Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 3 - 11 september 2020
Jarigen & agenda
Jarigen    
12 september Benjamin van Haastert 6

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
7 t/m 18 september ouderkindgesprekken
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
19 t/m 30 oktober  Herfstvakantie

 

Coronamaatregelen

Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het onderwijs. Scholen, leraren, leerlingen en ouders zijn het afgelopen jaar met veel flexibiliteit en vindingrijkheid met de situatie omgegaan. Ook dit schooljaar hebben we nog steeds met COVID-19 te maken. Een heldere communicatie in deze periode is heel belangrijk. Vandaar dat u af en toe een update krijgt over de situatie rondom de coronamaatregelen. 

 

Het blijft onverkort van kracht dat al het onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers die aanwezig zijn in of bij de school volledig klachtenvrij moeten zijn en anders thuisblijven. Zo blijven zij thuis bij klachten die passen bij het coronavirus COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts) of als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de Buitenschoolse opvang (BSO) mogen. 

 

Als een leerkracht gezondheidsklachten heeft die aan Corona gerelateerd kunnen zijn, krijgen ze het advies om zich te laten testen. U hoort op het nieuws dat onderwijzend personeel helaas niet direct terecht kan om getest te worden  en daarna lang moet wachten voor de uitslag. Hierdoor zijn ze soms een aantal dagen niet op school. Als een leerkracht afwezig is en we doen verder geen mededelingen over de reden van de afwezigheid, kunt u erop vertrouwen dat het geen Corona betreft. Zodra dat wel zo is zullen we het zo snel mogelijk met u delen. 

 

Naast het reguliere verzuim van leerkrachten (andere ziektes of verlof) is het niet altijd mogelijk om ook hiervoor inval te regelen. Wij streven ernaar om de groepen zo goed mogelijk op te vangen. Indien wij vanwege organisatorische redenen voor bepaalde groepen geen fysiek onderwijs kunnen organiseren (bijvoorbeeld doordat leraren in quarantaine zijn), zorgt de groepsleerkracht ervoor dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kan vinden in de vorm van thuisonderwijs. 

 

Kinderen, waarvan de ouders in cruciale en vitale beroepen werken en echt geen opvang kunnen regelen, kunnen gebruik maken van de noodopvang. Wij zullen de kinderen dan opvangen en verdelen over de aanwezige groepen.

Gebruik kleedkamers bewegingsonderwijs

Vanaf maandag (a.s.) 14 september maken we weer gebruik van de kleedruimtes van de Eendenkooi. De leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen een gymshirt, gymbroek en gymschoenen mee en kleden zich voor de gymles in de jongens- of meisjeskleedkamer om.

 

De kleuters hebben alleen gymschoenen nodig. Zij wisselen vanaf nu de schoenen in de kleedruimte in plaats van in de zaal.

Toestemming beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Omdat we met Schoudercom werken willen wij uw toestemming via dit medium inventariseren. U kunt natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook kan u op een later moment alsnog toestemming geven.

 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

 

Met deze vragenlijst vragen we u aan te geven waarvoor Bernardusschool beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Per vraag kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.

 

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op. 

 

Vacature GMR PO

Er zijn per direct vier vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR-PO) van SCOL. Meld je uiterlijk aan op 1 oktober 2020 via onderstaand e-mailadres!

 

Wat doet de GMR?

Onze scholen zijn onderdeel van SCOL, (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), dat wordt geleid door een College van Bestuur (CvB). De GMR-PO controleert en adviseert het CvB over school-overstijgende zaken en heeft op een aantal onderwerpen instemming op het beleid. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR van deze school. Onderwerpen die de GMR-PO jaarlijks bespreekt, zijn onder andere de personeelsformatie, scholingsplannen voor leerkrachten, het centrale financiële beleid en het strategisch beleidsplan. Ook neemt de GMR-PO regelmatig zelf initiatief om onderwerpen op de agenda te zetten.

 

Waarom is de GMR-PO interessant voor jou?

In de GMR-PO kun je invloed uitoefenen op het beleid van SCOL. Je krijgt meer inzicht in processen die zich afspelen boven het niveau van je eigen school, die vaak van grote invloed zijn op de dagelijkse praktijk van leerling en leerkracht. Je kunt kritische vragen stellen met als doel het functioneren van SCOL en haar medewerkers te optimaliseren.

Goed om te weten:

 • De zittingstermijn van een lid is in principe drie jaar.

 • De GMR-PO bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.

 • De GMR-PO vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.

 • Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen gehouden worden.

 • Bij verkiezingen zijn de leden van de MR’en van de scholen van SCOL kiesgerechtigd.

Maak je belangstelling uiterlijk 1 oktober 2020 bekend bij de GMR, het emailadres is gmrpo@scoleiden.nl.

Ook kun je bovenstaand emailadres mail met eventuele vragen en/of meer informatie. We hopen je bij een volgende GMR-PO vergadering te kunnen verwelkomen!

 

Met vriendelijke groeten, namens de GMR-PO,

Mechteld van Veen (voorzitter, oudergeleding)
Monique Jongman (vice-voorzitter, personeelsgeleding)

Suzanne Frambach (secretaris, personeelsgeleding)

 

Nieuws vanuit de gemeente

Vanaf  21-9-2020 7:00 uur zal de Laan van Meerburg afgesloten worden voor rioolwerk tussen de Oranjelaan en Kooikerspad. In het Julianapark wordt het riool vervangen en opnieuw aangesloten in de Laan van Meerburg. Werkzaamheden gaan 5 dagen duren. Omleiding zal via de Oranjelaan, Industrieweg en Platanenlaan verlopen en wordt met gele borden aangegeven. Alarm en hulpdiensten zijn over de afsluiting geïnformeerd.

 

Nieuws uit de kleutergroepen

De 1e week werken over een nieuw schooljaar zit er bijna op. We hebben deze week een boek gelezen over Daan. Daan zit in een lokaal die heel veel op die van ons lijkt. Leuk om zoveel bekende dingen te zien in een boek. We oefenen de eerste letter van zijn naam. De letter d (spreek uit: duh). De komende tijd doen we een aantal spelletjes en activiteiten mee in de groep.

 

Ook zijn er binnen onze schoolmuren extra scholen bij gekomen. In alle kleutergroepen is een schooltje gemaakt. De kinderen hebben zelf bedacht welke spullen daarvoor nodig zijn. De invulling is dus per groep anders. De werkjes van deze week waren het naschilderen van je eigen tas. En een omtrek maken van blokjes om een van je groepsgenoten. Volgende week doen we een werkje met een dobbelsteen over verschillende kleuren en maken we een deel van een grote puzzel.

Nieuws uit groep 3

We zijn weer een week verder en wat gaat het goed in onze groep. De kern Start van Veilig Leren Lezen is vrijdag klaar en dan gaan we beginnen aan Kern 1. We hebben de afgelopen weken al 4 letters geleerd. De I, K, M en S gebruiken we al in woorden en dictees. In de nieuwe kern gaan we hier mee verder. 

 

Ook bij het werken gaat het steeds beter. We hebben al 1 beloning gehad. De speelgoedmiddag was echt een succes en nu zijn we al bijna zover dat we de tweede beloning krijgen. We hebben gekozen voor spelen in de zandspeeltuin. U gaat thuis zeker horen of dit ons deze week gelukt is. 

 

Maandag gaan we eindelijk echt naar de gymzaal om te gymmen. De eerste keer komen de kinderen eerst naar de klas. Vanaf 21 september mogen de kinderen meteen naar de gymzaal gaan. Juf Annemieke zal ze daar opvangen. 

 

Nog even een vraagje namens ons, wilt u het formulier voor de ouderkindgesprekken ingevuld aan ons terug sturen? U mag het natuurlijk ook aan uw kind meegeven. Alvast bedankt. 

Nieuws uit groep 4

Wat een kanjers van groep 4, alweer de complimenten ladder vol en nu hadden de kinderen gekozen voor pyjamaparty. Wat een gezelligheid, knuffels, kussens, zelfs een slaapzak, onesie, pyjama aan. De film van meester kikker aan. We hebben het boek van meester kikker net uitgelezen.

 

Op maandag en dinsdag hebben de kinderen gym, ik merk dat er steeds kinderen zijn die hun gymschoenen vergeten zijn, natuurlijk is het nog even wennen om 2 keer per week te gymmen maar zonder gymschoenen mogen de kinderen niet meedoen. Wilt u er aan denken dat er gymschoenen mee gaan naar school? 

Nieuws uit groep 5

Deze week zijn we gestart met de ouderkindgesprekken via Google Meet. Wat fijn dat de kinderen ook aansluiten bij de gesprekken en wat weten ze al goed te vertellen tijdens het gesprek. Heel leuk om te zien! Vlak voor het gesprek krijgt u de link via Schoudercom en openen via Google Chrome verloopt vaak soepel.

 

Deze week komt de tafel van 6 aan bod tijdens de rekenlessen. Een aantal kinderen kent deze tafel al,. Super! Voor wie het nog niet kent of het een beetje is weggezakt tijdens de vakantie, geen nood! Voor deze kinderen hebben we een blad voor thuis om de tafel nog even goed te oefenen. Volgende week gaan we deze overhoren. Veel succes met oefenen!

 

De eerste Grey werd met veel enthousiasme ontvangen! Het antwoord op de vraag was de “Eiffeltoren. In de klas hebben we het kaartje van de Eiffeltoren bij Frankrijk op de Grey-poster geplakt en de kinderen hebben tijdens de tekenles mooie Effeltoren-poppetjes ontworpen. Wanneer kinderen iets thuis hebben wat te maken heeft met het antwoord op het Grey raadsel, mogen ze dit altijd op de Grey tafel zetten. Dit keer stond er een mini Eiffeltorentje. Donderdagmiddag komt het volgende Grey raadsel op Schoudercom. Succes met oplossen!

Nieuws uit groep 6

De tweede week zit er al weer op. We zijn al lekker gewend en er wordt hard gewerkt. De spelpassen werken goed en iedereen doet zijn best om speltijd te verdienen.

 

Bij rekenen hebben we lastige sommen geleerd, bijvoorbeeld 72: 2. Je doet dan eerst 60:6 = 10 en daarna

12: 6= 2. Het is wel belangrijk dat je de (deel)tafels goed kent, anders zijn deze sommen wel lastig. Door de vakantie zijn ze bij sommige kinderen behoorlijk weg gezakt. Thuis ook nog even oefenen is wel fijn!  

 

Dinsdag hebben we een DaVinci circuit gedaan, samen met groep 7 en 8. De kinderen mochten kiezen uit Middeleeuwse crea-opdrachten, zoals kalligraferen, kastelen bouwen, papier maken, burchtbal, glas- in- lood. Dat was een leuke middag.  

Nieuws uit groep 8

De tweede week zit er alweer op. We hebben hard gewerkt deze week, want de tijd in groep 8 gaat snel. Deze week hebben wij nieuwe woorden geleerd bij taal die te maken hebben met werk en beroepen. Tijdens het gesprek in de klas hebben we ook veel andere dingen geleerd, zoals pensioen en hoe dat zit met ondernemen. Dit was erg leuk.


Tijdens rekenen hebben wij deze week veel met procenten gerekend. Veel kinderen vinden dit toch nog wel lastig. Het is altijd handig om thuis op snappet hier verder mee te oefenen, want dit komt ook veel terug in toetsen.

 

Afgelopen dinsdag hebben wij een creacircuit met Da Vinci gedaan. De kinderen konden kiezen uit: burchtbal, katapult of sieraden maken, een wapenschild verven, kasteel bouwen of kalligraferen. De samenwerking tussen groep 6, 7 en 8 was fantastisch!

 

Volgende week zullen de kinderen de cito Studievaardigheden doen. Dit is nog de toets uit groep 7 die niet gemaakt kon worden vanwege corona.

 

Ik heb nog geen bericht gekregen van de middelbare scholen of wij met groep 8 op bezoek mogen komen. Zodra ik dit weet, zal ik dit met u communiceren.

 

Huiswerk:
Maandag 14 september – Begrijpend lezen
Woensdag 16 september – topo Noord-Holland
Vrijdag 18 september - Rekenen

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Complimentje geven

Kleine en grote mensen vinden het fijn om een complimentje te krijgen. Ook het geven van een complimentje aan een ander maakt ons blij. Voeger dachten ouders dat ze hun kinderen vooral moesten wijzen op wat ze (nog) niet goed deden. Tegenwoordig zien we juist hoe belangrijk het is onze kinderen te vertellen wat ze wel goed doen.

 

Te veel complimentjes?

Er zijn ook mensen die zeggen dat we moeten oppassen met te veel complimentjes geven. Zij wijzen erop dat het ertoe kan leiden dat een kind denkt dat hij alles geweldig doet. Of dat een kind afhankelijk wordt van het krijgen van een complimentje voor alles wat hij doet. Voor kinderen met weinig zelfvertrouwen kan het extra belangrijk zijn regelmatig een complimentje te krijgen. Het kan ze helpen hun aandacht te richten op wat ze (al) goed kunnen. En het kan hen aanmoedigen nieuwe dingen uit te proberen.

 

Onverwachte reacties

Het gekke is dat blijkt dat het soms ook juist tegengesteld lijkt te werken. Sommige kinderen reageren helemaal niet blij of trots als ze een complimentje krijgen. Eerder een beetje nukkig. Dat kan gebeuren bij kinderen die niet gewend zijn complimentjes te krijgen voor wat ze goed doen. Ze weten eigenlijk niet wat ze er mee aan moeten. Denk niet gelijk dat het bij jouw kind niet werkt. Een kind kan leren complimentjes te ontvangen en er blij van te worden. Blijf zien wat je kind goed doet en laat merken dat je dat waardeert. 

Andere kinderen gaan gelijk gek doen als je zegt dat hun tekening geweldig mooi is geworden. Ze vertellen je dat het een stomme tekening is of ze verfrommelen hun papier. Dat gebeurt vooral bij kinderen die onzeker zijn over hun eigen kunnen. Het klopt niet wat papa of mama zegt! Deze kinderen laten zich meestal niet overtuigen ook al zou je dat zo graag willen. 

 

Handige tips

Wat vaak wel werkt:

 • Beschrijf aandachtig wat je kind doet of heeft gemaakt. Op die manier laat je merken dat de tekening de moeite waard is en haal je de aandacht af van goed of fout. Gebruik gewone woorden, bijvoorbeeld:

Je hebt heel veel kleuren gebruikt!; Ik kan zien dat het avond is want je hebt er ook een maantje bij getekend. Dat is zeker papa, met die bril? 

 • Sluit aan bij het gevoel van een teleurgesteld kind. Het maakt ruimte voor een bredere blik.  Benoem:

Je tekening is niet zo mooi geworden als je wilt hè?

 • Vraag wat hijzelf het mooiste en het minst mooie vindt. Zo help je hem zich niet alsmaar te richten op het oordeel van anderen. 

En verder:

 • Richt je waardering niet alleen op het resultaat van wat je kind doet, maar vooral ook op zijn inzet:

 Je was gevallen en toen ging je het nog een keer proberen!; Ik zag dat je de lettertjes heel precies probeerde te maken.

 • Vertel wat het mooie gevolg is van wat je kind doet:

Jij hebt mama zo hard geholpen dat we nu al klaar zijn en nog even tijd hebben om je boekje te lezen. 

 •  Vermijd uitspraken als "Nou, nou, dat heb je snel gedaan, als je dat nou eens vaker zo deed". Houd het bij dit moment en houd je compliment ‘heel’. 

Jouw aandacht en eerlijke waardering: daar kan geen cadeautje tegenop. Daar krijgt je kind moed van!

 

Pedagogisch adviseur

Heb je vragen over dit onderwerp of over een ander onderwerp dat jou als ouder bezighoudt? Je bent van harte welkom voor een gesprek met de pedagogisch adviseur in het Centrum voor Jeugd en Gezin in jouw buurt. Zij denkt met je mee en geeft je tips. De gesprekken met haar zijn vertrouwelijk.

GJT Meerburg

Wil je een keer meedoen met een les freerun, gym, jazz of turnen? ​In de maand september kan je binnen Gymnastiek-, Jazz- en turnvereniging Meerburg gratis sportlessen uitproberen. We zien je graag de komende maand bij onze lessen. Tot dan! 

 

Meer informatie vind je in de bijlage.