Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 11 - 19 november 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
19 november Sanna Tacko 5
20 november Eline Jonges 4
24 november Pieter Ens 5
25 november Jurre van Galen 5

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
15 november t/m 2 december Tien minutengesprekken
23 november MR vergadering
3 december Sinterklaasviering
24 december 12.00 uur start kerstvakantie

 

 

Corona maatregelen

Deze week werden er veel positieve besmettingen gemeld in groep 5. Hierdoor is in overleg met de GGD besloten dat deze groep thuisonderwijs ging volgen. De leerlingen moesten in quarantaine. 

 

Wij zijn blij dat deze ouders zorgvuldig hebben gehandeld en ons hebben geinformeerd, zodat wij zorgvuldig kunnen handelen in overleg met de GGD. Wij willen u dan ook vragen om ons, directie en leerkrachten, op de hoogte te houden van een eventuele besmetting. Wilt u ook zelf de BSO op de hoogte brengen van een eventuele besmetting?

 

Wanneer het aantal besmettingen in een groep oploopt kan er in overleg met de GGD voor gekozen worden om de groep thuisonderwijs te laten volgen en/of in quarantaine te gaan. Wij willen u dan ook adviseren om achterwacht te regelen op de dag(en) dat u zelf uw kind(eren) niet thuis op kunt vangen, want de kans is best reëel gezien de besmettingen op school deze week dat u uw kind een keer onverwacht thuis moet houden. Wij snappen dat dit voor vervelende situaties kan zorgen, maar we zijn helaas nog niet van Corona af. 

 

Wanneer mag een leerling naar school?

  • Leerlingen mogen naar school bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 
  • Leerlingen hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. Behalve als zij een huisgenoot of contact zijn van iemand met corona. Dan blijven zij wel thuis. Ook als ouders geinformeerd zijn over een besmetting in de groep wordt geadviseerd om ook met verkoudheidsklachten thuis te blijven en te testen. 
  • Leerlingen kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag hebben.
  • Leerlingen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere klachten.
  • Leerlingen blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.

Besmettingen

Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD.

 

Na een besmetting kan een leerling weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen.

 

Sinterklaas

Na een spannende week, hebben we afgelopen zaterdag allemaal kunnen zien dat Sinterklaas stiekem al in Nederland was! Gelukkig maar. Hopelijk kan hij dit weekend ook veilig in Zoeterwoude aankomen!

 

Dankzij de hulp van ouders uit de ouderraad, is de school sinds deze week gezellig versierd. In de klas volgen we het Sinterklaasjournaal op de voet en af en toe komt er wel een heel bijzonder extra journaal voorbij! Zo hoorden we vorige week dat er gezocht werd naar hulppieten voor bij de intocht. De kinderen mochten zelf opgeven wie zij hier geschikt voor vonden. Uit alle aanmeldingen op het prikbord bij de hoofdingang, zijn door Sinterklaas zelf een aantal hulppieten geselecteerd. Nu maar hopen dat ze alles op tijd aangeleerd krijgen voor tijdens de intocht in het dorp van aanstaande zaterdag…

 

Als dat zo is, mogen de kinderen volgende week dinsdag hun (gym)schoen zetten op school! Als uw kind geen gym heeft op dinsdag, wilt u er dan voor zorgen dat uw kind een (gym)schoen meeneemt dinsdag? 

 

De Sinterklaasviering op school is op vrijdag 3 december. Meer informatie daarover in de weekbrief van volgende week.  

 

Nou dag hoor, 

 

De Sint werkgroep 

 

Schooldichter

Veel ouders hebben de gedichtenbundel besteld. De bestellijsten zijn inmiddels op school. Van een aantal ouders hebben wij de betaling ook ontvangen. Deze leerlingen zullen het boek mee naar huis krijgen. 

 

Heeft u een gedichtenbundel besteld maar nog niet betaald, dan kunt u het bedrag overmaken op de rekening van school; NL 41 ABNA 0488666422 onder vermelding van de naam van uw kind. Het gehele bedrag wordt besteed aan het laten maken van het boek, dus er gaat geen geld naar onze school. Wij maken uw geld over naar de uitgever. Wilt u dit voor 25 november overmaken, zodat wij de boeken uit kunnen leveren? 

 

Als het geld binnen is en de boeken klaar, kan het boek mee naar huis.

 

Veel leesplezier alvast!

Nieuws uit de kleutergroepen

Sinterklaas is in het land! Dat brengt een boel gezelligheid met zich mee. Maar ook zeker spanning. Op school leggen wij de aandacht op de gezellige dingen. En dat is goed te merken. De sfeer in de groepen in heel fijn! Tot 3 december werken we niet met verplichte werkjes. Wel hebben we heel veel verschillende activiteiten bedacht die we tijdens de werklessen aanbieden. De kinderen kunnen in onze hal met grote blokken een stoomboot bouwen. Of in de groep een Sinterklaasspel spelen aan tafel. Natuurlijk zijn er verkleedkleren te vinden om jezelf als hulppiet of hulpsinterklaas aan te kleden. En er is nog veel meer te doen. Dat zien jullie op de foto’s die we op Schoudercom plaatsen. We bieden in onze groepen het cijfer 5 aan omdat Sint op 5 december jarig is. Ook oefenen we met de letter s (spreek uit als ssssss) van Sint. We tellen kruidnootjes, meten en wegen cadeautjes….. te veel om op te noemen! Morgen, vrijdag 19 november houden is het speelgoedmiddag. Wilt u 1 stuk speelgoed meegeven? Liefst iets zonder kleine onderdelen.

Nieuws uit groep 3

Wat een spannende tijd nu de Sint weer in het land is! Als alles goed gaat met de intocht in het dorp dit weekend, mogen we dinsdag onze (gym)schoen zetten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een (gym)schoen bij zich heeft dinsdag?

 

Tijdens het eten en drinken van het 10-uurtje kijken we in de klas naar het Sinterklaasjournaal, zo missen we niks van alle avonturen. Soms werken we bij het lezen in een speciaal boekje van Sint, zo leren we niet alleen gewone letters lezen, maar ook chocoladeletters! Mmm... Met de toets hebben we aan het begin van de week kern 3 afgesloten. Volgende week starten we alweer met kern 4! Thuis leeskilometers maken helpt de kinderen bij het leren lezen op school. De bibliotheek heeft leuke boekjes die aansluiten bij het beginnende leesniveau van de kinderen.

 

Ook de rekentoets is gemaakt. Dit blok hebben we verschillende dingen geleerd: klokkijken met hele uren, het splitsen van getallen tot 10, de getalstructuur op de dobbelsteen en het tellen met sprongen van 2 en 5. Volgende week beginnen we ook bij rekenen aan een nieuw blok.

Nieuws uit groep 4

De complimenten vloeien gelukkig al wat meer in de groep! Naast de pluim en de kaart, die vorige week benoemd zijn, maken we ook gebruik van een complimentenmeter. Hierop kunnen we zien of we goed bezig zijn of nog een tandje bij moeten zetten. 

 

Ook bij gym gaat het om de sportiviteit van een team. Welk team hielp elkaar goed? De jongens en meiden doen graag wedstrijdje met elkaar wie als eerste klaar zijn met aankleden. Je kan nu pas winnen als je dat op een gezellige manier doet en elkaar helpt. 

 

We leren wat zelstandig naamwoorden, werkwoorden, lidwoorden en bijvoeglijk naamwoorden zijn. Wat is dat lastig! Door veel oefenen en er spelletjes mee te doen, krijgen we het onder de knie. Oefent u thuis ook? Piet heeft een mooie muts. Wat is het lidwoord in de zin? En het bijvoeglijk naamwoord? Zo kunnen we oefenen met al die moeilijke begrippen en tegelijk met complimentjes geven 😊 

Nieuws uit groep 6

Vorige week was Mio het zonnetje van de week, hij heeft mooie complimenten van de klas gekregen. Deze week hebben we Mila H als zonnetje van de week er staan nu al een heleboel complimenten op haar poster.

 

Deze week hebben we nieuwe boeken van de bieb, dit keer gaan  we in tweetallen een boekpromotie voor groep 4 of 5 voorbereiden. Sommige kinderen doen dit samen voor 1 boek en andere kinderen doen het liever alleen. Natuurlijk moeten we eerst de boeken zelf lezen of aan elkaar voorlezen, voor we het boek kunnen promoten aan anderen.

 

Vrijdag hebben we de oefentoets van Topo, we gaan samen kijken hoe we hebben geleerd en of dit de goede manier is om te leren waren alle plaatsen liggen. Volgende week vrijdag 26 november hebben we de echte Topo-toets.

 

Donderdag nemen we ook voor rekenen maakwerk mee als huiswerk. Het zijn redactiesommen, sommen die in een verhaaltje staan. Het huiswerk is om op te schrijven welke som er in het verhaal zit en hoe je dit uitrekent. Ook als je dit in je hoofd doet, wil ik lezen welke stappen je in je hoofd maakt.  

 

Het huiswerk moet volgende week woensdag (24 november) af zijn en worden ingeleverd.

Nieuws uit groep 7

We hebben maandag lootjes getrokken voor de surprises. Gelukkig is iedereen ondertussen op school geweest en heeft ieder kind zijn lootje. De afspraak is het cadeautje tussen €4.50 en €5,00 mag kosten. Uiteraard hoort er ook een gedichtje bij. Ouders mogen natuurlijk helpen met het knutselen, maar de kinderen moeten het voor elkaar maken. Nu kijken of het lukt om het geheim te houden! Veel plezier met de voorbereidingen.

 

Dinsdag ging de taalles over woorden die te maken hebben met rouw en overlijden. We hebben naar aanleiding hiervan een mooi gesprek met elkaar gehouden. Veel kinderen hebben verteld over hun ervaringen. Soms bracht dat wat emoties met zich mee, maar dat mag natuurlijk. Het was bijzonder om te zien dat kinderen met zoveel zorg en aandacht naar elkaar luisterden en zoveel respect voor elkaar hadden. Van de taalles is niets meer terecht gekomen, maar dit was een heel bijzondere les.

 

Donderdag hebben de jongens van groep 7 en 8 en de meisjes van 7 en 8 even apart van elkaar les gehad. De jongens spraken met meester Tim over jongenszaken en de meisjes met juf Celine over meidendingen. Sommige onderwerpen zijn voor de kinderen lastig om met elkaar over te praten en daarom proberen we zo een open gesprek te creëren. Onderwerpen kunnen zijn: lichamelijke veranderingen en wat betekent dat voor mij?, omgangsvormen tussen jongens/meisjes/gemengd wat kun je wel/niet doen en met wie kan dat wel of juist niet?

 

Huiswerk:

vrijdag 26 november: Topografie Toets

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn wij gestart met de cito spelling en de cito werkwoordspelling. We zijn op de helft van alle toetsen. Volgende week staat rekenen op het programma en de week erna taalverzorging. Dan gaat het heel snel, want dan krijgen de kinderen al bijna hun advies. De adviesgesprekken zullen 13 en 14 november plaatsvinden. Via schoudercom kunt u zich t.z.t. inschrijven.

 

Deze week hebben wij ook lootjes getrokken voor de viering op 3 december. Ieder kind heeft ook een uitlegbriefje meegekregen met informatie over de surprises. Bij de surprise hoort een gedicht van minimaal 8 regels. Op donderdag 2 december mogen de kinderen hun surprise na schooltijd in de klas komen brengen. Dit kan tot 16:30. Het mag ook voor schooltijd op 3 december vanaf 08:00u.

 

Volgende week dinsdag komt bureau Halt  voor de tweede keer in de klas. Deze keer krijgen wij voorlichting over Online Veiligheid. Vorig jaar hebben de kinderen deze module ook een keer gehad, maar dit blijft een actueel onderwerp.

 

Huiswerk:
Maandag 22 november – Spelling
Woensdag 24 november – Spannend verhaal af & Topo Azië
Vrijdag 26 november – rekenen

EXTERN NIEUWS
Sinterklaasintocht Zoeterwoude Rijndijk

Sinterklaas komt naar u toe! Sinterklaas gaat om 13.30 uur door Zoeterwoude Rijndijk rijden. 

 

Houd de facebookpagina van het oranje comite en de website van www.oranjecomitezoeterwouderijndijk.nl in de gaten voor de route. 

 

 

Z