Inloggen

Bernardusschool

preview
Weekbrief 26 - 8 april 2022
Jarigen & agenda
Jarigen    
     
10 april Mieke de Groot 6
11 april Hannelore Plooij 1/2c
11 april Chris Post 6
11 april Jaru Veloo 8
14 april Kate Mooijekind 6

 

Gefeliciteerd met je verjaardag!

 

Agenda

 

   
13 april Schoolfotograaf
14 april Paasviering
15 april  Goede vrijdag (leerlingen vrij)
18 april Tweede paasdag (leerlingen vrij)
19 t/m 21 april Eindtoets groep 8
22 april Koningsspelen
25 april t/m 6 mei Meivakantie

 

 

Pasen

Donderdag 14 april vieren we Pasen op school. We starten de ochtend om 08.30 uur met een paasontbijt tot 09.30 uur. De bedoeling is dat uw kind iets lekkers mee neemt voor het paasontbijt. Er staat op SchouderCom een intekenlijst waarop u kunt inschrijven wat u uw kind wil mee geven. Voor alle kinderen is er een gekookt eitje. De ouderraad regelt dit.

 

‘s Middags gaan alle kinderen eieren zoeken. Hiervoor zoeken we 2 ouders per groep die willen helpen om de eieren te verstoppen. Er is iemand van de OR bij die dit begeleidt. Het verstoppen gebeurt van 13.30 tot 13.55 uur. Vanaf 14.00 tot 14.30 uur mogen de kinderen zoeken op verschillende plekken rondom de school.

Koningsspelen

Vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen op school. Deze dag staat in het teken van goede gezondheid. De school organiseert spelletjes en activiteiten, dansen met elkaar het Koningsspelenlied en we lunchen gezond met elkaar op school.

 

Er zijn twee dingen voor u van belang: 1. Het is handig als de kinderen deze dag kleding aan hebben waarin ze makkelijk kunnen bewegen. 2. Alle kinderen eten op school en krijgen een Koningslunch verzorgt. Vanuit de landelijke organisatie Koningsspelen wordt een gezonde middaglunch aangeboden. U hoeft die dag dus geen lunch mee te geven!

Schoolfotograaf

Woensdag 13 april aanstaande komt de schoolfotograaf op school om de kinderen te fotograferen. 's Middags is er ook de mogelijkheid om broertjes/zusjes op de foto te laten zetten. Hierover heeft u een bericht via Schoudercom ontvangen om u in te schrijven. 

 

Kleding advies

Achtergrond van de foto's is een groene teint. Pas op: Fluor kan een reflexie geven op de kaaklijn van het kind. Hele fijne streepjes kunnen een vervorming geven in de afdruk van het pasfotovel. Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met nat haar op school aankomen.

 

Internet afhandeling:

De afhandeling van de foto's, zal via internet plaats vinden. Let op! De bestelperiode, zonder portokosten is nu 14 dagen.( voorheen 30 dagen). We brengen maximaal 2x de foto’s op school. Daarna sturen we de foto’s prive op en worden er dus portokosten berekend.

Verlof aanvragen

Je kan voor je kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, het ziekenhuis of ernstige familiegebeurtenissen. Hiervoor vraag je vooraf verlof van school aan.

 

Het is opvallend hoe vaak er een berichtje komt dat een kind moet uitslapen of een dag thuisgehouden wordt, terwijl hij/zij niet ziek is. Ook neemt het aantal verlofaanvragen toe en eigenlijk zijn er weinig redenen om verlof te verlenen. Een weekendje weg met de familie is een hele leuke traditie, maar wilt u hiervoor dan gebruik maken van de vakanties? 

 

Via de onderstaande link kunt u de regels nog eens rustig teruglezen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties 

Ondertekening bouwovereenkomst Nieuwe Bernardusschool Zoeterwoude

Maandagmiddag 4 april ondertekenden de gemeente Zoeterwoude, het schoolbestuur (SCOL) en het bestuur voor de kinderopvang (SKZ) de bouwovereenkomst van de nieuwe Bernardusschool. Een feestelijk moment, want de bouw van de nieuwe Bernardusschool is weer een stapje dichterbij!

 

De nieuwbouw van Nieuwe Bernardus wordt een kindcentrum met een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar, waarin de Bernardusschool (onderdeel van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) en Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) samen zullen worden gehuisvest. Het kindcentrum wordt gebouwd naast het huidige gebouw van de Bernardusschool. Na realisatie van de nieuwbouw wordt het oude schoolgebouw gesloopt. De oplevering van de nieuwe school is naar verwachting de eerste helft van 2025.

 

Programma van eisen

In 2021 is gestart met verschillende bijeenkomsten waarin de visie van de Bernardusschool en SKZ is vertaald naar een Programma van Eisen (PvE). Dit zijn de eisen waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. Hiermee wordt gezorgd dat de nieuwe huisvesting aansluit op het onderwijs en kinderopvang. En dat de visie die de school heeft op onderwijs door het gebouw wordt ondersteund en versterkt.

 

Aan de slag met het voorlopig ontwerp

Medio 2021 is een architectenselectie gehouden. De architectenselectie is gewonnen door BRIQUE Architecten. Zij presenteerde zich als een gedegen partij, met een passende visie en veel aandacht voor de beleving van het kind. Daarnaast gaven zij een heldere vertaling en invulling van het Programma van Eisen op de visie op gebouwontwerp en stedenbouwkundige inpassing. Na de selectie van BRIQUE zijn ook een installatieadviseur, constructeur en bouwkostenadviseur geselecteerd. Samen met de school en de kinderopvang zijn zij na de zomer van 2021 gestart met het ontwerp. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt. In de komende maanden zal het ontwerp steeds meer vorm krijgen.

 

ondertekening

Zoeterwoudse kinderen 'darten' met wethouder op omgevingsvisie

Wethouder Ton de Gans ging vrijdag met leerlingen van de basisscholen in Zoeterwoude in gesprek over de omgevingsvisie van de gemeente. Op een dartbord met onderwerpen mochten de kinderen pijltjes gooien. Het vak waarin de pijl terecht kwam, bepaalde het gespreksonderwerp.

 

“De omgevingsvisie is een beschrijving van hoe iedereen in Zoeterwoude de toekomst ziet. Dus ook de kinderen op de Bernardusschool en Het Avontuur”, vertelt De Gans. De leerlingen gingen met de wethouder in gesprek over duurzaamheid, wonen en gezondheid. Daarna schreven ze hun toekomstdromen op een sticker die ze op een groot bord plakten.

 

Wie denkt dat deze onderwerpen te moeilijk zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd, vergist zich. “Onderwerpen als duurzaamheid en groen leven juist enorm bij kinderen. Dat belooft wat voor de toekomst van Zoeterwoude!”, besluit De Gans.

 

De kinderen vertelden dat ze vaak sporten in Zoeterwoude en dat ze het fijn vinden om uit veel verschillende sporten te kunnen kiezen. Ook vinden ze het belangrijk dat er genoeg speeltuinen in de buurt zijn en dat je daar veilig kunt komen. “De leerlingen vinden het fijn dat sommige plekken in de dorpen en het landschap heel groen zijn. Maar als het aan hen ligt, worden sommige plekken nóg groener. Dit gegeven, en de rest van de reacties, gaan we een plek geven in de visie op de toekomst van de gemeente”, beloofde de wethouder.

De Gans zwaait binnenkort af. Het bezoek aan de basisscholen vindt hij een mooi onderdeel van zijn afscheid.

dart

Nieuws uit de kleutergroepen

Alle leerlingen hebben vandaag hun plantjes mee naar huis genomen. Afgelopen week hebben wij deze samen gezaaid. Volgende week gaan we werken over Pasen. Wat fijn dat er al zoveel hulp is bij het eieren zoeken en het paasontbijt! 

 

We hebben deze week de letter L geleerd en het cijfer 3. 

 

Morgenmiddag is het speelgoedmiddag. Alle kinderen mogen wat mee te nemen; het leukste is een gezelschapsspel mee te nemen of iets waarmee je samen kunt spelen. 

Nieuws uit groep 3

We zijn gestart met Kern 9 nadat we alle toetsjes en de woordentoets gedaan hebben. Wat zijn we trotse juffen zeg. Alles is goed gemaakt en we kunnen dus met een gerust hart van start met de nieuwe doelen. Deze kern leren we meer over samengestelde woorden, 3 medeklinkers achter elkaar vooraan of achteraan een woord, woorden die eindigen op -e, de achtervoegsels -el, -en, -er, woorden met aai, ooi, oei, voorvoegsels, ge-, be-, ver- en twee dezelfde medeklinkers midden in een woord bv. -gg-, -tt-. De andere categorieën blijven we natuurlijk oefenen.

 

Vanaf volgende week dinsdag 12 april ben ik, juf Annemieke, korte tijd afwezig i.v.m. een operatie. Na de vakantie ben ik weer in de klas. De dagen dat ik niet aanwezig ben worden intern opgevangen.

 

Wat fijn dat er zoveel ouders willen helpen bij de Koningsspelen. Als het goed is hebben we de begeleiding voor die dag rond. Super bedankt!

Nieuws uit groep 4

Wat was het klassentheater leuk! De kinderen stonden te shinen en wat een talentjes!

 

Met Da Vinci gaat het deze week over sterren, de zon, de maan en alles er omheen. We hebben het gehad over wensen en dromen. Wat is het verschil? Wat zijn jouw wensen? Mooi om de wensen van de kinderen te horen en het enthousiasme waarmee ze vertellen. Deze week hebben we ook de toets van de tafel van 5 gedaan. We gaan nu de tafel van 10 oefenen, dus die krijgen de kinderen mee naar huis.

 

Oefen vooral ook de tafel van 1 t/m 5 nog , want binnenkort toetsen we die allemaal te gelijk!

Nieuws uit groep 5

Wat fijn dat er al een aantal ouders zich heeft opgegeven voor hulp bij de Koningsspelen! We hebben alleen nog niet genoeg ouders voor alle groepjes. Dus wie wil ons een uurtje komen helpen? Op vrijdag 22 april van 11:00 tot 12:00u gaan de kinderen in groepjes spelletjes doen. Opgeven kan via de blog op Schoudercom of via de juffen. Viert u het feestje gezellig met ons mee?!

 

Al jaren doet de Bernardusschool mee met de Bloemenzee. Dit is een wedstrijd waarbij de kinderen kunnen laten zien wie de “groenste vingers” heeft. Op woensdag 13 april krijgen alle kinderen een pot met jonge plantenstekjes mee naar huis. Daarbij zit ook een lesbrief hoe de planten zo goed mogelijk te verzorgen, waardoor er na verloop van tijd een echte “Bloemenzee” ontstaat. Na een periode komt de jury van de Bloemenzee de plantenpotten weer in de klas bekijken en kiest daarbij 4 winnaars van de klas. Deze kinderen mogen dan met hun plant strijden tegen de winnaars van basisschool Het Avontuur. En hierbij is ook burgemeester van Trigt van Zoeterwoude aanwezig. Winnen we net als vorig jaar weer de 1e prijs?! Verdere info zal later volgen in een weekbrief.

 

Nu we weer ouders op school mogen uitnodigen, zijn we op zoek naar Flitsouders. Wie wil ons helpen met woordjes Flitsen? Flits is een computerprogramma waarbij kinderen in 1 minuut zoveel mogelijk woordjes moeten oplezen. De laptop staat ’s ochtends al klaar en u hoeft alleen 1 op 1 met de kinderen te werken. Het programma is snel uitgelegd en spreekt voor zich. We zouden graag de ochtenden (behalve de dinsdag) om 8:30u hulp krijgen. Opgeven kan via de juffen. Alvast bedankt!

Nieuws uit groep 6

Afgelopen vrijdag hadden we een hele leuke challenge les bij Davinci. Er zijn flipperkasten, torens van spaghetti en bruggen van papier gebouwd. De foto’s staat op Schoudercom.

 

Inmiddels zijn we bij Davinci ook bij de geschiedenis en het ontstaan van het Wilhelmus aangekomen. Veel kinderen kennen het Wilhelmus aardig en staan dan ook enthousiast uit volle borst mee te zingen. Maar ja wat zingen zij nou eigenlijk en waarom deze tekst. Dat hebben we dus deze week geleerd.

 

Voor de koningsspelen hebben we (groep 5 en 6) een bericht op Schoudercom (blog) geplaatst. Op vrijdag 22 april organiseren wij de Koningsspelen voor alle kinderen van de Bernardusschool in de Eendenkooi. We zullen daar verschillende sportieve spelletjes en activiteiten gaan doen. Iedere groep is een uur in de Eendenkooi. Onze groepen zijn daar van 11:00 uur tot 12:00 uur. We kunnen uw hulp gebruiken bij het  begeleiden van de kinderen in kleine groepjes. Wilt u ons deze dag een uurtje komen ondersteunen? We zoeken minstens 9 ouders voor onze groepen samen. We hebben ook reserve ouders nodig, dus het zou superfijn zijn als er meer ouders zich kunnen inschrijven. Als u wilt komen helpen, reageert u dan op de blog ‘hulp bij de koningsspelen in de blog op Schoudercom.

 

Huiswerk: Redactiesommen woensdag 13 april (zie schoudercom)

Nieuws uit groep 7

Woensdag 20 april gaan we met de klas naar de Geerweg, waar we de plek bezoeken waar in WOII een bommenwerper een noodlanding moest maken. Omdat het best een stukje fietsen is, vertrekken we al om 8.15. Na de Geerweg fietsen we naar het dorp een tentoonstelling over dit onderwerp te bezoeken. Rond 12.15 zijn we weer terug op school. Fijn dat er genoeg ouders zijn om mee te fietsen.

 

Afgelopen donderdag was het theoretisch verkeersexamen en we zijn trots op alle kinderen, want iedereen is geslaagd! Na de meivakantie zal ook het praktisch verkeersexamen zijn. Dan kunnen deze kanjers laten zien dat ze de regels ook in het echte verkeer goed kunnen toepassen.

 

We hebben van de week enkele spelletjes gedaan waarbij we zelfbeheersing moeten trainen. We hebben een soort boompje verwisselen gespeeld, waarbij je niet mag rennen of versnellen. Een andere oefening was met 2 kinderen samen een hoepel vasthouden (ieder 1 hand) en dan een ballon door de hoepel heen en weer tikken. Dat lukt alleen als je het heel beheerst doet. Sommige kinderen houden niet van ballonnen en hadden dus grote zelfbeheersing nodig om deze opdracht toch te doen. Anderen wilden heel graag na afloop de ballonnen kapot trappen en hadden al hun zelf beheersing nodig om daarmee te wachten tot het sein werd gegeven. In de klas, buiten en vast ook  thuis is zelfbeheersing ook belangrijk en vaak ook heel moeilijk. Goed dus om dat te oefenen.

 

Huiswerk: dinsdag 12 april week 15 les 1 en 2

Nieuws uit groep 8

Deze week zijn wij naar een theatervoorstelling geweest in Alphen a/d Rijn. Het was een voorstelling met 3 mannen die op van alles en nog wat gingen trommelen en daarmee muziek maakte. Soms met de hand, de andere keer met drumstokjes of andere voorwerpen. Het was wel heel knap hoe zij op die manier leuke ritmes wisten te maken.

 

Donderdag was meester Rody voor het eerst bij ons in de klas. De kinderen waren erg enthousiast en stelde leuke en goede vragen. We kijken er naar uit dat hij bij ons in de klas komt!

 

Volgende week is het tijd om de musical te kiezen. De kinderen kunnen bijna niet wachten. Er zijn twee musicals waaruit zij kunnen kiezen. U zal daarom in de komende periodes vast en zeker liedjes voorbij horen komen en her en der wat oefeningen op acteer gebied. We hebben er zin in!

 

Huiswerk:
Vrijdag 8 april – Begrijpend Lezen
Maandag 11 april – taal
Donderdag 14 april - Rekenen