Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 10 - 12 november 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
12 november Anique Theunissen 5
12 november Tim Kirsenstein 7
13 november Thijs Dikkes 1/2a
19 november Sanna Tacko 5

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
12 november Klassentheater groep 1/2a - 1/2c
15 t/m 26 november  Tien minutengesprekken
15 november Ouderraad 
23 november MR vergadering
3 december Sinterklaasviering

 

Corona maatregelen

Deze week zijn wij door een aantal ouders geinformeerd over een positieve COVID-19 test bij hun zoon/dochter. Wij hebben de andere ouders van de groepen geinformeerd en van informatie vanuit de GGD voorzien.

 

Wij zijn blij dat deze ouders zorgvuldig hebben gehandeld en ons hebben geinformeerd, zodat wij zorgvuldig kunnen handelen in overleg met de GGD. Wij willen u dan ook vragen om ons op de hoogte te houden van een eventuele besmetting. 

 

Wanneer het aantal besmettingen in een groep oploopt kan er in overleg met de GGD voor gekozen worden om de groep thuisonderwijs te laten volgen en/of in quarantaine te gaan. Wij willen u dan ook adviseren om achterwacht te regelen op de dag(en) dat u zelf uw kind(eren) niet thuis op kunt vangen, want de kans is best reëel gezien de besmettingen op school deze week dat u uw kind een keer onverwacht thuis moet houden. Wij snappen dat dit voor vervelende situaties kan zorgen, maar we zijn helaas nog niet van Corona af. 

 

1,5m een veilige afstand

1,5m afstand is een veilige afstand die wij ook willen waarborgen voor ouders en medewerkers. Dit betekent dat wij geen groepen ouders in één keer kunnen toelaten in de school. Dit betekent het volgende;

  • De kleuters worden tot de deur van het schoolgebouw gebracht en niet meer tot de klas. 
  • Tijdens het klassentheater op vrijdag 12 november kunnen wij (helaas) geen ouders toelaten.
  • De tien minuten gesprekken zullen op school plaats vinden, omdat we hierbij de 1,5m afstand kunnen garanderen.

Wanneer mag een leerling naar school?

  • Leerlingen mogen naar school bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 
  • Leerlingen hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. Behalve als zij een huisgenoot of contact zijn van iemand met corona. Dan blijven zij wel thuis. Ook als ouders geinformeerd zijn over een besmetting in de groep wordt geadviseerd om ook met verkoudheidsklachten thuis te blijven en te testen. 
  • Leerlingen kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag hebben.
  • Leerlingen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere klachten.
  • Leerlingen blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.

Besmettingen

Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD.

 

Na een besmetting kan een leerling weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen.

Tien minuten gesprekken

Vanaf maandag 15 november worden de tien minuten gesprekken ingepland. Deze gesprekken vinden op school plaats van 15 t/m 2 december 2021. Leerlingen mogen ook aansluiten bij deze gesprekken.  

 

De ouders van groep 8 ontvangen geen uitnodiging voor deze gesprekken, maar worden door de leerkracht uitgenodigd voor een adviesgesprek. 

 

U heeft zich in kunnen schrijven via Schoudercom voor deze gesprekken.

 

Schooldichter

Inmiddels zijn alle gedichten van alle kinderen/ groepen opgenomen in de gedichtenbundel. De kinderen van de leerlingenraad hebben uit de tekeningen van alle kinderen de leukste, mooiste, grappigste tekening uit voor op de voorkant gekozen. Kortom we zijn bijna klaar om de boeken echt te gaan laten drukken.

 

De kinderen hebben een lijst meegekregen waarop ze kunnen (laten) invullen wie een of meerdere boeken wil bestellen. Voor vrijdag 12 november moeten de lijsten weer op school ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.

 

Het bedrag kunt u overmaken op de rekening van school; NL 41 ABNA 0488666422 onder vermelding van de naam van uw kind. Het gehele bedrag wordt besteed aan het laten maken van het boek, dus er gaat geen geld naar onze school. Wij maken uw geld over naar de uitgever.

 

Als het geld binnen is en de boeken klaar, kan het boek mee naar huis.

 

Veel leesplezier alvast!

Honden op schoolplein

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en zich hier veilig voelen. Wij zien dat ouders hun zoon/dochter naar school brengen of halen samen met hun hond. Sommige leerlingen zijn echter bang voor honden. Wij willen u daarom vragen om uw hond kort aangelijnd te houden op het schoolplein, hond thuis te laten of uw hond buiten het schoolterrein te laten wachten (bijvoorbeeld aan de slootkant bij het kleuterplein).

 

Wanneer leerlingen met een gerust hart het schoolplein op kunnen komen en de school in kunnen gaan, wordt het voor iedereen plezierig om naar school te gaan.

Nieuws uit de kleutergroepen

De afgelopen weken hebben wij gewerkt over de herfst, bomen geverfd, eikels gevouwen, spinnen gemaakt, alles wat te maken had met de herfst. Vanaf volgende week gaan we werken over Sinterklaas. We volgen ook het Sinterklaasjournaal, natuurlijk kijken de kinderen ook thuis maar ze vinden het heerlijk om het nog een keer te zien. Het is dus niet erg als ze thuis een keer missen.

 

De letter die we geleerd hebben tijdens het herfstproject , is de letter H, we hebben met z’n allen bedacht welke woorden er allemaal beginnen met de letter h en heeft iemand de letter h in zijn of haar naam?

En wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de herfst? Waarom vallen alle blaadjes van de bomen? En van welke boom vallen de blaadjes (naalden) niet? Welke dieren houden een winterslaap tussen al die bergen blaadjes?

Nieuws uit groep 3

Wat is het weer spannend zeg. Zal Sinterklaas wel goed aankomen in Nederland? We weten al wel dat er te weinig Pieten zijn en we zoeken nu mee met de Sint om nieuwe Pieten de vinden die hem kunnen helpen. Is het al jaren een droom van jullie als ouders, opa’s, oma’s, gymjuffen, voetbaltrainers en wie weet nog meer, dan kun je je opgeven bij een van onze kanjers en mag je in training om Piet te worden. We hopen wel dat er veel aanmeldingen komen want wie moet er anders al die cadeautjes rond gaan brengen?

 

In de klas kijken we elke dag naar het Sinterklaasjournaal. Wat is het toch weer spannend! We zijn elke dag weer benieuwd naar wat er op de boot onderweg naar Nederland gebeurd.

Nieuws uit groep 4

We werken momenteel hard aan de goede sfeer in onze klas. We merken dat de kinderen soms niet zo’n aardige dingen zeggen tegen elkaar en dat ze elkaar soms in de weg zitten. We hebben daarom de complimentenkaart bedacht. Elke dag zit de kaart bij een leerling in de la. Die leerling is dan het zonnetje van de dag.  Als de kaart in jouw la zit, dan geef je gedurende de dag zoveel mogelijk complimentjes aan je klasgenoten. Aan het einde van de dag raden we wie degene was met de complimentenkaart. Ook krijgt een van de kinderen aan het einde van de dag de pluim van de dag. Samen met de kinderen geven we die leerling complimenten en die schrijven we op de kaart. Ook de juf geeft een compliment. Zo proberen we de blik op leuke en gezellige dingen te richten en een positieve sfeer in de groep te houden. Er zijn deze week al aardig wat complimenten gegeven!

 

Met rekenen zijn we bezig met sprongen van 10. 10, 20, 30, 40 enz. en ook weer terug 100, 90, 80 enz. Maar ook tellen we vanaf moeilijkere getallen, zoals 33, 43, 53 enz. En ook hier weer terug.

 

We hebben deze week met taal geleerd hoe we een gedicht maken zonder rijm. We hebben Elfjes geschreven ( gedichten met 11 woorden). Ze hebben de gedichten in hun verhaaltjesschrift geschreven en er een tekening bij gemaakt.

 

Met lezen leren we aai, ooi en oei woorden terwijl we bij spelling de ei/ ij leren. Die laatste valt niet mee, want daar is geen echte regel voor. Veel lezen kan daarbij wel helpen, want dan gaan de kinderen woorden herkennen. Oefenen dus 😊

Nieuws uit groep 5

Wat is de taaltoets goed gemaakt! De alfabetische volgorde, meervoud/enkelvoud, voegwoorden en verkleinwoorden, het is allemaal prima gemaakt door de kinderen. Volgende week starten we met een nieuw blok. De eerste 2 lessen zijn weer woordenschatlessen. De kinderen leren woorden die met “feest en vermaak” te maken hebben, zoals “het feestvarken”, “de verlanglijst” en “iets te vieren hebben”. 

 

Deze week is het tafelblad van de tafel van 7 mee naar huis gegeven. Donderdag 18 november zal deze overhoord worden in de klas. Bij de afgelopen rekentoets merkten we dat sommige tafels toch weer weggezakt zijn. Dus deze zullen we weer een keer gaan herhalen. Maar nu eerst even oefenen voor de tafel van 7. Succes!

 

Wat een leuke lessen doen we met “1-2-3 Zing”! Vorige week heeft Juf Jerina verteld over de verschillende stijlen in muziek, zoals ska, punk, rock ’n roll, disco en reggae. Vandaag leerden we het lied “Dit is pop” waar al deze muziekstijlen in te horen waren. De kinderen zongen en dansten enthousiast mee!

Nieuws uit groep 6

Deze week zijn wij in de bovenbouw gestart met het thema Azië bij Davinci, daarbij gaan we eerst kijken naar China. In de klas willen we graag een kleine tentoonstelling maken, de kinderen mogen ook zelf voorwerpen, boeken, etc. uit Azië meenemen hiervoor. De spullen gaan voor de voorjaarsvakantie weer mee naar huis.

Volgende week maandag en dinsdag krijgen wij dan in groep 6 ook les van Roos en Mijntje (stagiaires van groep 8 en 7) Het gaat dan over kinderrechten.

 

Deze week gaan we in groep 6 ook starten met het maken van werkstuk, we gaan dan vooral kijken hoe je een bestaande tekst in je eigen woorden kan opschrijven.

 

Vorige week zijn we ook in de klas gestart met het zonnetje van de week. Iedere week is er een kind in de klas het zonnetje van de week. Je naam hangt dan op de poster met het zonnetje bij de deur in klas. Je klasgenootjes mogen dan de hele week complimentjes voor jou op deze poster schrijven. Aan het einde van de week gaan we de complimenten even doornemen en mag je de poster weer mee naar huis nemen. Vorige week Revaliano was de eerste die het zonnetje van de week was en extra complimenten van de zijn klasgenoten mocht ontvangen. Deze week is dit Mio, vrijdag gaan we zijn complimenten met de klas doornemen. Dan horen we ook wie voor volgende week het zonnetje van de week mag zijn.

 

Met Topo starten we deze week met de kaart van Noord-Nederland. Eerst gaan we samen alle plaatsen, wateren en provincies opzoeken, daarna gaan we oefenen in de klas. Als dit allemaal goed gaat gaan we leren voor de toets.

 

Volgende week dinsdag gaan wij lootjes trekken voor de surprises in groep 6. Ik leg dan ook aan de kinderen uit hoe wij dit doen en wat de bedoeling is. Met zo’n behulpzame klas als groep 6 moeten we Sinterklaas natuurlijk wel helpen voor zijn verjaardag, door hem wat werk uit handen de nemen.

Nieuws uit groep 7

Het was een rommelige week. Het thuiswerken is echt niet leuk, maar de kinderen hebben het prima gedaan! Ook voor ouders is het vast niet zo handig geweest. Bedank voor jullie hulp aan de kinderen en jullie geduld. Als niet alles is gelukt, is dat echt niet zo erg. Er zijn nog wat kinderen met klachten, maar hopelijk zijn we er met elkaar snel vanaf.

 

We starten met het thema Azië. Dit thema zal ook na de kerstvakantie doorlopen. We leren vooral veel over China, maar zullen ook naar andere landen kijken.

 

Zaterdag komt de Sint weer in het land. Wij zullen daarom maandag starten met de lootjes trekken. De kinderen kunnen alvast nadenken over wat ze gaan invullen bij hun interesses/hobby’s en wat voor cadeautje ze graag zouden willen hebben voor ongeveer €5.

 

Huiswerk:

Vrijdag 19 november:

Vleksommenblad

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn wij begonnen met de citotoetsen. We maken morgen de laatste taak van Begrijpend Lezen af. De kinderen hebben heel hard gewerkt en hun best gedaan.

 

Vandaag zijn wij op bezoek geweest bij het Vlietland College. De kinderen dachten van te voren dat het heel ver fietsen was, maar dit viel gelukkig mee. Bij aankomst hebben wij informatie gekregen over de school en een rondleiding. We kregen daarna een les wiskunde over coördinaten. Dit vond iedereen erg leuk. We mochten pauze houden in het brugklashonk met alle andere brugklasleerlingen. Daarna hebben wij een les Engels gevolgd. Ook dit werd op een leuke manier gegeven met songteksten en QR-codes. We hebben een goed beeld gekregen van het Vlietland College.

 

Volgende week starten wij met de cito spelling en werkwoordspelling. Mocht je nog extra willen oefenen, dan kan dit via snappet in het werkpakket.

 

Huiswerk:
Maandag 15 november – spelling
Vrijdag 19 november – Rekenen

Extern nieuws
Open Pietentraining bij Leython DC op woensdag 1 december

Op woensdag 1 december organiseert volleybalclub Leython DC een heuse Pietentraining. Alle kinderen van 6-12 jaar mogen gratis mee komen doen!

 

Van 16.45 tot 18.00 uur in Sporthal De Does maken kinderen op die manier samen met leeftijdsgenootjes kennis met volleybal.

 

Wil je meedoen? In verband met de coronamaatregelen weten we nog niet zeker of ouders bij de training mogen blijven kijken. We vragen jullie daarom dit contactformulier in te vullen: https://forms.gle/PcwvkPeEu43y12279  

 

Ben je al iets ouder en wil je ook kijken of je volleybal leuk vindt? Mail dan naar jeugd@leythondc.nl, zodat we je kunnen uitnodigen om een keertje mee te trainen.

 

Kijk voor meer informatie op www.leythondc.nl/news/pietentraining

Sinterklaasintocht Zoeterwoude Rijndijk

Zaterdag 20 november 

 

Molentocht voor de kruising met de produktieweg (brug van Houtwerf naar RKVV Meerburg)


Verwachte aankomsttijd: 13.30 uur

 

Daarna gaan we in optocht naar de Eendenkooi, Kooikersplein 1, waar Sinterklaas en zijn pieten dit feest met jullie samen willen vieren! Bezoek ook de site: www.oranjecomitezoeterwouderijndijk.nl

 

Let op: Voor toegang tot de Eendenkooi is vanaf 13 jaar een Nederlandse QR-code en identiteitsbewijs nodig!