Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 24 - 26 maart 2021
Jarigen & Agenda
Jarigen    
30 maart Esmee van der Werff 4
30 maart Chloë van Leeuwen 5
1 april Floor v/d Star 8
1 april Daan v/d Star 7

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
1 april

Rapport 1

2 april t/m 5 april

Pasen (leerlingen zijn vrij)

6 t/m 12 april 

Tien minuten gesprekken

14 april

Schoolfotograaf

19 t/m 21 april

Eindtoets groep 8

23 april

Koningsspelen

26 april t/m 7 mei

Meivakantie

 

Tien minuten gesprekken

Op donderdag 1 april krijgen de leerlingen het eerste rapport mee naar huis.

 

Vanaf dinsdag 6 april worden de tien minuten gesprekken ingepland. Deze gesprekken vinden digitaal plaats van 6 t/m 12 april 2021. Deze gesprekken vinden in principe met alle ouders plaats. Leerlingen mogen ook aansluiten bij deze gesprekken. 

 

U heeft deze week een bericht ontvangen waarmee u zich in kunt schrijven voor deze gesprekken. Dit is mogelijk vanaf vrijdag 26 maart t/m donderdag 1 april 2021. U kunt daar ook aangeven waarover u graag in gesprek wilt gaan. 

 

Pasen

Na de voorjaarsvakantie zijn we in de klassen gestart met het Paasproject  “Opstaan voor een nieuw begin”. Er worden 4 lessen gegeven over de laatste dagen van Jezus’ leven. Zo vertellen we verhalen over “Het avondmaal”, “In de tuin van Getsemane”, “Pilatus” en “Opstaan”.

 

Het laatste verhaal wordt verteld op 1 april. Op die dag starten we de ochtend met een gezamenlijk paasontbijt in de klas. De ouderraad en school zorgen voor borden, bestek, drinken en voorverpakte broodjes en beleg. De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen, behalve dan voor tussen de middag en eventueel het 10-uurtje. Ook willen we de kinderen graag voorzien van een gekookt eitje. De ouderraad zorgt voor ongekookte eieren en de groepsleerkracht doet een oproep wie deze eitjes van tevoren wil koken voor de klas.  

 

We gaan er een fijn samenzijn van maken!  

Tevredenheidsonderzoek

Deze week heeft u (één ouder uit het gezin) een uitnodiging ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek. Wij willen graag van u als ouder/verzorger weten hoe uw ervaringen met onze school zijn. Iedere twee jaar worden daarom enquêtes afgenomen. De enquête is strikt anoniem en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Heeft u meerdere kinderen op school, dan vult u het onderzoek alleen in voor uw oudste kind.

 

De resultaten van de enquête bespreken we onder andere in de medezeggenschapsraad van onze school en verwerken we in ons toekomstig beleid. Ook zijn de resultaten later dit jaar te vinden via www.scholenopdekaart.nl. Via deze site publiceren diverse scholen uit het hele land hun gegevens en kunnen ze ook met elkaar worden vergeleken.

 

U zou ons een groot plezier doen door aan het onderzoek mee te werken. Uw zoon/dochter zal vanaf groep 6 op school een vergelijkbare enquête invullen. Hoe meer ouders en leerlingen de enquête invullen, hoe beter ons inzicht op wat goed gaat en waar we in moeten verbeteren.

 

U kunt deze enquete t/m 30 april aanstaande invullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Schoolfotograaf

Woensdag 14 april komt de schoolfotograaf op school om de kinderen te fotograferen (individueel en groep). In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.

 

Er worden geen broertje/zusjes foto's gemaakt. Er komt dan teveel beweging in de school en dit willen we voorkomen. 

 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.

 

TIP van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Online onderwijs

Regelmatig zijn leerlingen thuis in verband met de richtlijnen vanuit het RIVM. Een leerling moet thuisblijven als;

  • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
  • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
  • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
    testuitslag heeft;
  • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Indien een individuele leerling thuis is, zal het onderwijs op school fysiek gewoon doorgaan. De leerkracht richt zich op het onderwijs op school en kunnen thuisblijvers zonder instructie en begeleiding door de leerkracht aan de slag met zelfstandig werk (vanaf groep 4 in verband met Snappet). De leerkrachten stellen dus geen individueel programma op voor leerlingen die thuis zijn. Wij verzorgen alleen online onderwijs de eerste vijf dagen dat een groep in quarantaine zit. 

Vervoerswijzenonderzoek

In verband met de te realiseren nieuwbouw wordt er op dit moment een vervoerswijzenonderzoek gestart in opdracht van de gemeente. In dit onderzoek worden verschillende groepen bevraagd; waaronder de leerlingen van de Bernardusschool

 

Het idee van het vervoerswijzenonderzoek is dat de leerkracht aan het begin van de dag in de klas aan de kinderen vraagt hoe zij die dag naar school zijn gekomen, meestal is dat met mooi weer. De leerkracht kan dan de auto, de fiets of te voet noemen en vanaf groep 3 en hoger daarna naar de specifiekere categorieën vragen. Voor de kleutergroepen is het al voldoende om te weten of ze met de auto, fiets of te voet komen.

 

Dan stelt de leerkracht nogmaals de vraag hoe de kinderen naar school komen, maar dan met slecht weer. Het makkelijkste is dan te vragen hoe de kinderen naar school komen als het heel hard regent. Bij een dag met regen in de ochtend, gaat de vraagstelling natuurlijk andersom.

 

Daarnaast wordt er op dinsdag 30 maart de 'draadjesmethode' ingezet bij de leerlingen van groep 5 t/m 8. Bij de draadjesmethode worden steeds 3 of 4 kinderen per keer uit de klas gehaald en laten we de kinderen hun route van huis naar school aangeven op een grote kaart. Naast dat we de route hebben bepaald, vragen we de kinderen wat ze een gevaarlijk of moeilijk punt vinden. Die punten geven we met stickers aan, zodat we uiteindelijk een mooi overzicht per klas krijgen van draadjes en stickers.

Nieuws uit de kleutergroepen

We hebben genoten van het thema “De tandarts”. We hebben geleerd hoe je je gebit goed verzorgd en wat er gebeurt in een tandartspraktijk. We leerden de letter t en oefenen met het cijfer 8. Ook hebben we nagedacht hoe je een tandenstoker, tandpasta, flossdraad en andere verzorgingsproducten op een andere manier kunnen gebruiken als waar ze voor bedoeld zijn. Er werden heel creatieve ideeën gepresenteerd.

 

Morgen, 26 maart sluiten we het thema af. Dan is ook de speelgoedmiddag. Volgende week zullen we aandacht besteden aan Pasen. Na de paasdagen starten we met het thema “Lente”.

Nieuws uit groep 3

Wat hebben wij een bijzondere week achter de rug. Deze week hebben gerekend met SemSom. SemSom woont in de jungle en had deze week hulp van groep 3 nodig om zich veilig en goed te voelen. Dit hebben wij super goed gedaan en SemSom is dan ook blij. Morgen gaan we nog met hem verstoppertje spelen. Ook  hiervan zullen we weer foto’s plaatsen op SchouderCom. Volgende week werken we weer uit Alles Telt maar we gaan wel proberen om het bewegende leren dat we met  SemSom gedaan hebben veel te gebruiken. 

We hebben de laatste toetsjes voor het rapport gemaakt. Volgende week kunnen jullie zien hoe knap wij zijn en hoeveel wij al geleerd hebben.  

 

Volgende week gaan we al weer starten met de volgende kern. We hebben al veel geleerd in de voorgaande kernen en dat blijven we natuurlijk herhalen. Ook in kern 9 zitten weer nieuwe woordtypen en blijven we gewoon weer nieuwe dingen leren. Het is voor thuis heel belangrijk dat er veel gelezen wordt. Kilometers maken is hier het allerbelangrijkste!! 

Nieuws uit groep 4

Deze week lijkt helemaal in het teken te staan van natuur en dieren. Dinsdag hebben we het bij DaVinci gehad over water en dieren, over kwallen en sponsen en nog meer ongewervelde dieren uit het dierenrijk. Hoe beweegt een kwal? En nog belangrijker, wat moet je doen als je wordt gebeten door een kwal? Het antwoord vonden de kinderen een beetje vies, je moet namelijk over je kwallenbeet heen plassen! Je kan de kwallenbeet gelukkig ook in het zeewater houden. 

 

Woensdagmiddag zijn de rupsen in de klas gekomen. Wat eten ze veel koolbladeren! Mocht u nog onbespoten koolbladeren hebben zijn ze erg welkom! Er liggen ook al een paar poppen in en nog een blad met eitjes.  

We hebben het ook gehad met Nieuwsbegrip over de vulkaanuitbarsting in IJsland. En af en toe worden de kinderen opgeschrikt met “De vloer is lava!”, dan moet iedereen binnen 3 seconden op iets klimmen.  

We hopen dat de verkouden kinderen die thuiszitten snel weer opknappen en naar school kunnen komen, we missen jullie!  

Nieuws uit groep 5

“De Week van het Geld” is volop aan de gang. Daarom stonden de rekenlessen deze week in het teken van geld. De klas heeft kennisgemaakt met allerlei facetten rondom geld, zoals bijvoorbeeld veilig pinnen, digitaal geld, vreemde valuta en de geschiedenis van geld. De lessen komen van Eurowijs en hebben als doel de leerlingen bewust te maken van het belang van sparen, het maken van keuzes en het leren verstandig om te gaan met geld. De kinderen hebben gewerkt in een boekje en maakten gebruik van een poster. Daarnaast kregen we ook een speciale editie van de “Dagobert Duck” krant. Met een bijbehorend vragenblad konden de kinderen deze lekker lezen tijdens de begrijpend leesles. 

 

De klas raakt al aardig in de paassfeer. Zo hebben we tijdens de knutselles kuikens in eieren en paashazen gemaakt. Ook staat er een mooi versierde paastak, werken de kinderen in een lenteboekje en vertellen we bij godsdienst over de laatste dagen van het leven van Jezus. En uiteraard mogen de kinderen van thuis ook nog paasspulletjes meenemen om de klas nog meer op te vrolijken. 

 

Ze zijn er! De rupsen en poppen zijn gearriveerd! We zullen een vlinderdagboek bijhouden met daarin de levenscyclus die ongeveer 5 weken duurt. De rupsen houden van groene kool, spitskool, witte kool, boerenkool, spruitjes en broccoli. Dit allemaal onbespoten. Wie er thuis nog wat over heeft, mag dit uiteraard altijd meenemen.  

Nieuws uit groep 6

We hebben in de klas een vlinderbak gekregen. Dat wil zeggen: we hebben eitjes, rupsen en poppen en hopen dat het binnenkort koolwitjes zijn geworden. Leuk om steeds even naar te kijken. Wat bewegen rupsen bijzonder en poepen ze veel! 

 

Verder hebben we een prachtige DaVinci hoek. Kinderen hebben allerlei mooi voorwerpen meegenomen om het een prachtig geheel te maken. Het ziet er echt heel leuk uit.  

 

De eerste keer naar de boerderij was een groot succes. We hebben koeien geaaid en bekeken. Ze likten aan onze handen. De schapen waren bijna zover dat ze zouden bevallen. Volgende week zijn er vast veel lammetjes. Er waren paarden, geiten en een puppy. Verder hebben we ook zelf boter en karnemelk gemaakt, door een potje room te schudden. Bijna alle kinderen hebben het ook geproefd.  

 

We zijn hard bezig met de Cito toetsen en zullen ook de meeste toetsen af hebben voor de rapporten. Misschien lukt dat nog niet bij iedereen, doordat we best wat dagen hebben gemist, maar dan zullen we zorgen dat het alsnog in de rapporten wordt bijgeschreven.  

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben wij die cito studievaardigheden gemaakt. Het eerste deel was in combinatie met studieteksten en het tweede deel met kaartlezen. De kinderen hebben hard hun best gedaan. 

 

Deze week ronden wij de onderdelen verbanden en verhoudingen af bij rekenen. Uit de proeftoets bleek dat deze twee onderdelen nog lastig waren, maar nu hebben we door hoe het moet. De komende 3 weken gaan we nog hard oefenen met alle onderdelen van het rekenen, zodat we helemaal klaar zijn voor de eindtoets. 

 

We zijn al een aantal weken bezig met de robots. Het is erg leuk om te zien hoe de kinderen het programmeren oppakken! 

 

Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee. Heeft iedereen de map al ingeleverd op school?  Ook is volgende week donderdag het Paasontbijt, dat wordt vast gezellig! 

 

Huiswerk: 
Vrijdag 26 maart - Rekenblad 
Maandag 29 maart – Spellingwerkboekje oefening 6.1 / 6.2 / 7A / 7B 
Woensdag 31 maart – Topo opdracht