Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 4 - 18 september 2020
Agenda & jarigen
Jarigen    
20 september  Yaro Kreft 1/2c
20 september Kian Hashemi 3
20 september Maud van Iterson 4

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
19 t/m 30 oktober  Herfstvakantie

 

Workshopavond

Aan het begin van het schooljaar houden we een oudervkindgesprekken. Tijdens dit
digitale gesprek kunt u met ons van gedachten wisselen over uw zoon/dochter. Daarnaast staat elke schooljaar de workshopavond gepland waarbij u zich in kan schrijven voor verschillende workshops om meer informatie te ontvangen over vakken en/of onderwijs. 

 

Echter kan de workshopavond niet plaatsvinden in verband met de coronamaatregelen. In de schoolgids staat ook ieder jaar informatie die up to date is. De schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt (zie bijlage).

 

Mocht u naar aanleiding van de schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht. 

 

De informatie avond van groep 8 zal dit schooljaar digitaal plaatsvinden. Juf Celine zal de ouders hiervoor een uitnodiging sturen. 

Week tegen pesten

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september) staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Ook de Bernardusschool besteedt hier aandacht aan. 

 

Tijdens De Week Tegen Pesten besteden wij aandacht aan hoe de leekracht en de leerlingen het komende schooljaar met elkaar willen optrekken. Dat is dit jaar vanwege de Corona-situatie nog belangrijker. Door samen normen te stellen krijgt de groep structuur en heerst er stabiliteit en emotionele rust in de klas. Dat zorgt op lange termijn voor minder pestgedrag in de klas.

Nieuws uit groep 4

De kanjers van groep 4 hebben het weer voor elkaar! Zij hebben weer veel complimenten verdiend. Vrijdagmiddag is het alles middag. De kinderen mogen dan van alles mee naar school nemen. Tablets, spelletjes, nagellakjes, boeken of ander speelgoed. Geen mobiele telefoons en er kan geen gebruik worden gemaakt van de wifi.

 

Met spelling zijn we bezig met woorden als sprong en dorst, 3 medeklinkers vooraan en 3 achteraan. Deze week gaan we beginnen met woorden als wolk.

 

Met rekenen zijn we bezig met klokkijken, hele en halve uren. Ook de sommen tot 10, erbij en eraf zijn wij aan het automatiseren.

 

Met taal weten we nu wat een lidwoord, zelfstandig nw en een samenstelling is. Elke woensdag beginnen de kinderen met een leescircuit. Ieder groepje krijgt een andere opdracht, bijv: lees voor aan je maatje, lees een informatie boekje en schrijf 3 dingen op die je geleerd heb.

Nieuws uit groep 5

Bij de woordenschatlessen van taal hebben we in de afgelopen weken veel nieuwe woorden geleerd. Woorden die te maken hebben met “verkeer en natuur” (zoals de versnelling, het frame en naderen) en woorden die te maken hebben met “natuur en milieu” (zoals milieubewust, de spaarlamp en de verspilling). In de klas hangen woordenschatposters waarop deze woorden te zien zijn in bijvoorbeeld een “woordparaplu” of een “woordweb”. Ook hangt er een passend plaatje bij.

 

Met Engels hebben we de eerste lessen uit de lesmethode “Our Discovery Island” gedaan. Het verhaal gaat over een ruimteschip dat tijdens de landing op Space Island is neergestort en gerepareerd moet worden. Professor Bloom, Harry en Rose gaan voorwerpen zoeken om het schip te repareren en komen ondertussen de buitenaardse vriendjes Hip en Hop tegen die hen daarbij komen helpen. Het eerste hoofdstuk waar we aan werken, heet “Nature”. We leren nieuwe woorden, zingen liedjes, doen spelletjes en werken in ons “activitybook” rondom dit thema. Woorden die we leren zijn o.a. birds, flowers en clouds. In de “English Corner” in de klas zijn deze woorden ook te zien.

 

We missen nog een aantal formulieren (“Leerlinggegevens schooljaar 2020-2021”) van de kinderen. Deze was toegevoegd in Schoudercom bij de uitnodiging van het ouderkindgesprek. Kunt u deze nog meegeven aan uw kind. Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 6

We hebben (bijna) alle gesprekken met kinderen en hun ouders gevoerd. Het was ontzettend leuk om alle kinderen zo een beetje beter te leren kennen. We gaan natuurlijk ons best doen om alle afspraken uit te voeren. Als er eens iets is, bel/mail ons gerust.

 

Deze week heeft Jonny een veer mee naar school genomen voor de tentoonstelling, want in de Middeleeuwen werd er met een ganzenveer geschreven. Sem heeft de bijbel mee genomen, want we hebben ook gesproken over de rol van de kerk in de Middeleeuwen. Juf Dianne heeft les gegeven over het ontstaan van Leiden, met de Burcht. Misschien een leuk idee om daar even langs te gaan in de komende weken. En dan vinden wij het heel leuk als er foto’s worden genomen!

 

Met Engels hebben geleerd te spreken over ‘free time”. What do you like to do?” De kinderen hebben elkaar geïnterviewd in het Engels. Ze konden daarna zinnen maken met ‘She does like…” “He doesn’t like…” We hebben dit ook geoefend met dit liedje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=nddRGDEKxA0&feature=emb_logon

Nieuws uit groep 7

De Kinderpostzegelactie gaat woensdag 23 september direct na schooltijd van start. De organisatie heeft rekening gehouden met de coronamaatregelen en groen licht gegeven voor de doorgang van dit evenement. De kinderen worden op school voorbereid op de actie en op welke manier zij hieraan kunnen deelnemen. Het doel van de actie is om geld in te zamelen om kinderen in Nederland een warm en veilig thuis te bieden. De actie is grotendeels digitaal vormgegeven.

 

We gaan met groep 7 meedoen aan een wereldrecordpoging Hologrambouwen. Dit project start in de week van 28 september t/m 2 oktober. De foto’s zullen we op Schoudercom plaatsen. We hebben er veel zin in en zijn benieuwd naar welke leerlingen hierdoor geprikkeld worden en hun talenten kunnen inzetten.

Soms kan er thuis een behoefte zijn om extra te oefenen met de leerstof. Om de juiste leerstof te vinden die aansluit bij leerbehoeftes  kunnen kinderen thuis inloggen op Cloudwise net zoals ze op school inloggen op de chromebook. In Cloudwise staan alle apps die geschikt zijn om mee te oefenen, zoals Topomanie, Tafeldiploma, Bloon, Snappet (werkpakketten) en nog veel meer. De gebruikersnamen en wachtwoorden hebben de leerlingen in hun agenda geschreven.

 

We zijn de eerste weken veel bezig geweest met het gebruik van de agenda. We leren de kinderen noteren, plannen en organiseren met behulp van de agenda. We evalueren op school het gebruik en proberen de kinderen te helpen met het overzicht te bewaren over het huiswerk, sport- of hobbyverplichtingen. Thuis kunt u er af en toe naar vragen en hulp aanbieden bij het huiswerk. We willen de leerlingen graag meer zelf verantwoordelijk maken en daarom vragen we u om de leerlingen ook de ruimte geven om fouten te maken. Dit is onderdeel van het leerproces.

 

Huiswerk:

Di 22 sept: blad 3 en 4 kinderrechten

Do 24 sept: Toets Topografie Overijssel

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben wij de laatste gesprekken gehad. Het was fijn om iedereen even gesproken/gezien te hebben.

 

Het thema van taal hebben wij afgerond. De kinderen hebben geleerd wat de directe/indirecte reden is, wat een bijvoeglijk gebruikt deelwoord is en hoe zij zinnen moeten verdelen in zinsdelen.
Rekenen was best lastig. Volgende week maken wij de toets en gaan wij kijken waar we nog eventueel op kunnen oefenen.

 

Vrijdag 2 oktober mogen wij naar het Mini-Koraal op de Garenmarkt in Leiden. Dit is van 12.45-14.00 uur. De kinderen eten rond 11.30 op school, zodat wij om 12.00 uur op de fiets kunnen stappen en naar Leiden kunnen fietsen. Zorgt iedereen voor een lunchpakketje en een goede fiets?

 

Afgelopen weken hebben we behoorlijk wat kinderen moeten missen vanwege ziekte/verkoudheidsklachten. Gelukkig zie ik veel kinderen toch thuiswerken. Dit moedigen wij alleen maar aan. De kinderen zien elke dag, per vak, bij de ontvangen lessen staan welke les “nieuw” is. Deze kunnen zij dan maken om toch bij te blijven met de stof.


Het huiswerk proberen wij in de klassenagenda te zetten. Mocht ons dit niet altijd lukken, dan kunnen de kinderen het ook onderling even vragen via de whatsapp.

 

Huiswerk:

Maandag 21 september – Nieuwsbegrip: andere tekstsoort/woordenschat week 34 (op snappet)
Woensdag 23 september – Topo Overijssel
Vrijdag 25 september - Rekenen

 

Vorig jaar heeft groep 8 mee gedaan aan het EPJO (Educatief Project Jongeren) project. Dit project wordt gegeven vanuit de politie en maakt de kinderen bewust van de keuze die zij maken. Dit jaar willen wij weer mee doen met dit project. We zijn nog naar een precieze datum aan het kijken. Zodra dit bekend is laat ik u dit weten en zal er meer informatie verschijnen. De jeugdagent die dit project organiseert heeft gevraagd om onderstaande brief onder de aandacht te brengen, zodat ouders de mogelijkheid hebben om  ook naar een bijeenkomst te kunnen komen.

 

“we hebben ook u hard nodig”

 

Uw kind staat centraal en is het belangrijkste in uw leven. U zorgt samen met onder andere scholen, buurtwerk en sportverenigingen dat uw kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Helaas kunnen kinderen op jonge leeftijd door verkeerde keuzes en/of een kwetsbare situatie in de problemen komen. Kinderen vanaf acht jaar willen graag ‘meedoen’ en bij een groep horen. Hoe ouder ze worden, hoe belangrijker zij dit vinden. Sociale media, (foute) vriendengroepen, sociale druk en snel geld verdienen, kunnen kinderen hierbij kwetsbaar maken voor criminaliteit. Het begint meestal klein en kan daarna steeds groter en gewelddadiger worden.

 

Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een samenwerkingsverband tussen de Peter Faber stichting, het OM, politie en de overheid. Het programma komt op school en laat jeugd kennis maken met regels, gezag, respect en de juiste keuzes. Het richt zich op het voorkomen van misdaad door de jeugd.

 

Ook ouders zijn hard nodig om kinderen weerbaar te maken tegen de verleidingen van criminaliteit. EPJO organiseert daarom ook speciaal voor ouders een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen Politie, een ex-gevangene en een ouder hun ervaring met jeugd en criminaliteit. Zij vertellen welke gevaren er zijn wanneer kinderen ‘erbij’ willen horen en/of ‘snel geld willen verdienen’. En wat u als ouder kunt doen om uw kind hierbij te beschermen en te begeleiden.

 

28 september 2020 voor ouders:

Locatie Vliethuis, prof. Einsteinsteinlaan 2F, Voorschoten
Aanmelden gaag ivm de corona : esther.henzen@politie.nl
Aanvang 19:00 uur

 

30 september 2020 voor jeugd onder het genot van pizza!
Locatie : the Basement Voorschoten
Aanvang 19:00

Aanmelden kan via jeugdagent Esther op insta: jeugdagenten_leidenzuid of per mail.

 

Zie ik u daar?

 

Hartelijke groeten,

Esther Henzen, jeugdagent op basisteam Leiden Zuid

EXTERN NIEUWS
GJT Meerburg

Wil je een keer meedoen met een les freerun, gym, jazz of turnen? ​In de maand september kan je binnen Gymnastiek-, Jazz- en turnvereniging Meerburg gratis sportlessen uitproberen. We zien je graag de komende maand bij onze lessen. Tot dan! 

 

Meer informatie vind je in de bijlage.