Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 31 - 12 juni 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
12 juni Maaike Velt 1/2b
14 juni Amy Kartoredjo 5
15 juni Kaylin Ras 3
16 juni Lisa v/d Meer 1/2a
18 juni Philine v/d Wal 3

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
16 juni  Medezeggenschapsraad
17 juni Schoolfotograaf
10 juli Doordraaimiddag
17 juli  12.00 uur start zomervakantie

 

RIVM richtlijnen

Wij hanteren de richtlijnen vanuit RIVM/GGD. Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leerlingen thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.

 

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar school in overleg met de leerkracht. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. 

 

De jeugdarts verbonden aan de school beoordeelt zo nodig de situatie voor het individuele kind in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

 

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts verbonden aan uw school zijn Mediha Akbulak en Joke Lemij .
U kunt hen bereiken via de emailadressen makbulak@ggdhm.nl en jlemijvanegmond@ggdhm.nl 

Rapport

In de jaarkalender staat vermeld dat de leerlingen op 3 juli hun rapport zouden ontvangen. Wij hebben besloten om de rapporten op 10 juli mee te geven (groep 8 op laatste schooldag). 

 

Op deze manier hebben we meer tijd om een beter beeld te krijgen van de leerlingen. Gezien er minder resultaten (beoordelingen/cijfers) zijn, wordt het rapport aangepast. U leest daarover meer in de begeleidende brief die wordt toegevoegd aan het rapport. 

Tien minuten gesprekken

In de week van 6 juli staan de tien-minuten gesprekken gepland. Echter moeten alle gesprekken (zoveel mogelijk) digitaal plaats vinden. 

 

Wij vinden het wel belangrijk om alle ouders te spreken de komende periode. U heeft daarom deze week via Schoudercom een uitnodiging ontvangen voor een digitaal oudergesprek (groep 1 t/m 6). Deze gesprekken zullen plaats vinden in de periode 15 juni t/m 10 juli 2020. De gesprekken in groep 7 vinden in de laatste twee weken van het schooljaar plaats in verband met de ontwikkelingsverwachting die wordt besproken met ouders. 

 

Wilt u een gesprek met de leerkracht van groep 8, dan kunt u contact opnemen met juf Celine en/of juf Bouwiene.

 

U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging/link van de leerkracht om deel te nemen aan het gesprek. Wij zouden graag zien dat uw zoon/dochter ook aanschuift bij dit gesprek. 

 

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt woensdag 17 juni de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.

  • De fotografen hebben een aangepaste studio zodat het mogelijk is om op 1,5 meter afstand te fotograferen. Op een vloerzeil zijn voetstappen afgetekend, zodat het voor de leerlingen duidelijk is waar ze moeten staan om de 1,5 meter tot de fotograaf te waarborgen. Ook wordt er op dit zeil een looproute uitgetekend.
  • Er worden geen broertje/zusjes foto's gemaakt. Er komt dan teveel beweging in de school en dit willen we voorkomen.
  • Als alternatief voor de groepsfoto wordt een collage gemaakt per klas samen met portretfoto’s.

De schoolfotograaf heeft zijn werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig is. Er worden twee opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose. Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.


Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.


De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.


U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen met een witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.


TIP van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Bevallingsnieuws

Afgelopen zondag is juf Valerie (onderwijsassistent) bevallen van een gezonde zoon; Lex. 

 

Juf Valerie en haar zoon maken het goed. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen Valerie, haar man en nu twee zoons een hele fijne kraamtijd toe. 

Nieuws uit de kleutergroepen

Wat fijn zoveel bekende gezichten te zien. Bijna alles is als vanouds. We zijn goed gestart en hebben weer veel lol met elkaar. Op school werken door over “de dierentuin”. De letter die we oefenen is de “e” (spreek uit als ehh) van pet. In het boek die we gelezen hebben raakt Pim zijn pet kwijt in de dierentuin. Volgende week sluiten we het thema af. In het geheim zijn we ook bezig met een geheim voor alle vaders.

Nieuws uit groep 3

Wat fijn dat we nu weer met z’n allen in de klas zitten. Kinderen hadden elkaar duidelijk gemist. Het werken met z’n allen was best weer een beetje wennen. Net als aan het begin van het schooljaar zetten we in op werken met rust om je heen. Zo ook op: hoe ziet je werk eruit? Zo aan het eind van groep 3 gaan we meer verwachten van de kinderen wat betreft werkverzorging.

 

Verder zijn we door spelletjes van de kanjertraining bezig om weer een groep te worden, ook dat is door de coronatijd weer een beetje veranderd.

 

De komende weken hopen we iedereen via Meet te spreken, de inschrijving staat open op Schoudercom.

 

De sokpoppen zijn echt een succes geworden, de kinderen hebben er heel enthousiast mee gewerkt.

We hebben er ook een paar kleine voorstellingen voor elkaar mee gespeeld.

Nieuws uit groep 4

Na 6 weken thuisonderwijs en 4 weken halve klassen, zijn we gelukkig weer samen met alle kinderen in de klas. Dat was best even wennen om elkaar weer allemaal te zien. De kinderen moesten elkaar weer een beetje ontdekken en ook voor de juffen was het best weer wennen om alle kinderen bij elkaar te hebben. Maar wat zijn we blij dat alles weer “gewoon” is.

 

De aankomende weken gaan we Cito toetsen afnemen. Cito begrijpend lezen, rekenen en spelling. Vrijdag 12 en vrijdag 19 juni ga ik de kinderen Avi toetsen en de DMT afnemen.

 

Op schoudercom kunt u zich inschrijven voor de ouder-kind gesprekken via Meet. Vanaf 15 juni gaan we elkaar spreken via Meet.

Nieuws uit groep 5

En toen waren het er 26! Wat fijn alle kinderen weer in de klas te verwelkomen! Het was fijn elkaar weer te zien! en sinds maandag hebben we er ook een nieuwe leerling bij! Welkom, Kiki! De kinderen hebben de afgelopen week erg hun best gedaan om voor een “warm welkom” te zorgen. De juffen zijn zo trots hierop! Omdat de groep nu qua samenstelling is veranderd en ook zo’n lange tijd gescheiden is geweest, doen we de komende tijd verschillende kennismakings- en groepsvormende spelletjes.

 

De komende weken hopen we iedereen via Google Meet te spreken, de inschrijving staat open op Schoudercom.

 

Meester Jesse geeft sinds een paar weken weer les in de klas op de donderdagen. Volgende week is hij er de hele week!

 

Hoe staat het met de plant van de Bloemenzee? We hebben al een paar mooie exemplaren gezien via Meet. Donderdag 2 juli moeten de planten weer mee naar school worden genomen. De mooiste 4 worden dan door de jury van de Bloemenzee uitgekozen. Hoe het programma er verder uit zal gaan zien, het wel of niet gaan naar het gemeentehuis, zullen we nog te horen krijgen.

Nieuws uit groep 6

We zijn weer gestart met de hele groep. Heel fijn, maar ook wel even wennen. Thuis werken had voordelen en nadelen, net als de halve groepen. Maar voor iedereen geldt dat het leuk is elkaar weer allemaal te zien. De komende weken gaan we hard aan de slag. We zien dat kinderen thuis hard hebben gewerkt en vaak goed gegroeid zijn in hun Snappet grafieken. Sommige dingen kunnen vaders en moeders beter uitleggen dan juffen! Even wennen is de geluiden in de klas en de dingen die je af kunnen leiden. Maar weer samen aan de instructietafel of even in de gang werken kan gelukkig weer.

 

We starten geen DaVinci project meer op, maar maken nog wel onze themawerken af. De onderwerpen zijn nu niet meer alleen uit de Griekse en Romeinse tijd, maar alle onderwerpen mogen.

 

Met rekenen oefenen nog wat laatste doelen, voordat we de toets gaan doen. Dit geldt ook voor spelling. Volgende week beginnen we met de toets begrijpend lezen. Bij Engels starten we met een nieuw hoofdstuk: Jobs.

Nieuws uit groep 8

Wat is het fijn om weer compleet te zijn! Sommigen vonden het thuis werken best wel lekker, maar misten de klas ook wel.

 

We balen ontzettend dat de leukste onderdelen uit groep 8 niet allemaal door kunnen gaan. We zijn gelukkig wel bezig met de musical. De kinderen zijn goed aan het oefenen en de decorstukken aan het ontwerpen. Binnenkort zullen we de musical filmen.


Het huiswerk voor de kinderen de laatste weken is dan ook het leren van de tekst en het oefenen van de liedjes!

Achter de schermen zijn wij ook bezig met het bedenken voor een alternatief van het kamp. Zodra wij meer weten, laten wij dit zo snel mogelijk weten.

 

We gaan de laatste weken intens genieten met elkaar!