Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 2 - 3 september 2021
Jarigen en agenda

 

Agenda

 

   
6 t/m 17 september ouderkindgesprekken
21 september Informatie avond groep 8 (19.30 uur)
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
4 oktober Leerlingen vrij
6 oktober Start kinderboekenweek
18 t/m 29 oktober Herfstvakantie

 

Oudervertelgesprekken

Vanaf maandag 6 september staan de ouderkindgesprekken gepland (groep 1 t/m 8). Deze gesprekken vinden digitaal plaats van 6 t/m 17 september 2020. Wij nodigen alle ouders uit voor deze gesprekken. Leerlingen (vanaf groep 2) mogen ook aansluiten bij de gesprekken. 

 

We vragen u om de documenten in de bijlage voorafgaand aan het gesprek in te vullen. Wilt u het formulier leerlinggegevens 2021 - 2022 meegeven naar school? Op deze manier heeft de leerkracht alle gegevens makkelijk bij de hand. 

Godsdienstlessen - Respect voor elkaar

Het project gaat over respect: vooral respect voor diegene die anders is, buiten de groep dreigt te vallen. Vooral ‘nieuwe Nederlanders’ hebben het niet makkelijk in het begin. Maar ook: lid worden van een groep – op school, in een (religieuze) gemeenschap, in een ander land, gaat gepaard met aanpassen en leren omgaan met elkaar.

 

Dit geldt niet alleen voor de nieuwelingen maar ook voor de bestaande groep. Vanuit het thema ‘wij’ gaan we met de leerlingen nadenken over ‘erbij horen’, over rituelen die daarbij horen, over gastvrijheid en solidariteit, maar ook over wat dit oproept, zorgen en eventuele angsten.

Slagbaltoernooi - sporttoernooien

De Bernardus neemt dit jaar deel aan de schoolsporttoernooien van Leiden. Dit betekent meer toernooien waaraan door verschillende leeftijden kan deelgenomen worden. De inschrijvingen van de teams verlopen via meester Tim. Bij teamsporten is er minimun aantal spelers nodig. Zodra deze bereikt is, wordt het team ingeschreven. Dit houdt in dat ingeschreven spelers ook verwacht worden het hele toernooi deel te nemen.

De toernooien zijn altijd op woensdagmiddag (vaak van 13:00 – 17:30)  en elk team moet worden begeleid door een ouder. Ook is er altijd een juf/meester van de Bernardus aanwezig bij het toernooi als aanspreekpunt. Als de aanvangstijd vroeg is, kan er in overleg voor worden gekozen om de leerlingen eerder van school te laten vertrekken om te lunchen, spullen te pakken (neem ook wat te eten en te drinken mee) en naar de locatie te gaan. Vervoer wordt door de ouders zelf geregeld.

 

De sporten worden in de gymzaal voorafgaand aan het toernooi aangeboden, zodat de leerlingen de regels goed kennen. Het belangrijkste blijft altijd dat de leerlingen plezier beleven aan verschillende vormen van bewegen/sport. Er wordt dus ook geen selectie gemaakt bij teveel aanmeldingen. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

Slagbaltoernooi groep 7 & 8

Het eerste toernooi is op woensdag 22 september van 13:15 tot 17:30. Een team bestaat uit 12 spelers waarvan 6 jongens en 6 meisjes. De leerlingen kunnen zich aanmelden bij meester Tim. U kunt zich ook aanmelden door op Schoudercom een berichtje te sturen. Indien er niet genoeg aanmeldingen zijn of geen ouder, dan kan het helaas niet doorgaan. Uiterlijke inschrijfdatum voor het team is vrijdag 10 september. Op deze dag moeten er dus genoeg (bevestigde) aanmeldingen zijn en een begeleidende ouder.

Stand van zaken nieuwbouw Bernardusschool

Bestemmingsplan Bernardus is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente Zoeterwoude laat weten dat de volgende besluiten zijn genomen:

  • De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Bernardusschool’  vastgesteld.
  • De omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft namens het college van burgemeesters en wethouders het besluit hogere waarde genomen.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de nieuwe Bernardusschool en de herinrichting van de omliggende openbare ruimte en het park mogelijk. In het nieuwe gebouw komen naast de basisschool ook de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en het centrum voor jeugd en gezin.

 

Het is niet gelukt met alle voorbereidingen op tijd klaar te zijn om voor het stookseizoen de gasleiding te kunnen verleggen. Dit gebeurt nu dus pas volgend jaar, ná het stookseizoen. Deze en andere kabels en leidingen liggen onder de Oranjelaan. Zoals u weet moeten we de Oranjelaan iets opschuiven om voldoende ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe school. Het verleggen van de Oranjelaan is de eerste stap om het terrein bouwrijp te kunnen maken. De start bouw van de nieuwe Bernardus zal waarschijnlijk een half jaar later starten.

Verkeersveiligheid

Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Kinderen verdienen een veilige rit naar school. Daar kan niemand het mee oneens zijn. School is voor kinderen de plek waar zij zich veilig voelen. De weg ernaartoe moet dat ook zijn.  

 

Daarom willen wij u ook dit schooljaar weer vragen om rekening te houden met fietsende kinderen en kinderen die lopend naar school komen.  

 

We merken dat ouders die hun zoon/dochter met de auto naar school brengen zich niet altijd aan de verkeersregels houden. Aan het Kooikerspad mag niet geparkeerd worden met de auto (doorgetrokken gele streep). Ook aan de Laan van Meerburg mag niet op de stoep geparkeerd worden. Er ontstaan gevaarlijke situaties met overstekende kinderen, omdat de situatie onoverzichtelijk wordt.  

 

Wilt u daarom uw auto parkeren op het parkeerterrein voor de Eendenkooi? Daar is ruimte genoeg. Laten we er met elkaar een veilig jaar van maken.  

Nieuws van de ouderraad

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden! Vind je het leuk om mee te denken en te helpen met de organisatie van de activiteiten op school? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Meld je dan aan via orbernardusschool@gmail.com

Nieuws uit de kleutergroepen

We zijn weer begonnen! Wat fijn om iedereen weer te zien na de vakantie. Deze week hebben we vooral gewerkt aan de groepsvorming en elkaar leren kennen. Ook de klassenregels en afspraken kwamen deze week aan bod. Verder hebben we lekker gewerkt, buiten gespeeld en gegymd in de grote gymzaal met meester Thomas.

 

Deze week hebben we allemaal een verjaardagskalender gemaakt, die je mee naar huis krijgt als je jarig bent.

Vanaf volgende week gaan we werken over het thema ‘vormen en kleuren’. Het boek van ‘Het Kleurenwinkeltje’ staat hierbij centraal. Wij hebben er zin in!

Nieuws uit groep 3

Wat zijn we fijn van start gegaan. De kinderen zijn enthousiast en er wordt al erg hard gewerkt. We doen op dit moment nog alles hetzelfde in het startboekje van Veilig Leren Lezen maar als de startkern afgelopen is zal er meer op niveau gewerkt gaan worden. Met rekenen zijn we zomaar midden in blok 1 begonnen en dit gaat ook al heel goed. We hebben echt kanjers in de groep.

 

Wilt u eraan denken dat de kinderen op maandagochtend gymmen?  Het is dan de bedoeling dat er gymkleding en gymschoenen meegeven worden. Wilt u nog even naar de maat van de kleding en schoenen kijken. De kinderen zijn zo groot geworden dat het nog wel eens gebeurd dat het niet meer past.

 

In de klas wordt er tijdens het hoekenwerk ook geknutseld. Wilt u knutselmaterialen voor ons sparen? De denken aan: kleine doosjes, wc-rolletjes, keukenrollen, tijdschriften, etc.

 

De kinderen gaan dit jaar kennismaken met DaVinci. Dit is onze methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). De eerste periode is het thema ‘Het Begin’. Als ze het leuk vinden mogen de kinderen spullen meenemen voor op de thematafel. Het is vaak heel leuk om te zien wat de kinderen al weten over een onderwerp. Het Begin heeft te maken met de oerknal, Bijbelverhalen, het eerste leven, dus als u iets heeft wat mooi staat op de thematafel dan mag het mee naar school genomen worden. We zullen er zuinig op zijn.

Nieuws uit groep 4

Wat hebben we een gezellige week achter de rug. Een week waarin we elkaar goed of nog beter hebben leren kennen en een week waarin we weer veel geleerd hebben.

 

De juffen en de kinderen hebben geleerd om te werken met Snappet. Wat een kanjers allemaal, want we kwamen al vaak toe aan de plusopdrachten. Als straks iedereen gewend is aan Snappet, gaan we weer werken in verschillende niveaus. Nu doen we nog veel samen om het werken op de tablets goed onder de knie te krijgen.

 

Ook zijn we begonnen met de nieuwe leesmethode voor technisch en begrijpend lezen “Atlantis”. Het eerste gevoel is goed en het leuke is, dat we veel aandacht besteden aan voorlezen en leesmotivatie (naast het begrijpen van de tekst en de techniek van het lezen). Het thema waar we nu over lezen is “Smakelijk eten” en het voorleesboek dat erbij hoort is “Otje”. Deze week hebben we geleerd om woorden met sch te lezen.

Met rekenen zijn we bezig geweest met het plaatsen van getallen op de getallenlijn van 1 t/m 100. Dat ging al heel goed!

 

Met spelling leerden we woorden met twee medeklinkers vooraan of achteraan een woord te schrijven.

Wat veel allemaal he! En dat in 1 week. Dat belooft wat voor de rest van het schooljaar!

Nieuws uit groep 5

Na een gezellige ochtendkring met vakantieverhalen zijn de kinderen nu gestart in groep 5. Wat wordt er fijn gewerkt. Ook dit jaar kunnen de kinderen weer complimenten verdienen voor van alles: netjes werken, goed samenwerken, op tijd klaarzitten, anderen helpen etc. Wanneer de ladder vol is, krijgen de kinderen een beloning voor de hele klas. Dit kan zijn extra buiten spelen, een “alles middag”, een film kijken etc. We houden jullie op de hoogte wanneer de beloning behaald is!

 

Bijna alle schriften, boeken, mapjes, potloden etc zijn deze week uitgedeeld. De kinderen schrijven het eerste half jaar met potlood en daarna leren ze netjes met pen te schrijven. Deze schrijfmaterialen krijgen de kinderen van school. Het zou heel fijn zijn als de kinderen van thuis een etui of pennendoosje kunnen meenemen om hun spullen in te bewaren. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat anders vaak de schrijfspullen zoekraken tussen de boeken in de laatjes.

 

In groep 5 doen we wekelijks de “Grej of the Day”. Elke week krijgen de kinderen een raadsel mee naar huis. De kinderen moeten proberen thuis het antwoord te bedenken. De volgende dag wordt het antwoord gegeven op school en geeft de juf er een korte les over waarbij de kinderen ook vragen mogen stellen en aantekeningen mogen maken in hun “Grej-schriftje". Daarna is het de bedoeling dat de kinderen thuis iets vertellen over wat ze hebben gehoord/geleerd. In de klas hangt een wereldkaart en de kaart van Nederland waarop we zullen bijhouden welke “Grejs” we hebben behandeld. Uiteraard mogen de kinderen spulletjes meenemen die bij de Grej horen.

 

Wat fijn dat er al veel ouders zich hebben ingeschreven voor de ouderkindgesprekken. We kijken er naar uit om alle kinderen met hun ouders te zien in de komende twee weken. Wilt u er ook aan denken het oudervertelformulier en het formulier met de leerlinggegevens mee te nemen? Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 6

Daar zijn we weer! Groep 6 is lekker gestart deze week.

Met taal zijn we bezig geweest met herhalen wat we in groep 5 hebben geleerd over woordsoorten. Lidwoord – zelfstandig naamwoord – voorzetsel – werkwoord …. Wat is dat ook alweer?

 

Met rekenen gaan we aan de slag met sommen als 518+345 en 786-59. Hoe kan je dat op een handige manier uitrekenen?

 

Met DaVinci zijn we gestart met het thema Maori’s. Wie zijn dat? De les begon met de oerknal. Verder leerden we dat er verschillende scheppingsverhalen zijn. Elk volk, elk geloof denkt op zijn eigen manier over het ontstaan van de aarde. We gaan bij dit thema ook aan de slag met de themawerkstukken. Daarom oefenden we deze week op het stellen van een onderzoeksvraag. Dit keer was het onderwerp Groep 6. Een onderzoeksvraag kan dan zijn: hoe zou groep 6 in de ruimte eruit zien? Of: wat als een schoolgebouw op een andere manier is ingedeeld?

 

Komende week starten we met de ouderkindgesprekken. Hebben jullie al ingeschreven?

Nieuws uit groep 7

In groep 7 starten we met het werken met een agenda. Deze hebben de kinderen van ons gekregen. Ze mochten deze ‘pimpen’ , zodat het een persoonlijke agenda is geworden. Het is de bedoeling dat de kinderen iedere dag hun agenda mee naar school/ huis nemen. In het begin is het nog wennen en is het fijn als u af en toe met de kinderen in de agenda kijkt en er evt ook afspraken voor thuis (sport/ verjaardag/enz) in laat schrijven. We zullen het huiswerk er in laten zetten, maar dit voorlopig ook nog in de weekbrief vermelden. Deze week hebben we nog geen huiswerk opgegeven.  

 

Ieder jaar komt de schoolarts in groep 7 om de kinderen te screenen. Het gaat dan om lengte, gewicht, ogen en oren, maar ook over hoe kind zich verder ontwikkelt en voelt. Alle kinderen hebben een vragenlijst mee naar huis gekregen. Deze moet uiterlijk vrijdag 10 september weer op school worden ingeleverd. Dat staat natuurlijk ook in de agenda van de kinderen. 

 

Het DaVinci thema is dit keer de Maori. We hebben het over Nieuw Zeeland en Australië, maar ook over aardplaten, de Kiwi-vogel, het plantenrijk en dierenrijk en de oerknal. Is er een ouder ooit in Nieuw Zeeland geweest? Het zou leuk zijn als hij/zij daarover wil komen vertellen. Ook zoeken we iemand die in het bezit is van een aardige planten-kennis om bij een les te helpen. Tot slot willen we graag de film Vaiana kijken. Zouden we misschien een Disney+ account van iemand mogen gebruiken? 

 

Huiswerk 

Donderdag 9 sept: tafelblad af en mee naar school 

Nieuws uit groep 8

De eerste week in groep 8 zit er alweer bijna op. We zijn goed van start gegaan. We hebben veel spelletjes gedaan rondom samenwerking, 30 seconds met woorden over onszelf, maar ook samenwerkingsopdrachten tijdens de les.

 

We hebben ook al een eerste huiswerkopdracht gekregen. De kinderen moeten minimaal 2 scholen in de omgeving zoeken die zij leuk vinden of denken naar toe te willen en deze onderzoeken. Hoe ver is het fietsen? Welke niveaus bieden ze aan? Zijn er bijzonderheden als een sportklas? Dit zetten ze op een papiertje. Dit mag een samenvatting zijn, een woordweb of voor- en nadelen. Dit moet maandag mee naar school. Vrijdag krijgen wij voor het eerst huiswerk mee in de vorm van een werkblad.

 

Wij starten met Da Vinci dit jaar met het thema Maori. Maandag hebben wij allemaal een scheppingsverhaal gekregen die wij in onze eigen woorden moeten vertellen aan de kinderen van groep 6 en 7. Vrijdag gaan de kinderen van groep 8 dit in tweetallen vertellen. Het is leuk om te zien hoe zij deze verhalen voorbereiden en zijn benieuwd hoe dit morgen gaat uitpakken. In groep 6 en 7 moeten zij het namelijk na kunnen vertellen.

 

Volgende week zijn de ouder-kindgesprekken. Heeft iedereen zich al ingeschreven? De formulieren (noodgegevens/gesprekkenformulier) zijn meegestuurd met weekbrief. Wilt u deze invullen?

 

Huiswerk:
maandag 6 september – scholenonderzoek
vrijdag 10 september - rekenblad

EXTERN NIEUWS
Schoolsport Leiden

Dit jaar kunnen de leerlingen van de Bernardusschool zich voor het eerst inschrijven voor schoolsport kennismakingscursussen. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een foldertje mee naar huis gekregen over de schoolsportcursussen.

 

Mocht het foldertje niet thuis zijn aangekomen, dan kunt u bij meester Tim terecht voor een nieuw exemplaar (een berichtje op Schoudercom is het snelst) of u kunt kijken op www.schoolsportcommissieleiden.nl. Op deze site kunt een account maken en zo uw kind(eren) aanmelden voor een kennismakingscursus. Het aantal inschrijvingen per sport is beperkt. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Indien er te weinig aanmeldingen zijn, gaat de cursus niet door (dit wordt dan een week voor de aanvangsdatum bekend gemaakt).

 

Meer informatie kunt u terugvinden in de bijlage. 

 

Jeugdfonds

Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

 

Hoe werkt het?

1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;

2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;

3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;

4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;

5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

 

 

Zo vind je jouw intermediair

Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact op met het fonds bij jou in de buurt. Zij kunnen je verder helpen; https://jeugdfondssportencultuur.nl/mijn-fonds/