Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 27 - 16 april 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
17 april

Hannah Hogenbirk

4
20 april

Thomas Lut

6
21 april

Bas van der Laan

6
22 april

Alannah Dubbeldeman

1/2b
23 april

Emma van 't Kruis

1/2a

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
19 t/m 21 april

Eindtoets groep 8

23 april

Koningsspelen

26 april t/m 7 mei

Meivakantie (leerlingen vrij)

13 - 14 mei

Hemelvaart (leerlingen vrij)

 

Project tussen Pasen en meivakantie heet 'Feest'

In de katholieke traditie heet de periode van 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren de paastijd. Het is een tijd van vreugde en feestvieren. In de lessen godsdienst wordt aandacht besteed aan verschillende soorten en manieren van vieren, gedenken en herinneren. We praten over feestelijke momenten in een leven zoals je verjaardag, een doop, de eerste communie, een trouwfeest, maar ook feesten in andere godsdiensten.

Hoofdluis

Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de school.

 

Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren.

 

Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoolfotograaf

Woensdag 14 april is de schoolfotograaf op school geweest om de kinderen te fotograferen (individueel en groep). In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen. De schoolfotograaf komt niet op een later moment terug om foto's te maken van leerlingen die afwezig waren. 

 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.

Tevredenheidsonderzoek

Een paar weken geleden heeft u (één ouder uit het gezin) een uitnodiging ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek. Wij willen graag van u als ouder/verzorger weten hoe uw ervaringen met onze school zijn. Iedere twee jaar worden daarom enquêtes afgenomen. De enquête is strikt anoniem en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Heeft u meerdere kinderen op school, dan vult u het onderzoek alleen in voor uw oudste kind.

 

De resultaten van de enquête bespreken we onder andere in de medezeggenschapsraad van onze school en verwerken we in ons toekomstig beleid. Ook zijn de resultaten later dit jaar te vinden via www.scholenopdekaart.nl. Via deze site publiceren diverse scholen uit het hele land hun gegevens en kunnen ze ook met elkaar worden vergeleken.

 

U zou ons een groot plezier doen door aan het onderzoek mee te werken. Uw zoon/dochter zal vanaf groep 6 op school een vergelijkbare enquête invullen. Hoe meer ouders en leerlingen de enquête invullen, hoe beter ons inzicht op wat goed gaat en waar we in moeten verbeteren.

 

U kunt deze enquete t/m 30 april aanstaande invullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Nieuws uit de medezeggenschapsraad

Zoals eerder aangekondigd in de weekbrief ontstaat er per volgend schooljaar een vacature voor een ouder lid in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft u deze week op de hoogte gesteld dat er twee kandidaten zich hebben aangemeld. Omdat er maar plaats is voor één ouder heeft de medezeggenschapsraad deze week een enquête uitgezet in SchouderCom. U kunt als ouders uw stem uitbrengen naar de voor u meest geschikte persoon om de aankomende drie jaren zitting te nemen in de MR. De personen in de oudergeleding zijn immers de vertegenwoordigers van alle ouders van de Bernardusschool. Hieronder leest u twee stukjes ingezonden door de kandidaten.

 

Via de enquête in SchouderCom kunt u eenmalig uw stem uitbrengen op Klazien of Rick. De enquête is tot 23 april geopend. Na 23 april lichten wij u via de nieuwsbrief in over de winnende kandidaat.

 

Klazien de Groot

Mijn naam is Klazien de Groot. Moeder van Teun (groep 6), Mieke (groep 5) en Anke (volgend jaar groep 1). Onlangs heb ik me aangemeld voor de MR, omdat ik graag mee wil denken over zaken die spelen binnen het onderwijs op de Bernardus. Zelf heb ik een opleiding gevolgd in de Pedagogiek en ben altijd geïnteresseerd geweest in onderwijs en ontwikkeling van kinderen. Omdat ik nu twee, en over een jaar 3 kinderen op de Bernardus heb zitten, maak ik van dichtbij mee wat er speelt in de verschillende groepen van school. En dat kan wel handig zijn binnen de MR. Mocht je vragen hebben of meer willen weten, spreek me gerust aan bij het schoolplein.

 

Rick van der Zwet

Als vader van Pien (groep 1) wil ik graag bijdragen aan een veilige, toegankelijke en zorgeloze schoolomgeving. Op en rond de school zijn steeds meer dingen digitaal, het is dan ook zaak om te zorgen dat dit veilig en zorgvuldig gebruikt wordt. Ik heb een ICT technische achtergrond met als speerpunten (digitale) privacy, veiligheid, en toegankelijkheid van online diensten. Ik ben nieuwsgierig en leergierig en wil graag het naadje van de kous weten. Ik duik graag in ingewikkelde vraagstukken en presenteer de resultaten hiervan op een begrijpbare en toegankelijke manier.

 

Als actief lid binnen diverse klankbord- en werkgroepen binnen de gemeente denk ik mee over de leefomgeving rond de school, bijvoorbeeld de nieuwbouw van de Bernardus. Verder maak ik graag tijd vrij om vragen van ouders te betrekken in het MR-overleg en om te zorgen dat de belangen van alle betrokkenen goed vertegenwoordigd worden.

 

We zien uw stem graag tegemoet voor 23 april 2021.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de gehele MR,

Danielle, Dionne, Ria, Daantje, Marcel en Annet

Nieuws uit de kleutergroepen

Nog een week lang werken we over het thema lente. Gelukkig merken we dat de weersomstandigheden ook weer voelen als lente. Volgende week dinsdag worden voor ons de Koningsspelen georganiseerd in de Eendenkooi. Wilt u uw kind gemakkelijk zittende kleding aandoen die dag? Op vrijdag zingen wij met heel de school het lied “Zij aan zij” heeft u thuis al geoefend? Het is een lastig lied en een nog lastiger dansje J. Op vrijdag 23 april zullen we in onze groep enkele koninklijke spelletjes spelen. Morgen, op vrijdag 16 april is er weer speelgoedmiddag.

Nieuws uit groep 3

In groep 3 zijn we weer aan het sparen voor een nieuw feestje. Dinsdag hebben we een allesmiddag gehad waar we met ons eigen speelgoed mochten spelen. Wat was het een feest. We hadden dino’s, honden, poppen, skeelers en een gezelschapsspel in de klas. Er is fijn gespeeld met elkaar.

 

Onze rupsen hebben hun buikjes rond gegeten en we denken dat ze nu poppen gaan worden. Ze kruipen tegen het raam van de bak naar boven en zoeken een fijn plekje om te veranderen. We zijn benieuwd of het net zulke mooie vlinders worden als de vlinders die we al hadden.

 

Nu we steeds verder gaan met Veilig leren lezen komen er ook moeilijke letters bij. We hebben de ng en de nk, de sch, ch en de schr geleerd. Nu zijn we bezig om te leren wat de fopletter r doet(beer, door,kleur) en hoe het toch zit met de aai, ooi, oei. Ook de eindletter -e(korte) en de -el, -er, -en(mantel, gieter, bloemen) hebben we al behandeld. Wat worden we een knappe koppen in groep 3. Het is belangrijk dat er thuis gelezen wordt om al deze nieuwe letters goed te kunnen onthouden. Succes maar weer. Volgende week komt er weer een letterbingo mee naar huis en kan er weer gelezen worden voor een kleine beloning.

Nieuws uit groep 4

Groep 4 lijkt wel een levend weerbericht elke week! De week begon met storm en hagel, in de klas was het ook stormachtig. Gelukkig klaarde het weer en de klas weer snel op. Zeker omdat we maandag de dag afsloten met speelgoedmiddag!

 

Dinsdagmiddag hebben we na schooltijd de vlinders losgelaten op het schoolplein. Ook onze rupsen zijn nu aan het verpoppen! Ze kruipen naar boven in de bak om met hun speeksel een cocon te maken, er zijn er nu al 6. De babyrupsjes groeien ook goed. Woensdag stond iedereen stralend en in zijn/haar mooiste kleren op de schoolfoto.

 

In de klas zijn we ook weer volop bezig met de Kanjertraining: hoe ga je met elkaar om? Wat willen we voor klas zijn? Wat zijn onze afspraken? Soms zijn we even vergeten wat we voor de lockdown hadden afgesproken. Gelukkig praten we ruzies of pesterijen altijd uit, maar mocht u thuis toch nog verhalen horen kunt u altijd mailen naar de leerkracht.

 

We houden het graag vrolijk en gezellig in de klas, gelukkig gaat dat al steeds beter!

Nieuws uit groep 5

Bij DaVinci gingen de afgelopen lessen over “Water en dieren” en “Water en planten”. De kinderen leerden over sponsdieren, holtedieren, weekdieren en stekelhuidigen. Uiteraard kwamen alle dieren van Spongebob ter sprake.  Ook leerden ze over verschillende waterplanten en waar deze toe dienen. Tijdens de creatieve lessen zijn de kinderen gestart met het maken van een onderwaterwereld. Ze konden kiezen uit het maken van een patrijspoort met uitzicht op het leven onder water (tekenen met kleurpotlood) of het tekenen van een onderwaterwereld met wasco en ecoline.

 

Net als in de afgelopen jaren organiseert de Zoeterwoudse tuincommissie weer de actie “Bloemenzee”. Alle leerlingen van de groepen 5 van de Zoeterwoudse basisscholen krijgen donderdag 22 april een pot met daarin kleine plantjes mee naar huis. Het is de bedoeling deze zo goed mogelijk te verzorgen.

 

De kinderen krijgen in de klas uitgelegd hoe dat te doen en daarnaast krijgen ze een lesbrief mee naar huis. De datum waarop alle kinderen hun pot (met daarin als het goed is een prachtige bloemenzee) weer mee moeten nemen naar school, volgt nog. Op die dag worden de 3 mooiste planten gekozen. De kinderen van deze planten mogen met hun ouders daarna naar het Zoeterwoudse gemeentehuis komen om deel te nemen aan de finale. Uiteraard zal dit alles Corona-proof plaatsvinden. Wanneer we meer info hebben zal dit via de weekbrief of Schoudercom worden gecommuniceerd.

 

Bij godsdienst zijn we gestart met een nieuw project, genaamd “Feest”. Wat leuk dat we bij de eerste les meteen 2 jarigen hadden in de klas. Zo konden de jarigen meteen vertellen hoe zij zich voelden als “feestvarken” en hoe het is om bijvoorbeeld op de tafel te mogen staan als de kinderen voor je gaan zingen. We leerden ook waarom mensen taart eten als het feest is en we keken naar de uitzending “Geboorte en verjaardag” van Nieuws uit de Natuur.

Nieuws uit groep 6

Gelukkig konden we deze week wel naar de boerderij. Daar hebben we geholpen met de lammetjes naar de wei brengen. Daarna konden de schapenhokken uitgemest worden en dat hebben een aantal jongens heel fanatiek gedaan. Bij het overall- hangen waren de meiden duidelijk de beste. Lieke won met een tijd van 2 minuten!  

 

Vorige week hebben we onze vlinders vrij gelaten. We hebben nog wel rupsen en die zijn nu zover dat ze een cocon spinnen. In de DaVinci les hebben we tulpen onderzocht. Wat is de stamper? Waar zitten de meeldraden? Hoe wordt het water in de stengel opgezogen?  

 

Volgende week is de laatste schoolweek voor Lena bij ons op school. In de vakantie verhuisd ze naar Drenthe. We nemen vrijdag afscheid van haar.  

Nieuws uit groep 7

De rupsen doen het goed in de klas. We zorgen goed voor ze, want we zien ze steeds dikker worden. Sommigen worden ook wat trager, dus misschien zijn die zich aan het klaarmaken om hun cocon in te gaan en zich te ontwikkelen tot poppen. We gaan het zien!

 

We rondden deze week thema 6 van spelling af met het zinnendictee en het woordendictee. Bij rekenen zijn we bezig geweest met het gemiddelde uitrekenen, grote getallen zoals miljarden en miljoenen en sommen oplossen in een verhoudingstabel. En bij taal leerden we over aanwijzende voornaamwoorden (die, deze, dit en dat) en hebben we woensdag een conflictgesprek geoefend. Hiervoor moesten we niet alleen de stappen van het gesprek volgen, maar ook goed met elkaar samenwerken in groepjes. Het is fijn om te merken dat alles we leren in de weerbaarheidstraining, ook toegepast kan worden tijdens het samenwerken.

 

We hebben de laatste tijd wat vaker zieken in de klas. Als het lukt om toch iets te doen, mogen de kinderen altijd in het werkpakket werken op snappet, of kijken of ze de ontvangen les zelfstandig kunnen maken. En in schoudercom hebben we een oproepje geplaatst of er ouders zijn die mee willen naar de boerderij. We horen dit graag uiterlijk 23-4 van u!

 

Huiswerk

Maandag 19 april: Koningsspelen! Huiswerkboekje weerbaarheidstraining mee + kartonnen doosje.

Dinsdag 20 april: huiswerkboekje weerbaarheidstraining lezen blz. 19 + 20

Donderdag 22 april : Topografie Oost-Europa

Nieuws uit groep 8

Deze week hebben de kinderen nog hard geoefend voor de eindtoets. We hebben de onderdelen verhoudingstabellen en breuken nog een keer goed herhaald.

 

Maandag beginnen wij met de DIA-eindtoets. Wij maken in de ochtend de toets en hebben in de middag o.a. Koningsspelen. Dinsdag gaan wij in de middag ook de gymzaal in, dus vergeet je gymkleding niet.
Zodra de uitslag van de DIA-eindtoets binnen is, ontvangt iedereen bericht.


Op donderdag zullen wij met de klas de musical kiezen, zodat de kinderen het script in de meivakantie door kunnen lezen. Na de meivakantie gaan wij dan de rollen verdelen en kunnen we echt gaan oefenen.

Na de meivakantie staat het kamp van groep 8 op de planning. Op de achtergrond zijn wij druk bezig om alles voor te bereiden en rond te  krijgen. We zijn in afwachting van een definitief akkoord vanuit de accommodatie en hopen dat het kamp door kan gaan. Mocht dit niet zo zijn, gaan wij uiteraard op zoek naar een passend alternatief.

 

Huiswerk:
Woensdag 21 april – Taalverhaal af

Vrijdag 23 april - Rekenblad
Maandag 17 mei – CLIL interview af

EXTERN NIEUWS
Nieuws vanuit het CJG - Online lezing Opgroeien met autisme

Tijdens deze lezing krijg je een kijkje in het leven van Bianca Toeps. Ze kreeg op haar 26e de diagnose autisme. Ze vertelt hoe het is om autistisch te zijn.

 

Het centrum voor jeugd en gezin organiseert de online lezing Opgroeien met autisme, door Bianca Toeps voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme.

 

Bianca Toeps is fotograaf, website-ontwikkelaar, hobby-vintagejager, blogger en auteur. En Bianca heeft autisme. Ze schreef hierover in diverse blogposts en artikelen. Dit leidde tot haar 1e boek 'Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit' dat in 2019 op Wereld Autisme Dag uitkwam.

 

Ben je benieuwd naar haar verhaal? Tijdens deze lezing vertelt Bianca over situaties waar je in het dagelijks leven als autist tegenaan loopt. Maar ook hoe zij haar kindertijd en puberteit heeft ervaren. Hoe ging het met de speelafspraakjes en sporten? Hoe was het thuis in het gezin?

 

Ze geeft tips en legt uit waarom het helemaal geen compliment is als iemand zegt 'Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit!'

 

Heb je vragen voor Bianca? Die beantwoordt zij heel graag!

 

De lezing is online via Zoom.

DatumDinsdag 11 mei 2021

Tijd: 20.00 – 21.00 uur

Kosten:Geen

 

Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of deze link.

 

 

Bewegen in coronatijd

Bewegen is gezond!

  • Laat je kind minstens een uur per dag bewegen.
  • Fiets samen met je kind naar school.
  • Daag je kind uit voor een wedstrijdje hardlopen.
  • In de huidige coronatijd bieden sportverenigingen activiteiten aan, ook voor niet-leden. Informeer hiernaar bij verenigingen in je buurt.

Meer informatie en tips over buitenspelen tijdens de coronacrisis? klik hier.

 

Meer informatie over gezond opgroeien: Kijk op www.cjgzoeterwoude.nl