Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 1 - 27 augustus 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
28 augustus Sanne Kirstenstein 4
28 augustus Teun de Groot 7
29 augustus Juliette v/d Mey 1/2a
29 augustus Jayden de Boer 1/2b
29 augustus Alex de Winter  8
30 augustus Zoe Springer 1/2b
30 augustus Nora Dalmolen 7
31 augustus Noortje Olthof 3
31 augustus Desteny Schouten 7
1 september Glenn Peters 1/2c

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
30 augustus  1e schooldag
6 t/m 17 september ouderkindgesprekken
21 september Informatie avond groep 8 (19.30 uur)
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)

 

Schooljaar 2021 - 2022

De zomervakantie loopt ten einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Ik hoop dat u allen van uw welverdiende rust heeft kunnen genieten en met hernieuwde energie van start gaat. Met een schooljaar waarvan we allemaal hopen dat dit zo normaal mogelijk zal verlopen. Afgelopen week zijn wij op school druk bezig geweest met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Alles staat klaar en we hebben er weer zin in!

 

Aanstaande maandag gaat de deur zoals gebruikelijk om 8.20 uur open en starten de lessen om 8.30 uur. Wij zijn heel benieuwd naar alle vakantieverhalen van de kinderen. 

 

Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij helaas nog geen ouders in de school toelaten. Alle leerlingen zullen de eerste schooldag worden opgevangen op het schoolplein door de groepsleerkracht. De leerlingen uit de kleutergroepen worden vanaf dinsdag 31 augustus in het klaslokaal opgevangen door de groepsleerkracht (groep 1/2a zij-ingang lokaal). De leerlingen komen dus zelf naar binnen. U kunt via het raam een kijkje in de kleuterklas. Leerlingen van groep 3 kunnen tot aan de herfstvakantie gebracht worden tot het raam van het groepslokaal. De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig het schoolplein op en schoolgebouw binnen.

 

Indien de coronamaatregelen het toelaten bent u vijf keer per jaar een gehele week na schooltijd (14.45 - 15.00 uur) welkom in het lokaal om het werk uw kind te bekijken. In de jaarplanning kunt u terugvinden om welke data/weken dit gaat. In de eerste schoolweek (30 augustus t/m 3 september 2021) kan dit vanwege de coronamaatregelen helaas (nog) niet plaatsvinden. 

Coronamaatregelen

Met het laatste OMT- advies en de kabinetsbesluiten is duidelijk geworden op welke manier het schooljaar van start kan. Voor het primaire onderwijs zal er niet veel veranderen ten opzichte van de laatste weken van het afgelopen schooljaar.

 

Wat er verandert, is dat het OMT in haar meest recente advies heeft aangegeven dat het preventief zelftesten door personeel tweemaal per week niet meer hoeft wanneer zij als immuun worden beschouwd. Dat is o.a. wanneer iemand volledig gevaccineerd is en twee weken heeft gewacht om de immuniteit op te bouwen. Voor de rest blijft alles bij de situatie die ook gold in de laatste weken van het schooljaar.

 

Fysiek contact

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Er worden geen handen geschud

Hygiene maatregelen

 

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/ hygienerichtlijnen/basisscholen

 • Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang
 • Gebruik van papieren handdoekjes
 • Hoesten/niezen in de elleboog

Groepsactiviteiten en vieringen

Bij groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals moet rekening worden gehouden met de basisregels voor gezondheid en hygiëne. Daarnaast moeten volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden.

 

Halen/brengen

Ouders zijn (helaas) niet welkom in school en op het schoolplein (uitgezonderd ouders van kleuters en groep 3 tijdens naar school brengen)We vragen ouders om leerlingen bij het schoolhek af te zetten en de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.

 

Om leerlingen gespreid binnen te laten komen hanteren we de inloop van 8.20 – 8.30 uur via verschillende ingangen (zie onderstaand schema). Daarna sluiten de deuren en deze zullen onder schooltijd gesloten blijven.

 

Groep 1/2a; Nooddeur in lokaal

Groep 1/2b en 1/2c; Kleuteringang

Groep 3/4; Achteringang (nabij lokaal groep 4)

Groep 5/6; Zijingang (nabij lokaal groep 6)

Groep 7/8; Hoofdingang

 

Alle leerlingen zullen de eerste schooldag worden opgevangen op het schoolplein door de groepsleerkracht. De leerlingen uit de kleutergroepen worden vanaf dinsdag 31 augustus in het klaslokaal opgevangen door de groepsleerkracht (groep 1/2a zij-ingang lokaal). De leerlingen komen dus zelf naar binnen. U kunt via het raam een kijkje in de kleuterklas. Leerlingen van groep 3 kunnen tot aan de herfstvakantie gebracht worden tot het raam van het groepslokaal. De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig het schoolplein op en schoolgebouw binnen.

 

Aan het einde van de dag worden kleutergroepen groepsgewijs naar buiten gebracht via bovenstaande ingangen/uitgangen. U kunt voor schooltijd via het raam een kijkje in de kleuterklas. Leerlingen van groep 3 kunnen tot aan de herfstvakantie gebracht worden tot het raam van het groepslokaal. Wij vragen u hierbij de coronamaatregelen in acht te nemen. De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig het schoolgebouw binnen.

 

Thuisblijfregels

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. Via de beslisboom (zie bijlage), kunt u zelf bepalen of uw zoon/dochter naar school kan of thuis moeten blijven. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Quarantaineregels

Basisregels

 • Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
 • Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.
 • Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de (nog) niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.
 • Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.

Voor alle mensen in Nederland geldt in principe het protocol bron- en contactonderzoek, maar het BCO en testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Dit is mede omdat kinderen geen 1,5 m afstand hoeven te houden. Het BCO voor scholen luidt als volgt:

 • Alle niet-immune categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als iemand positief wordt getest, alle niet-immune contacten in de klas in thuisquarantaine gaan.
 • Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de besmettelijke periode (vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de persoon die positief getest is.
 • Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact dat de leerling of het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine.
 • Immune cat. 1 en 2 contacten hoeven niet in quarantaine. Wel is voor hen het advies dat zij zich laten tesen op dag 5 en bij klachten.
 • Immune en (nog) niet-immune categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine. Ook hoeven zij zich niet meer te laten testen op dag 5. Wel is voor hen het advies dat zij zich laten testen bij klachten.

Quarantaine

 • In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
 • Bij klachten die passen bij corona;
 • Als je positief getest bent op corona;
 • Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;
 • Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;
 • Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun;
 • Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied
Jaarplanning 2021 -2022

In de bijlage treft u de jaarplanning voor schooljaar 2021 - 2022 aan. U kunt deze ook terugvinden op de website (kalender). De jaarplanning zal ook op worden genomen in de agenda van Schoudercom.

 

Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2021 - 2022 aan. Dit vakantierooster is goedgekeurd met de medezeggenschapsraad. 

 

Vakantie

Data

Leidens ontzet

4 oktober 2021

Herfstvakantie

18 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 (12.00 uur) t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2021 t/m 4 maart 2022

Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 - 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

8 juli t/m 19 augustus 2022

Gymtijden

De groepen 4 t/m 8 gymmen op maandag en dinsdag onder leiding van meester Tim in de Eendenkooi. De groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c en 3 gaan hier één keer per week naar toe. 

 

Eind juli is meester Tim opnieuw vader geworden van een dochter; Milou! In verband met het geboorteverlof van meester Tim zal voorlopig Thomas Molenaar de gymlessen op dinsdag voor zijn rekening nemen. 

 

Wilt u er aan denken om uw zoon/dochter deze week gymschoenen en gymkleding mee te geven (gymschoenen met witte zolen)? De leerlingen mogen zich weer omkleden in de kleedkamers. De gymlessen starten op maandag 30 augustus aanstaande. 

 

Maandag; groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 

Dinsdag; groep 1/2a, 1/2b, 1/2c, 4, 5, 6, 7 en 8 

Ouderkindgesprekken

Vanaf maandag 6 september staan de ouderkindgesprekken gepland (groep 1 t/m 8). Deze gesprekken vinden digitaal plaats van 6 t/m 17 september 2020. Wij nodigen alle ouders uit voor deze gesprekken. Leerlingen (vanaf groep 2) mogen ook aansluiten bij de gesprekken. 

 

U kunt zich vanaf maandag 30 augustus t/m donderdag 2 september inschrijven voor de ouderkindgesprekken via Schoudercom. U ontvangt hier een uitnodiging voor. 

 

We vragen u om de documenten in de bijlage voorafgaand aan het gesprek in te vullen. Wilt u het formulier leerlinggegevens 2021 - 2022 meegeven naar school? Op deze manier heeft de leerkracht alle gegevens makkelijk bij de hand. 

Lokaalverdeling

Dit schooljaar starten wij met negen groepen. Er is geen wijziging opgetreden in de lokaalverdeling. 

 

De kleutergroepen zullen via het kleuterplein naar binnen gaan (groep 1/2a via zij-ingang lokaal). De overige groepen gaan via de overige ingangen naar binnen. De leerkrachten zullen de leerlingen de eerste schooldag buiten opvangen. 

 

Hoofdingang; groep 7 en 8

Ingang schoolplein (rode deur); groep 5 en 6

Ingang schoolplein (achterzijde school); groep 3 en 4

Inline image

Mailadressen personeel

U kunt de leerkracht bereiken via schoudercom maar ook via de mail. Hieronder vindt u de mailadressen terug. 

 

Anita de Winter anita@rkbernardusschool.nl Groep 6
Anneke van Houten annekevh@rkbernardusschool.nl Groep 6
Annemieke Zuijderduijn annemieke@rkbernardusschool.nl Groep 3
Bouwiene Keekstra bouwiene@rkbernardusschool.nl  Groep 6 & 8
Celine Jonkers celine@rkbernardusschool.nl  Groep 8
Corrie de Vassy corrie@rkbernardusschool.nl Groep 1/2b
Danielle de Winter danielle@rkbernardusschool.nl Groep 5
Dionne Faassen dionne@rkbernardusschool.nl Groep 4
Elvera de Lange elvera@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Jeske Boorsma jeske@rkbernardusschool.nl Groep 1/2c
Maartje Dijkstra maartje@rkbernardusschool.nl Groep 3
Marja Oudshoorn marja@rkbernardusschool.nl Intern begeleider
Maud van Leeuwen m.vanleeuwen@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Daphne Noorlander daphne@rkbernardusschool.nl Groep 1/2c
Nicole Singeling nischool@live.nl  Groep 1/2a
Ria Kerkvliet ria@rkbernardusschool.nl Groep 1/2a & 1/2b
Ryanne Ruiter ryanne@rkbernardusschool.nl Groep 4
Sabine Steinebach sabine@rkbernardusschool.nl Directeur
Sannie Cortenbach sannie@rkbernardusschool.nl Groep 5
Tim Gonlag tim@rkbernardusschool.nl Groep 7
Valerie Kipuw valerie@rkbernardusschool.nl Onderwijsassistent
Peuterspeelzaal in Bernardusschool

Vanaf maandag 30 augustus aanstaande ontvangt SKZ de peuters van Drie Turven Hoog op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend op in de Bernardusschool in het BSO-lokaal van groep de Kombuis. Dit is het BSO lokaal in de aula. De peuters zullen op kleuterplein buitenspelen. Hierbij zullen de peuters en kleuters apart van elkaar buitenspelen. 

 

SKZ ervaart een toenemende vraag naar kinderopvang. De dagopvang Het Kuiken opent een tweede peutergroep in het huidige lokaal van Drie Turven Hoog. We hebben er met elkaar voor gekozen om de peuters van Drie Turven Hoog te verhuizen naar de school. De voordelen hiervan zijn dat de peuters gelijk kennis maken met de school en de school hiermee al een vertrouwde plek wordt. Daarnaast wordt de samenwerking tussen school en peuteropvang op deze manier versterkt ten gunste van de kinderen.


In Zoeterwoude Dorp maakt SKZ sinds september 2018 gebruik van eenzelfde constructie. De peuteropvang en de BSO-groep voor kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar maken gebruik van dezelfde ruimte. Dit wordt als zeer prettig ervaren. De oudercommissie van SKZ heeft een positief advies afgegeven voor de verhuizing.