Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 17 - 21 januari 2022
Agenda & jarigen
Jarigen    
     
21 januari Stan Wiebelt 3
22 januari Lizzy Kool 4
22 januari Yosra Mohammadi 5
23 januari Semm Plug 4
24 januari Bibi Beij 1/2a
24 januari Jimmy Hendriks 8
25 januari Pien van der Zwet 1/2c
25 januari  Olivier Pretorius 6
27 januari Lizzy Noordermeer 5

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
25 januari 19.30 uur MR vergadering
1 februari  Rapport 1
21 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
7 t/m 18 maart Tien minutengesprekken

 

 

Quarantaine regels

Het uitgangspunt blijft; Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.

 

Zelftesten of testen bij de GGD?

  • Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38 graden.
  • Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
  • Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een testafspraak te maken bij de GGD.
  • Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.

Quarantaine

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:

  • Bij klachten die passen bij corona;
  • Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
  • Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;
  • Als je nauw contact (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) hebt gehad met iemand die positief is getest (buiten de uitzondering met betrekking tot één of twee besmette personen die geldt in de klassensituatie)

Opheffing quarantaine

  • Na een besmetting kan een leerling weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen.
  • Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat de leerling minimaal 7 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijft.

Uitgezonderd van quarantaine

Wie een boosterprik heeft van minimaal 1 week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft.

 

Inschrijven nieuwe leerlingen

We merken dat er door de groei van Zoeterwoude Rijndijk steeds meer interesse is in de Bernardusschool. Uiteraard vinden wij dat ontzettend fijn en proberen wij als school in te spelen op deze groei. Het is daardoor prettig om tijdig zicht te hebben op de instroom van nieuwe leerlingen.

 

Inschrijven broertjes/zusjes

Aan de ouders/verzorgers van kinderen die al naar de Bernardusschool gaan willen we vragen om broertjes/zusjes tijdig in te schrijven. Hiermee krijgt de school al in een vroeg stadium zicht op de leerlingtotalen. Een inschrijfformulier is voor broertjes/zusjes verkrijgbaar bij de directie van de school en te downloaden via de website.

 

Inschrijven en nog geen kinderen op de Bernardusschool

Heeft u nog geen kinderen op de Bernardusschool en bent u op zoek naar een goed plekje voor de kinderen?  Op dit moment zijn er nog een aantal plekjes voor het volgende schooljaar beschikbaar. Neemt u dus vooral contact op om een kennismakingsgesprek/rondleiding te plannen. Na het gesprek ontvangt u naast informatie alle formulieren om uw zoon/dochter in te schrijven op onze school.

Nieuws uit de kleutergroepen

“Het is winter bibber bibber en ik bibber bibber bibber, want buiten is het koud.” Dit winterliedje leerden we deze week. Ondanks dat er nog geen sneeuw is gevallen is het wel echt winters weer. Deze week werken we ook nog over de winter. We leren de letter W en cijfer 8. We knutselen sneeuwpoppen en mutsen en hebben tijd en aandacht besteed aan de groepsvorming wat gebruikelijk is in de periode na de kerstvakantie.

 

Vrijdag is het speelgoed middag. De kinderen mogen dan speelgoed meenemen.

Nieuws uit groep 3

In de vorige weekbrief is een berichtje geplaatst over de rapporten. Wij missen nog 8 rapporten dus wilt u nog even goed zoeken in de kasten of het rapport er nog ligt en deze zo snel mogelijk mee naar school geven? Alvast bedankt.

 

We zijn hard van start gegaan met de nieuwe kern. De eerste letters zijn al weer geleerd en het ankerverhaal was weer heel gek natuurlijk. Wat opa toch allemaal uit zijn Puddingboomseverzinselpet tovert is echt een wonder. Dit keer gingen zelfs de letters op zijn dekbed een feestje vieren!

 

Volgende week gaan we de toets van rekenen weer maken. Hopelijk zijn wij weer hele trotse juffen.

Er zijn heel veel leesbingo’s ingeleverd. Knap hoor! Blijf dagelijks heel veel lezen, kilometers maken blijft heel belangrijk om goed te leren lezen en ook zeekr om plezier in het lezen te krijgen en houden!!

Nieuws uit groep 4

Na 2 weken op school zitten we weer aardig in het ritme. We werken momenteel heel hard aan het automatiseren van + en – sommen en de tafels. In de ochtend, als we binnen komen, werken we uit een boekje en 2 keer per week doen we spelletjes op het gebied van tafels (x sommen) en + en – sommen. Ook oefenen we tussendoor de tafels door de klas te vragen naar een aantal tafelsommen. Op die manier maken de kinderen het zich eigen.

 

De kinderen hebben ook tafelkaarten van de tafels 1 en 2 mee naar huis gekregen. Deze tafels zijn nog vrij makkelijk, maar de tafel van 3 en 4 zijn wat lastiger. Hoe gaat het thuis met oefenen?

Nieuws uit groep 5

Liedjes, toneelstukjes, dansjes en nog veel meer. Volgende week is het zover: het Klassentheater! De kinderen zijn er maar wat druk mee. En wat zijn ze enthousiast! Er wordt overlegd, goed samengewerkt en enthousiast geknutseld. Op internet wordt naar ideeën gekeken. En juf Jerina leert de kinderen een lied. Kortom, dit wordt volgende week een feestje! We zullen ervoor zorgen dat we filmpjes en foto’s maken, zodat jullie thuis ook kunnen gaan genieten van de acts. Uiteraard zijn we wel afhankelijk van de coronamaatregelen. Op dit moment mogen er geen ouders bij aanwezig zijn, maar kunnen we ook niet voor alle klassen tegelijk optreden. 

 

Bij taal leren we wat “het onderwerp” in een zin is. Wie of wat doet het? Het onderwerp hoort bij het werkwoord. Ook leren we wat “verwijswoorden” zijn. Dit kennen we al een beetje, omdat deze vaak terugkomen bij begrijpend leesteksten. Bij rekenen zijn we nog steeds druk bezig met de tafels. We oefenen welke keersommen bij de deelsommen horen. Dus 5x4=20 en 20:5=4.

 

Bij DaVinci zijn we nog steeds bezig met “Het leven in en rond het water”. Afgelopen week hebben de kinderen geleerd hoe de eerste planten op aarde kwamen. In de klas waren er varens te bekijken en zullen we tuinkers gaan zaaien. Ook ging een les over de kenmerken van insecten. Wie knutselt het mooiste insect in de klas?

Nieuws uit groep 6

Deze week zijn begonnen met de Cito, deze week hebben we gewerkt aan taalverzorging. Dit is een nieuwe toets die we dit jaar voor het eerst doen in groep 6. De toets bestaat uit 3 onderdelen, interpunctie, spelling van niet werkwoorden en grammatica.

 

Woensdag was het ook weer tijd om de redactiesommen van het huiswerk na te kijken en te bespreken. Wat goed dat de meeste kinderen de berekening erbij schrijven en hierdoor dus goed met de klas kunnen bespreken hoe ze sommen uit kunnen rekenen. Er zaten dit keer ook een paar best moeilijke sommen in, sommen die je een paar keer goed moet lezen om te zien of je de juiste som erbij maakt.

 

Bij Davinci hebben we het gehad over de Chinese draken. Die kunnen geen vuurspugen en hebben geen vleugels en zijn ook niet zo knorrig en gevaarlijk als de draken, die wij hier kennen in uit de verhalen. Chinese draken zijn vrolijk en kunnen vliegen zonder vleugels en met magie.

 

Vorige week was Collin het zonnetje van de week, de eerste van het jaar. Hij heeft een poster vol met complimenten mee naar huis kunnen nemen.

Deze week was het de beurt aan Valentina er staan al een heleboel complimenten op de poster. Vrijdag gaan we ze doornemen en kiezen we een nieuw zonnetje van de week.

 

Huiswerk

Maakwerk: 26 januari: Redactiesommen

Leerwerk:   29 januari: Topo Zuid Nederland

Nieuws uit groep 7

We zijn deze periode bezig met het afnemen van de Cito’s. We zijn begonnen met de Cito Begrijpend Lezen. De meeste kinderen hebben deze inmiddels afgerond. Deze week werken we aan het onderdeel Rekenen. Dit onderdeel bestaat uit drie delen en toets allerlei onderdelen van het rekenen, zoals: tijd, breuken, verhoudingen, procenten, vermenigvuldigen, delen, optellen, aftrekken en procenten. Bij het uitrekenen mogen de kinderen hun uitrekenschriftje gebruiken. 

 

Ook nemen we de AVI-toetsen af bij de kinderen die nog niet AVI-uit hebben behaald. De kinderen behalen een AVI als ze een stukje tekst binnen de gestelde tijd lezen en binnen de marge van het aantal gestelde fouten blijven. Je bent AVI-uit als je alle AVI-kaarten hebt behaald; deze lopen van M3 tot en met E7 en als laatste de Plus. Als de Plus-kaart succesvol wordt afgerond, is het kind AVI-uit. 

 

De teksten die we gebruik maken met Atlantis zijn bedoeld om te oefenen met technisch en begrijpend lezen. Ondertussen leren we ook veel de wereld om ons heen en ver daarbuiten! Deze week hebben we met Atlantis geleerd over ons zonnestelsel. Wist u dat Pluto geen echte (dwerg)planeet is maar een ijsdwerg? En wist u dat als we het zonnestelsel op schaal zouden maken, dat het zonnestelsel ruim 11km lang is en de aarde dan maar zo groot zou zijn als een kleine knikker? En wist u dat een komeet vooral uit ijs en stof bestaat? Het ijs verdampt als het dichtbij de zon komt, wat er vanuit de aarde uitziet als een staartje van licht. Leuk hè?! 

 

We verzamelen op school alle rapportmappen om straks het nieuwe rapport in te kunnen steken. Willen de volgende kinderen hun rapportmap mee naar school nemen: Mats B, Nora, Benjamin, Mats H, Amy, Bas, Floor, Lynn, Desteny. 

 

Maandag 24 jan: cijferblad  

Vrijdag 28 jan: Bloon alle lijsten 4x 

 

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn wij begonnen met nieuwe blokken voor rekenen en spelling. Tijdens rekenen hebben wij geleerd over deelbaarheidsregels en de relatie tussen procenten, breuken, verhoudingen en kommagetallen.
Tijdens spelling hebben we het over woorden die eindigen op -iaal, -ieel, -ueel en -uaal. Voor werkwoordspelling leren we het hele werkwoord (infinitief).

 

Tijdens Da Vinci hebben wij deze week gewerkt aan ons werkstuk, maar ook geleerd over draken en Aziatische spelletjes gespeeld. Dit laatste viel vooral erg in de smaak. We zagen dat wij in Nederland bordspellen spelen op vakjes en dat ze in de Aziatische spellen vooral spelen op kruispunten.

 

In oktober/november hebben wij al een heel deel van de cito’s gemaakt. In deze periode maken wij van 2 onderdelen ook nog een cito. Volgende week starten wij met studievaardigheden en de week erna maken wij de cito Taal-Interpunctie.

 

Houdt de websites van de middelbare scholen goed in de gaten rondom de open dagen.

 

Huiswerk:
Maandag 24 januari – spelling 10A, 10B, 10,1 en 10,2
Woensdag 26 januari – Topo Midden-Amerika
Vrijdag 28 januari – Rekenen redactiesommen