Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 9 - 5 november 2021
Jarigen en agenda
Jarigen    
5 november Mees Zwart 1/2c
12 november Anique Theunissen 5
12 november Tim Kirsenstein 7

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
12 november Klassentheater groep 1/2a - 1/2c
15 t/m 26 november  Tien minutengesprekken
15 november Ouderraad 
23 november MR vergadering
3 december Sinterklaasviering

 

Corona maatregelen

Afgelopen dinsdag zijn tijdens de persconferentie de coronamaatregelen aangepast. De coronaregels geldend in het onderwijs kunt u terugvinden in de bijlage. 

 

1,5m afstand is een veilige afstand die wij ook willen waarborgen voor ouders en medewerkers. Dit betekent dat wij geen groepen ouders in één keer kunnen toelaten in de school. Dit betekent het volgende;

  • De kleuters worden tot de deur van het schoolgebouw gebracht en niet meer tot de klas. 
  • Tijdens het klassentheater op vrijdag 12 november kunnen wij (helaas) geen ouders toelaten.
  • De tien minuten gesprekken zullen op school plaats vinden, omdat we hierbij de 1,5m afstand kunnen garanderen.

Er is een zorgelijke stijging van besmettingen in onze regio. Dat betekent dat de GGD de onderwijsinstellingen vanaf nu niet meer informeren over besmettingen of een vermoeden daarvan, omdat de zorg van de GGD op andere gebieden ligt. 

 

Wij willen u daarom vragen om ons direct te informeren wanneer het om een COVID-19 besmetting gaat bij uw zoon/dochter. Wij maken dan met ondersteuning van de GGD een afweging wat dit voor de school betekent en zullen dan ouders van de betreffende groep informeren. 

 

Wat nog steeds geldt

Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD.

Tien minuten gesprekken

Vanaf maandag 15 november worden de tien minuten gesprekken ingepland. Deze gesprekken vinden op school plaats van 15 t/m 2 december 2021. Leerlingen mogen ook aansluiten bij deze gesprekken.  

 

De ouders van groep 8 ontvangen geen uitnodiging voor deze gesprekken, maar worden door de leerkracht uitgenodigd voor een adviesgesprek. 

 

U kunt zich van vrijdag 5 november t/m donderdag 11 november inschrijven voor de tien minuten gesprekken via SchouderCom. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

 

De schooldichter

Inmiddels zijn alle gedichten van alle kinderen/ groepen opgenomen in de gedichtenbundel. De kinderen van de leerlingenraad kiezen uit de tekeningen van alle kinderen de leukste, mooiste, grappigste tekening uit voor op de voorkant. Kortom we zijn bijna klaar om de boeken echt te gaan laten drukken.

 

De kinderen hebben een lijst meegekregen waarop ze kunnen ( laten) invullen wie een of meerdere boeken wil bestellen. Voor vrijdag 12 november moeten de lijsten weer op school ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.

 

Het bedrag kunt u overmaken op de rekening van school; NL 41 ABNA 0488666422 onder vermelding van de naam van uw kind. Het gehele bedrag wordt besteed aan het laten maken van het boek, dus er gaat geen geld naar onze school. Wij maken uw geld over naar de uitgever.

 

Als het geld binnen is en de boeken klaar, kan het boek mee naar huis.

Veel leesplezier alvast!

Schoolreisje

Het schoolreisje zal dit schooljaar plaatsvinden op maandag 13 juni 2022. Deze datum was nog niet opgenomen in de jaarkalender. 

 

Alle groepen zullen deze dag naar Drievliet gaan. Heel veel ouders hebben de kosten voor het schoolreisje al betaald. Een aantal ouders hebben van de ouderraad een bericht ontvangen om het schoolreisje alsnog te betalen. 

Identiteit

Komende tijd gaan wij in de lessen godsdienst voorlezen uit de kinderbijbel. Daarvoor gebruiken wij een  'Bijbelleeswijzer' . Deze is zo opgesteld dat verschillende verhalen per leerjaar worden verteld, van het Oude Testament (zomer tot Kerstmis) tot het Nieuwe Testament: verhalen van Jezus (Kerstmis tot Pasen), en zijn vrienden (na Pasen).  Op deze manier hebben de leerlingen na acht jaar veel bijbelverhalen gehoord en met elkaar nagedacht over de betekenis ervan. 

 

Na het voorlezen wordt de betekenis van  de verhalen besproken door te filosoferen, nagespeeld met bibliodrama, of creatief verwerkt in Godly Play of met werkbladen. De komende periode vertellen we o.a. de verhalen over Abraham, Josef, Mozes en Saul en David.

Luizencontrole

Periodiek controleert een groep ouders de kinderen op hoofdluis. Als er hoofdluis is geconstateerd, wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Afgelopen woensdag zijn de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. In een aantal groepen is hoofdluis/neten geconstateerd. Wij willen u vragen uw zoon/dochter regelmatig te controleren op hoofdluis. 

 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels.

 

Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.

 

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten.

Nieuws uit de kleutergroepen

De kleuters werken twee weken met het thema: herfst. U zult vast wel hebben gemerkt dat uw kind de letter h van herfst heeft geleerd. U kunt uw kind helpen door te vragen welke woorden nog meer beginnen met de h. Ook zijn ze enthousiast blaadjes, eikels, hazelnoten en kastanjes aan het zoeken. De herfsttafel ziet er daardoor al leuk uit.

 

Maandag 8 november gaan de kleuters naar het theater: De vrouw en het jongentje. Fijn dat er weer veel ouders zijn die kunnen en willen rijden.

 

Het klassentheater van de groepen 1/2A en 1/2C is op 12 november. We oefenen al hard voor deze prachtige voorstelling. Het leuke is dat er altijd weer talent komt bovendrijven. Helaas kunnen we geen ouders toelaten bij het klassentheater vanwege de coronamaatregelen. 

Nieuws uit groep 3

Wat zijn onze kanjers goed begonnen zeg!! Iedereen heeft een ander plekje gekregen. Dit is nog wel even wennen (ook voor de juf) maar het gaat steeds beter. Rosalie is ook weer in de klas. Dit vinden we heel fijn. Ze zit nog wel in een rolstoel maar er zijn genoeg kinderen die haar met van alles willen helpen. Fijn!

 

Bij Veilig leren lezen zijn we gestart met kern 3. We leren in de komende weken de letter d, oe, z, ij en h. Het ankerverhaal ging over de keizer die heel zielig is en steeds pijntjes heeft. Hierdoor kan hij het land niet goed regeren en de minister neemt het dan ook over. Alle doctoren zorgen dat de keizer beter wordt.  Als de keizer tenslotte geen pijntjes meer heeft, snapt hij hier niets van en zoekt een dokter die kan onderzoeken wat er met hem aan de hand kan zijn. De keizer wordt weer ziek gemaakt (hij krijgt een tik op zijn billen) en de minister zorgt ervoor dat het land goed geregeerd wordt. Eind goed, al goed. De komende weken leren we naast de letters ook woorden die te maken hebben met ziek zijn en beter worden.

 

Wat is er goed gelezen in de vakantie. De leesbingo’s komen meer terug naar de klas en als alles gedaan is dan krijgen de kinderen een klein cadeautje. De leesbingo mag nog tot volgende week worden ingeleverd.

Nieuws uit groep 4

Na de herfstvakantie zijn we weer fris en fruitig begonnen. Wat fijn om elkaar weer te zien! We hadden direct feest met 2 verjaardagen, wat een verwennerij!

 

We zijn ook alweer hard aan het werk gegaan. We zijn aan het leren om fantasieverhalen te schrijven. Dat is nog best lastig! Waar bestaat een verhaal uit? Een titel, de inleiding, de kern en het slot. Oei, iets verzinnen wat niet echt kan gebeuren is wel erg leuk, maar ook best spannend en soms lastig. We hebben al wat mooie, grappige en spannende verhalen voorbij zien komen.

 

Ook is het gedicht af wat we voor de vakantie met de schooldichter gemaakt hebben en die is toch leuk geworden! Deze komt in de gedichtenbundel van onze school te staan. Bent u ook zo benieuwd?

 

Nieuws uit groep 5

We zijn de week fijn begonnen in nieuwe groepjes. De kinderen mochten ons helpen met het maken van de groepjes. Zo hebben de kinderen voor de vakantie twee klasgenoten opgeschreven, waarvan ze denken goed mee te kunnen samenwerken. Daar hebben wij ook naar gekeken en waar het lukte hebben we zo de nieuwe groepjes kunnen vormen. Tot nu zijn we tevreden over hoe het gaat!

 

Yes! De gedichten zijn nu echt klaar! De kinderen hebben hun eigen gedicht zelf mogen intypen, zodat ze ook zelf eventuele foutjes konden verbeteren. Wilt u één of meerder gedichtenbundels kopen, dan kunt u dit op het formulier invullen dat de kinderen deze week mee naar huis krijgen. Meer info hierover is te vinden in een eerder bericht op Schoudercom.

 

De komende weken oefenen we extra redactiesommen in de klas. Dit zijn verhaaltjessommen waar de som die je moet uitrekenen in “verstopt” staat. Sommige kinderen vinden het nog lastig of je de getallen die je in het verhaaltje leest moet optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Voor wie thuis ook eens wil oefenen, kun je op de site https://www.redactiesommen.nl/ terecht. Als je klikt op “oefenen” kun je “groep 5” invoeren en vervolgens kiezen voor 1 (eenvoudig), 2 of 3 sterren (moeilijk). We merken meestal dat hoe vaker je oefent hoe meer je begrijpt hoe je de sommen moet aanpakken.

Nieuws uit groep 7

Voor de vakantie hadden de leerlingen een betoog geschreven als taalopdracht. De meester had beloofd dat het winnende betoog zou worden geprobeerd uit te voeren. Er waren een heleboel uitstekende betogen ingeleverd en de keuze was daarom erg lastig. Het winnende betoog is geschreven door Amy en ging over de school en zijn omgeving schoon te houden. We hebben in samenwerking met de gemeente grijpers en zwerfafvalzakken ontvangen. Amy maakt samen met de meester een schema voor het afvalgrijpen met de klas. We hopen dat andere klassen dit initiatief overnemen en dat we samen voor een schone schoolomgeving zorgen. De foto van Amy op het gemeentehuis vindt u op de blog van groep 7 op Schoudercom.

 

We zijn donderdag 4 november begonnen met ‘de Week van de Mediawijsheid.’ De kinderen leren onder andere over de mogelijkheden en gevaren van social media, hoe er aan games veel geld verdiend wordt door makers en bij wie je terecht kan voor hulp als je niet weet wat je moet doen. De kinderen kunnen op Mijn Mediamasters Extra extra bits (punten) verdienen op naam van de klas: Bernardus groep 7. Dit zijn spelletjes/quizen die te maken hebben met omgang met media.

 

In de komende periode starten we ook met een uitwisselingsproject: EU Mind (Europe meets India) Project Arts. We maken contact met een klas uit India en gebruiken onze kennis en vaardigheden van het Engels om hen te leren over Nederlandse kunst en cultuur en zij leren ons over die van India. Door het actieve gebruik van het Engels proberen we de kennis en vaardigheden te vergroten. Wij bereidden steeds de opdrachten voor en sturen die op naar de school en India en zij maken opdrachten voor ons. We zullen u op de hoogte houden via ons Blog.

 

We hebben deze week gerekend met kloktijden, zowel digitaal als analoog. Sommige kinderen hebben de klokken nog niet helemaal onder de knie. Daarvoor staan 2 doelen klaar in het werkpakket voor wie extra wil oefenen. Maar het is ook fijn om thuis tussen de regels door te oefenen. Bijvoorbeeld door regelmatig vragen over de klok te stellen: Over hoeveel minuten begint je favoriete TV programma, of hoelang duurt een sporttraining? Over 1 uur en 10 minuten mag je…..

 

Huiswerk:

Maandag 8 november: breukenwerkblad.

Vrijdag 12 november: Blad Begrijpend Lezen ‘Gemengde opgaven’ af

Nieuws uit groep 8

Deze week was juf Roos, onze stagiaire er de hele week. Hierdoor hadden wij meer hulp in de klas, wat erg fijn is!


Maandag kwam juf Lucia even in de klas kijken en woensdag was zij voor het eerst in groep 8. Wat fijn dat we nu een vaste juf hebben die er op woensdag is!

 

Deze week hebben wij de dictees van spelling gedaan, zodat wij door kunnen met het volgende thema. Voor werkwoordspelling is het belangrijk dat de kinderen goed blijven oefenen met de tegenwoordige tijd en de verleden tijd. Dit kan thuis op verschillende websites of via snappet.

 

Met rekenen hebben wij deze week geleerd hoe je miljarden moet opschrijven en afronden. Ook hebben we geleerd in welke volgorde je sommen moet uitrekenen (haakjes, x en : daarna + en -).
Op de toets krijgen we de onderdelen kommagetallen delen (wat nog best lastig is) breuken + en – en breuken x elkaar.


Dit kunnen de kinderen thuis eventueel extra oefenen op snappet in doel: 548, 489 en 523.

Tijdens de kinderboekenweek hebben wij allemaal een gedicht gemaakt. Deze gedichten komen in onze eigen Bernardus gedichtenbundel. Deze is te koop. In de weekbrief leest u op welke manier u deze bundel kunt aanschaffen. Voor 12 november wil ik graag weten wie de bundel wilt kopen.

 

Donderdag 11 november brengen wij ’s ochtends een bezoek aan het Vlietland College. We verwachten rond de lunch weer terug te zijn. Er zijn tot nu toe 2 ouders die mee fietsen. Mocht u het nog leuk vinden om mee te gaan, dan kan dat nog. Er mogen in totaal 3 ouders mee.

 

Volgende week beginnen wij met de cito-toetsen B8. Dit is een mooie tussenmeting om te kijken welke ontwikkeling de leerlingen maken en of ze op bepaalde punten nog ondersteuning nodig hebben. We beginnen met de cito begrijpend lezen. Elke week doen wij een ander onderdeel. In totaal hebben wij 4 onderdelen.

 

Huiswerk:
Maandag – werkwoordspelling
Woensdag – Vlog af van Atlantis
Vrijdag – rekenbladen

EXTERN NIEUWS
Gratis reparatie fietsverlichting bij deelnemende rijwielhandelaren

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren de regio, gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met rijwielhandelaren en met Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland weer een fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op de actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.

De actiedag is op 6 november en de 10% korting geldt daarna nog van 8 tot en met 13 november bij alle deelnemende fietsenzaken.

 

biketotaal luyten Achterweg 22   Katwijk
H&B Tweewielers Herenstraat 82-86 Leiden
Bike Totaal Van Hulst Leiden Stevensbloem Stevensbloem 3 Leiden
van Rossum Tweewielers Maasstraat  31 Leiden
Bemelman Bikesport Kanaalstraat  30 Lisse
Fietsmannetje noordwijk Stijntjesduinstraat  34 Noordwijk
Mooijekind fietsen Schoolstraat  45 Noordwijk aan zee
van Dam Fietsen VOF Havenstraat  22 Noordwijkerhout
Henk Zwaan Tweewielers Dorpsstraat 75 Noordwijkerhout
Looijestijn Tweewielspecialist Havenstraat 50 50 Noorwijkerhout
Bike Totaal Van Hulst Geversstraat Oegstgeest Geversstraat 43 Oegstgeest 
Bike Totaal Van Hulst Lijtweg Oegstgeest Lijtweg 6 Oegstgeest 
Muyselaar fietsen  JAC P Thijsselaan  77 Oegstgeest 
giant store van giezen brouwerstraat  55a Rijnsburg
2wheels.nl Rijnsburgerweg 120 Rijnsburg 
Bike Totaal van Hulst Kerklaan 57 Sassenheim
Profile Leendert Kuijper Hoofdstraat  144 Sassenheim
rijwielspecialist G.Besuyen voorstraat 13 Voorschoten
Fietsenwarenhuis Herenstraat  81 Voorhout

Plus alle rijwielhandelaren in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem (met uitzondering van A. van Raad in Woubrugge)