Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 2 - 4 september 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
8 september Rosa Borkent 8
9 september David Hagen 8
9 september Xander Hagen 8

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
7 t/m 18 september ouderkindgesprekken
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)

 

Ouderkindgesprekken

Vanaf maandag 7 september staan de ouderkindgesprekken gepland (groep 1 t/m 8). Deze gesprekken vinden digitaal plaats van 7 t/m 18 september 2020. Wij nodigen alle ouders uit voor deze gesprekken. Leerlingen (vanaf groep 2) mogen ook aansluiten bij de gesprekken. Deze week kon u zich inschrijven voor de ouderkindgesprekken via Schoudercom. 

 

Wij vragen u voorafgaand aan dit gesprek thuis het gespreksformulier samen met uw zoon/dochter in te vullen (zie bijlage). Dit formulier dient als leidraad voor het gesprek. Tijdens het gesprek lichten jullie het gespreksformulier toe. Tijdens de afronding van het gesprek zal de leerkracht het gesprek samenvatten en afspraken maken over het vervolg. 

 

Naast het invullen van het gespreksformulier, vragen wij u ook om het formulier met de leerlinggegevens in te vullen. Deze kunt u mailen/meegeven aan uw kind. Beide documenten vindt u in de bijlage. 

 

Nieuwbouw Bernardusschool

De gemeenteraad heeft zich eind maart 2020 uitgesproken over het geven van prioriteit aan het realiseren van de nieuwe Bernardusschool. Graag vertellen wij u meer over de stand van zaken.

 

De voorbereidingen zijn in volle gang

De nieuwe Bernardus komt niet exact op dezelfde plek als de huidige school. Hij wordt gebouwd  naast de huidige school, op een bouwvlek aan de Oranjelaan. De huidige school kan gewoon blijven functioneren de aankomende jaren totdat de hele school verhuist naar de nieuwe locatie.

 

De gemeente heeft het ingenieursbureau Akertech geselecteerd om te helpen met de voorbereidende werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals het dempen van de sloot, de watercompensatie achter de tennisbanen en het verleggen van de duiker en een deel van de Oranjelaan. De onderzoeken zijn hiervoor inmiddels opgestart.

 

Onderzoek naar de mogelijkheden van het gezondheidscentrum

De gemeenteraad heeft opdracht geven om te onderzoeken óf, en op welke manier het gezondheidscentrum losgekoppeld kan worden van de Eendenkooi en toegevoegd kan worden aan de bebouwingsvlek waarin de nieuwbouw van de Bernardusschool is geprojecteerd. De investering die hiervoor nodig is, wordt door het te vestigen gezondheidscentrum gefinancierd. De nadrukkelijke wens vanuit de gemeenteraad is dat de nieuwbouw van de nieuwe Bernardusschool hierdoor geen vertraging oploopt.

 

Het ontwerp van de nieuwe Bernardus wordt integraal uitgewerkt

Over het ontwerp van de school gaan diverse partijen nadenken waaronder ook de directeur van de school. Er zal eerst een Integraal Programma van Eisen worden opgesteld waarna er een architect zal worden geselecteerd die dit zal uitwerken tot een gebouwontwerp.

 

De voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn opgestart

Om de school op een andere dan de huidige plek te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De voorbereidingen en onderzoeken die daarvoor nodig zijn, zijn inmiddels gestart. Het is een normale bestemmingsplanprocedure en de gemeente verwacht in kwartaal vier van dit jaar het ontwerp aan u en de gemeenteraad te kunnen presenteren.

 

Planning

De planning van de nieuwe Bernardus wordt verder uitgewerkt. De gemeente streeft ernaar de nieuwe school in de tweede helft van 2023 op te kunnen leveren. Een en ander is afhankelijk van de onderzoeken die op dit moment gedaan worden, zoals de onderzoeken naar de flora en fauna, de archeologie en de ondergrond.

 

Communicatieplan

De nieuwe Bernardus krijgt een eigen pagina op deze website www.samenontwikkelen.nu

De laatste stand van zaken over de voortgang van het project en de werkzaamheden in de directe omgeving van het project, vindt u op deze pagina. De gemeente verwacht in september live te kunnen gaan en zullen u tegen die tijd daar nader over informeren.

Identiteit

Het thema van het eerste project voor de komende weken is 'Respect, voor de wereld om je heen'.

 

De eerste vier lessen gaan over de Schepping. Het is een geloofsverhaal waarbij de relatie tussen God en de wereld, God en de mens wordt uitgelegd in dichtvorm, een lied. Het is géén wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de wereld. De wetenschap verklaart hoe de natuur is ontstaan, het geloof geeft de reden waarom. Het gaat er dus niet om of het ‘echt is gebeurd’ – en  wat is ‘echt’?!

 

De vijfde tot en met achtste les gaan over het verhaal van Sint Franciscus. Zijn feestdag wordt gevierd op 4 oktober. Franciscus hield van de natuur, daarom wordt Werelddierendag op die dag gevierd.

Bewegingsonderwijs

Alle leerlingen op de Bernardusschool krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal van de Eendenkooi. Groep 1/2 (dinsdag) en groep 3 (maandag) krijgen één keer per week les. Groep 4 t/m 8 twee keer per week. De bewegingslessen zijn op maandag en dinsdag. We dagen de leerlingen uit om op hun niveau bewegingsactiviteiten uit te voeren en beweging in het algemeen te stimuleren.

 

De leerlingen wisselen nu nog alleen hun buitenschoenen voor gymschoenen vanwege de coronamaatregelen. Het is daarom raadzaam voor de leerlingen om op gymdagen makkelijk zittende kleding aan te trekken. We houden rekening met de intensiteit van de gymles, omdat deze kleding ook weer op school gedragen wordt. De leerlingen hebben goed passende gymschoenen nodig bij de uitvoering van de activiteiten. Geen gymschoenen is geen gymles. Schoenen bieden de vereiste ondersteuning van de enkels en vermindert het risico op blessures.

 

Sieraden worden zoveel mogelijk afgedaan voor de gymles en bewaard is een bakje in de gymzaal. Indien dit niet mogelijk is, vragen we u om tape mee te geven zodat we de sieraden, zoals oorbellen, kunnen afplakken om zo de veiligheid in de les te waarborgen.

Davinci groep 6, 7 en 8

In de bovenbouw zijn we begonnen met het thema Middeleeuwen. We zouden het leuk vinden als kinderen spulletjes mee nemen die bij dit thema hoort. Dat kan een (speelgoed)zwaard of harnas zijn, maar ook een foto van een kasteel, iets over heksen, de kerk of bacteriën en de pest.

 

Aanstaande dinsdag hebben we een circuit waarin de kinderen uit alle drie de groepen gemengd werken aan een creatieve opdracht rond het thema Middeleeuwen.

Verkeersveiligheid

Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Kinderen verdienen een veilige rit naar school. Daar kan niemand het mee oneens zijn. School is voor kinderen de plek waar zij zich veilig voelen. De weg ernaartoe moet dat ook zijn.  

 

Daarom willen wij u ook dit schooljaar weer vragen om rekening te houden met fietsende kinderen en kinderen die lopend naar school komen.  

 

We merken dat ouders die hun zoon/dochter met de auto naar school brengen zich niet altijd aan de verkeersregels houden. Aan het Kooikerspad mag niet geparkeerd worden met de auto (doorgetrokken gele streep). Ook aan de Laan van Meerburg mag niet op de stoep geparkeerd worden. Er ontstaan gevaarlijke situaties met overstekende kinderen, omdat de situatie onoverzichtelijk wordt.  

 

Wilt u daarom uw auto parkeren op het parkeerterrein voor de Eendenkooi? Daar is ruimte genoeg. Laten we er met elkaar een veilig jaar van maken.  

Mad science

Op 7 september komt een van de Mad Science professoren een show op de Bernardusschool geven! Alle kinderen die een flyer mee naar huis krijgen kunnen zich voor de naschoolse cursus inschrijven.

 

De kinderen worden vanaf 14 september zes weken lang iedere maandag meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!  Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. 

 

Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers!

 

LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan vanaf 31 augustus t/m 10-9-2020 en vol=vol.  Nu al nieuwsgierig? Bekijk of klik vanaf 31 augustus op het inschrijfformulier. https://magazine.mad-science.nl/wetenschapinbeweging/home/ 

 

De leerlingen die zich dit schooljaar hadden opgegeven hebben een voucher ontvangen van Mad Science. Deze voucher kan worden ingezet voor de nieuwe workshops die vanaf 14 september worden aangeboden. 

 

Nieuws uit de kleutergroepen

Wat heerlijk dat iederen goed begonnen is in de nieuwe groepen. Zoals jullie weten zijn er nu 3 kleutergroepen. De juffen en kinderen beginnen al aardig te wennen aan de nieuwe situatie. Er zijn gedurende de week momenten ingepland waarop kinderen uit verschillende groepen met elkaar kunnen spelen.

 

Volgende week starten we met het thema “Nieuw schooljaar”. Op schoudercom komt hier meer informatie over. Ook zullen we de speelgoedmiddagen kenbaar maken via deze weg. We hopen op weer een fijne samenwerking dit schooljaar.

Nieuws uit groep 3

Wat was het spannend afgelopen maandag. Na de vakantie weer starten en dan ook in een nieuwe groep zonder dat je samen met je vader of moeder naar de klas kunt. Gelukkig kwamen de juffen jullie ophalen en zijn we samen naar de klas gegaan. Wat hebben het leuk gehad met elkaar en er is ook al hard gewerkt. We hebben de eerste letters geleerd en er is ook al goed gerekend en geschreven.  

 

In de klas hebben wij een systeem om complimenten te krijgen, de ClassDojo. Het eerste doel is 15 punten halen. Dit gaat de kinderen deze week zeker lukken. Wat zijn wij een trotse juffen. Als beloning is er dan een speelgoedmiddag. Houdt SchouderCom dus goed in de gaten want daar is al heel snel te lezen wanneer de speelgoedmiddag zal zijn. De kinderen mogen dan hun eigen speelgoed meenemen. Wilt u erop letten dat er geen speelgoed meekomt dat makkelijk kapot gaat?  

 

Maandag is de dag dat groep 3 gaat gymmen. We gaan om half 9 meteen naar de gymzaal. De eerst keer vertrekken we nog vanuit school met z’n allen maar daarna mogen de kinderen meteen om half 9 naar de gymzaal. Juf Annemieke zal ze daar opvangen. Komende maandag is er echter nog even geen gym. We hebben dan in school een presentatie van Mad Science. 

Nieuws uit groep 4

Wat een super week hebben wij in groep 4 gehad! Best spannend om voor het eerst rekenen, taal en spelling op een tablet te maken. We hebben ook al veel complimenten uitgedeeld, wat een kanjers zijn het! De eerste  beloning was al na 2 dagen verdiend. De kinderen kozen disco middag.

 

Elke maandag en dinsdag hebben wij gym, wilt u er voor zorgen dat de kinderen die dagen, gymschoenen bij zich hebben? Voorlopig kleden wij nog niet om in gymkleding, dus lekker zittende kleding is wel fijn op deze dagen. Gymmen in een jurk of een rok of een strakke spijkerbroek, is niet prettig.

 

Op schoudercom staat een filmpje van de klas en foto’s van het lezen.

 

De inschrijflijst voor de ouder-kind gesprekken is al aardig vol, ik mis nog wel wat kinderen. Heeft u nog niet ingeschreven of komen de overgebleven tijden u niet uit? Stuur dan even een mail en dan kijken we of we een ander moment kunnen kiezen voor een gesprek.

Nieuws uit groep 5

Wat hebben wij een heerlijke week met groep 5 gehad! Wat zijn de kinderen gezellig en wat wordt er hard gewerkt! We startten de week met de weekendkring met allerlei enthousiaste vakantieverhalen. Gezellig dat we ook meteen twee nieuwe kinderen konden verwelkomen. Mio en Quinten, welkom in groep 5!

 

De kinderen zitten aan hun nieuwe tafeltje in nieuwe groepjes. We wisselen deze groepjes na elke vakantie. Tussendoor kunnen er nog weleens wisselingen plaatsvinden wanneer we merken dat kinderen op een ander plekje beter tot hun recht komen. Door het wisselen na elke vakantie komen de kinderen ook weer met andere kinderen in contact en leren ze zo ook met andere kinderen samen te werken. Om elkaar en de juf (nog) beter te leren kennen, doen we de komende weken ook veel groepsvormende spelletjes.

 

Wat fijn dat al veel ouders zich ingeschreven hebben voor de ouderkind-gesprekken op Schoudercom! Mocht u het nog niet gedaan hebben, is het fijn als u dat z.s.m kunt doen. We vinden het fijn om alle ouders en kinderen gezien te hebben via beeldbellen. Er zijn nog genoeg plekjes vrij om in te schrijven. Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 6

Wat hebben we een leuke start gehad. Nieuwe groep, nieuwe kinderen, nieuwe juf. Even wennen, maar het was een gezellige week. Er is hard gewerkt en we hadden ook tijd voor leuke dingen tussen de lessen door. We hadden ook nog eens een week vol jarige kinderen, wat het extra feestelijk maakte.

 

In groep 6 werken we met een spelpas. Alle kinderen hebben die gekregen. Als de juffen moeten waarschuwen, moet het kind de spelpas omdraaien. Moet er dan nog een keer gewaarschuwd worden, wordt de spelpas ingeleverd worden.mSoms hebben even tijd voor spelletjes over. Kinderen die hun spelpas nog hebben, mogen daar aan mee doen. Heb je geen spelpas meer, dan moet je werken. Tot nu toe heeft nog geen enkele kanjer van groep 6 zijn spelpas hoeven inleveren.

Nieuws uit groep 7

We zijn het jaar begonnen met het opstarten van de vakken. We geven de leerlingen even de ruimte om te wennen aan de nieuwe leerkrachten en aan het systeem van werken in de groep. We hebben al gezellige spelletjes gedaan, toneelstukjes, muziek gemaakt en nog veel meer leuke dingen.  

 

Het gebruik van de chromebook en agenda zijn nieuw. We nemen de leerlingen mee aan de hang om dit goed te gebruiken. U kunt thuis best eens vragen naar de agenda of het inloggen thuis op Cloudwise. Bij wie lukt dit al goed? 

 

In groep 7 hebben we twee keer per week huiswerk. Dit bestaat uit 1x maakwerk en 1x leerwerk. Op de dinsdag en donderdag moet dit doorgaans ingeleverd worden of wordt er een toetsje gemaakt ik in de klas. De verantwoordelijkheid willen we dit jaar zoveel mogelijk bij de leerlingen leggen om ze zelfstandig te maken. De ene leerling zal hier meer ondersteuning (op school en thuis) bij nodig hebben dan de ander.  

 

Huiswerk: 

 

Dinsdag 8 september: Tafelsommenblad inleveren op school 

Donderdag 10 september: Toets Topografie Noord-Holland  

De topografie is ook te oefenen via Topomania.net (ook via cloudwise te vinden). Daar typen de leerlingen: Middeleeuwen Noord-Holland in. Onderaan moet er geklikt worden op ‘kaarten van een andere gebruiker’. Deze kaart is identiek aan het werkblad dat de leerlingen mee hebben gekregen om te oefenen. De manier van oefenen staat dus vrij (digitaal of analoog). 

EXTERN NIEUWS
GJT Meerburg

Wil je een keer meedoen met een les freerun, gym, jazz of turnen? ​In de maand september kan je binnen Gymnastiek-, Jazz- en turnvereniging Meerburg gratis sportlessen uitproberen. We zien je graag de komende maand bij onze lessen. Tot dan! 

 

Meer informatie vind je in de bijlage. 

Webinar – Ruzie en conflicten tussen kinderen

Op 24 september 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar over eerste hulp bij ruzie en conflicten tussen kinderen. Het is bedoeld voor alle ouders met kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

 

Broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes…. Dat verloopt niet altijd even soepel en zonder gedoe. Dat geeft niet en hoort erbij, maar het is wel fijn als jij als ouder je kinderen kunt begeleiden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. En waarom zijn ruzietjes en conflicten eigenlijk best heel goed voor een kind?

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je mee in het thema ruzie en conflicten vanuit een oplossingsgerichte en positieve benadering. 

 

Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die je gelijk kunt toepassen in de praktijk:

  • Waarom ruzie en conflicten tussen broers en zussen eigenlijk heel goed zijn…
  • Wat kun je als ouder doen om ruzies en conflicten niet de spuigaten uit te laten lopen?
  • Hoe leer je je kinderen ermee omgaan?
  • Waar bemoei je je wel en niet mee?
  • Hoe steun je je kind bij een ruzie of conflict met een vriendje of vriendinnetje?

Dit webinar vindt plaats op donderdag 24 september van 20.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl

Muziekles

Muziekles 2020-2021

1,2,3 Muziek (5-7 jr)

 

Muzikale Oriëntatie (8-9 jr) 

Algemene basiscursussen (12 lessen) op woensdag / vrijdag middag

-----------------

Gitaar-Piano-Slagwerk-Viool-Cello-Harp  Blokfluit-Dwarsfluit- Klarinet-Saxofoon

Kennismakingslessen (groepscursus, 10 lessen)      

-----------------

Samenspel

voor kinderen die al een instrument bespelen:

Gemengd ensemble (9-12 jr)                                       

Gitaar ensemble  (9-12 jr)                                        

-----------------

Start curusjaar 14 september.                                  

Voor meer informatie en andere cursussen:

www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl