Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 5 - 24 september 2021
Jarigen en agenda
Jarigen    
     
30 september Cato van Polanen 3
1 oktober  Quinten van Rijn 6

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
1 oktober Hutspot maaltijd
4 oktober Leids ontzet (leerlingen vrij)
17 t/m 29 oktober  Herfstvakantie

 

Coronamaatregelen

Vanaf 25 september vervallen vrijwel alle maatregelen die nu nog gelden binnen de onderwijsinstellingen, alleen de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Thuisquarantaine

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor leerlingen is versoepeld. Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD.

 

Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te bieden aan een leerling die kortdurend ziek thuis is, dus ook niet aan een individuele leerling die door aan Covid-19 gerelateerde ziekte of quarantaine tijdelijk geen fysiek onderwijs kan volgen.

 

1,5 meter regel / inloop school

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september te vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school. Voor de Bernardusschool gelden vanaf aanstaande maandag de volgende afspraken. We hebben de afgelopen periode gemerkt dat er veel rust heerst in school en lessen op tijd kunnen beginnen.

 

De kleuters worden elke dag gebracht tot de deur van het groepslokaal. Ouders gaan niet mee het klaslokaal in. 

Groep 1/2a; via zijdeur lokaal

Groep 1/2b; via kleuteringang kleuterplein

Groep 1/2c; via ingang school naast BSO lokaal/kleuterplein

 

De kleuters worden elke dag om 14.45 uur opgehaald door de ouders via het raam van het klaslokaal. Ouders kunnen vanaf 14.45 het schoolplein opkomen, zodat wij zien welke leerling naar huis kan gaan en daadwerkelijk opgehaald wordt. Hierdoor wordt het ophalen een stuk overzichtelijker. 

 

Leerlingen van groep 3 worden gebracht tot de buitendeur. Ouders kunnen nog even zwaaien door het raam.

 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig de school in via de gebruikelijke ingangen.

Groep 3/4; achteringang (nabij lokaal groep 3 en 4)

Groep 5/6; Zijingang school (nabij lokaal groep 6)

Groep 7/8; Hoofdingang

 

Inloopweken

Tussen elke schoolvakantie wordt er voor alle groepen een inloopweek gepland. U bent dan van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas. Deze weken zijn opgenomen in de jaarplanning. Aanstaande maandag starten we met een inloopweek. U bent komende week elke middag na schooltijd welkom in de klas (14.45 - 15.00 / 12.15 - 12.30 uur).

 

Voor de kleutergroepen plannen we naast deze inloopweken na schooltijd ook weken waarop u tijdens de inloop (8.20 - 8.30 uur) met uw zoon/dochter mee naar binnen kan om te kijken in het lokaal. Hierover wordt u op een later moment geinformeerd. 

 

Wilt u op een ander moment contact opnemen met de leerkracht, schroom dat niet om dat telefonisch te doen of via Schoudercom. 

 

Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school is om verstoringen tijdens de les te voorkomen?

Rots & Water

Op de Bernardusschool wordt het Rots en Water-programma aangeboden in een leerplein van groep 1 tot en met groep 8. Dit gebeurd kleinere groepen, jongens of meisjes groepen of aan de hele klas.

 

Rots en Water is voor ieder kind. Tijdens de training wordt er in 8 tot 10 lessen gewerkt aan zelfvertrouwen, zelfverdediging en zelfreflectie. Door hier spelenderwijs mee aan de slag te gaan wordt er gewerkt aan het verkrijgen van de nodige inzichten in het eigen gedrag van het kind. Hierdoor kan het kind leren om meer zelfvertrouwen te krijgen, assertiever en weerbaarder te worden, leren omgaan met faalangst, pestgedrag en meer inzicht krijgen in eigen persoonlijke ruimte en die van anderen.

 

Het Rots en Water-programma is een psychofysieke sociale competentietraining. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

 

In verband met langdurige uitval van personeel zal de rots en water training voor sommige groepen de 3e week na de herfstvakantie voortgezet worden. 

 

Kinderen uit groep 4, 5, 6 en 8 volgen de komende weken (nog 5 in totaal) het leerplein Rots en Water op de donderdagmiddag.

 

Kinderen uit groep 1/2a,b,c, 3 en 7 vervolgen vanaf de 3e week na de herfstvakantie het leerplein Rots en Water op de donderdagmiddag.

Hutspot - Leids ontzet

Donderdag 30 september gaan wij met alle leerlingen rond 11.00 uur hutspot eten op school in het kader van Leids Ontzet. De ouders van de ouderraad zullen ervoor zorgen dat ze alle kinderen een heerlijke hutspotmaaltijd kunnen serveren. Alvast dank hiervoor! 

 

De leerlingen hoeven geen borden en bestek mee te nemen naar school. Hier zorgt de ouderraad voor. 

Klassentheater groep 1/2b en 8

Het klassentheater van groep 1/2B en groep 8 wordt verplaatst naar vrijdag 15 oktober. Ouders zijn dit jaar weer welkom om te kijken naar van de kinderen. Per leerling (van groepen die optreden) mogen er twee volwassenen komen kijken. We zien u graag de 15e om 14:00 uur.

Ouderbijdrage

Ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage, zodat wij alle festiviteiten kunnen organiseren. 

De festiviteiten die we hiervan organiseren zijn onder andere de hutspot met 3 oktober, Sint, Kerst, Pasen en de sportdag. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Da Vinci lessen en materialen voor de klassen.

 

De ouderbijdrage zal dit jaar € 25,-. per kind zijn. 


Wij vragen u om het totaalbedrag ad € 25,00 voor maandag 4 oktober over te maken op onderstaande rekening onder vermelding van de naam en groep van uw kind.


IBAN: NL24 ABNA 060.54.33.194 Ten name van: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden te Zoeterwoude graag onder vermelding van betalingskenmerk: NAAM EN GROEP VAN UW KIND

 

Wat betreft het schoolreisje degenen die in oktober 2019 al betaald hebben hoeven dat dit jaar niet nogmaals te betalen. De andere ouders worden via een aparte email gevraagd de bijdrage voor het schoolreisje over te maken. 


Wij vertrouwen erop dat we er weer een geslaagd schooljaar van kunnen maken.

 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Anouk Kool via orbernardusschool@gmail.com.

Met vriendelijke groet,


De Ouderraad

Nieuws uit groep 3

Deze week hebben we onze knutsel ZOEM afgemaakt. Zoem leert ons alle letters in het programma van Veilig leren lezen. Bij het leren lezen leren we zoemend onze woordjes te lezen. Dit is waarschijnlijk anders dan jullie zelf gewend zijn want voorheen werd er altijd gehakt en geplakt als we, nieuwe, woorden gingen lezen. Dit hakken en plakken doen we nog steeds maar dan bij het spellen van de woorden voor we ze gaan schrijven. Voor het lezen is het belangrijk dat we de woorden zoemend lezen omdat dan het woordbeeld beter blijft hangen. Binnenkort zullen we een filmpje op SchouderCom zetten waar we laten zien hoe zoemend lezen werkt.

 

Deze week hebben we een rekentoets gemaakt. Wat zijn deze juffen trots op de groep. De toets is erg goed gemaakt dus we kunnen goed verder met het programma. Toppers!

 

Elke jaar vragen wij of er ouders zijn die de taak van klassenouder op zich willen nemen. Dit kan 1 ouder zijn maar de taakjes kun je natuurlijk ook met een ander delen. De klassenouder wordt bijvoorbeeld gevraagd  om contactpersoon te zijn tussen de leerkracht en de ouders als er iets geregeld moet worden, kan assisteren bij het zoeken van ouders die willen rijden als we een theaterbezoek hebben en ga zo maar door. Als je interesse hebt, meldt dit dan even bij de juffen.

Nieuws uit groep 4

Deze week hadden we alweer de 3e jarige in de klas! Heeft uw kind al verteld hoe wij dat vieren?

Aan het bord hangt een slinger voor de jarige. Tijdens het zingen staan de lichtjes van de slinger, die op tafel ligt, aan en mag de jarige op de tafel staan.

 

De jarige mag die dag met glitterpennen schrijven, een sticker uitzoeken en heel hard uit het raam roepen: “ik ben lekker jarig en jullie lekker niet!!!”

 

Op het bord wordt een mooie verjaardagstaart gemaakt en de kaarsjes die daarop staan, mag de jarige uitblazen. Als die uitgeblazen zijn, verschijnen de ballonnen die kapot geprikt moeten worden.

 

Naast feestvieren werken wij natuurlijk ook hard. Deze week hebben we van spelling en rekenen het eerste blok en thema al afgesloten en zijn we in met tweede blok en thema gestart. Met taal starten we daar volgende week mee.

 

Ons eerste bezoek aan de bieb was ook deze week. Eindelijk mocht dat weer! Afgelopen jaar viel dat door Corona helaas in het water. We hebben leuke boeken uitgezocht! Heerlijk om daar nu in te lezen. Als we een paar keer heel goed stil gelezen hebben, dan mogen we “lekker lezen”. Dit betekent dat je mag zitten hoe je wil. Ja, dat kan dus desnoods onder de tafel 😊

Nieuws uit groep 5

Bij Engels gebruiken we in groep 5 de methode “Our Discovery Island”. De kinderen volgen de hoofdpersonen Professor Bloom, Harry en Rose op een zoektocht door het boek. We luisteren naar verhalen, zingen liedjes, praten met elkaar en doen spelletjes. Het eerste thema waar heet “Nature” waarbij we woorden leren als “mushrooms”, “birds” en “flowers”. Ook oefenen we zinnen, zoals “There is (a blue pond) ” en “There are (blue birds)”. In de English Corner in de klas hangen de woorden en zinnen die centraal staan. We zullen steeds aan het begin van een hoofdstuk hier een foto van op Schoudercom delen.

 

Wat is de tafel van 6 goed geoefend de afgelopen week! Wat fijn dat zoveel ouders er thuis ook aandacht aan hebben besteed! Vrijwel de hele klas beheerst nu de tafel; uit het hoofd en op tempo. En daarbij is dus ook een sticker op de tafelkaart verdiend! Aankomende week biedt de rekenmethode de tafel van 8 aan, dus de kinderen hebben afgelopen woensdag het blad met de tafel van 8 meegekregen. Woensdag 29 september moeten de kinderen dan weer de tafel kennen. Succes met oefenen!

 

Bij de taallessen besteden we ook aandacht aan woordenschat. Volgende week starten we met een nieuw thema en tijdens de eerste woordenschatles leren de kinderen woorden die met “Het menselijk lichaam” te maken hebben. Woorden zoals “het bezoekuur”, “de lichaamshouding”, “de lichaamshouding” en “uitdrogen” worden besproken.  De woorden met plaatjes en/of in schema’s of woordparaplu’s te zien op posters in de klas. Zo kunnen de kinderen elke dag de woorden in de klas zien.

Nieuws uit groep 6

Deze week is er hard gewerkt aan de eerste toetsen in de klas. Zo kunnen de juffen goed zien waar we nog voor moeten oefenen in de klas en wat we al weten.

 

Bij DaVinci hebben we het nu over Darwin en zijn reizen en theorieën en vrijdag hebben we in de middag workshops die met de Maori en kunst te maken hebben. Inmiddels hebben de Disney film Vaiana helemaal in het Nederlands bekeken, nu gaan we voor de Engelse versie.

 

Vrijdag gaan we weer met Topo aan de slag, op Schoudercom zetten we dan de link die de kinderen kunnen gebruiken om thuis te oefenen.

 

Bij rekenen hebben we deze week geoefend met analoge en digitale klokken, dat is voor sommige kinderen nog best wel lastig. Misschien kunnen ze hier ook thuis mee oefenen. We oefenen in groep 6 al met alle tijden, dus halve uren, kwartieren en minuten.

 

Met de Dojo hebben we alweer bijna 50 punten behaalt, dat betekent dat we deze week nog een keertje extra gaan spelen in het parkje. Dat komt mooi uit, want het weer is deze week nog zonnig.

Nieuws uit groep 7

Dinsdag 28 september: breukenblad. Voor veel kinderen is opdracht 1 moeilijk genoeg, maar kinderen die beter zijn in rekenen kunnen ook som 2 maken. Dit mogen ze zelf bepalen. Tip: teken de breuken uit in taarten of chocoladerepen, dan zijn de sommen veel makkelijker.

 

Donderdag 30 september: Bloon alle lijsten 4x.

 

Kinderpostzegels: het is dit jaar mogelijk om ook online kinderpostzegels te verkopen. Hiervoor kunnen de kinderen een filmpje maken en uploaden. Zo’n filmpje kan dan worden gestuurd naar familie en vrienden die digitaal kunnen bestellen. De kinderen hebben een kaart en code mee gekregen om al deze week zo’n filmpje te kunnen maken. Hiervoor moeten ouders uiteraard toestemming voor geven. Zonder filmpje kunnen kinderen nog steeds mee doen aan de actie. Woensdag 29 september start de verkoop.

 

Met rekenen zijn de kubieke maten geïntroduceerd. Met verbazing hebben de kinderen geleerd dat er wel 1000 cm3 passen in 1 dm3 en dus wel 1 miljoen cm3 in een kubieke meter. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Binnenkort zullen we ook laten zien dat een liter vla/melk echt past in een kubieke decimeter.

 

Elk jaar vragen we u om opnieuw het blad met ‘Leerlinggegevens’ in te vullen zodat het up to date blijft. We stellen het zeer op prijs als u deze zo snel mogelijk bij ons inlevert/naar ons verstuurt. Het blad komt in onze map, die we ook meenemen op uitstapjes. Zo kunnen we gemakkelijk en snel contact opnemen met ouders indien nodig. Het blad ‘Leerlinggegevens’ zat als bijlage bij de eerste weekbrief van dit schooljaar.

 

We gaan vrijdag 1 oktober uiterlijk 12:00 met de fiets van school weg. We zorgen dat de kinderen daarvoor gegeten en gedronken hebben. We zijn aan het eind van de schooldag weer terug. Wilt u van tevoren nog even samen met uw kind kijken of de fiets in goede staat is?

Nieuws uit groep 8

Deze week stond vooral in het teken van herhaling. We hebben de eerste toetsen gehad. Bepaalde onderdelen van rekenen waren nog lastig en hier hebben we extra aandacht aan besteed. Dit hebben we ook gedaan met leuke werkvormen en buitenlessen.

 

Vrijdag hebben wij de eerste knutselmiddag staan voor Da Vinci. We gaan in de groepen 6, 7 en 8 knutselwerkjes maken die te maken hebben met het thema Maori. De kinderen konden kiezen uit o.a. sieraden maken, kunstwerken in de Maoristijl of happy stones maken. We zijn erg benieuwd naar het eindresultaat.

Vrijdag 1 oktober gaan wij om 12:00 uur fietsen naar Leiden voor het mini-koraal. Fijn dat er binnen enkele minuten al ouders waren die zich hebben opgegeven om mee te fietsen. Het mini-koraal duurt tot 14:00 uur.

 

Huiswerk:
Maandag 27 september – Bloon (alle lijsten 2x)
Donderdag 30 september – Woordjes geleerd hebben voor de Engels toets (NL-ENG/ENG-NL)
Vrijdag 1 oktober – rekenblad

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG - meeroken

Als iemand in de buurt van je kind rookt, ademt je kind die tabaksrook in. Dat noemen we meeroken (of passief roken). Hierdoor zijn er meer risico's op gezondheidsproblemen bij je kind. Kinderen zijn kwetsbaarder voor meeroken dan volwassenen, omdat ze nog in ontwikkeling zijn.

  • Het is goed te weten dat een raam openzetten in de auto, roken bij een open raam of onder een afzuigkap niet voldoende helpt.
  • Stoppen met roken heeft het meeste effect. Zo geef je ook het goede voorbeeld aan je kind. Kinderen kopiëren namelijk het gedrag van hun ouders. Als jij rookt, is de kans groter dat je kind ook begint met roken.
  • Zorg ervoor dat er niet gerookt wordt in de auto of in de omgeving van je kind. Niet thuis, maar ook niet tijdens een bezoek aan familie of vrienden.

eer informatie over meeroken of hulp bij het stoppen met roken: klik hier.

28 dagen stoppen in oktober: www.stoptober.nl

Nieuws van het CJG - Ouders met psychische problemen of een verslaving

De psychische klachten of verslaving van de ouder beïnvloedt altijd het dagelijks leven van het gezin.

Kinderen met een ouder met psychische of verslavingsproblemen hebben 1,5 keer zo veel kans op een psychische ziekte of verslaving dan andere kinderen. Soms gaan kinderen zich heel verantwoordelijk voelen voor het gezin of de (zieke) ouder.

 

Opvoeden valt (soms) niet mee. Zeker als je niet lekker in je vel zit. Toch wil je het beste voor je kind. Wat kan je doen?

  • Contact maken en houden met je kind. Contact kan al een knuffel of een knipoog zijn.
  • Geef positieve aandacht, doe leuke dingen zoals een spelletje.
  • Praat en luister naar je kind.
  • Emoties er laten zijn en benoemen, je kind mag boos of verdrietig zijn.
  • Probeer structuur te houden in de dagelijkse routines.
  • Vraag om hulp.

Meer informatie over dit thema, klik hier.