Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 13 - 3 december 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
7 december Zoe Yang 1/2b
9 december Jinte de Rooij 1/2a

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
3 december Sinterklaasviering
24 december 12.00 uur start kerstvakantie

 

Corona maatregelen

Het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Het aantal besmettingen is in de maand november fors gestegen, helaas ook onder kinderen. Voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat de scholen open kunnen blijven. Er zijn daarom extra maatregelen genomen om scholen open te houden. Hieronder informeren wij u over de milde verkoudsheidsklachten en de zelftesten voor leerlingen uit groep 6 t/m 8. Hieronder het antwoord vanuit de GGD. 

 

Voor niemand zijn deze maatregelen fijn. Maar wij zijn blij om te merken dat we met elkaar het beste ervan maken! 

 

Mogen basisschoolkinderen met milde verkoudsheidsklachten nog naar school?
Nee, dat mag niet meer. Voor alle leerlingen in het funderend onderwijs geldt dat zij bij klachten thuis moeten blijven. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dus ook dat zij bij milde verkoudheidsklachten thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Zij mogen niet naar de basisschool, het speciaal (basis) onderwijs of buitenschoolse kinderopvang voordat zij getest zijn bij de GGD en een negatief resultaat hebben. Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is.


We vragen ouders er begrip voor te hebben dat de GGD mogelijk nog anders adviseert of dat ze mogelijk langer op een testuitslag moeten wachten. Het is belangrijk dat kinderen met milde klachten niet meer naar school gaan zonder een negatieve testuitslag. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we roepen ouders op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Levering zelftesten

De zelftesten voor leerlingen van groep 6 t/m 8 worden automatisch geleverd op basis van een inschatting van de bij DUO bekende gegevens. Alle scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs ontvangen in principe in de week van 6 t/m 10 december een basisvoorraad zelftesten voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Voor de kerstvakantie zal er een tweede levering plaatsvinden die genoeg voorraad moet geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie. Zodra wij deze testen ontvangen, zullen wij deze mee naar huis geven.

 

Let op! Wij zullen als school geen zelftesten afnemen bij leerlingen, deze verantwoordelijkheid ligt bij ouders.

Nieuwe collega

Vorige week was de laatste week van juf Maartje. Wij bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar studie.

 

Op 1 januari 2022 (na de kerstvakantie) start Sanne Boelee in groep 3 (donderdag/vrijdag) en groep 6 (maandag). Wij heten Sanne van harte welkom bij ons op school en wensen haar veel succes en plezier! 

Kerstviering

Het is nog wat vroeg, maar Kerst staat ook al bijna voor de deur. Om te voorkomen dat de Kerstviering in het water valt, zoals wij vorig jaar hebben meegemaakt, vieren wij dit jaar Kerst op vrijdagmiddag 17 december.

 

Dit jaar viert iedere klas dit met een High-Tea in de eigen groep. Om een goedgevulde High-Tea te organiseren, willen wij de ouders vragen om voor lekkernijen te zorgen. Via schoudercom kunt u aangeven welke lekkernij u aan uw kind meegeeft. Houdt er rekening mee dat dit allemaal voorverpakt moet zijn. Dit moet uiterlijk donderdag 16 december meegegeven zijn aan uw kind. Om te zorgen dat de bewegingen rondom de school zo beperkt mogelijk blijven, kunt u de lekkernij meegeven aan uw kind.

 

De viering is van 12:45 – 14:45 uur, dus de leerlingen zijn op de normale tijd uit school en hoeven geen lunch mee te nemen. Dit voorkomt dat we buiten schooltijd voor extra verkeersbewegingen zorgen. Uiteraard mogen de leerlingen ’s ochtends al in hun mooie kleding naar school komen, de leerlingen van de bovenbouw mogen dit eventueel ook meenemen om zich op school te verkleden.

Nieuws uit de kleutergroepen

Wat een spanning deze dagen voor de kleuters.. Blijft iedereen gezond? Krijgen we wel pakjes met pakjes avond? Komt Sinterklaas wel naar school?

De kleuters hebben wel zin in het sinterklaas feest dus we hopen dat alles door gaat!

Vrijdag 3 dec vieren we Sinterklaas op school. De kinderen mogen in de ochtend al speelgoed mee om mee te spelen. We zullen deze dag extra gezellig maken met Sint activiteiten en een mini optreden voor Sinterklaas.

Fijne viering allemaal!

Nieuws uit groep 3

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van juf Maartje. We hebben haar een mooi cadeau meegegeven. Op SchouderCom kunnen jullie zien hoe blij de juf met ons cadeau was. We hebben haar veel succes gewenst met haar studie.

 

In de klas zijn we druk aan het voorbereiden voor het bezoek van de Sint aan school. Samen met juf Jerina hebben we een mooi lied ingestudeerd dat we aan de Sint gaan laten horen. We hopen dat hij het mooi zal vinden.

 

Kern 4 van Veilig Leren Lezen is al weer bijna klaar. Volgende week gaan we al weer de toetsjes maken die bij de kern horen. Daarna gaan we nog een stukje herhaling doen en starten we al weer met kern 5. Begin van volgende week geven we weer de nieuwe plaat voor de letterboom mee naar huis. De platen zijn ook terug te vinden op SchouderCom voor het geval ze niet goed thuis aankomen.

Nieuws uit groep 4

De spanning is flink opgebouwd!!! Zou Sint nou komen? En zijn we zo lief geweest dat we ook wat verdienen? We hebben in ieder geval goed geoefend met liedjes zingen en knutselen.

 

Het is erg gezellig in de klas met wat extra leuke dingen, zoals spellen, muziek op de achtergrond, verhalen voorgelezen door Sint op het digibord en het Sinterklaasjournaal natuurlijk, maar ook de spanning is merkbaar onder de kinderen. We blijven doorgaan met complimenten stimuleren.

 

Naast al die Sintpret zijn we natuurlijk ook druk met werken. We hebben deze week onze eerste toets van Atlantis gehad. Dat is ook erg spannend, want dat is even wennen.

 

Met rekenen oefenen we met de plus en min sommen met tientallen. Oefenen jullie thuis mee? Wat komt er voor 40? 30! En wat komt er na 60? 70! En van daaruit leren we de plus en min sommen.   10-4= 6, dan is 40-4=36.

 

Best lastig!

 

Vanaf maandag halen we Kerst in de klas. Ook zo’n gezellige tijd!

Nieuws uit groep 5

Bij godsdienst staan onze lessen in het teken van het verhaal over David en Goliath. De kinderen leerden over Koning Saul die niet zo’n goede koning was. Maar wat maakt je dan een goede koning? En wat vind je van David die de reus verslaat? De kinderen luisterden naar 2 verhalen over David, kleurden een kleurplaat en keken een filmpje. Ze waren onder de indruk van hoe “dapper” David was en vonden de tekeningen uit de Prentenbijbel erg mooi. We praatten over de keren wanneer je zelf dapper was en vertrouwen had in jezelf. We zullen dit jaar vaker verhalen uit de bijbel voorlezen. 

 

Bij DaVinci zijn we gestart met een nieuw thema: “Het leven in en rond het water”. De kinderen hebben in groepjes een dier uitgezocht waarover ze de komende week vragen mogen gaan beantwoorden. Dit kan zijn door te kijken naar filmpjes, lezen in informatieboeken en/of informatie op te zoeken op internet. We zullen posters gaan maken met daarop alle gevonden informatie. Wordt vervolgd!

 

Nog even en dan mogen we onze act voor de Sint opvoeren. Juf Jerina heeft de kinderen een swingend lied met bodypercussie aangeleerd. De rest van de Sinterklaasdag zal ook een feestje worden. Wat we gaan doen…? Dat is nog even een “surprise”, maar de foto’s zullen te zien zijn op Schoudercom. Tja en dan gaat alle Sinterklaasversiering de klas uit en zullen we de klas in kerstsfeer brengen. Wie heeft er lichtjes (voorzien van naam) te leen? Dan maken we er de komende weken een extra gezellige klas van.

Nieuws uit groep 6

Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt aan de boekpromotie voor groep 4 en 5. Inmiddels mogen we vanwege de maatregelen de presentatie niet live in de klassen doen, maar gaan we de presentaties opnemen volgende week.  

 

We hebben in de klas in tweetallen of alleen boeken uitgekozen, die voor groep 4 of 5 bestemd zijn, deze boeken gaan we promoten. Want wie kan er nou beter vertellen hoe leuk het lezen van een bepaald boek is dan de kinderen zelf? 

 

Afgelopen week was Ian het zonnetje van de week. Vrijdag gaan we voor de sinterklaas viering even alle complimenten die hij heeft gekregen doornemen.  

 

Bij Davinci zijn de kinderen begonnen het in eigen woorden opschrijven van informatie teksten, dit is de eerste opstap voor het maken van een werkstuk.  

 

Bij de taalles woordenschat hebben we zo hard gewerkt, dat het doel van de volgende les al is behaald. Hierdoor kunnen we donderdag een spelles voor taal doen in de tijd van taal.  

 

We kijken enorm uit naar vrijdag het sinterklaasfeest in de klas. Het is wel heel vervelend dat we er niet allemaal in de klas bij kunnen zijn, maar we gaan er alles aan doen om te zorgen dat de kinderen thuis ook mee kunnen doen.  

Nieuws uit groep 7

Deze week hebben we bij rekenen geleerd hoe we de schaal van een tekening kunnen berekenen. We gebruiken daarvoor verhoudingstabellen. We vinden het soms nog wel lastig, maar we oefenen er veel mee in de les.

 

Met Engels zijn we bezig met het project van internationalisering. Wij krijgen middels presentaties vanuit een basisschool in India te zien hoe het dagelijks leven van de kinderen daar is. Wij maken presentaties in het Engels over hoe onze dag er in Nederland ongeveer uitziet. Nu maken we tekeningen met Engels tekst om duidelijk te maken hoe een schooldag op de Bernardus eruitziet. Superleuk om het Engels echt te kunnen gebruiken in de communicatie!

 

We vinden het heel jammer dat sommige kinderen niet bij de Sinterklaasviering op school kunnen zijn. We proberen ’s middags met videobellen contact te maken en de surprise dan uit te pakken. De foto’s van het surprises plaatsen we in de blog op Schoudercom.

 

Huiswerk:

Maandag 6 december:

Rekenblad af

Vrijdag 10 december:

Geen huiswerk

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn wij begonnen met de nieuwe thema’s voor taal, rekenen en spelling. Bij taal leren wij wanneer we verschillende soorten leestekens gebruiken, wat een wederkerend voornaamwoord is, welke soorten telwoorden er zijn en wat lijdende en bedrijvende zinnen zijn.


Bij spelling leren we woorden met een koppelteken, woorden met een trema en meervouden op ‘s. Met rekenen hebben wij deze week herhaald hoe we cijferend moeten delen en vermenigvuldigen. In het werkpakket staan ook de doelen die terugkomen op de toets. Hier kunnen de kinderen thuis ook mee oefenen. Vandaag hebben wij iets nieuws in de klas: ClassDojo. De kinderen kunnen individueel, maar ook klassikaal punten verdienen met bepaalde doelen die wij gesteld hebben als klas. Zij kunnen met die punten een persoonlijke beloning verdienen, maar bij een x-aantal punten hebben we als klas ook een beloning verdiend. Iedereen was erg enthousiast. Daarnaast kon iedereen ook nog zijn/haar eigen ‘monstertje’ ontwerpen. Dit maakt het ook nog persoonlijk.

 

Morgen vieren wij Sinterklaas. De surprises kunnen vrijdagochtend meegenomen worden naar school. De kinderen nemen de surprise zelf mee naar binnen. We gaan er een leuke dag van maken! 

 

De inschrijving voor de adviesgesprekken is geopend. Er zijn al veel kinderen ingeschreven. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, dan kan dit tot 10 december.

 

Huiswerk:
maandag 6 december – Spelling
Woensdag 8 december – Topotoets Indisch subcontinent
Vrijdag 10 december - Rekenen

EXTERN NIEUWS
Zoeterwoude schittert voor elkaar met lichtpuntjes

Weet je het nog, vorig jaar zetten we Zoeterwoude in het licht op kerstavond. Omdat we rond deze tijd met de coronamaatregelen wel wat licht en iets positiefs kunnen gebruiken doen we dat dit jaar weer. We weten na bijna 2 jaar coronamaatregelen hoe belangrijk het is om naar een ander om te kijken. We moeten het samen doen!

 

Daarom willen we op kerstavond weer schitteren voor elkaar, om elkaar te laten weten dat we er zijn voor elkaar. 

 

Zet jij Zoeterwoude vrijdag 24 december weer in het licht? Dat zou schitterend zijn!

Zet om 19.00 uur een lichtje in je raam of in de tuin

 

Volg ons op Facebook> Actie lichtpuntjes

Online workshop: Aan de slag met uitdagend kindergedrag!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op woensdag 8 december 2021 de online workshop Aan de slag met uitdagend kindergedrag! voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar.

 

Luistert je kind ook zo slecht? Wil je op een prettige manier met je kind winkelen of een activiteit ondernemen? Wil je kind niet naar bed of slaapt het slecht? Zitten je kinderen elkaar voortdurend in de haren? Deze workshop leert je op een positieve manier om te gaan met ‘uitdagend kindergedrag!’

 

De online workshop bestaat uit twee avonden. Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je informatie volgens de Triple P methodiek over de mogelijke oorzaken van uitdagend kindergedrag. Je leert valkuilen te herkennen en het gedrag te volgen, op de tweede avond kies je één onderwerp waarmee je aan de slag wilt gaan.

 

Locatie:           Online

Datum:            Woensdag 8 december en 22 december 2021

Tijd:                 19.30 - 21.30 uur

 

De online workshop kost € 10,00 per persoon (ouderparen 10% korting) (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).

 

Aanmelden of meer informatie kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.