Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 4 - 17 september 2021
Jarigen & agenda
Jarigen    
20 september Yaro Kreft 3
20 september Kian Hashemi 4
20 september Maud Iterson 5

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
21 september Informatie avond groep 8 (19.30 uur)
28 september ouderraad (20.00 uur)
29 september Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
4 oktober Leids ontzet (leerlingen vrij)
17 t/m 29 oktober  Herfstvakantie

 

 

Coronaregels per 20 september 2021

Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat vanaf bij één besmetting. De GGD adviseert op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school.

 

Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw contact gerekend moet worden en adviseert op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.

 

De basisregels blijven gelden: was vaak de handen, geef elkaar de ruimte, zorg voor frisse lucht, blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD. Wie positief test gaat in quarantaine.

Groepsdoorbroken werken

Vanaf groep 3 werken leerlingen af en toe al in een andere groep, omdat dit beter aansluit bij hun niveau. Hierover wordt u altijd op de hoogte gesteld door de leerkracht. 

 

Om de kinderen nog beter op hun eigen niveau les te kunnen geven, zijn de kleutergroepen afgelopen week gestart met groepsdoorbroken werken. Dat wil zeggen dat de kinderen in verschillende kleutergroepen les kunnen krijgen. Wij hebben ervoor gekozen om de kringactiviteiten in de middag groepsdoorbroken aan te bieden. In elke kleutergroep is er dan een andere kring en uw kind sluit bij een van deze kringen aan. Het kan dus zijn dat uw kind de middagkring in een andere klas volgt omdat dit beter aansluit bij wat uw kind al kan en weet. De kringen zullen voornamelijk op reken- en taakgebied zijn. 

Levelwerk

Met ingang van dit schooljaar starten wij naast de plusklas ook met Levelwerk. Levelwerk is bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben omdat ze vaak snel klaar zijn met hun opdrachten en ‘meer’ aan kunnen. Veel intelligente en (hoog)begaafde kinderen vervelen zich regelmatig op school. Met name de gemakkelijke leerstof, de stap voor stap uitleg en de vele oefeningen leiden vaak tot frustratie. Met de opdrachten en materialen van Levelwerk leg je ook voor hen de lat hoog.

 

Levelwerk heeft geen enkele relatie met methodes, het is echt een aparte leerlijn, in inhoud en in structuur. Doel van levelwerk is met name: op een gestructureerde wijze uitdagende en afwisselende opdrachten bieden, waardoor met name de motivatie en het leergedrag van excellente en (hoog)begaafde leerlingen wordt gestimuleerd/verbeterd.

 

Levelwerk vraagt begeleiding. Daarom worden de leerlingen die aan de slag gaan met Levelwerk op donderdagochtend buiten de klas begeleid door juf Anneke en juf Elvera. Samen met juf Elvera en juf Anneke gaan de leerlingen in gesprek over hun werk en wordt extra hulp geboden zodat leerlingen daarna zelfstandig aan de slag kunnen. 

Voortgezet technisch lezen

Afgelopen schooljaar hebben wij met het team een keuze gemaakt voor een nieuwe voortgezet technisch lezen methode; Atlantis. 

 

Atlantis is een methode voor voortgezet lezen. Dat is technisch en begrijpend lezen ineen, voor groep 4 t/m 8. Naast Atlantis hebben wij dus géén aparte methode voor technisch of begrijpend lezen meer nodig. Hierdoor zullen we niet meer werken met 'lekker lezen' en 'nieuwsbegrip'. 

 

Lezen = begrijpen
Nederland is het enige land waarin het leesonderwijs vaak wordt opgesplitst in technisch en begrijpend lezen. Dat blijkt niet goed te werken. Eigenlijk is dat ook logisch: als je iets leest, wil je altijd begrijpen wat er staat. Waarom zou je er anders aan beginnen?

 

In Atlantis staat de inhoud van de tekst centraal, waardoor kinderen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze willen weten hoe een verhaal afloopt, hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. Zo wordt het lezen leuk en gaat het steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar.

 

In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen dus volledig geintegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. Daarnaast biedt Atlantis speciale leesplezierlessen aan.

Nieuws van de kleutergroepen

De tweede week van het project vormen en kleuren zit er weer op, we weten nu ook wat een ruit, een cilinder een kubus en een ovaal is. Heel knap. De cirkel, het vierkant, de rechthoek, de pijl en de ster waren de vormen die veel kinderen al kenden.

 

We hebben de klassen mooi versierd met slingers, niet zo maar slingers maar we moesten hem maken met een logische volgorde. Het ziet er heel feestelijk uit met al de gekleurde slingers. We hebben de letter V geleerd en het cijfer 2, weet je dat er aan je lijf heel veel dingen zijn die met 2 te maken hebben?

 

Vrijdag 17 september is het speelgoed middag.

Nieuws uit groep 4

Wat fijn dat we alle ouders en kinderen gesproken hebben via google -Meet. De afspraken bewaren we en daar gaan we mee aan de slag.

 

We hebben ook deze week weer superhard gewerkt!

 

Met rekenen zijn we bezig geweest met de klok. Hoe laat is het over 1 uur of over 3 uur? We kijken dan vanaf het hele uur of het halve uur. Vraagt u thuis ook eens aan uw kind hoe laat het is en hoe laat het dan is over 1 uur? Zo krijgen ze een beetje routine in het klok kijken.

 

Met Atlantis ( de leesmethode) oefenen we de verkleinwoorden. De regel is: Steeds als je een woord verkleint, hoor je de stomme e aan het eind. Zoals bij “ballonnetje” -> de e aan het einde klinkt als een u ( zoals bij de, we, ze, me). Vanaf volgende week gaan we ook weer boeken kiezen uit de bibliotheek om in de klas te lezen. Dan hebben we lekker veel keuze. Elke dag lezen we op school 15 minuutjes in ons eigen leesboek. Denkt u er thuis ook aan om met uw kind naar de bibliotheek te gaan. Dat is gelukkig gratis voor de kinderen. Hoe meer kinderen oefenen met lezen, hoe beter het gaat en hoe leuker de boeken worden die ze kunnen lezen!

 

Vraagt u thuis eens aan uw kind hoe onze maanden aan hun naam komen? En waarom een jaar twaalf maanden heeft? Dat hebben we deze week geleerd bij DaVInci.

Nieuws uit groep 5

In de klas doen we de komende weken tussendoor iets meer spelletjes dan normaal. Dit heeft te maken met De Gouden Weken. De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet om de interactie tussen de leerkrachten en de leerlingen te smeden en te kneden, zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, voor de rest van het jaar. De kinderen zijn enthousiast over de verschillende spelletjes.

 

Volgende week mogen de kinderen weer een boek in de bibliotheek uitzoeken. De kinderen gaan in groepjes naar de bieb, kiezen daar een boek en komen deze dan in de klas lezen. Wanneer een boek uit is, wordt er na drie weken weer geruild. Ondertussen kan er ook gekozen worden uit leesboeken en tijdschriften uit onze eigen klassenbieb. Heeft u nog leuke tijdschriften voor kinderen thuis die u weggooit? Wij zouden er heel blij mee zijn in onze klas!

 

Dit jaar staat is het vak studievaardigheden nieuw voor de kinderen. We gebruiken de methode Blits waarbij de kinderen onder andere kaarten leren lezen. Ook zullen zij grafieken, tabellen en schema’s aflezen en belangrijke informatie uit een tekst halen. In het eerste thema “Een dagje pretpark” hebben de kinderen gewerkt met plattegronden en de bijbehorende legenda’s.

Nieuws uit groep 6

Fijn dat we van 2 mensen het account gekregen hebben van Disney Plus. We zijn begonnen met kijken naar de film Vaiana. De film gaat over de Maori’s, het thema waar we nu aan werken.

 

Over Maori’s gesproken: meester Tim leerde ons met gym een hakka, een dans van de Maori. Op Schoudercom is er een filmpje van te zien. Sommige kinderen hadden pijn in hun bovenbenen van het oefenen.

 

Vrijdag staat topo op het programma. We leren dit jaar de provincies van Nederland met de hoofdsteden. Binnenkort komt er een oefenblad mee naar huis. Op internet zijn veel spelletjes te vinden om de topo van Nederland te oefenen. Kijk bv op: https://www.topografie-nederland.nl/nederland-oefenen.html

 

Onze groep heeft nu nog geen klassenouders. Wie zou dat willen zijn? Stuur ons een berichtje, dan kunnen we dat ook de andere ouders laten weten.

 

Met rekenen leerden we over digitale tijden. Hoe staat 14.33u op een analoge klok. Veel kinderen vinden dit nog behoorlijk moeilijk.

Nieuws uit groep 7

Op vrijdagmiddag 1 oktober vieren we met de kinderen uit Leiden en omgeving het Leids Ontzet op de Garenmarkt in Leiden. We gaan met groep 7 en 8 op de fiets hiernaartoe. We zullen u binnenkort via Schoudercom vragen of u meekunt ter begeleiding. Het Minikoraal start om 12:45 en is om 14:00 afgelopen.

 

Op woensdag 29 september start de Kinderpostzegelactie 2021. Er wordt dit jaar geld ingezameld voor kinderen/jongeren die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Er worden projecten van bekostigd om deze kinderen/jongeren te helpen meer (veer)kracht te ontwikkelen in moeilijke tijden. Op school besteden we actief aandacht aan de actie, maar de deelname is vrijwillig.

 

Donderdag 23 en maandag 27 september komt de GGD jeugdarts bij ons op school. De jeugdarts gaat in gesprek, meet en weegt alle kinderen van groep 7. Indien de schoolarts dat nodig vindt, ontvangt u een terugkoppeling van de schoolarts.

 

Een belangrijk doel in de bovenbouw is dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. De ene leerling heeft dit van nature meer dan een ander. Iedereen kan dit (met vallen en opstaan) ontwikkelen. In de klas zijn we actief bezig met het doelenbord. Op dit bord kunnen de leerlingen zien welke doelen er deze week voor taal, spelling, rekenen aan bod komen. Als een doel eerder behaalt is, mogen ze overschakelen naar een ander doel. Immers heeft het weinig zin om veel opgaves te maken van een doel dat je al machtig bent.

 

Daarnaast werken de leerlingen dit jaar voor het eerst met een agenda. Daarin schrijven ze het huiswerk op (dit staat voorlopig ook gewoon in de weekbrief) en maken een planning wanneer ze denken dit te gaan doen. We evalueren dit op school en houden bij als het wel/niet gelukt is. We nemen contact op als we merken dat het huiswerk regelmatig niet (goed) gemaakt wordt, maar we willen de leerlingen de kans geven om fouten te maken en om het op te lossen met de leerkracht als het niet gelukt is.

 

Huiswerk:

Donderdag 23 september:

Toets Engelse Woordjes Theme 1: Friends

Nieuws uit groep 8

We hebben het deze week met Da Vinci gehad over het volk Maori. In de klas hebben we een haka gedaan en deze leren we ook tijdens de gym.

 

Met rekenen zijn we vooral bezig geweest met procenten. We merken dat het veel tijd kost om dit in het schriftje te noteren, maar het is wel belangrijk. Blijf vooral hiermee oefenen. Dit kan ook thuis op snappet in de volgende doelen: #560, #537, #540.


Bij spelling leren we de voltooid deelwoorden goed schrijven en woorden met een y.
De eerste toets van taal hebben wij vandaag gemaakt. Dit was wel even spannend, maar het is goed gegaan!

 

Een belangrijk doel in de bovenbouw is dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. De ene leerling heeft dit van nature meer dan een ander. Iedereen kan dit (met vallen en opstaan) ontwikkelen. In de klas zijn we actief bezig met het doelenbord. Op dit bord kunnen de leerlingen zien welke doelen er deze week voor taal, spelling, rekenen aan bod komen. Als een doel eerder behaalt is, mogen ze overschakelen naar een ander doel. Immers heeft het weinig zin om veel opgaves te maken van een doel dat je al machtig bent. Ook vullen de kinderen aan het begin van elke dag in op welk niveau zij beginnen met rekenen en op welk niveau zij zijn na het maken van de les. We merken dat de intrinsieke motivatie hierdoor vergroot.

 

Dinsdag 21 september is de informatieavond over groep 8. Hierin wordt veel verteld over het schooljaar en belangrijke keuzes. De link voor de meet heeft u al ontvangen via schoudercom. Ik hoop iedereen online te zien om 19:30u.

 

Op vrijdagmiddag 1 oktober vieren we met de kinderen uit Leiden en omgeving het Leids Ontzet op de Garenmarkt in Leiden. We gaan met groep 7 en 8 op de fiets hiernaartoe. We zullen u binnenkort via Schoudercom vragen of u meekunt ter begeleiding. Het Minikoraal start om 12:45 en is om 14:00 afgelopen.

 

Huiswerk:
Maandag 20 september – spellingwerkbladen
Woensdag 22 september – ww-spellingbladen
Vrijdag 24 september – rekenwerkbladen

EXTERN NIEUWS
Afval opruimactie Zoeterwoude

Op zaterdagochtend 18 september organiseert het samenwerkingsverband ‘Samen Gezond Zoeterwoude’ de tweede zwerfafval opruimactie. Hierbij nodigen we jullie uit om alle straten in Zoeterwoude te ontdoen van zijn zwerfafval.

 

DOE JE MEE???

 

Geef je op via: welkom@samengezondzoeterwoude.nl

 

Geef in de mail het volgende op:

- Je naam

- Eventuele mede zwerfafvalpartners

- Welke straat of gebied wil je voor je rekening nemen?

- Heb je een afvalgrijper?

 

Op strategische plekken in Zoeterwoude zullen die ochtend afvalverzamelpunten gecreëerd worden zodat je daar je zakken zwerfafval kan inleveren. De opbrengst van deze ochtend zwerfafval rapen wordt ‘s middags bij de gemeentewerf gebracht.

 

Wij zijn er klaar voor en hopen op jullie hulp!

 

Team Samen Gezond Zoeterwoude

Nieuws van het CJG

Webinar – Kinderen en (online) pesten

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar over Kinderen en (online) pesten voor ouders met kinderen van 4 tot 14 jaar in regio Hollands Midden.

 

Als ouder kun je te maken krijgen met pesten. Misschien wordt je kind gepest of pest je kind anderen. Wat zijn de gevolgen van pesten en hoe kun je een gepest kind helpen? En wat doe je in geval van cyberpesten?

Bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve neemt je tijdens dit webinar mee naar het hoe en waarom van pesten en ze geeft informatie en tips over wat jij als ouder kunt doen. Wanneer en hoe praat je met je kind als hij te maken krijgt met pesten in zijn omgeving? Hoe ga je ermee om als je kind pest of gepest wordt? En wat kan jij als ouder doen om je kind te helpen?

 

Dit gratis webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, vindt plaats op dinsdag 28 september 2021 van 20.00 tot 21.00 uur.

 

Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.

 

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website:                    www.cjgcursus.nl

E-mail:                       info@cjgcursus.nl

Telefoon:                   088 254 23 84

                                 @ cjgcursus

Muziekles stichting MOL

MUZIEKLES  stichting MOL

 

Basiscursus 1,2,3.. Muziek!  (5-7 jr); Vrijdag 24 sept 16:00 uur

Basiscursus Muzikale Oriëntatie (8-9 jr); Vrijdag 24 sept 16:45 uur

OpZang (8-11 jr); Dinsdag 21 sept 15:30 uur

Instrumentale kennismakingslessen; In overleg

 

Meer informatie:  www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl