord te kunnen worden. Kunt u ons toch helpen bij het beoordelen van veilig verkeersgedrag van de leerlingen uit groep 7? Wilt u ons dan een mailtje sturen? Wij mikken op 10 aanmeldingen van ouderhulp voor vrijdag 10 juli van 10:00 tot 12:00.

 

In de klas zijn we bezig met het maken van de Citotoetsen. We gebruiken de resultaten als indicatie waar de leerlingen nu staan op de vakgebieden en waar we verwachten dat de leerlingen zullen uitstromen. Dit wordt in het video-oudergesprek met u gedeeld.

 

Ook de rapporten komen er weer aan. Heeft u de rapportmap nog thuis? Wilt u deze dan meegeven naar school? Dan kunnen wij straks het nieuwste rapport toevoegen aan de map en uitdelen aan de kinderen.

 

Huiswerk:

Dinsdag 30 juni: blad WW-spelling

Donderdag 2 juli: Redactiesommen blad

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben de kinderen de uitnodiging voor de nacht van 8 mee gekregen. De uitnodiging staat ook op de blog van groep 8 op schoudercom. We hebben er onwijs veel zin in!

 

Volgende week is de laatste week waarin wij echt goed kunnen oefenen voor de musical. De kinderen hebben als huiswerk om iedere dag de liedjes + dansjes te oefenen en hun eigen tekst goed uit het hoofd te leren. We gaan knallen!

 

Binnenkort krijgen de kinderen de uitnodiging voor het juffenfeest en de afsluitingsactiviteit mee. We hebben dus nog veel leuke dingen op het programma staan.

 

Belangrijke data:
Vrijdag 3 juli – Nacht van 8 (uitnodiging ouders volgt nog)
Woensdag 8 juli – Musical wordt opgenomen
Vrijdag 10 juli – Juffenfeest
Dinsdag 14 juli – ’s middags afsluitingsactiviteit (informatie hierover volgt nog)
Woensdag 15 juli – Laatste dag groep 8 (uitgooien + rapporten mee. Extra informatie hierover volgt nog)