Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 21 - 19 februari 2021
Jarigen & Agenda
Jarigen    
21 februari Raf Oost 1/2a
21 februari Daniel Gulan 7
28 februari Tess van Westrienen 1/2b
3 maart Dilan Imthorn 1/2c
4 maart Natalie van Haastert 8
5 maart  Gabriel Westerdijk 1/2a
5 maart Rebecca Ouwerker 7
5 maart Hannelie Pretorius 8
6 maart  Lisa Verzaal 7
6 maart Michanne v/d Wetering 8
9 maart Teun Nelson 1/2c
9 maart Mats Burgerhout 6
9 maart Rosalie Kramer 7
12 maart  Fenna Kool 3
12 maart Kiki van Alphen 6
12 maart  Milan van Rijn 6

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
22 februari t/m 5 maart Voorjaarsvakantie
1 april

Rapport 1

6 t/m 12 april 

Tien minuten gesprekken

 

Een hele fijne voorjaarsvakantie gewenst! Graag zien we alle leerlingen op maandag 8 maart weer op school!

Vakantierooster 2021 - 2022

Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2021 - 2022 aan. Dit vakantierooster is goedgekeurd met de medezeggenschapsraad. 

 

Vakantie

Data

Herfstvakantie

18 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 (12.00 uur) t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2021 t/m 4 maart 2022

Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 - 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

8 juli t/m 19 augustus 2022

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven broertjes/zusjes

Aan de ouders/verzorgers van kinderen die al naar de Bernardusschool gaan willen we vragen om broertjes/zusjes tijdig in te schrijven. Hiermee krijgt de school al in een vroeg stadium zicht op de leerlingtotalen. Een inschrijfformulier is voor broertjes/zusjes verkrijgbaar bij de directie van de school en te downloaden via de website.

 

Inschrijven en nog geen kinderen op de Bernardusschool

Heeft u nog geen kinderen op de Bernardusschool en bent u op zoek naar een goed plekje voor de kinderen?  Op dit moment zijn er nog een aantal plekjes voor het volgende schooljaar beschikbaar. Neemt u dus vooral contact op om een kennismakingsgesprek/rondleiding te plannen. Na het gesprek ontvangt u naast informatie alle formulieren om uw zoon/dochter in te schrijven op onze school.

Toestemming beeldmateriaal

De wetgever eist dat de school vooraf toestemming vraagt aan de ouders om beeldmateriaal te gebruiken. Deze toestemming moet specifiek zijn: wilt u bijvoorbeeld toestemming voor foto’s op de website, in de schoolgids, nieuwsbrief of in sociale media?

 

Deze toestemming kunt u aangeven via de centrale vragenlijst. Deze centrale vragenlijst kunt u via de app invullen of aanpassen (tabblad meer - privacy en overige vragen). Wilt u eraan denken om deze vragenlijst in te vullen? 

Nieuws uit de kleutergroepen

De voorjaarsvakantie gaat bijna beginnen. Hopelijk kunnen jullie genieten van de vrije tijd.

 

In de tweede week zijn de leerkrachten op school. We zullen onder andere om ons volgende thema voorbereiden. Wij zullen u hier tijdig over berichten via Schoudercom. Wij hebben genoten van de afgelopen twee weken waarin we iedereen weer konden zien en fijn hebben gespeeld in de sneeuw. Fijne vakantie!

Nieuws uit groep 3

Wat hebben we lekker gewerkt deze laatste week. Met rekenen hebben we deze week even zonder rekenboek gewerkt, maar wel allerlei rekenspelletjes gedaan. Heeft u al gehoord van de verliefde harten? Daarop staan 2 cijfers die verliefd op elkaar zijn. Zo is de 2 verliefd op de 8 en de 3 verliefd op de 7. U snapt het vast al: het gaat hier om aanvullen tot het samen 10 is. Leuk om ook thuis eens te oefenen. Verder zijn we bezig geweest met de getallenlijn tot 30.

 

Met lezen starten we nu alweer in kern 8. We hebben in kern 7 woorden geleerd met sch- en met –ng. Vooral die laatste vinden kinderen nog wel moeilijk. Voor de vakantie geven we weer een leesbingo mee. Blijf elke dag een kwartiertje oefenen, anders zijn kinderen na 2 weken vakantie toch weer letters vergeten. Elk ingeleverd blad levert na de vakantie een prijsje van de juf op!

 

Nu lekker uitrusten. Er komt prachtig weer aan, dus het vakje in de bingo ‘lezen in de tuin’ gaat vast lukken!

Nieuws uit groep 4

Bijna vakantie, we hebben weer genoten van het samenzijn, de afgelopen twee weken. Nu eerst lekker vakantie vieren en over twee weken zien we elkaar weer in de klas . Over vakantie gesproken… Het is de bedoeling dat alle kinderen de tafel van 2 en van 5 na de vakantie uit hun hoofd kennen. De meeste kinderen hebben de tafel van 2 al gehaald gelukkig! Ze moeten eerst de tafel op volgorde hardop zeggen en daarna vraag ik de tafelsommen door elkaar.

 

We hebben een afsluitend woorden dictee gehad van blok 5. Best moeilijk al die woorden met eeuw, ieuw ,uw. Ze moesten goed de regel toepassen: de u voor de w.

 

Na de vakantie ga ik de kinderen Avi ( lezen ) en DMT ( woordjes lezen in 3 x 1 minuut ) toetsen. Probeer in de vakantie veel te lezen, het liefst hardop.

 

Fijne vakantie en tot over twee weken.

Nieuws uit groep 5

Deze week hebben we een aantal methodetoetsen afgenomen. Bij het spellingsdictee kwamen woorden aan bod met –ou(w)/-au(w), -ch(t) en –tje/-je/-etje. Ook de taaltoets is goed gemaakt. De kinderen hebben laten zien of ze de betekenis van de nieuw aangeleerde woorden kennen. Ook werd het onderwerp, verwijswoorden, komma en zelfstandig naamwoord getoetst. Bij de rekentoets kwamen grote keersommen (5x36), delen met rest (16:5) en geldsommen aan bod. In het volgende hoofdstuk komt ook het klokkijken weer terug in verschillende lessen. Op YouTube is een duidelijk filmpje “Leren klokkijken met het lange mannetje” te vinden. Misschien leuk om in de vakantie eens naar te kijken.

 

In de klas krijgen de kinderen 1x in de week muziekles. Tijdens de lockdown hebben we een aantal filmpjes gestuurd waarbij de kinderen verschillende dingen leerden, zoals het schrijven van muziek op papier, muziek maken met spullen uit de keuken en het aanleren van de Cupsong. Vandaag liet een aantal kinderen in de klas zien dat het laatste goed was gelukt Leuk! Vandaag hebben we ook een lied over schaatsen geleerd uit onze methode 123Zing.

 

Bij de kanjertraining hebben we in de klas twee posters gemaakt. Op één staat “Mijn wens voor de klas” en op de andere “Dit gaat al fijn in de klas”. De kinderen mochten zelf onderwerpen op post its schrijven en plakken op de posters. Wat fijn te zien dat kinderen zo goed mee kunnen denken over de sfeer in de klas en wat te behouden en wat te verbeteren. We gaan hier de komende tijd uiteraard verder mee aan de slag met de kinderen.

 

We wensen iedereen een heel fijne vakantie! Tot over 2 weken!

Nieuws uit groep 6

We zijn deze week gestart met het cijferend aftrekken. Wat fijn om te merken dat zoveel kinderen al in de thuis-werk-tijd dit van hun ouders hebben geleerd. We oefenen nu eerst met 1 keer ‘lenen’ en zullen al snel ook naar 2 keer ‘lenen’ gaan. Voor sommige kinderen is het nog wel lastig, maar we zijn pas net begonnen.

 

Met taal ging de woordenschat-les over het thema dieren: alleseters, aaseters, planteneters, enz. Ook het woord dierenbescherming hebben we besproken. De taalles liep uit in een leuk gesprek over Stichting Wakker Dier, het Beter Leven keurmerk en of een dierentuin nu wel of niet voor de bescherming van dieren is. We waren zo in gesprek, dat we nooit meer aan de Snappet opdrachten toe kwamen. Leuk om te merken dat kinderen hier veel over weten en over nadenken.

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema voor taal en rekenen. Alle werkpakketten zijn opgeschoond en we kunnen met een frisse start beginnen. Mocht je in de vakantie nog door willen oefenen, dan kan dat ook altijd in de shuffle.

 

Voor Engels hebben we het CLIL project South America gemaakt. Elk groepje heeft een land gekregen en een presentatie gehouden over dit land. Als we weer op vakantie mogen, hebben we nu in ieder geval genoeg inspiratie!

 

Aangezien we in de lockdownperiode veel achter de laptop gezeten hebben, sluiten we de week af met een spelletjesmiddag. Op school hebben we veel bordspelletjes, maar mocht je thuis een leuke hebben, dan kun je deze ook meenemen. Hierna kan iedereen genieten van een welverdiende vakantie.

 

Voor 15 maart moeten alle kinderen ingeschreven staan op een middelbare school. Je mag je inschrijven op meerdere scholen.

 

Huiswerk:
Maandag 8 maart – rekenbladen
Vrijdag 12 maart - Taalbladen

EXTERN NIEUWS
Speurtocht 'samen op stap'

Tijdens de voorjaarsvakantie zin in een speurtocht? In de bijlage vindt u de beschrijving van de speurtocht. De speurtocht kun je lopen van zaterdag 20 februari t/m zondag 7 maart. Startpunt aan de voorkant van de Klaverhal (Zoeterwoude-dorp). 

 

Goede Herder Kerk

Inline image