Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 20 - 12 februari 2021
Jarigen & Agenda
Jarigen    
     
12 februari Floor Meijrink 6
17 februari  Bryan Artist 3
17 februari Kees v/d Starre 3
17 februari Ib Rijntjes 4
18 februari Mats Beukers 6

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
22 februari t/m 5 maart Voorjaarsvakantie
1 april

Rapport 1

6 t/m 12 april 

Tien minuten gesprekken

 

Wij worden benaderd met de vraag of er plannen zijn om de voorjaarsvakantie in te korten. Dit is niet het geval. Wij houden ons vast aan het vastgestelde jaarrooster. 

Corona maatregelen

Wat een feestje deze week op school met zoveel sneeuw! Elke klas is een beetje meer buiten geweest dan normaal. Daarnaast gingen we voorzichtig weer aan het werk nadat we alle verhalen uitgewisseld hadden. Fijn om iedereen weer op school te zien! 

 

Vorige week heeft u twee berichten van ons ontvangen over de heropening van de school. Dit had er mee te maken dat het OMT op vrijdag 5 februari laat op de avond een nieuw advies uitbracht over het test- en thuisblijfadvies voor kinderen van 0-12 jaar (t/m groep 8). Hieronder nogmaals alle richtlijnen op een rij; 

 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid 

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

  • als ze af en toe hoesten
  • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

  • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
  • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
  • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
    testuitslag heeft;
  • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.

 

In de beslisboom (zie bijlage) kunt u bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. 

Toestemming beeldmateriaal

De wetgever eist dat de school vooraf toestemming vraagt aan de ouders om beeldmateriaal te gebruiken. Deze toestemming moet specifiek zijn: wilt u bijvoorbeeld toestemming voor foto’s op de website, in de schoolgids, nieuwsbrief of in sociale media?

 

Deze toestemming kunt u aangeven via de centrale vragenlijst. Deze centrale vragenlijst kunt u via de app invullen of aanpassen (tabblad meer - privacy en overige vragen). Wilt u eraan denken om deze vragenlijst in te vullen? 

Nieuws uit de kleutergroepen

Wat fijn dat we deze week allemaal weer op school mochten komen! We hadden de kinderen erg gemist! En dan hadden we deze eerste week ook nog eens sneeuw! Het is koud maar ook wel erg leuk om zo buiten te kunnen spelen. Het kostte ons wel wat extra tijd om 21 kleuters in skibroeken, wanten, sjaals en mutsen te hijsen maar ze waren uiteindelijk lekker warm ingepakt.

 

Vrijdag middag is het speelgoed middag en mogen de kinderen iets te spelen van thuis meenemen. Spelletjes om samen te doen of om langere tijd mee te spelen zijn altijd erg leuk.

 

We werken tot de voorjaarsvakantie nog door over thema thuis en ook over de winter/sneeuw natuurlijk.

We maken er een gezellige tijd met z’n allen!

Nieuws uit groep 3

Wat heerlijk om maandag weer al onze kinderen live te zien in plaats van op een beeldscherm! We hebben het vooral gezellig gehad deze week.

 

Fijn dat (bijna…) iedereen de schoolspullen terugbracht. We zitten nu nog wel op 11 rapportmappen te wachten. Willen jullie die ook mee naar school geven?

 

Deze week hebben we veel met elkaar gekletst in de kring en ook veel plezier gemaakt met spelletjes van de kanjertraining.  En met het winterweer natuurlijk.

 

We proberen nu zo langzaamaan weer aan te sluiten bij het lesprogramma. Maar nogmaals… wat hebben jullie het thuis goed gedaan! We zagen schrijfschriftjes waarin keurig geschreven werd, soms zo mooi als wij het in de klas nog niet hadden gezien…

 

We hopen wel dat jullie nu nog steeds elke dag blijven oefenen met lezen thuis. Dat blijft nodig om leeskilometers te maken. Voor de voorjaarsvakantie komt volgende week natuurlijk weer een leesbingokaart mee naar huis.

Nieuws uit groep 4

Wat is iedereen blij dat we weer naar school kunnen deze week. We zijn de week rustig begonnen en hebben rekenen, taal en spelling niet op de tablets gedaan maar wel in spelvorm!

 

Op maandag een meetcircuit bij rekenen: zoek iets in het lokaal van 1 meter, 2 meter of een halve meter. Ze hebben geleerd wat spreektaal (hoe is ie?) en schrijftaal is (hoe maakt u het?) en woorden met -eeuw, -ieuw en -uw aan het eind geschreven. Dat komt mooi uit dat er buiten sneeuw ligt! Gelukkig hebben de kinderen daar al volop van kunnen genieten. Hopelijk dit weekend schaatsen!

 

Volgende week maandag en dinsdag weer gym, vergeet u de gymtas (zowel kleding als schoenen) niet mee te geven? En als er nog een rapport thuis ligt moet deze ook mee.

Nieuws uit groep 5

Eindelijk konden we weer met de hele groep bij elkaar zijn! Wat fijn om iedereen weer te zien in de klas! Natuurlijk hebben we de lessen weer opgepakt waar we waren gebleven, maar ook hebben we weer activiteiten in de klas gedaan om de sfeer en het groepsgevoel te bevorderen. De Grej was dit keer heel “gezellig’. Want met het antwoord “thee” is natuurlijk niets zo leuk als thee drinken met elkaar. De tekeningen van de theepotten worden ook erg mooi.

 

De kinderen hebben natuurlijk ook genoten van de sneeuw. Kerstengelen op de grond maken, sneeuwballengevechten en sleetje rijden op het schoolplein. Ook gingen we tijdens de spellingsles naar buiten. Wie kan er woorden verzinnen met –ch(t) en deze in de sneeuw schrijven?

 

In de vakantie zullen wij gaan werken aan de rapporten. We hebben al veel rapporten terug gekregen, maar nog niet allemaal. Wilt u thuis nog even kijken of u het al hebt ingeleverd. Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 6

Wat was het heerlijk om weer te starten. In de klas was het heel gezellig en iedereen was blij om elkaar weer te zien. Sommige kinderen zien ook wel voordelen in het thuiswerk (lekker snel klaar) of zagen wat op tegen de start. Dat is ook heel logisch.

 

We hebben veel tijd besteed aan leuke dingen. Zo hebben we de klas wat gezelliger gemaakt met tekeningen van schaatsen en sneeuwvlokken. Met de hele klas hebben we 1 grote tekening gemaakt, waar bij iedereen zijn eigen deel moest maken. We hebben spelletjes gespeeld en genoten van de sneeuw. Vandaag hebben we een spelling-glij- estafette gedaan. Buiten lekker glijden en ondertussen woorden met –heid schrijven. Voor het lokaal van de klas hebben we pinda’s en vetbollen opgehangen. De koolmeesjes, roodborstjes en vlaamse gaaien hebben er volop van genoten en wij hebben ze goed kunnen bekijken.

 

Natuurlijk zijn we ook hard aan werk geweest met taal, spelling, rekenen enz. Het was even wennen om weer in rust te werken, maar als snel ging het weer lekker.

Nieuws uit groep 7

Wat fijn dat jullie weer op school mogen komen. We hebben jullie erg gemist en worden blij om jullie weer op school les te mogen geven. De eerste week hebben we gewerkt, afspraken met elkaar doorgenomen en spelletjes gespeeld. Iedereen zal weer eventjes moeten wennen aan elkaar en de routines van een schooldag. Die tijd nemen we ook en besteden we ook aan de gezelligheid in de groep. 

 

Op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie (vrijdag 19 februari) mogen de leerlingen deelnemen aan een schaaksimultaan. Op school (en/of thuis) kunnen de leerlingen de regels van het spel leren en het uiteindelijk opnemen tegen de meester. Degene die het vrijdagmiddag lukt om na het verlopen van de speeltijd gelijk te staan in punten of zelfs voor, die gaat naar huis met een gipsen schaakstuk. Deze mag je houden! Meedoen mag alleen of samen met een klasgenoot. 

 

Huiswerk: 

Dinsdag 16 februari: ww tt blad af 

Donderdag: 18 februari: Topografie toets 

Nieuws uit groep 8

Wat fijn dat we weer naar school mogen! Iedereen was er maandag en we hebben er echt een (klein) feestje van gemaakt. Onder het genot van een kopje thee hebben we gezellig bijgekletst.

 

Het is natuurlijk ook super leuk dat het gesneeuwd heeft. Hier hebben we goed gebruik van gemaakt en zijn we net even wat meer naar buiten geweest.


We hebben deze week qua werk vooral aandacht besteedt aan taal, rekenen en spelling. Waar staan we nu en wat moeten we nog oefenen. Ik ben ontzettend trots op hoe de kinderen de afgelopen weken gewerkt hebben!
Over een aantal weken maken wij de eindtoets. Hier gaan we ons goed op voorbereiden.

 

Voor 15 maart moeten de kinderen zich inschrijven op een middelbare school. Als u het adviesblad getekend bij ons heeft ingeleverd, dan heeft u via schoudercom opnieuw het adviesblad ontvangen met een code erop. Deze code heeft u nodig bij het inschrijven.

 

Huiswerk:
Woensdag 17 februari – Topo presentatie