Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 16 - 14 januari 2022
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
12 januari Julian de la Parra 6
14 januari  Liana Wahramian 5
14 januari  Mila den Hollander 6
14 januari Sara den Hollander 6
19 januari Mick van der Meer 1/2a
21 januari  Stan Wienbelt 3

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
25 januari 19.30 uur MR vergadering
28 januari Klassentheater groep 5
1 februari  Rapport 1
21 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
7 t/m 18 maart Tien minutengesprekken

 

Coronamaatregelen

Op 10 januari 2022 zijn de basisscholen weer open gegaan.Op scholen blijven dezelfde corona-maatregelen gelden als voor de kerstvakantie. Dat betekent dat de volgende maatregelen blijven gelden; 

  • Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw en onderwijspersoneel (vanaf groep 6) om mondkapjes te dragen in de gangen en bij het bewegen in de school. Leerlingen en medewerkers hoeven geen mondkapje te dragen, als zij zich op een vaste zit- of staanplaats bevinden. Leerkrachten hoeven geen mondkapje te dragen als zij door de klas lopen of een vaste zit- of staanplaats hebben.
  • Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw (vanaf groep 6) en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen. Alleen personen die recent een corona-infectie hebben doorgemaakt (minder dan 8 weken na positieve test) hoeven niet te testen. De leerlingen ontvangen de zelftesten via de school (vanaf de week van 17 t/m 21 januari). Let op! Wij zullen als school geen zelftesten afnemen bij leerlingen, deze verantwoordelijkheid ligt bij ouders.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.  
  • Dringend advies om looproutes op school in te stellen en leerlingen te cohorteren. Wij hanteren nog steeds de vaste ingangen voor de verschillende groepen. We zullen geen groepsdoorbroken activiteiten laten plaatsvinden; de leerlingen volgen dus enkel onderwijs in hun eigen klas.

Mogen leerlingen met milde verkoudsheidsklachten naar school?

Het is belangrijk dat kinderen met (milde) klachten niet naar school gaan zonder een negatieve testuitslag. Met een negatieve zelftest mag je naar school komen. Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis en doet een test. Ook geldt dat alle huisgenoten (ongeacht leeftijd) in quarantaine moeten als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.

 

Leerlingen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) hersteld zijn van corona mogen met milde klachten naar school en hoeven niet opnieuw getest te worden. Om de school verantwoord open te laten zijn, roepen we ouders/verzorgers op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is.

 

Wij willen u nogmaals adviseren om achterwacht te regelen op de dag(en) dat u zelf uw kind(eren) niet thuis op kunt vangen, want het is best reëel dat uw kind onverwacht thuis komt te zitten vanwege besmettingen in de klas en/of afwezigheid leerkracht. Wij snappen dat dit voor vervelende situaties kan zorgen, maar dit schetst wel de ingewikkelde situatie waarin we ons met elkaar bevinden. Wanneer een klas in quarantaine moet en/of thuisonderwijs moet volgen zullen wij hier, na overleg met de GGD, over informeren. 

 

Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter naar school kan, gebruik dan bijgaande beslisboom. 

Juf Anita

Anita de Winter was in verband met privé omstandigheden al gedurende lange tijd niet aanwezig op de Bernardusschool. Dit is de reden dat Anita heeft besloten om vervroegd met pensioen te gaan per 31 december 2021. 

 

Anita was al sinds 1982 werkzaam op de Bernardusschool. De Bernardusschool zat echt in haar hart. Daarom was dit een hele lastige beslissing voor Anita, maar wij hopen dat het haar rust gaat bieden. Daarnaast willen wij Anita uiteraard bedanken voor haar betrokkenheid en inzet op de Bernardusschool. Op een later moment zullen wij als team en school nog stil staan bij het vertek van Anita.  

Rapport en tien-minutengesprekken

In de groepen 3 t/m 8 worden vanaf half januari tot half februari de Cito midden toetsen afgenomen. Hierdoor wordt het rapport op donderdag 17 februari mee naar huis gegeven (in plaats van 4 februari). De tien minuten gesprekken worden daarom verplaatst naar 7 t/m 18 maart 2022. Hier ontvangt u voor de voorjaarsvakantie een uitnodiging over. 

 

Uiteraard kunt u ook eerder contact opnemen met de leerkracht wanneer er vragen bij u leven. 

Hoofdluis

Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de school.

 

Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren.

 

Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Identiteit - geestelijke stromingen

In de komende periode gaan wij tijdens de lessen godsdienst in alle groepen aandacht besteden aan geestelijke stromingen. Dit betekent dat de hele school in iedere groep 6 lessen over een religie gaat behandelen.

 

In de kleutergroepen gaat het over geboorterituelen in Islam en christendom, groep 3 kijkt naar enkele verhalen die in de Bijbel en de Koran voorkomen. Groep 4 gaat praten over het christendom, met aandacht voor het kerkgebouw. Groep 5 bespreekt het boeddhisme. Ook groep 6, 7 en 8 houden zich bezig met het Boeddhisme. Dit sluit in deze groepen aan bij het thema Aziaten binnen Da Vinci. 

Nieuws uit de kleutergroepen

Allereerst de beste wensen voor jullie allemaal.

 

Na 3 weken zijn we gelukkig weer allemaal op school. Wat ontzettend fijn om de kinderen weer te zien!

We zijn deze weer gestart met thema ‘winter’. We leren de ‘w’ van winter en doen allerlei activiteiten die te maken hebben met dit leuke seizoen. Mocht u thuis nog iets hebben dat te maken heeft met dit thema, mag u het mee naar school geven voor op de thematafel.

Nieuws uit groep 3

Allereerst de beste wensen voor 2022. We zijn weer hard van start gegaan en de kinderen doen goed hun best, ook thuis is er goed doorgelezen. Er zijn al heel wat kleine beloningen gegeven voor de goede leesbingo’s die mee naar school gebracht zijn. Dit kunnen de kinderen nog meenemen tot begin volgende week. Er wordt in de klas weer hard gewerkt en de sfeer in de groep is prima. We zijn druk bezig met werkjes, maar spelletjes worden hier ook veel gedaan om de sfeer en samenwerking in de groep nog beter te maken.

 

Deze week is juf Sanne bij ons in de klas begonnen. Wat is het gezellig met de nieuwe juf. Welkom bij ons in groep 3 en we gaan vast een hele fijne tijd met elkaar hebben.

 

Deze week zijn we al weer klaar met kern 5 van Veilig leren lezen. De kinderen krijgen het volgende blad voor de boom aan het einde van de week mee naar huis. Dan zijn ook de toetsen gemaakt en starten we volgende week met kern 6.

 

Vrijdag krijgen alle kinderen een kaartje mee naar huis. Hierop staan de inlogcodes voor verschillende programma’s die wij op school gebruiken maar waar thuis ook in gewerkt kan worden. Het betreft hier nog een keer de inloggegevens voor basispoort, daarnaast vindt u ook de inloggegevens voor het thuisprogramma van Flits en spellingoefenen.nl. In de nabije toekomst is het de bedoeling dat we deze programma’s ook thuis kunnen gebruiken om te oefenen.

 

Wil iedereen ervoor zorgen dat de rapporten weer op school zijn. We missen er nog best een aantal.

Nieuws uit groep 4

We zijn het nieuwe jaar gelukkig weer fijn op school begonnen. In de groep werken we na de vakantie weer aan groepsvorming door spelletjes te doen samen en door het vernieuwen van de afspraken. We hebben allemaal een goed voornemen uitgesproken en iemand gekozen die ons daarbij kan helpen. Zo zijn er twee jongens die hun lezen willen verbeteren. Ze hebben nu een leesmaatje die hen kan helpen om dit doel te bereiken. Anderen willen dan weer proberen om beter te luisteren. Zo proberen we allemaal een stap te maken.  

 

Alle kinderen hebben de kaarten van de tafel 1 en 2 mee naar huis gekregen. De komende week kan er zowel thuis als op school goed geoefend worden en de week erna bekijken we wie er een sticker op zijn tafeldiploma kan verdienen. We hopen dat dat iedereen lukt. Oefenen maar! Willen jullie als ouders een beetje helpen? 

Nieuws uit groep 5

Wat fijn de kinderen weer terug in de klas te zien! Na het wennen in hun nieuwe groepjes en verhalen over de feestdagen en het vuurwerk, zijn de kinderen weer goed gestart in de klas. Deze week besteden we extra aandacht aan de Zilveren Weken. Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. Aan het begin van het jaar hadden we de Gouden Weken en nu na de kerstvakantie hebben we de Zilveren Weken. We hebben groepsvormende spelletjes gespeeld als “Dilemma’s” en “Wie van de drie”.

 

Bij rekenen zijn we gestart met een nieuw blok. Al meteen de eerste les werd er weer een beroep gedaan op het beheersen van de tafels. Sommen als 6X32=192 en 21:7=3 komen nu vooral aan bod. Ook komen deze sommen voor in verhaaltjes. We merken dat bij sommige leerlingen de tafels toch zijn weggezakt. Dus bij deze weer de vraag of de tafels thuis kunnen worden herhaald. Er zijn genoeg sites op internet te vinden om de tafels te oefenen. Een daarvan is https://www.tafeldiploma.nl/

 

Bij spelling besteden we de komende week aandacht aan woorden met een -d of -t, zoals “brandhout”. Ook gaan we woorden schrijven die eindigen op -a, -o of -u, zoals “tempo”.

 

Bij Engels gaat het nieuwe hoofdstuk over “Animals”. We oefenen woorden als “lions”, “penguins” en “feathers”. Ook leren we zinnen als “Can they walk? Yes, they can.” en “They’re black and white.” Op Schoudercom is onze English Corner weer te zien.

Nieuws uit groep 6

Wat fijn dat we naar school kunnen! Het was fijn om iedereen weer in de klas te zien. In de vakantie zijn veel kinderen ook jarig geweest, dus er werd deze week veel getrakteerd. Ook kregen we een traktatie van het Alrijne, omdat we die prachtige kerstwensen voor Leythenrode hadden gemaakt. Verse oliebollen in het nieuwe jaar.  

 

Maandag hadden we ook de nieuwe juf in de klas, welkom juf Sanne. Hieronder stelt zij zich ook even voor aan jullie.  

 

Hallo allemaal, 

Maandag ben ik begonnen op de Bernardus en ik wil mij graag even kort voorstellen. Ik ben Sanne Boelee, 29 jaar en trotse mama van twee zoons. Ik ben afgelopen jaren werkzaam geweest op verschillende scholen in Den Haag en sinds dit schooljaar werkzaam binnen Scol. Ik zal dit schooljaar werkzaam zijn op maandag (groep 6), donderdag en vrijdag (groep 3). In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met muziek en heb ik een seizoenskaart van de regerend landskampioen voetbal. Ik heb heel veel zin om dit schooljaar juf van groep 3 en groep 6 te mogen zijn! Groetjes Sanne 

 

Deze week had niet iedereen het huiswerk af, bij zich of gemaakt. Dat kan natuurlijk gebeuren, door de vakantie ertussen of het niet gezien op Schoudercom etc. Vanaf deze week gaan we hier wel weer serieus mee aan de slag.  

 

In groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee, om ze vast te laten wennen en hoe je het moet plannen. We gebruiken hiervoor opdrachten die de kinderen ook echt moeten maken, omdat de inhoud ook belangrijk is. In de klas bespreken we het huiswerk, zodat foutjes verbeterd kunnen worden en wij als leerkrachten ook kunnen zien hoe en wat het kind zelf heeft gemaakt en daar waar nodig ondersteuning geboden kan worden.  

Het huiswerk wordt op papier meegeven en daar waar mogelijk ook op Schoudercom de digitale versie. In de agenda/kalender op Schoudercom staat het op de dag wanneer het af en mee naar school moet.  

 

Huiswerk:  

Maakwerk: Redactiesommen 5 (staat ook op schoudercom) woensdag 19 januari.  

Nieuws uit groep 7

 

Wat heerlijk dat we het nieuwe jaar begonnen zijn met elkaar in de klas. Het was heel gezellig! Juf Sannie heeft maandagochtend les gegeven en Tim en Anneke hebben dinsdag/vrijdag even geruild. We hebben wel gemerkt dat sommige kinderen weer even moeten wennen aan de mondkapjes. Zouden jullie de kinderen willen helpen herinneren?  

 

Met rekenen zijn we de hele week bezig met cijferen en dan vooral cijferend vermenigvuldigen. Hierbij wordt het wel duidelijk wie de tafels goed kent, en wie er nauwkeurig werkt. We oefenen goed door, dus het komt vast goed. Voor wie af en toe thuis wil oefenen, we rekenen op de ‘ouderwetse’ korte manier.  

 

We hebben het DaVinci project weer helemaal opgepakt. Het thema is Aziaten en deze week hebben we het over het kapitalisme/socialisme/communisme besproken. Leuk om met de kinderen na te denken wat nu een goed systeem is en welke voordelen en nadelen er aan zitten. Verder hebben we simpele, maar slimme strategiespellen uit Azië gespeeld. Nieuwsgierig? Zoek op YouTube eens op Tapatan, Kaooa, Watermelon Chess, Len Choa, Pong Hau K’i, 5 field Kono of Lau Kata Kati. Alle spelletjes zijn met papier en wat pionnen of fiches te spelen. Misschien leuk vermaakt tijdens lockdown of quarantaine? 

 

Ook na de kerstvakantie gaan we verder met uitwisselingen tussen de school uit India en de onze. Voor deze week hebben wij een Nederlands liedje gezongen en opgenomen van Snelle. De kinderen in India gaan proberen het refrein mee te zingen. Wij krijgen een liedje uit India, waarvan wij het refrein moeten proberen te zingen. Deze week hebben we heel lief een presentje ontvangen uit India. De kinderen kunnen dit kleine olifantje aan hun sleutelbos hangen.  

 

Huiswerk:  

Dinsdag 18 januari taak 6 begrijpend lezen 

Vrijdag 21 januari: Topografie Scandinavië en Benelux 

Nieuws uit groep 8

Wat fijn om (bijna) iedereen weer na 3 weken vakantie op school te zien. We hebben leuke verhalen gehoord over de vakantie.

 

Juf Roos was er deze week de hele week. Nog een aantal weken en dan zit haar stage bij ons erop. De kinderen vonden dat allemaal erg jammer. Gelukkig zien we haar nog wel op school, maar dan bij de kleuters.

 

Voor 15 maart moeten alle leerlingen ingeschreven staan op minimaal 1 middelbare school. Hiervoor heeft u het adviesblad met de unieke code nodig. Bijna iedereen heeft het adviesblad getekend ingeleverd en deze code ontvangen. Houdt de sites van de VO-scholen goed in de gaten rondom de open dagen en de maatregelen.

 

We merken dat er soms kinderen zijn die per ongeluk hun mondkapje vergeten of gedurende de dag verliezen/kapot gaan. Wilt u uw kind helpen herinneren aan het meenemen van de mondkapjes en wellicht reserve in de tas meegeven?

 

Huiswerk:
Maandag 17 januari – Spelling (9.1/9.2/9A/9B)
Woensdag 19 januari – Topo Zuid-Amerika
Vrijdag 21 januari – Rekenen redactiesommen

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Veel ouders leren hun kind sorry te zeggen als hij iemand pijn heeft gedaan of slecht behandeld.
Het is een mooi ritueel, dat een nare situatie afrondt waarna iedereen weer verder kan. Een kind krijgt de boodschap dat we ons best doen goed met elkaar om te gaan. Ook leert hij dat hij fouten mag maken, en dat hij het altijd weer goed kan maken.

 

Soms pakt het heel anders uit. Een kind wordt gedwongen sorry te zeggen, terwijl hij nog barstensvol emotie zit. Of twee kinderen hebben een conflict en alleen de één moet sorry zeggen. Een kind kan zich daar heel naar bij voelen, boos en eenzaam, vol schaamte en wrok. Hij mompelt ‘sorry’ zonder de ander aan te kijken.
Hoe kun je je kind helpen om een echt gemeend sorry te zeggen en zich daar blij om te voelen?

  • Misschien is het allerbelangrijkste wel het voorbeeld dat we zelf geven. Dat we zelf als we het te bont hebben gemaakt sorry tegen onze kinderen zeggen. Een krachtig ‘dat had ik niet moeten doen, het spijt me’. Kinderen vergeven graag. Zo geef je ook een boost aan jullie relatie.
  • Kinderen zoeken grenzen op. Vraag je kind niet voor elk wissewasje sorry te zeggen.
  • Laat een kind zo nodig eerst tot rust komen voordat hij sorry gaat zeggen.
  • Laat het hem op zijn eigen manier doen: iets zeggen, kus of hand geven, tekening maken.
  • Als er een conflict is tussen twee kinderen, kan een kind zich soms niet weerhouden de ander pijn te doen. Bespreek de twee kanten van wat er gebeurde. En laat beide kinderen sorry zeggen.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl – klik op je woonplaats.
Wil je met iemand praten over opvoeden, neem contact op met pedagogisch advies van het CJG.