Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 6 - 1 oktober 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
1 oktober Quinten van Rijn 6
4 oktober Noah Westerdijk 3
4 oktober Jack Klaasen 4
6 oktober Jente v/d Meel  1/2b
6 oktober Jente Savenije 7

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
4 oktober Leids ontzet (leerlingen vrij)
17 t/m 29 oktober  Herfstvakantie
12 november Klassentheater groep 1/2a - 1/2c
15 t/m 26 november  Tien minutengesprekken
15 november Ouderraad 
23 november MR vergadering
3 december Sinterklaasviering
13 t/m 17 december

Inloopmiddagen groep 1 t/m 8

(14.45 - 15.00)

 

Aanstaande maandag 4 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met Leids ontzet. We zien alle leerlingen graag dinsdag 5 oktober weer op school. 

Halen en brengen

De kleuters worden elke dag gebracht tot de deur van het groepslokaal. Ouders gaan niet mee het klaslokaal in. 

Groep 1/2a; via zijdeur lokaal

Groep 1/2b; via kleuteringang kleuterplein

Groep 1/2c; via ingang school naast BSO lokaal/kleuterplein

 

Ouders van de kleuters komen vanaf 14.45 het schoolplein op. Via het raam van het klaslokaal kunnen wij zien welke leerling naar huis kan gaan en daadwerkelijk opgehaald wordt. Hierdoor wordt het ophalen een stuk overzichtelijker. 

 

Leerlingen van groep 3 worden gebracht tot de buitendeur. Ouders kunnen nog even zwaaien door het raam.

 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig de school in via de gebruikelijke ingangen.

Groep 3/4; achteringang (nabij lokaal groep 3 en 4)

Groep 5/6; Zijingang school (nabij lokaal groep 6)

Groep 7/8; Hoofdingang

Kinderboekenweek

Volgende week start de Kinderboekenweek met als thema “Worden wat je wil” op woensdag 6 oktober. 

 

We gaan er dit jaar een hele bijzondere Kinderboekenweek van maken met allerlei leuke en leerzame activiteiten.

 

De woensdag starten we samen met de bibliotheek met de beroepenmarkt in de Eendenkooi. Kinderen maken daar kennis met allerlei bekende en minder bekende beroepen. Aan het einde van de ochtend is er ook een verrassing voor iedereen…..

 

Op donderdag 7 oktober komt Schooldichter Marianne van Velzen in de groepen 5 t/m 8 op bezoek. Zij begeleidt de kinderen in het maken van een eigen gedicht met als thema “Worden wat je wil”. Op woensdag 13 oktober komt ze in de groepen 1 t/m 4. De kinderen van deze groepen maken een groepsgedicht.

 

Al deze gedichten samen worden een echte gedichtenbundel. “Gedichten van de Bernardusschool”. Alle kinderen hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel.

 

Het boek is echt te koop. De kinderen mogen een boek verkopen aan iedereen die er interesse in heeft. Hierover krijgt u nog meer informatie.

Klassentheater groep 1/2b en 8

Het klassentheater van groep 1/2B en groep 8 wordt verplaatst naar vrijdag 15 oktober. Ouders zijn dit jaar weer welkom om te kijken naar van de kinderen. Per leerling (van groepen die optreden) mogen er twee volwassenen komen kijken. We zien u graag de 15e om 14:00 uur.

Nieuws van de GMR

Beste ouders,


Er zijn per direct drie vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR-PO) van SCOL. Meld je uiterlijk aan op 10 oktober 2021 via onderstaand e-mailadres!


Wat doet de GMR?
Onze scholen zijn onderdeel van SCOL, (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), dat wordt geleid door een College van Bestuur (CvB). De GMR-PO controleert en adviseert het CvB over school-overstijgende zaken en heeft op een aantal onderwerpen instemming op het beleid. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR van deze school.


Onderwerpen die de GMR-PO jaarlijks bespreekt, zijn onder andere de personeelsformatie, scholingsplannen voor leerkrachten, het centrale financiële beleid en het strategisch beleidsplan. Ook neemt de GMR-PO regelmatig zelf initiatief om onderwerpen op de agenda te zetten.


Waarom is de GMR-PO interessant voor jou?
In de GMR-PO kun je invloed uitoefenen op het beleid van SCOL. Je krijgt meer inzicht in processen die zich afspelen boven het niveau van je eigen school, die vaak van grote invloed zijn op de dagelijkse praktijk van leerling en leerkracht. Je kunt kritische vragen stellen met als doel het functioneren van SCOL en haar medewerkers te optimaliseren.


Goed om te weten:
• De zittingstermijn van een lid is in principe drie jaar.
• De GMR-PO bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.
• De GMR-PO vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.
• Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen gehouden worden.
• Bij verkiezingen zijn de leden van de MR’en van de scholen van SCOL kiesgerechtigd.


Maak je belangstelling uiterlijk 10 oktober 2021 bekend bij de GMR, het emailadres is gmrpo@scoleiden.nl.
Ook kun je bovenstaand emailadres mail met eventuele vragen en/of meer informatie. We hopen je bij een volgende GMR-PO vergadering te kunnen verwelkomen!


Met vriendelijke groeten, namens de GMR-PO,


Mechteld van Veen (voorzitter, oudergeleding)
Suzanne Frambach (vice-voorzitter, personeelsgeleding)
Paul van den Heuvel (secretaris, oudergeleding)

Nieuws van de kleutergroepen

Wij zijn sinds maandag aan het werk over “Worden wat je wil”. Het is leuk om te horen welke ideeën kinderen hierbij hebben. En ook dat het een dag of soms zelfs een uur later een heel ander plan kan zijn. We proberen een aantal beroepen kort uit te lichten. Maar besteden vooral ook veel aandacht aan boeken! De letter die de komende tijd in het middelpunt staat is natuurlijk de “b” (spreek uit als buh) van boeken en beroepen. We kijken uit naar de beroepenmarkt van volgende week woensdag! Het is leuk als u thuis eens over uw beroep vertelt. Veel kinderen kunnen goed aangeven wat hun ouders voor werk doen. Voor sommigen is het lastiger. “Mijn vader werkt thuis op de computer” en ´Mijn moeder moet vergaderen”.

Nieuws uit groep 3

Wat gaat het toch hard met het leren lezen. Er is een letter- en woordentoets afgenomen om de voortgang in de gaten te houden. Met de informatie uit deze toetsen delen we de kinderen weer in niveaugroepen in voor de nieuwe kern.  We gaan deze week dus al weer starten met kern 2. De kinderen zullen het 3de blad van de boom weer mee naar huis krijgen. We zullen op SchouderCom nog een bericht plaatsen met in de bijlage het blad voor het geval deze niet goed thuis aankomt. We gaan weer een aantal nieuwe letters leren deze periode. De kinderen zien dit op het doelenbord. Op SchouderCom delen dit ook met jullie als ouders.

 

We kunnen het niet genoeg zeggen maar dagelijks lezen is van groot belang. Op SchouderCom zetten wij deze week nog een filmpje waarin te zien is hoe zoemend lezen gedaan moet worden. Dit is belangrijk bij het vloeiend leren lezen. Veel leesplezier!

 

We hebben heerlijk gesmuld van de heerlijke hutspot. Ook hebben we het verhaal van Leidens Ontzet gehoord en nu weten we ook echt waarom we 3 oktober vieren.

Nieuws uit groep 4

Wat ontzettend fijn om de ouders in de klas te ontmoeten. De kinderen vonden het erg leuk om aan hun ouders de tablets, hun plekje en hun knutsel te laten zien. Fijn dat dat weer kan! 

 

Op donderdag hebben we genoten van de heerlijke hutspot, die door de ouders van de O.R. geregeld was. We hebben ervan genoten. Ook hebben we naar het verhaal van 3 oktober geluisterd. Nu weten we weer waarom het het komende weekend feest is in Leiden. 

 

De eerste taaltoets op de tablet is afgerond. Nog best lastig om precies te weten wat een zelfstandig naamwoord en een lidwoord is. We hebben daarom nog twee dagen extra geoefend om het helemaal onder de knie te krijgen.  

 

De komende week twee weken besteden we veel aandacht aan de Kinderboekenweek. Hierover leest u meer in deze weekbrief. 

Nieuws uit groep 5

Bij verkeer zijn we bijna klaar met het verkeersboekje “Lopen maar”. In de vorige les hebben we geleerd dat er 5 soorten verkeersborden zijn. “Je mag hier niet… borden”, “Pas op… borden”, “Kijk, hier is… borden”, “Je moet hier… borden” en voorrangsborden. Daarnaast leerden we wat de veiligste plek om te lopen is als de stoep ontbreekt en waar je allemaal als fietser mag fietsen. Nu nog even een les herhalen en dan volgt voor de vakantie nog de toets.

 

De tafel van 8 bleek toch een stukje moeilijker dan de tafel van 6. Maar gelukkig zijn er toch een aantal kinderen die het gehaald heeft en een sticker op hun tafelkaart mochten plakken. De kinderen die het nog lastig vonden, hebben donderdag het oefenblad mee naar huis gekregen om nogmaals te oefenen voor woensdag 6 oktober. Dan krijgen de kinderen een herkansing. In 3 minuten moeten ze 30 tafelsommen maken. We wachten nog heel eventjes met de tafel van 9, maar wie wilt mag deze natuurlijk alvast gaan oefenen. Succes!

 

La La La Leiden! Vandaag hebben we alvast een beetje 3 oktober gevierd! Met een kleurplaat, een woordzoeker, het verhaal “Hutspot, Haring en Wittebrood” en natuurlijk de lekkere hutspot met worst waren de kinderen alvast in feeststemming. Muziekjuf Jerina maakte het feest compleet door met de kinderen “La La La Leiden” te zingen. Heel fijn weekend iedereen en tot dinsdag!

Nieuws uit groep 6

Deze week zijn we met rekenen met allemaal nieuwe doelen aan de slag gegaan. Zessendertigduizendvierhonderdeenentwintig, hoe schrijf je dat in cijfers op? En welk tienduizendtal is er nou groter of kleiner. Grote getallen maakt het soms wel heel lastig om dit goed te zien, maar daar hebben we een mooie schema voor waar de cijfers in kolommen in kunnen zetten. Volgende week gaan we hier nog verder mee oefenen.  

 

Bij taal zijn we deze week ook begonnen met zinnen in de verleden tijd en waar ’t kofschip x zo’n handig woord is om bij de -te(n) en de -de(n) uitgangen te helpen.  

 

Inmiddels hebben we de film Vaiana in het Nederlands en Engels bekeken. Wat is het een leuke film en wat leuk dat we hiermee ook weer veel voor Davinci hebben kunnen leren.  

 

Bij Davinci hebben we het deze week gehad over de grootste boom, waar je zelfs in kan en met een trap naar boven kan. Maar we hebben het ook gehad over de kleinste onder de plantensoorten en over de algen en de zeevonk.  

 

Voor Topo hebben we nu een aantal weken geoefend met Nederland met de provincies en de steden. Vrijdag gaan de bladen mee naar huis en mogen ze thuis oefenen. Dan gaan we volgende week vrijdag de eerste topo-toets maken. In Schoudercom komt de link om via topo-mania te oefenen en het stencil waarmee geoefend kan worden (zie agenda).

 

 

Nieuws uit groep 7

Dinsdag 5 oktober met het taalblad worden ingeleverd. We merken dat sommige kinderen het nog lastig vinden om aan het huiswerk en hun agenda te denken. Het is natuurlijk ook nog echt even wennen. Het is fijn als ouders hier nog even bij helpen, totdat het een gewoonte is geworden. Het is de bedoeling dat de agenda iedere dag mee de klas in komt en mee naar huis gaat. Een huiswerkblad kan netjes opgevouwen tussen de agenda mee genomen worden.

 

Donderdag 7 oktober: Topografie Nederland Algemene Herhaling. De kinderen hebben een blad meegekregen om de provincies en hoofdsteden te herhalen van vorig jaar. We zullen in groep 7 de nadruk vooral gaan leggen op de topografische kennis van Europa. De topografie kan ook geoefend worden op www.topomania.net. Je vindt de juiste kaart door te zoeken op: Indianen Nederland algemeen herhaling.

 

Kinderpostzegels:

De kinderen hebben een doos en bestelformulieren mee gekregen. Vanaf woensdag 29 sept kan er verkocht worden. Dat kan via een QR code of via een bestelbriefje. Het is ook mogelijk om online te verkopen via de filmpjes. Helaas was woensdag de site (www.actiekpz.nl) overbelast. Hierdoor konden we op school geen account aanmaken. De kinderen moeten dat dus thuis nog even doen. Alle dozen met formulieren moeten uiterlijk donderdag 7 oktober weer op school zijn.

 

Minikoraal: we gaan vrijdag naar het minikoraal in Leiden. We vertrekken tussen de middag en zijn wel weer op tijd terug op school. Het is leuk als de kinderen in de Leidse kleuren rood/wit gekleed gaan (als het weer dat toe laat). We gaan op de fiets! 

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn we voor alle vakken gestart met een nieuw blok. Bij taal gaan wij leren over inhoudswoorden & functiewoorden. Dit hebben wij dinsdag gedaan en het was best pittig. Ook gaan we leren welke leestekens wij moeten gebruiken en wat het verschil is tussen spreektaal en schrijftaal.


In het nieuwe spellingblok leren we over samengestelde woorden met tussenletter -e(n) of -s. Daarnaast hebben we het bij werkwoordspelling over het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. Dit is een mond vol. Als we netjes het stappenplan volgen, dan moet dit goedkomen.


Voor rekenen hebben we een aantal bekende onderwerpen die aan bod komen en wat nieuwere onderwerpen. Zo weten we al hoe we de oppervlakte moeten berekenen en hoe wij x-sommen onder elkaar moeten uitrekenen. Kommagetallen delen en rekenen met breuken en procenten is redelijk nieuw, dus daar gaan we veel aandacht aan besteden.

 

Donderdag hebben wij hutspot gegeten. Dat was smikkelen. Vrijdag gaan we naar het mini-koraal. De Garenmarkt is al helemaal klaar voor alle scholen, want de tribunes staan al, nu nog hopen op droog weer!

Het klassentheater van groep 1/2B en groep 8 is verplaatst naar vrijdag 15 oktober om 14:00u. Per leerling mogen er 2 volwassenen komen kijken. We zijn al de liedjes aan het oefenen en er komen leuke acts!

 

Huiswerk:
Dinsdag 5 oktober – bloon (alle lijsten 2x)
Vrijdag 8 oktober - Rekenblad

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiderdorp organiseert een online workshop Jongenstalenten (h)erkennen voor ouders en andere opvoeders van jongens van 4 tot en met 12 jaar.

 

De lichamelijke en hormonale ontwikkeling van jongens heeft invloed op hun gedrag. Als je begrijpt hoe dit komt, kun je daar in de opvoeding rekening mee houden. De veelal 'lastige' ervaringen met jongens krijgen hierdoor een positief karakter. Want jongens zijn leuk, hebben talenten en door dit gedrag te herkennen en erkennen is opvoeden ook leuker.

 

Welke talenten zie jij bij je zoon?

Hoe ga jij om met zijn jongensgedrag?

Hoe kun je (anders) reageren?

Hoe kun je de (fysieke) situatie inrichten?

 

Jongenstalenten (h)erkennen is een interactieve workshop met een combinatie van theorie en (eigen) praktijk. Je krijgt praktische tips en handvatten voor de opvoeding. Ook is er veel ruimte voor vragen en uitwisselen van ervaringen. Je gaat met nieuwe ideeën naar huis!

 

De workshop vindt online plaats via Zoom op woensdag 3 november van 19.30 - 21.30 uur. Kosten € 5,00 p.p. (ouderparen krijgen 10 % korting).

 

Voor aanmelden en meer informatie ga naar: www.cjgcursus.nl of klik op deze link

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website:                    www.cjgcursus.nl

E-mail:                       info@cjgcursus.nl

Telefoon:                   088 254 23 84

                                 @ cjgcursus