Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 19 - 4 februari 2022
Jarigen en agenda
Jarigen    
     
4 februari  Tim van der Poel 7
5 februari Elize Hendriks 3
5 februari Mats van Haastert 7
6 februari Jill Korbee 3
6 februari Stijn van Egmond 5
9 februari Nikki Vonk 8
11 februari Jesse v/d Hout 3
11 februari Liv Uchtmann 5
11 februari Tycho van Dorp 6
11 februari Noa Everaardt 8

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
1 februari  Rapport 1
21 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
7 t/m 18 maart Tien minutengesprekken
25 maart Klassentheater groep 4 en 7
28 maart Ouderraad
29 maart Medzeggenschapsraad
14 april Paasviering
15 april  Goede vrijdag (leerlingen vrij)
18 april Tweede paasdag (leerlingen vrij)
19 t/m 21 april Eindtoets groep 8
22 april Koningsspelen
25 april t/m 6 mei Meivakantie

 

 

Vakantierooster 2022 - 2023

Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2022 - 2023 aan. De vakanties zijn inclusief margeweken. 

 

Dit vakantierooster is goedgekeurd met instemming van de medezeggenschapsraad. Het vakantierooster is ook terug te vinden op onze website

 

 Vakantie

Data

Leids ontzet

3 oktober 2022

Herfstvakantie

24 t/m 4 november 2022

Kerstvakantie

23 december 2022 (12.00 uur) t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 10 maart 2023

Pasen

7 t/m 10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 - 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

7 juli (12.00 uur) juli t/m 18 augustus 2023

 

Nieuws uit de kleutergroepen

Het thema winter is weer voorbij, alhoewel je dat niet zou zeggen als je naar buiten kijkt. Het cijfer 8 en de letter W zit er hopelijk goed in.

 

Het nieuwe thema vinden de kinderen geweldig. Wist u dat Hans stukjes brood had gestrooid in de klas. De juf en de kinderen snapten er niets van. We gaan nu de letter R leren en het cijfer 7 van de Wolf en de 7 geitjes.

We hebben ook leuke werkjes in de klas. Bijvoorbeeld weven van een dekentje voor Hans en Grietje. Of een leuk heksenhuisje met echte snoephartjes. Oh, als de heks nou maar niet boos wordt.

 

We oefenen ook in de klas wat links en rechts is: oefent u mee thuis met uw kind? Fijn.

 

Er is 11 februari weer een spelletjesmiddag.

Nieuws uit groep 3

Wat hebben wij een fantastisch feest gevierd. Het Letterfeest was, ondanks de iets andere vorm, weer een groot feest. Er is geknutseld, we hebben lekkere dingen gegeten en gedronken en een hele moeilijke speurtocht gedaan. We hebben letters gezocht en de letters van de gevonden woorden vormden samen een zin. Iedereen heeft de oplossing gevonden en kon de zin aan het einde van de speurtocht maken. “Ik vier het letterfeest”.

 

Kern 6 is officieel klaar en dat betekent dat we het laatste deel van de letterboom ook mee naar huis geven. Deel 8 van de boom zorgt ervoor dat alle delen van de boom nu ook thuis zijn en jullie samen kunnen kijken hoe knap de kanjers uit groep 3 zijn. De komende kernen worden er verschillende taal en spelling onderdelen uitgebreid behandeld. Denk hierbij aan de -ng, -nk, sch-, schr-, enzovoort. Het blijft belangrijk om dagelijks te lezen, immers door veel te oefenen wordt je beter.

 

Nu kern 6 is afgesloten willen we ook met flitsen starten. Dit kan helaas nog niet met hulp van ouders op school. Het zou fijn zijn als jullie dit thuis een aantal keer in de week kunnen doen. De inlogcodes zijn enige tijd terug al mee naar huis gegaan. Dit was het gele kaartje met de codes. Wij zullen van onze kant uit zorgen dat de tegel van Flits in basispoort/Cloudwise zichtbaar is.

 

Bij de rekenles zijn we gestart met het rekenrekje. Dit betekent dat we nu ook echt erbij en eraf sommetjes gaan maken. Op dit moment leren de kinderen hoe ze het rekje moeten gebruiken en hebben we het over dubbelen en bijna dubbelen. Dit is nog best ingewikkeld maar wat doen we ons best om ook dit te leren!

Nieuws uit groep 4

We zijn hard aan het werk! Tafels leren, toetsen maken en natuurlijk ons andere werk ook nog!

 

Maandag stond juf Ria voor de klas en komende maandag ook weer, zodat juf Ryanne kan toetsen met de kinderen. Komende maandag start juf Linn ook bij ons. Zij is 3e jaars pabo student en zal bij ons haar stage komen lopen.

 

De kinderen hebben ook een nieuwe tafelkaart meegekregen. De komende 2 weken oefenen we tafel 3. Natuurlijk blijven we tafel 1 en 2 ook oefenen. Veel kinderen zijn vooruit gegaan met AVI lezen. Blijven jullie lekker oefenen thuis?

Nieuws uit groep 5

We zijn gestart met het afnemen van de verschillende CITO toetsen. Zo hebben de kinderen al de toetsen van spelling en begrijpend lezen in de klas gemaakt. Ondertussen worden er ook steeds kinderen uit de klas gehaald voor het AVI lezen en de Drie Minuten Toets. De komende week staat dan alleen nog rekenen op het programma en dan zijn de kinderen er weer een paar maanden vanaf. De resultaten zijn straks te lezen in het rapport.

 

We duiken met de klas deze weken het Boeddhisme in. Zo hebben de kinderen al geleerd over Prins Siddharta en staan er een paar mooie Boeddhabeeldjes in de klas die kinderen zelf hebben meegenomen. Ook wordt er een Powerpoint-presentatie over Boeddha door een paar leerlingen op eigen initiatief gemaakt. In tweetallen zullen de kinderen meer info gaan opzoeken over wat er gevierd wordt bij het feest “Wesak”, wat boeddhisten bedoelen als ze het hebben over “Tipitaka” en hoe je de verlossing kunt bereiken. En dan natuurlijk de Grej of the Day van deze week: “Steeds opnieuw geboren Boeddhistische leider”.

Nieuws uit groep 6

Deze week alweer de 3e Cito afgerond, spelling. Alleen nog rekenen en de AVI en DMT afronden en dan zijn we klaar voor nu.  

 

Vorige week zijn we ook begonnen aan de themawerkstukken, best wel moeilijk om een goede onderzoeksvraag te verzinnen. Om dan vervolgens ook de goede vragen te stellen om op internet het antwoord te vinden op de vraag valt ook nog niet mee. Wel zijn we weer heel benieuwd wat een prachtige werkstukken er deze keer gemaakt gaan worden.  

 

Deze week hadden we ook weer muziekles van juf Jerina, wat hebben we toch een muzikale groep 6.  

 

Huiswerk:  

Maakwerk: Redactiesommen, met berekening.  

Nieuws uit groep 7

We zijn met rekenen bezig met het omrekenen van bijvoorbeeld kilometers naar meters. Daarvoor gebruiken we het ezelsbruggetje “Kan het dametje met de centimeter meten?” Het is fijn als de kinderen het rijtje (km/hm/dam/m/dc/cm/mm) uit kun hoofd op kunnen zeggen, van voor naar achter en andersom. Misschien kan het thuis deze week af en toe even geoefend worden.  

 

Met DaVinci hadden we het over draken en reptielen. Sommige kinderen vertelden thuis een reptiel te hebben. We zouden het heel leuk vinden we even een reptiel in de klas op bezoek kunnen krijgen, voor een dagje of een uurtje. Wanneer kunnen we in overleg wel afspreken. Dinsdag was het Chinees Nieuwjaar. Alle kinderen krijgen een rood lint om te dragen, want rood brengt geluk. Ook kregen de kinderen een envelopje met Chinees geld, zoals in China de gewoonte is.  

 

De citotoetsen zitten er bijna op. We hebben er echt veel gemaakt: Begrijpend Lezen, AVI, DMT, Rekenen, Spelling en Werkwoordspelling. Helaas waren er ook regelmatig kinderen afwezig. We gaan ons best doen om deze toetsen voor het rapport ingehaald te krijgen, maar niet ten koste van alles. Het resultaat moet wel een juist weerspiegeling zijn van de geleerde stof en niet van overhaast werk.  

 

We missen nog een paar rapporten. Deze ontvangen we graag snel, zodat we het nieuwe rapport kunnen bijvoegen en uitdelen op donderdag 17 februari in de rapportmap. 

 

Huiswerk:  

dinsdag 8 februari taak 8 van begrijpend lezen.  

Vrijdag 11 februari: Werkwoordspelling bladen 

Nieuws uit groep 8

Deze week was onze stagiaire juf Roos voor het laatst bij ons in de groep. We hebben een mooi boekje voor haar gemaakt en we hebben de dag afgesloten met een leuk spel. We wensen juf Roos heel veel plezier bij de kleuters!

 

Deze week hebben wij de cito taalverzorging gemaakt. Deze bestaat uit vier delen: spelling niet-werkwoorden, interpunctie, grammatica en spelling werkwoorden. Het is voor het eerst dat wij deze cito deden en de kinderen hebben hard hun best gedaan.

 

Voor taal en rekenen hebben wij deze week de thema’s afgerond en nog even goed geoefend voor de toetsen. We zijn ons ook stukje bij beetje aan het voorbereiden op de eindtoets.

 

Huiswerk:
Maandag 7 februari – Spelling
Woensdag 9 februari – Topo (Centraal, West- en Zuid-Afrika)
Vrijdag 11 februari – Rekenen redactiesommen

EXTERN NIEUWS
Nieuws van het CJG

Relationele & seksuele ontwikkeling; tips voor het bespreekbaar maken en hoe te reageren

14 februari is het weer Valentijnsdag, een dag waarop de liefde centraal staat. Als ouder speel je een belangrijke rol in de relationele en seksuele opvoeding van je kind. Met je kind praten over relaties en seksualiteit kan voor ouders soms ingewikkeld zijn. Wat weet mijn kind al? Wat vertel ik precies en wanneer? Hieronder een aantal tips per leeftijdsfase om het bespreekbaar maken wat te vergemakkelijken.

 • 0 - 4 jaar: Deze fase staat ook wel bekend als de ‘vieze woorden fase’, waarbij kinderen te pas en te onpas woorden als ‘poep’, ‘pies’ en ‘piemel’ roepen.
  Tip: Het kind is vooral op zoek naar een reactie. Vaak weten ze nog niet zo goed wat ze ermee bedoelen. Negeer het gedrag, vaak stopt een kind dan omdat het niet de verwachte reactie krijgt.
 • 4 - 6 jaar: In deze fase wordt vaak de vraag gesteld: ‘waar komen baby’s vandaan?’
  Tip: Het is belangrijk om de vraag serieus te nemen. Je hoeft niet bang te zijn dat je je kind teveel vertelt. Kinderen onthouden wat past bij hun leeftijd, interesse en belevingswereld.
  Boekentip: ‘De grote race’ van Nicholas Allan.
 • 6 - 9 jaar: In deze fase zijn kinderen steeds meer bezig met eerste verliefdheden en de spanning die daar bij komt kijken. Ook media gaan een rol spelen in het beeld dat je kind opbouwt over van relaties en seksualiteit.
  Tip: Kinderen krijgen in deze fase meer behoefte aan informatie over vriendschappen, verliefdheid en geslachtsdelen. In deze fase is het goed om hier over te praten en hen te leren om grenzen aan te geven. Boekentip: ‘Ik vind jou lief’ van Sanderijn van der Doef.
 • 9 - 12 jaar: Deze fase wordt wel de pre-puberteit genoemd, met de daarbij horende lichamelijke en hormonale veranderingen.
  Tip: Op deze leeftijd kun je goed praten over de lichamelijke veranderingen, de puberteit, seksuele oriëntatie, veilig vrijen en sociale media. Je kunt ook een boek laten rondslingeren in huis of de kamer van je kind, zodat je kind hier rustig in kan lezen wanneer hier behoefte aan is.
  Boekentip: ‘Seks en zo’ van Robie H. Harris.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl – klik op je woonplaats.

Wil je met iemand praten over opvoeden, neem contact op met pedagogisch advies van het CJG. Bel 088 254 23 84