Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 23 - 19 maart 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
21 maart Jemairo Ottenhof 3
22 maart Boris Kramers 1/2b
22 maart Laura de Deckere 6
23 maart Sanne v/d Hout 6
24 maart Senna Kreft 6
24 maart Tessa de Jong 7
24 maart Milenka Versteegen 8

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
1 april

Rapport 1

6 t/m 12 april 

Tien minuten gesprekken

14 april

Schoolfotograaf

19 t/m 21 april

Eindtoets groep 8

23 april

Koningsspelen

26 april t/m 7 mei

Meivakantie

 

Neusverkouden

Na de heropening van de scholen hebben wij de richtlijnen vanuit het RIVM met u gedeeld. De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid Echter constateren wij dat er toch regelmatig leerlingen op school komen die neusverkouden zijn. Hieronder nogmaals alle richtlijnen op een rij; 

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

 • als ze af en toe hoesten
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
  testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.

 

In de beslisboom (zie bijlage) kunt u bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. 

Davinci

De groepen 3 t/m 8 zijn gestart met nieuwe Davinci thema's. De leerlingen in groep 3 t/m 5 gaan zich bezighouden met het thema 'weer & water', terwijl de leerlingen van groep 6 t/m 8 zich gaan verdiepen in de 'Ottomanen'.

 

In de aula hebben wij deze twee thema's een prominente plek gegeven. 

 

Aula davinci

Nieuws vanuit de MR

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken drie personeelsleden en drie ouders mee over het beleid van de school. De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht. Deze drie rechten hebben allemaal weer hun eigen onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden in de MR zijn bijvoorbeeld: onderwijsvisie, schooltijden, vakantieroosters, formatie, ouderbijdrage enz.

 

Graag stellen wij de ouders die op dit moment zitting hebben weer eens aan u voor:

 

Mijn naam is Daantje Derks en ik ben sinds november 2017 lid van de MR. Mijn kinderen zitten in groep 4 (Anique) en groep 6 (Hugo). Ik heb wel een achtergrond in onderwijs maar niet in het basisonderwijs. Wat ik leuk vind aan de MR is het constructief meedenken in het beleid en de methodieken van de school. Als u vragen heeft of zaken voor op de agenda van de MR, spreek me dan gerust aan of mail naar de algemene mailbox van de MR via schoudercom.

 

Mijn naam is Annet Stevens en ben sinds 2019 ouderlid in de MR van de Bernardus. Zelf geboren en getogen in Zoeterwoude-dorp en nu woonachtig in de nieuwe wijk Verde Vista. Mijn zoon zit in groep 3 (Thijs) en de jongste komt aankomende april naar school. Ik heb een onderwijsachtergrond en ben zelf ook werkzaam binnen de stichting SCOL in Leiden. Ik denk graag mee in de MR over beleid en hoor graag andere ouders aan. De ouderleden in de MR vertegenwoordigen alle ouders van de Bernardus, dus vind ik het heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Spreek ons/mij gerust eens aan op het plein of per Schoudercom mail.

 

Het derde ouderlid is Marcel (dochter Nikki in groep 7) en treedt per einde van dit schooljaar af. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat en hebben een vacature beschikbaar. De MR vergadert 6-8 keer per jaar in de avonduren en bespreekt onderwerpen zoals hierboven beschreven. Heeft u affiniteit met meedenken in het beleid van de school van uw kind(eren)? Stuur dan voor 22 maart uw reactie en motivatie naar de MR mailbox in Schoudercom. Als er meerdere reacties ingezonden worden starten we een ouder verkiezing op waarbij alle ouders hun stem kunnen inbrengen.

 

Vanuit het team zijn er ook drie personeelsleden die zitting hebben in de MR. Dit zijn Dionne (groep 1/2), Danielle (groep 5) en Ria (groep 1/2 en 4).

Nieuws uit de kleutergroepen

Vorige week zijn we begonnen met het thema ‘de tandarts’. We leren over tanden poetsen, gaatjes, gezond eten, de tandarts en de assistente, enz.

 

In de huishoek hebben we een echte tandartshoek gemaakt waar kinderen op consult kunnen komen. Ook de juffen hebben deze periode extra controles in de tandartshoek. Er werden een hoop gaatjes gevuld, poetsadviezen gegeven, prikken gegeven en zelfs beestjes weggehaald. De tandartsen in de kleutergroepen hebben dus een hoop te doen. Deze week hebben wij een ook nog werkjes gedaan. De oudste kinderen hebben een tandarts gevouwen,  de jongsten een tandenborstel en tandpasta geplakt en alle kinderen hebben tandarts memory gespeeld.

 

Volgende week komt er een mondhygiëniste die ons een echte poetsles komt geven! Wat een leuk thema is dit!

Nieuws uit groep 3

Er is hard gewerkt de afgelopen week in onze groep 3. We zijn bezig met het afnemen van toetsen. De rekentoets is bijna klaar, nu de lees- en spellingstoetsen nog. Die staan voor komende week in de planning.

 

Met de kanjertraining hebben we het gehad over wat fijn en nog niet zo fijn is in onze groep. En wat we dan zouden kunnen doen om dat niet zo fijne te veranderen. Zo hebben we het over misschien-afspraken. Soms maken kinderen een misschien-afspraak na school, die uiteindelijk niet doorgaat. Een ander kind is dan teleurgesteld. Afspraken kun je maar beter zo duidelijk mogelijk maken.

 

Dinsdag hebben we prachtige bloesembomen gemaakt. En de bloesem…dat is popcorn, want dat lijkt echt een beetje op bloesem.

 

De robots (zie de foto op Schoudercom) worden nu elke dag wel gebruikt. Het leuke is dat de kinderen nu de robot een weg kunnen laten lopen die ze helemaal van tevoren uitgedacht (geprogrammeerd) hebben.

 

Met lezen gaat het meer en meer nu over kilometers maken, dus het thuis lezen (elke dag minstens 10 minuutjes) blijft van belang. We hebben in de klas nu ook een bak met boeken van de bibliotheek en zorgen regelmatig voor leesmomentjes op de dag. Alle letters zijn geleerd, maar toch is er nog wel iets nieuws te leren. Zo kwamen aan bod de letter –ng van ring, de –nk van bank en deze week ook de schr- van schroef.

Nieuws uit groep 4

Wat een kanjers zijn de kinderen uit groep 4! Weer een ladder vol dus we sluiten de week af met een pyjamaparty.

 

We hebben deze week heel hard gewerkt aan de Citotoetsen van rekenen en spelling en de meeste kinderen zijn minstens 1 AVI omhoog gegaan! Blijf thuis ook veel lezen, elke dag een kwartiertje is al goed.

De meeste kinderen kennen de tafels van 1, 2, 5 en 10 al. Blijf dit oefenen thuis om je tafeldiploma te halen. De tafel van 3 mag ook al geoefend worden.

 

We gaan wekelijks een tafelcircuit doen met de klas. Zo leer je de tafels terwijl je aan het spelen bent!

Met DaVinci ging het over water en de mens. Wat gebeurt er met ons lage landje als de rivieren overstromen? Dit werd gedemonstreerd met Legopoppetje Truus die bijna verdronk maar gered kon worden door de dijken, duinen en uiterwaarden.

 

Alle ouders van groep 4 hebben een lieve attentie aan juf Corrie gegeven. Prachtige bloemen met een zorgenvretertje. Heel erg bedankt!

 

Volgende week dinsdag krijgen wij rupsen van Koolwitjes in de klas, bladeren van onbespoten kool zijn erg welkom! Meer informatie staat onder deze link: De Vlinderstichting | Wat heb je nodig?.

Nieuws uit groep 5

Na de vakantie zijn we in de klas gestart met het schrijven met pen. De kinderen hebben allemaal een “rollerball” pen gekregen die steeds met nieuwe inktpatronen wordt gevuld. Rekensommen worden nog steeds met potlood geschreven, maar bij andere vakken wordt vanaf nu de pen gebruikt. We merken dat sommige kinderen geen etui hebben en soms hun pen kwijt zijn tussen hun boeken. Het zou fijn zijn als alle kinderen daarom een etui hebben op school.

 

Via Natuur en Milieu Educatie Zoeterwoude (NMEZ) krijgen wij koolwitjes in de klas. Dinsdag 23 maart wordt er een pakketje met rupsen, poppen en eitjes gebracht. Wij zijn nog op zoek naar een bak (bijvoorbeeld een aquarium) van minimaal 30x30x45cm (met evt vliegengaas). Wie heeft er een te leen? De vlinders eten ook graag onbespoten kool. Dus mocht er toevallig iemand zijn die dit thuis kweekt in zijn of haar moestuin, dan is dit ook altijd welkom. We zullen jullie via Schoudercom op de hoogte houden hoe het gaat met de koolwitjes.

 

Deze week zijn we in de klas gestart met “de complimentenveer”. Voordat de school begint is er bij één van de kinderen in de klas een veer in het laatje gelegd. Niemand weet waar de veer ligt, behalve deze leerling. De leerling die deze complimentenveer heeft, moet de hele dag zoveel mogelijk complimenten aan andere kinderen geven. En de andere kinderen moeten raden wie degene is die de veer heeft. Maar om het moeilijker te maken gaan ook andere kinderen uit zichzelf complimenten geven. Hoe voelt het als je een compliment krijgt? Hoe vindt je het om een compliment te geven? En waarvoor kun je allemaal complimenten krijgen? De leerlingen zijn er enthousiast mee bezig!

Nieuws uit groep 6

Afgelopen week hebben we veel gesproken over testen, Corona en alles wat daar bij hoort. Het heeft heel wat losgemaakt, maar ook een gevoel van saamhorigheid opgeleverd. We hebben samen hetzelfde mee gemaakt en gelukkig is er verder niemand positief getest.

 

In de hectiek van vorige week heb ik wat verwarring gezaaid over de boerderij, sorry. We gaan op 24 maart, 31 maart, 7 maart, 21 april en 12 mei. We vertrekken om 8.30 en zijn weer rond 11.30 terug op school. We gaan op de fiets! Denk bij het aankleden ’s morgens even goed na over gemakkelijke kleding en schoeisel (laarzen, stevige schoenen).

 

We zijn begonnen met een lessenserie over programmeren. Dat hebben de kinderen vorig jaar ook al gedaan, maar nu gaan we een stapje verder. We werken met Blockly; de kinderen leren een programmaatje te schrijven dat door de robot moet worden uitgevoerd.

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben wij het thema van taal afgerond. We hebben het gehad over lijdende en bedrijvende zinnen, persoonlijk voornaamwoorden, samengestelde werkwoorden en veelvoorkomende taalfouten.
Ook hebben we het thema voor spelling afgerond. Hier zijn onder andere woorden met een –x, lange en korte klank en stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden aan bod gekomen.

 

Met rekenen zijn we deze week aan de slag gegaan met verhoudingstabellen. Dit is een belangrijke strategie om te oefenen en toe te passen, want dit komt in veel sommen voor.

 

Maandag hebben wij een start gemaakt met het themawerkstuk van Da Vinci. De kinderen konden kiezen uit 2 vragen: ‘Wat zijn de voor- en nadelen van land- en zeeklimaat?’ of ‘Hoe zou één voertuig eruit zien als je door alle klimaten van Turkije moet?’

 

Volgende week maken wij de cito studievaardigheden. Hierin worden onderdelen als begrijpend lezen, kaartlezen en grafieken aflezen gemaakt.

 

Huiswerk:
Maandag: bloon (alle lijsten 2x)
Dinsdag: rekenblad
Woensdag: taalopdracht (nieuwsbericht schrijven)

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Een jaar Covid-19. Een jaar vader of moeder zijn in tijden van verandering, onzekerheid, verlies, bezorgdheid en dubbele belasting.


Misschien is of was jouw kind angstig voor het onbekende virus. Of was hij druk en dwars tijdens de sluiting van de speelzaal. Misschien heeft jouw kind geroepen dat de juf alles véél beter uitlegt (nadat je om 5 uur was opgestaan om de boel rond te krijgen). Gelukkig zijn ze weer naar school en opvang. En jij? Ben jij er nog?

 

 • Uit onderzoek blijkt dat ouders enorm veel veerkracht en creativiteit hebben laten zien in het afgelopen jaar. De tweede lock-down voelde voor ouders extra zwaar, hoewel sommigen aangaven dat ze nu beter wisten hoe ze het konden aanpakken. Hoe houd jij het de komende tijd ook nog vol?
  Leg de lat niet te hoog. Samen met je kinderen zo goed mogelijk door deze crisis komen is nu de belangrijkste opdracht.
 • Zoek momenten en manieren waarop je zelf echt even kan opladen. Een eind wandelen, naar een soap kijken, diamond-painten, naar de kapper gaan.
 • Blijf zoeken naar leuke dingen om samen met je kinderen te doen. Bij voorbeeld via deze link.
 • Zoek andere ouders, een leerkracht, of je vriend(in) op om (online) te delen hoe het loopt en hoe het met je is.
 • Beperk het aantal keren per dag dat je naar het nieuws kijkt.
 • Neem contact met ons op als je professioneel advies wilt. We zijn er juist ook nu om met je mee te denken.

Meer informatie over Corona op de site van het CJG. Open pedagogisch spreekuur: op woensdagen in de oneven weken van 08:30 tot 10:00 in het CJG op de begane grond in De Buitenplaats. Doorpraten? Welkom bij Pedagogisch advies.

Unieke Jeugdvoetbaldagen op het complex van vv SJZ

Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen is dit de kans!

 

De jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de meivakantie op donderdag 6 en vrijdag 7 mei 2021, op het complex van vv SJZ uit Zoeterwoude, van 10.00 uur tot 16.15 uur.

 

Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden!

 

De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. De kinderen worden begeleid door een team van enthousiaste trainers. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen verder toenemen.

 

Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat ze de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurd door veelzijdige techniektraining. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op.

 

INSCHRIJVEN:

Men kan zich inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen door hier <https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen>  te klikken of door te gaan naar https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen

 

Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde vereniging te zijn. Verzoeken om samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep zijn mogelijk.

Pasen

Inline image