Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 5 - 25 september 2020
Agenda & jarigen
Jarigen    
26 september Pien Kuipers  8
29 september Leanne van Duijn 3
30 september Cato van Polanen 1/2b
1 oktober Quinten van Rijn 5

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
19 t/m 30 oktober  Herfstvakantie
4 november  Luizencontrole
9 t/m 13 november Tien minuten gesprekken (facultatief)
16 november Ouderraad (20.00 uur)

 

Corona maatregelen

Tijdens de persconferentie over het coronavirus van vorige week vrijdagavond (18 september 2020) heeft het kabinet medegedeeld dat richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden versoepeld.

 

Het besluit is dat kinderen met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te worden.

 

Op verzoek van de PO-Raad, onderwijs- en ouderorganisaties heeft het OMT nogmaals naar deze richtlijnen gekeken. Het gevolg is dat basisschoolleerlingen dus naar school mogen met klachten. Er ligt een nieuwe beslisboom inzake verkoudheidsklachten voor basisschoolleerlingen. Deze vindt u in de bijlage.

 

De herfst- en wintermaanden liggen voor ons, het is koffiedik kijken wat ons te wachten staat. Wij hebben als school thuiswerkprogramma's klaar liggen als een klas eventueel een dag(en) thuis moet werken, omdat een leerkracht ziek/afwezig is. Wij doen er alles aan om de groepen te vervangen bij ziekte van een leerkracht. Mochten we geen inval kunnen regelen zullen wij dit via Schoudercom met u delen en zal uw kind thuis moeten blijven.

 

Wij proberen tijdig de nieuwste zaken met u te delen zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.

Hutspot

Donderdag 1 oktober gaan wij met alle leerlingen hutspot eten op school in het kader van Leids Ontzet. De ouders van de ouderraad zullen ervoor zorgen dat ze alle kinderen een heerlijke hutspotmaaltijd kunnen serveren. Alvast dank hiervoor! 

 

De leerlingen hoeven geen borden en bestek mee te nemen naar school. Hier zorgt de ouderraad voor. 

Gezond eten & drinken

Wij merken dat leerlingen af en toe snoep meenemen naar school. Wij zien liever niet dat leerlingen snoep meenemen naar school. Ook geen blikjes frisdrank of zakken chips voor in de pauze. Naast dat het ongezond is, zorgt het ook voor scheve gezichten bij medeleerlingen. 

 

Bij verjaardagen willen we de keuze van traktaties aan u overlaten. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. De kinderen trakteren alleen in hun eigen groep en gaan niet de groepen langs (geldt niet voor de kleuters).

Nieuws uit de kleutergroepen

We hebben het thema” Begin schooljaar” afgerond en beginnen vanaf maandag 28 september aan het thema “En toen” ; dit is ook het thema van de Kinderboekenweek. De Middeleeuwen zullen bij ons centraal staan en dan met name Ridders en Prinsessen.

 

De letter die we het eerste aanbieden is de R van Ridder. Mocht u spullen of boeken hebben over ridders en of prinsessen/ Middeleeuwen, dan mag u dit mee naar school geven, voorzien van naam.

 

Denkt u eraan dat het morgenmiddag speelgoedmiddag is.

Nieuws uit groep 3

Wat worden we in groep 3 al knap zeg. We maken deze week kern 1 al weer af en dit betekent dat we weer veel nieuwe letters geleerd hebben. Hierdoor kunnen we steeds meer woorden lezen en zelf maken. Ook met rekenen hebben we de eerste toets gemaakt.

 

Deze week heeft iedereen de inloggegevens voor flits ontvangen. De kinderen kunnen nu thuis de letters die ze geleerd hebben gaan oefenen. Er zijn al drie kinderen begonnen. We hopen dat het iedereen gaat lukken om dit te gaan doen. Als er nog vragen zijn dan horen we het graag.  

 

In ons beloningssysteem gaat het ook heel goed. We hebben al weer de derde beloning verdiend. De beloningen worden verdiend met goed stil werken en op tijd klaar zitten voor de volgende les. Vrijdag hebben we, als beloning, een pyjamaparty. Iedereen heeft hier veel zin in.

Nieuws uit groep 4

De afgelopen week hebben de kinderen het eerste blok van rekenen afgerond met een toets. Super knap gemaakt allemaal!

 

Ook bij taal hebben we het blok afgesloten met een toets, wat een knappe kinderen hebben wij in de klas.

Maandag gaan we aan de nieuwe blokken beginnen. Bij taal gaan we eerst 12 nieuwe woorden leren over reizen, daarna wat een bijvoeglijk naamwoord is en wat een werkwoord is.

 

Met spelling gaan we woorden oefenen die met een V of een F beginnen. Bij rekenen gaan we tot 100 tellen met euro’s.

Nieuws uit groep 5

Yes! Veel kinderen hebben de tafel van 6 afgelopen week heel goed geoefend! We konden namelijk veel stickers uitdelen op de tafelkaarten! Komende week staat de tafel van 8 centraal. De kinderen die deze tafel nog niet beheersen, hebben een tafelblad mee naar huis gekregen om te oefenen. Veel succes! 

 

Een rekentoets, een taaltoets en een zinnendictee. De eerste methodetoetsen zijn deze week afgenomen. We helpen de kinderen nu bij de onderdelen die ze lastig vinden en de kinderen die de toetsdoelen beheersen, krijgen verrijkende opdrachten. Volgende week gaan we starten met nieuwe hoofdstukken. In de komende weekbrieven of op Schoudercom houden we jullie weer op de hoogte. 

 

Deze week staat in het teken van “De week tegen pesten”. We zijn elke dag bezig met lessen van de “Kanjertraining” en “Stichting Omgaan met Pesten”. Zo leren de kinderen onder andere wat “meelopen” is en het verschil tussen pesten en plagen, doen we verschillende samenwerkingsopdrachten en bespreken we het pestprotocol van de school.  

Nieuws uit groep 6

Van veel kinderen hebben wij het formulier met leerling gegevens ontvangen, maar nog niet van iedereen. Zou u dit a.u.b. mee willen geven? Via schoudercom heeft Dianne gevraagd om toestemming voor haar onderzoek. Zij zal filmen tijdens een rekenles. Uiteraard zullen de beelden alleen voor haar onderzoek gebruikt worden. We hopen dat u even tijd neemt voor het toestemmingsformulier. 

 

Bij DaVinci ging het deze week over de pest en bacteriën. WE hebben een experiment met witte boterhammen gedaan, waarbij we onderzoeken of een boterham sneller schimmelt als je het met vieze handen hebt vastgehouden. En we hebben zelf melk gepasteuriseerd. Nu komende week goed kijken wat er gebeurt.  

 

Het is deze week de Week tegen Pesten en we hebben daarom met elkaar gekeken naar het speciale jeugdjournaal hierover. Alle kinderen uit de groep willen er graag voor zorgen dat er niet gepest wordt in onze klas. Het zal soms best wel eens mis gaan, maar met elkaar gaan we zorgen dat iedereen zich fijn voelt in de groep! 

Nieuws uit groep 7

We hebben al veel formulieren van de leerlinggegevens mogen ontvangen. Dit formulier is bij de tweede weekbrief van dit jaar als bijlage mee verzonden op Schoudercom. Als deze nog niet is ingevuld, krijgen de leerlingen een papieren versie mee naar huis, zodat deze ingevuld kan worden en mee naar school kan.

 

Woensdag 30 september loopt de Kinderpostzegelactie af. De verkoopboxen moeten woensdag 30 september weer op school worden ingeleverd. Daarna worden ze opgestuurd naar de organisatie.

 

We gaan vrijdag 2 oktober met de fiets naar het Minikoraal. Dat zal dit jaar plaatsvinden op de Garenmarkt in Leiden. De begeleiding wordt gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen (die krijgt u van school) en om een mondkapje te dragen. Ook houden alle volwassen begeleiders zich aan de 1,5m regels.

 

Huiswerk:

Di 29 sept: Engels werkblad

Do 1 okt: Informatieblad Heksen

Nieuws uit groep 8

Deze week was vooral een toets- en herhalingsweek. We hebben de eerste toetsen van taal en rekenen gemaakt en vervolgens gekeken welke onderdelen we nog een keer moeten oefenen. De juf is erg tevreden!

Maandag stond er een nieuw gezicht bij de deur. Het komende half jaar hebben wij op maandag en dinsdag een stagiair in de klas, meester Pim.

 

Volgende week vrijdag, 2 oktober, gaan wij naar het Mini-Koraal in Leiden. Dit is van 12.45 – 14.00 uur. Wij gaan hier op de fiets heen, dus zorg dat je een goede fiets bij je hebt! Wij eten met elkaar om 11.30 op school en zullen om 14.45 uur weer terug zijn.

 

Maandag 28 september om 19.30 uur is de informatieavond voor groep 8. Deze vindt dit jaar digitaal plaats. Dit houdt in dat ik via google-meet de presentatie zal leiden. In deze presentatie vertel ik jullie hoe groep 8 er dit jaar uit zal zien en wat de kinderen kunnen verwachten. Voorgaande jaren konden de ouders natuurlijk tussendoor vragen stellen en werden deze ook direct beantwoord. Om de presentatie zo soepel mogelijk te laten verlopen wil ik u vragen om eventuele vragen te noteren en naar mij te sturen via schoudercom. Ik zal hier na afloop  één document van maken en met u delen. Mochten er dan alsnog onduidelijkheden zijn, dan kunt u mij altijd even bellen of nogmaals een bericht sturen.

 

Huiswerk:
Maandag 28 september – Bloon (alle lijsten 2x)
Woensdag 30 september – Topo NL
Vrijdag 2 oktober - Rekenblad