Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 35 - 2 juli 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
5 juli Robin Rietkerken 4
5 juli Ricardo Stouten 7
5 juli Jens de Rooij 5
7 juli Marc Eeland 7

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
2 juli Rapport mee
5 juli Doordraaimiddag
5 t/m 9 juli

Tien minuten gesprekken

13 juli

Musical avond groep 8

16 juli

12.00 uur start zomervakantie

 

Jaarplanning 2021 -2022

In de bijlage treft u de jaarplanning voor schooljaar 2021 - 2022 aan. U kunt deze ook terugvinden op de website (kalender). De jaarplanning zal ook op worden genomen in de agenda van Schoudercom.

 

In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u van ons een weekbrief met informatie over halen/brengen van uw zoon/dochter met ingang van volgend schooljaar, de inloopmiddagen die vermeld staan in de jaarplanning en overige informatie. Dit is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. 

 

Hieronder nogmaals het vakantierooster

 

Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2021 - 2022 aan. Dit vakantierooster is goedgekeurd met de medezeggenschapsraad. 

 

Vakantie

Data

Leidens ontzet

4 oktober 2021

Herfstvakantie

18 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 (12.00 uur) t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2021 t/m 4 maart 2022

Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 - 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

8 juli t/m 19 augustus 2022

Ontwikkelingsperspectief

Morgen ontvangen alle leerlingen hun rapport. De kinderen uit groep 6 en 7 ontvangen bij het rapport een ontwikkelingsperspectief.

 

De Cito-scores van ieder vak afzonderlijk zijn in een grafiek met een uitstroomprofiel weergegeven. Dit uitstroomprofiel is de verwachting van de ontwikkeling richting het voortgezet onderwijs. De leerkracht zal dit ook bespreken tijdens het rapportgesprek. Het ontwikkelingsperspectief is een verwachting per vak apart en nog niet het advies dat de kinderen in groep 8 krijgen voor het voortgezet onderwijs. Voor dit advies wordt naar meer aspecten gekeken, zoals het zelfstandig kunnen werken, taakgericht werken, methodetoetsen, maar ook of er sprake is van leerachterstanden. 

Tien minuten gesprekken

Op vrijdag 2 juli krijgen de leerlingen het tweede rapport mee naar huis.

 

Vanaf maandag 5 juli worden de tien minuten gesprekken ingepland. Deze gesprekken vinden digitaal plaats van 5 t/m 9 juli 2021. Deze gesprekken vinden in principe met alle ouders plaats. Leerlingen mogen ook aansluiten bij deze gesprekken. Voor ouders van groep 8 zijn deze gesprekken facultatief. 

 

U heeft vorige week een bericht ontvangen waarmee u zich in kunt schrijven voor deze gesprekken. Dit was mogelijk vanaf vrijdag 25 juni t/m donderdag 1 juli 2021. U kunt daar ook aangeven waarover u graag in gesprek wilt gaan. 

Zoeterwoude sluit aan bij Schoolsport Leiden

Kinderen uit Zoeterwoude kunnen vanaf het nieuwe schooljaar meedoen aan kennismakingsactiviteiten van sportclubs in Leiden. Daarnaast gaan de Bernardusschool en Het Avontuur meedoen aan enkele schooltoernooien in Leiden. Dit past perfect bij de ambitie om kinderen breed motorisch te ontwikkelen en met zoveel mogelijk verschillende sporten kennis te laten maken.

 

Alle kinderen ontvangen begin van het nieuwe schooljaar de flyer met het aanbod. Meer informatie hierover is te vinden op: www.schoolsportcommissieleiden.nl

 

Voor vragen kunt u terecht bij: Tim Gonlag, leerkracht bewegingsonderwijs Bernardusschool

Schoudercom

Wanneer uw zoon/dochter de Bernardusschool na dit schooljaar verlaat, en u geen andere kinderen meer op school heeft, wordt uw account na dit schooljaar verwijderd uit Schoudercom. 

 

Mocht u nog foto's en/of informatie willen downloaden vanuit Schoudercom, dan kan dat nog tot de zomervakantie. Daarna zijn de foto's en/of informatie niet meer beschikbaar. 

Nieuws uit de kleutergroepen

Tijdens deze, je kunt wel zeggen feestweek hebben we ook gewerkt aan het thema Kunst. Alle kinderen hebben een schoenendoos omgetoverd in een mooie museumdoos. In veel dozen zijn al “museumstukken” verzameld. Als u het goed vindt mag uw kind ook van thuis spullen meebrengen om in de doos te stoppen. Een aantal kinderen heeft zijn of haar eigen museum al gepresenteerd.  We oefenen met de letter K (spreek uit als kuh) en oefenen met het cijfer 2. Volgende week gaan we ruimtelijke kunstwerken maken met ijzerdraad en klei.

 

Morgen krijgen de kinderen die in groep 2 zitten hun 2e rapport mee naar huis. Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen om in te schrijven voor de 10 minutengesprekken. We vinden het fijn als kinderen uit groep 2 aansluiten bij het gesprek.

Nieuws uit groep 3

De rapporten komen eraan. Dat betekende dat deze week de laatste toetsjes werden afgenomen en dat het zo langzamerhand tijd wordt voor een feestje.

 

En dat feestje komt eraan! Aanstaande maandagochtend hebben we het juffenfeest. We vieren het dit jaar op de juffencamping, fijn geregeld door onze klassenmoeders. Op de juffencamping gaan we lekker relaxen, spelletjes doen en het gezellig hebben met elkaar. De juffen verzorgen het lekkers, er hoeven geen tussendoortjes mee naar school, wel gewoon de lunch natuurlijjk. Verder is het leuk om te bedenken wat je kunt doen op de camping. Kinderen mogen spulletjes meenemen, zoals skeelers, jeu-de-boules, badmintonrackets enzo. Dan voelt het al een beetje als vakantie…

 

’s Middags zijn we weer terug op school, want dan is de doordraaimiddag: we gaan dan al een uurtje naar groep 4 om te voelen hoe het daar is volgend jaar.

 

Heeft u al ingeschreven voor de 10-minutengesprekken? De rapporten komen vrijdag mee naar huis, komende week hebben we met jullie op Meet weer gesprekjes over het rapport.

Nieuws uit groep 4

Wat een super leuke juffenverjaardag hebben wij gehad! Dank jullie wel voor alle lieve en mooie cadeautjes. We hebben gedanst, bingo gespeeld met leuke prijsjes, krantenmeppertje (dit was wel favoriet) en het huifkar spel gespeeld. Koekjes, chips en een ijsje gegeten. Ook namen wij afscheid van juf Eline, helaas gaat zij ons verlaten. Eline had voor ieder kind nog een persoonlijk cadeautje en een ijsje en toen was het tijd om te gaan. Na knuffels en een paar tranen namen de kinderen afscheid van haar. Veel plezier op de Leidse Houtschool, zij krijgen er een superjuffie bij!

 

Kijkt u nog even op de blog van schoudercom, daar staan foto’s op van het bezoek van Serpenti en foto’s van het juffenfeest.

Nieuws uit groep 5

En de winnaars zijn Tycho van Dorp, Mieke de Groot, Duncan Peters en Jens de Rooij. Van harte gefeliciteerd! Het was weer spannend, want 4 winnaars kiezen uit 23 planten is toch wel lastig. Maar deze kinderen zijn de winnaars en mogen morgen strijden tegen de kinderen van het Avontuur. Op SchouderCom volgt verdere informatie.

 

Wat een stoere kids hebben wij in groep 5! Een gekko op je hoofd, een slang om je nek of zelfs een meelworm eten. Het kon afgelopen dinsdag allemaal tijdens het bezoek van Exotus Serpenti. Hoe de kinderen het vonden? Nou dat is goed te zien aan hun gezichtjes op de foto’s en filmpjes op Schoudercom! In de middag kregen de kinderen les over het maken van een Powerpoint presentatie. Daarna zijn ze enthousiast in tweetallen aan de slag gegaan met het maken van een presentatie van een zelf gekozen dier. Ook werd er nog geknutseld: het knutselen van een slang van papier en karton of het tekenen van een schildpad met wasco en ecoline. Het was een gesssssslaagde dag!

 

De rapporten zijn klaar! Deze worden vrijdag met de kinderen mee naar huis gegeven. Volgende week vinden dan de rapportgesprekken via beeldbellen plaats. Nog niet alle ouders hebben ingeschreven. Wilt u dat nog even doen via Schoudercom?

Nieuws uit groep 7

De afgelopen weken hebben we veel en hard gewerkt aan de citotoetsen van: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling en studievaardigheden. Dit was behoorlijk pittig voor de kinderen. Een aantal leerlingen hebben een wat lager werktempo of zijn afwezig geweest in de afgelopen weken. Daardoor zijn wellicht niet alle cito’s al af en op het rapport zichtbaar. We stimuleren de kinderen om het werk af te krijgen, maar we willen ze ook niet onnodig extra druk opleggen. U krijgt, zodra de toetsresultaten bekend zijn, de grafieken opgestuurd via Schoudercom.

 

Dinsdag hadden we exotische dieren in de klas. Wat bijzonder om ze van zo dichtbij te zien, ruiken, voelen en ja.. sommigen hebben er zelfs van geproefd! Niet van de reptielen natuurlijk, maar van de (levende!) meelwormen die ze gevoerd krijgen. Wat een stoere kids hebben we in onze klas!

 

Woensdag waren we de hele ochtend op pad in de Leidse binnenstad. We hebben het miezerweer getrotseerd en een stadswandeling gemaakt die ons leidde langs verschillende historische plekken. Want de geschiedenis komt pas echt tot leven, als je er zelf dwars doorheen kunt lopen. We zijn de hulpouders onwijs dankbaar voor de begeleiding, zonder jullie had dit niet gekund!

 

Donderdag keken we naar de voorstelling Blauwe Plekken. De voorstelling werd gespeeld in de speelzaal bij ons op school. Twee acteurs vertolkte alle rollen uit het gelijknamige boek. Het thema mishandeling stond centraal en werd bespreekbaar gemaakt door middel van de toneelvoorstelling. We hebben ademloos gekeken naar de acteurs en ook het nagesprek was top. De kinderen hebben geleerd wat ze kunnen doen als ze (direct of indirect) te maken krijgen met mishandeling. Ze moeten iemand in hun omgeving opzoeken die ze vertrouwen. Dit kan een familielid zijn, buur of juf/meester.

 

Agenda:

Dinsdag 6 juli: huiswerk blokboek taal les 8a + 8b.
Ook gaan we deze dag op bezoek bij het Wellantcollege, fijn als iedereen op de fiets komt en een mondkapje meeneemt. Op de middelbare scholen is een mondkapje nog verplicht in de gangen. Als we zitten in een lokaal, mag het mondkapje af.

 

Woensdag 7 juli: meester/juf verjaardag.
Ook deze dag graag op de fiets naar school komen! Voor eten en drinken wordt gezorgd, een flesje water is wel fijn. Denk verder aan een badhanddoek, badkleding, zonnebrand en eventueel een petje of hoedje bij heel zonnig weer.

 

Donderdag 8 juli:

Alle lijsten 4x

Nieuws uit groep 8

Deze week hadden wij het alternatieve schoolreisje. Exotus Serpenti kwam bij ons in de klas met 4 reptielen. Wij hebben vanalles geleerd over de slag, de gekko, de landschildpad en de baardagame. We mochten ze ook voeren, op schoot nemen, aaien en de slag om onze nek. Jeetje, dit was best spannend! Het was wel heel leuk om de dieren in de klas te hebben!

 

Vandaag hadden wij de voorstelling “Blauwe Plekken”. Dit was heel erg indrukwekkend om te zien! We hebben vragen mogen stellen aan de acteurs en nagepraat over het verhaal.

 

We hebben ook weer veel geoefend voor de musical. Dit keer ook met kleding aan en de rekwisieten. Dit maakte het allemaal nog meer echt. De laatste scènes moeten we even goed oefenen, dan staat het als een huis.

 

Volgende week vrijdagmiddag is de juffenverjaardag. We hopen dat het weer een beetje bijtrekt. Vergeet niet om een oud, wit t-shirt mee te nemen!

 

Belangrijke data:
vrijdag 9 juli – juffenverjaardag
maandag 12 juli – lasergamen in ghoybos
dinsdag 13 juli – musicalavond
woensdag 14 juli – laatste dag groep 8

EXTERN NIEUWS
Jeugddorp Leiden

Stichting Jeugddorp Leiden is een vrijwilligersorganisatie die kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud een leuke zomervakantie wil geven. Dit gaat om alle kinderen in Leiden en omgeving. In de middelste twee weken van de zomervakantie (dit jaar van 2 t/m 13 augustus) verzorgen wij activiteiten en workshops. Op onze website, www.jeugddorpleiden.nl kunt u meer informatie vinden over onze organisatie.

Nieuws van het CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert de online lezing Autisme en gamen voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme.

 

De lezing wordt gegeven door André Parren, pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van gamen.

Gamen, het is de favoriete hobby van veel jongeren. Gamen heeft zeker veel positieve kenmerken, maar er zijn ook negatieve kenmerken. En het lijkt erop dat gamers met autisme eerder problematisch gamegedrag vertonen dan anderen.

 

Nog meer dan bij gamers zonder autisme, heeft gamen voor de jongere mét autisme vaak een functie. Waarom is dit? In de online lezing wordt aandacht besteed aan wat de signalen van problematisch gamegedrag zijn. Ook vertellen we hoe je dit gedrag het best kunt begeleiden.

 

De lezing is online via Zoom.

Datum:             Donderdag 15 juli 2021

Tijd:                 19.30 – 21.30 uur

Kosten:            Geen

 

Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of deze link.