Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 22 - 11 maart 2022
Agenda & jarigen
Jarigen    
     
12 maart Fenna Kool 4
12 maart Kiki van Alphen 7
12 maart  Milan van Rijn 7
13 maart  Gino van Putten 1/2c
15 maart  Zoe Voogdt 7

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
7 t/m 18 maart Tien minutengesprekken
25 maart Klassentheater groep 4 en 7
28 maart Ouderraad
29 maart Medzeggenschapsraad
13 april Schoolfotograaf
14 april Paasviering
15 april  Goede vrijdag (leerlingen vrij)
18 april Tweede paasdag (leerlingen vrij)
19 t/m 21 april Eindtoets groep 8
22 april Koningsspelen
25 april t/m 6 mei Meivakantie

 

Paasproject ‘Vertrouwen in het leven’

De komende weken gaan wij in de lessen godsdienst werken met het project ‘Vertrouwen in het leven’.

 

Met Pasen wordt gevierd dat de boodschap en de verhalen van Jezus niet waren afgelopen met zijn dood. Het verhaal werd verder verteld, zijn vrienden gingen verder zoals hij het had voorgedaan. Pasen is een blij feest. Er wordt gevierd dat het leven sterker is dan de dood. Pasen wordt gevierd aan het begin van de lente. De ‘dode’ winter is afgelopen, de natuur komt weer tot leven. Er komen blaadjes aan de bomen, bloemen gaan bloeien, de vogels gaan weer eieren leggen en veel dieren krijgen jongen.

 

In dit project onderzoeken de leerlingen het begrip ‘vertrouwen’. Wat is dat, vertrouwen? Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in anderen? Vertrouwen in het leven, ook al is het soms moeilijk en zie je het (nog) niet zitten? De leerlingen maken kennis met verhalen waarin onzekerheid, angst en somberheid veranderen in vertrouwen dat het goed komt. Daarbij worden ze uitgenodigd om hun eigen verhalen over vertrouwen te vertellen.

 

In de eerste les van het project staat een verhaal centraal. De bedoeling van het verhaal is om de kinderen gevoelig te maken voor het thema ‘vertrouwen’ en om dit thema aan te laten sluiten bij de ervarings– en belevingswereld van de leerlingen.

 

In de tweede en derde les gaat het om de Paasverhalen. In de onder- en middenbouw is aan­dacht voor de intocht van Jezus in Jeruzalem. Er worden ook suggesties gedaan om een Palmpaasstok te maken. In alle bouwen wordt in het verhaal van de opstanding van Jezus de nadruk gelegd op het vertrouwen dat de vrienden van Jezus kregen nadat zij hem hadden ontmoet.

 

Het project wordt afgesloten met een viering voor de hele school. In de viering komen verschillende elementen uit het project terug en zien de kinderen wat er in de verschillende groepen is gedaan. Uiteraard wordt hier ook het Paasverhaal verteld.

 

We wensen iedereen een mooie voorbereiding op Pasen toe.

 

Werkzaamheden Oranjelaan

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidende werkzaamheden zodat de bouw van de school volgend jaar van start kan gaan. De aannemer start vanaf 14 maart met de werkzaamheden. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt de Oranjelaan vanaf de Energieweg afgesloten voor alle verkeer vanaf 14 maart. De weg wordt verlegd en geschikt gemaakt voor het bouwverkeer en met bouwhekken afgesloten. Na de bouwperiode van de school wordt op de plaats van de bouwweg een fietspad aangelegd.


De nieuwe Bernardusschool komt niet precies op dezelfde plek als de huidige school. De nieuwe school wordt gebouwd naast de huidige school, op een bouwplaats aan de Oranjelaan. De huidige school blijft totdat de hele school verhuist naar de nieuwe locatie. Om de nieuwe locatie geschikt te maken voor de bouw van de school zijn de volgende werkzaamheden aan de Oranjelaan noordzakelijk:


- Het kappen van bomen, hier planten we nieuwe bomen voor terug
- Het omleggen van riolering en kabels en leidingen;
- Watercompensatie achter de tennisbanen;
- Het verleggen van de duiker;
- Het verleggen van een deel van de Oranjelaan en om te vormen tot bouwweg;
- Het dempen van een sloot;
- Verplaatsen skatebaan en JOP hangplek;
- Aanleg kunstgras voetbalveld.


Na het kappen van de bomen kan het nieuwe water achter de tennisbanen gegraven worden. Daarna kan de bestaande sloot gedempt worden en de duiker verplaatst. Vervolgens wordt rondom de plek van de dan gedempte sloot het terrein voorbereid tot bouwterrein. Hiervoor wordt op de gedempte sloot zand met een grote overhoogte aangebracht in verschillende fasen. Door het extra gewicht van de berg zand moet de ondergrond inzakken. Na ongeveer 9 maanden kan het overgewicht aan zand verwijderd worden. Dat is het moment (najaar 2023) dat het terrein geschikt is om de nieuwe school te kunnen bouwen. Eén jaar na het realiseren van de nieuwbouw plant de gemeente nieuwe bomen terug.

Nieuws uit de kleutergroepen

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.

 

De kleuters werken de komende weken over het thema restaurant. In de huishoek hebben de kinderen hun eigen restaurantje gemaakt. We bakken pizza’s die beschilderd en belegd kunnen worden, we maken lettersoep en we werken over gezond en ongezond. We leren de letter ee (van eet) en cijfer 6. We gaan de komende tijd ook nog een liedje over pannenkoeken oefenen. Misschien kunnen de kinderen thuis ook al een beetje mee helpen in de keuken?


Helaas hebben we veel kinderen met waterpokken in de kleuter klassen. Gelukkig vallen de klachten bij de meeste kinderen mee. 

Nieuws uit groep 3

We zijn kern 7 al weer aan het afsluiten en maken op het moment weer de toetsen die hierbij horen. Dit is de lettertoets, de woordjes toets, een spelling toets en dit keer is er ook een begrijpend lezen toets bij. We houden hier goed in de gaten hoe de kinderen scoren om zo goed mogelijk op niveau te kunnen werken. We zijn heel trots op de toetsen die gemaakt zijn door onze kanjers.

 

Nu we de letters allemaal kennen gaan we verder met het aanleren van allerlei categorieën, denk hier aan de sch-, -ng, hoofdletters en de dubbele medeklinkers aan het begin en aan het eind van een woord, samengestelde woorden, etc.

 

Wat is er in de vakantie weer goed gelezen zeg. We hebben al van heel veel kinderen de bingo gezien en hier ook al veel cadeautjes uitgedeeld. De bingo’s mogen nog tot begin volgende week worden ingeleverd.

Bij de DaVinci lessen zijn we gestart met het project “Het Leven op het land”. We gaan hier meer leren over het ontstaan van de wereld zoals we hem nu kennen met de werelddelen, de planten en de bloemen en de dieren die er op de aarde leven. We zijn ook een echt verhaal aan het schrijven over een mooie nieuwe wereld. De kinderen luisteren naar een verhaal en maken dit zelf af. Eerst met woorden en daarna mogen ze een mooie tekening maken om het verhaal helemaal compleet te maken. Dit is het begin van stelopdrachten. Wat worden we al knap zeg!

Nieuws uit groep 4

Wat fijn dat we alle ouders en kinderen nu weer met de gesprekken in de klas mogen ontvangen. Elkaar echt in de ogen kunnen kijken, voelt toch net wat fijner en praat gemakkelijker.

 

Alle kinderen zijn na de vakantie weer uitgerust gestart in nieuwe  groepjes. We hebben nu ook rekenplekken en spellingplekken, zodat we de kinderen die dat nodig hebben nog meer kunnen helpen. Dat is voor de kinderen wel even wennen, maar het lukt de kinderen steeds beter en sneller om op  plek te gaan zitten.

 

Met rekenen oefenen een paar kinderen nog voor de herhaling van de tafel van drie. Vanaf volgende week is de tafel van vier aan de beurt en is de tafeltoets op vrijdagochtend. Goed oefenen dus! De tafel van vier is al mee naar huis. Een goede tip: tafeloefenen.nl  Verder hebben we het nu druk met moeilijke sommen als 15 + 36= …. en 46 – 18=…..  We doe deze sommen in twee stappen. Eerst de tienen erbij of eraf en daarna de enen. De kinderen vinden dit nog erg moeilijk, dus het mag thuis geoefend worden.

 

Op vrijdagmiddag 25 maart hebben we samen met groep 4 het klassentheater. We gaan allerlei leuke liedjes, dansjes, gedichten en toneelstukjes oefenen over het thema “Lentekriebels”. Spannend dus. Komt u kijken?

 

Even voorstellen

Ik ben Linn Blom, 20 jaar en t/m juni zal ik op maandag en dinsdag stagelopen in groep 4. Ik ben momenteel derdejaars studente op de PABO in Leiden waar ik ook de sportklas volg. Dit betekent dat ik naast lerares ook wordt opgeleid tot Specialist Sportieve en Gezonde School. Met de kinderen zal ik dus naast het reguliere onderwijs ook aan de slag gaan met onder andere bewegend leren. Ik vind het leuk om te hockeyen en om een wandeling te maken, of op een terras te zitten met familie of vrienden. Ik kijk uit naar een leuke en leerzame stage, ik heb er zin in! 

 

Inline image

Nieuws uit groep 5

Wat fijn alle kinderen weer na de vakantie te zien! En ook heel fijn dat we de rapportgesprekken weer gewoon op school kunnen houden. We zien dat veel kinderen tijdens de gesprekken goed kunnen vertellen waar ze trots op zijn en wat ze soms nog voor hulp nodig hebben.

 

De kinderen hadden voor de vakantie weer de complimentenladder vol. En mochten daarom kiezen wat ze heel graag wilden doen als beloning. Ze moesten er even op wachten, maar eindelijk was het mooi weer en konden ze heerlijk even buiten spelen aan de overkant op het voetbalveldje en in het speeltuintje.

 

Omdat we in de klas merkten dat er toch veel kinderen waren die vragen hadden en/of wilden vertellen over de oorlog, hebben we deze week daarover gepraat. Ook het filmpje van het Jeugdjournaal dat we lieten zien, gaf goed antwoord op sommige vragen. https://jeugdjournaal.nl/artikel/2417401-lopen-wij-gevaar-door-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine.html

 

Bij rekenen blijven we de tafels oefenen. Deze komen terug in sommen als 25:4= 6 rest 1. Bij spelling oefenen we de komende weken woorden met -ch(t) en verkleinwoorden die eindigen op -je en -tje. Bij taal zijn we met een nieuw blok gestart waarbij de kinderen meteen een woordenschatles hadden met woorden die te maken hadden met gevoelens en gedrag.

Nieuws uit groep 7

We zijn na de vakantie weer met een hoop nieuwe plannen gestart. In de rekenles oefenen we steeds heel even met Cito sommen. We kijken steeds naar a) welke som is dit? b) hoe moet je dit uitrekenen? Verder zijn we begonnen met keer sommen met breuken, zoals 3x ¾ . Pittig, maar het lukt al heel goed.

 

Bij DaVinci is het nieuwe thema gestart: de Nieuwste tijd. Tot aan de mei vakantie hebben we het over Napoleon, de Franse tijd , de Koninklijke familie, Wereld Oorlog I en II. Heel veel interessante onderwerpen dus. En we hebben al gelijk gemerkt dat er veel linkjes te leggen zijn naar de situatie nu in Ukraïne. De komende tijd zullen de kinderen een lapbook over een deelonderwerp van WOII maken.

 

We zijn bijna klaar met het 2e boek van Altantis. In de afgelopen weken hebben we veel geleerd over de ruimte, sterren en planeten. Maar we hebben ook veel vragen. Op het Jeugdjournaal hebben we gezien hoe Martijn Oei (promovendus aan de Leidse Universiteit) een radiostelsel heeft ontdekt. Aanstaande maandag komt hij in groep 7 om daar over te vertellen. Hopelijk mogen we veel vragen stellen.

 

Op vrijdag 25 maart zullen we samen met groep 4 het klassentheater in de school opvoeren. U bent weer van harte welkom om te komen kijken in onze aula. We starten het klassentheater om 14:00. Het thema is ‘Lentekriebels’.

 

Op donderdag 31 maart maken de kinderen in groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Ze krijgen 25 vragen op papier over verkeersveiligheid. Ze moeten er 16 goed beantwoorden om te slagen voor de theorie. Er is nog geen datum bekend voor het praktisch verkeersexamen.

 

Huiswerk:

Maandag: Week 12 Automatiseren Les 1 + 3

Vrijdag: Verkeer Oefenexamen 1 Maken

Nieuws uit groep 8

Wat fijn om iedereen weer te zien na de vakantie! Deze periode staat vooral in het teken van de DIA eindtoets. Deze staat gepland in de week voor de meivakantie. We gaan ons goed voorbereiden, zodat we er straks helemaal klaar voor zijn!

 

Met Da Vinci zijn we begonnen met een nieuw thema: De Nieuwste Tijd. Hier komt onder andere het onderwerp De Tweede Wereld Oorlog aan bod. Dit komt mooi samen met een uitstapje binnenkort. Op woensdag 23 maart staat de bagagewandeling in Leiden gepland. Dit is een route vol verhalen van Joodse mensen in Leiden met bijzondere plekken die we kunnen bezichtigen. Maandag a.s. komt er een mevrouw in de klas ons het een en ander alvast vertellen. Wij worden rond 9:15u in Leiden verwacht bij de Leidse Synagoge. Via schoudercom zal ik een berichtje plaatsten wie er mee kan fietsen die dag.

 

Er staan al veel kinderen ingeschreven voor een middelbare school. De deadline is dinsdag 15 maart. Mocht uw kind nog niet zijn ingeschreven, dan kan dat dus nog deze week.

 

Huiswerk:
Maandag 14 maart – Spelling
Vrijdag 18 maart – rekenen
* vanaf volgende week krijgen de kinderen een 3e keer “onverwachts” huiswerk mee. Het huiswerk moet dan in dezelfde week af, of ze hebben minder tijd. Dit ter voorbereiding op de middelbare school.

EXTERN NIEUWS
Kindernevendienst

Nu de kerk weer helemaal open gaat na de coronatijd gaan ook de kindernevendiensten weer beginnen. De kindernevendiensten worden gehouden tijdens de dienst van het woord. Het is bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De dienst van het woord kan een beetje moeilijk zijn voor kinderen. Moeilijk begrijpbare lezingen en preek worden door kinderen een beetje saai gevonden. Vooral stil zitten en luisteren valt niet mee.

 

Tijdens de kindernevendienst wordt een verhaal verteld dat speciaal is voor de kinderen, beter te begrijpen. Na het verhaal is het tijd voor een tekening, kleurplaat, puzzeltje of knutselwerkje. Terwijl de kinderen met het werkje bezig zijn praten we na over het verhaal. Wat is de bedoeling, wat betekent het voor hen. Na de dienst van het woord en de voorbeden komen de kinderen weer de kerk in, en kunnen ze laten zien wat ze gemaakt hebben en vertellen welk verhaal ze gehoord hebben.

 

In de komende vastentijd is er kindernevendienst op zondag 27 maart.

 

Werkgroep kindernevendiensten.

Paula van de Bosch en Nettie Vroonhof

LCKV Jeugdvakanties

Ga jij deze zomer mee met LCKV?

 

Kamperen, spannende bosspelen,  feesten, survival, avontuur, nieuwe vrienden en zeven dagen lol. Zomaar een greep uit de ingrediënten van een week kamp met LCKV Jeugdvakanties. In Nederland of over de grens? Zeg het maar. We hebben het allemaal!

 

Kijk op www.LCKV.nl om alles te weten te komen over LCKV Jeugdvakanties. Nou ja, alles? Daarvoor moet je het echt meemaken.

Nieuws van het CJG - opvoeden in kleur

Hoezeer we het ook anders zouden willen, het maakt nog steeds uit of je wit of zwart bent of een hoofddoek draagt. Zo blijkt uit onderzoek. Leerkrachten geven systematisch een lager schooladvies aan kinderen van kleur, terwijl ze gelijke kwaliteiten hebben.

 

‘Naast wie zou je graag willen zitten?’. Als antwoord op deze vraag kiezen witte kinderen ‘andere witte kinderen’. Kleur doet ertoe. Wat geven we onze kinderen mee? Hoe kunnen we als ouders bijdragen aan een maatschappij waarin mensen echt gelijkwaardig zijn?

  • Met je eigen gedrag geef je subtiele boodschappen aan je kind. Misschien stap je, zonder nadenken, op iedereen af. Behalve op de moeder met de hoofddoek. Voor een kind is dat zoiets als: die hoort er niet bij. Probeer bewuste keuzes te maken.
  • Doe niet net alsof je geen kleur ziet (‘iedereen is gelijk’). Begin al in de peutertijd met je kind bewust te maken van verschillen in huidskleur. ‘Kijk, Karels huid is beige, de jouwe is bruin’. Door het zo te benoemen leggen we een basis om te kunnen praten over verschillen, discriminatie en racisme.
  • Laat je kind spelen met poppen van verschillende kleur. Pak eens een (prenten)boek waarin verschillende culturen een rol spelen. Hier vind je mooie boeken.
  • Stimuleer nieuwsgierigheid naar mensen die er anders uitzien en anders doen. ‘Waarom heeft die mevrouw een oranje tekening op haar handen?’ Ga het aan haar vragen of zoek het samen uit. Zo leren kinderen dat je op verschillende manieren kunt denken en leven.
  • Bespreek met je kind hoe je met elkaar omgaat. Wie nodig je wel en niet uit voor je feestje? Wat doe je als een kind naar je roept dat je naar je eigen land terug moet gaan? Wat doe je als iemand dat tegen een ander kind roept? Zo leer je kinderen dat ze een rol kunnen spelen in hoe de wereld er uit ziet.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl